. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Úvahy a názoryZe zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 30. listopadu 2006

Vystoupení Ing. Aleše Moravce k bodu 10:

Ke konečnému návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2007

Vážený pane primátore,

1/ rozpočet je zásadní materiál, od kterého se rozvíjí život Pražanů. Dvě vládnoucí buržoazní strany, občansko-demokratická a sociálně-demokratická, zavedly ve veřejnoprávní televizi, rozhlase a ČTK takovou cenzuru, která nemá v moderních dějinách České republiky obdoby. O rozpočtu, podle kterého je každý občan hl. města Prahy již nyní zadlužen více jak 30 000 Kč, se nesmí vést vůbec žádná veřejná diskuse. Dokonce ani primátor nesmí před dnešním zasedáním mít v tisku či televizi jakoukoli zmínku o rozpočtu, či dokonce o zadlužení města.

Včera v Poslanecké sněmovně, bylo schváleno, bez jakékoli diskuse, že stát se nově zadluží 132 miliardami Kč na splácení starých dluhů.ALE DÉLKA SPÁCENÍ DLUHU BUDE 55 LET!!

Otázka na pana primátora: Jaké je celkové zadlužení Prahy a v jakém roce budou tyto dluhy zaplaceny? A čím garantuje pan primátor, že se nebudou dluhy města splácet ve skutečnosti také 55 či více let?

Prosím písemnou odpověď.

2/ Ve včerejším deníku Právo uvedl radní Štěpánek,že cituji „Jak se nám bude dařit, zhodnotí obyvatelé Prahy v obecních volbách za čtyři roky“. Správně uvedl pan Štěpánek, v obecních volbách. Volby, na základě kterých jste bylo zvoleni, byli uskutečněny podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí a proto žádný mandát do kraje nemáte. Potvrdil to i prezident republiky ve svém písemném sdělení z 19. listopadu 2004, podle něhož, v příčinné souvislosti s volbami, Praha krajem není.

Vyzývám Vás proto, aby Vaše politické strany vrátily do státní pokladny cca 100 milionů Kč, které obdržely od roku 2000 jako příspěvek na volby mandát do krajského zastupitelstva. VOLBY DO KRAJE PRAHA SE VŠAK NIKDY NEKONALY. Je Vaší povinností dodržet Ústavu a tyto protiústavně získané prostředky vrátit!

Prosím písemnou odpověď.

3/ Vzhledem k tomu, že byla snížena dotace Dopravnímu podniku hl.m.Prahy, je nutno hledat úspory. O jedné víme – z tisku je známo, že p. JUDr. Sokol dostává 50 milionů Kč ročně za stíhání černých pasažérů. Opět dle informací z médií – Smlouva mezi Dopravním podnikem hl.m.Prahy a p. JUDr. Sokolem byla uzavřena bez výběrového řízení.

Žádáme, aby zastupitelé, hájící zájmy občanů /za jejich peníze/ v Dopravním podniku hl.n. Prahy, zajistili zrušení této smlouvy a prosadili, aby si Dopravní podnik hl.m.Prahy vybíral pokuty sám. Čímž si zvýší zisk a bude mít na činnost. Za 50 milionů Kč ročně si může najmout cca 50 právníků sám.

Prosím o písemnou odpověď.

Ing. Aleš Moravec
Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6