. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Úvahy a názoryZe zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 30. listopadu 2006

Vystoupení Ing. Karla Berky k bodu 10:

Ke konečnému návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2007

Vážení nově zvolení zastupitelé hlavního města Prahy,

1/ rozpočet hlavního města se odvíjí od rozpočtu, schváleného Poslaneckou sněmovnou. Ta však dosud rozpočet na rok 2007 neschválila. I ostatní města v republice čekají, až jak dopadne závěrečné hlasování. Praha je však napřed. Co budete dělat, když Poslanecká sněmovna změní dotace, určené hlavnímu městu? Víte o tom, že budete povinni svolat nové zastupitelstvo a i při změně o jedinou korunu proti navrženému a dnes „schvalovanému“ rozpočtu znova zařadit tento bodu na program dalšího zasedání.

Prosím o písemnou odpověď.

2/ pan primátor Bém slíbil dát 200 milionů Kč na výstavbu nového stánku pro slony v Praze. Ale v téže Praze žije 250 000 důchodců, kteří se nemají kde scházet. Navrhuji proto, aby se nejprve dalo 200 milionů Kč na výstavbu nového Domu seniorů v Praze a teprve potom se daly peníze na stánek pro slony.

Prosím písemnou odpověď.

3/ Podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného se v Praze do roku 2010 zvýší nájemné o 300% a více. Důchody se však zvyšují ročně pouze o 5%. Z toho vyplývá, že všech 130 000 pražských důchodců, kteří dnes žijí v nájemných bytech, se dostane za hranici bídy a všech 130 000 pražských důchodců si bude muset žádat o příspěvek na bydlení či sociální výpomoc. Jak je na to Praha v rozpočtu připravena?

Prosím o písemnou odpověď.

Žádám, aby toto moje vyjádření bylo v plném znění uvedeno ve stenozáznamu z dnešního zasedání. Rovněž žádám nově zvolenou Radu Zastupitelstva, aby se k předloženým návrhům písemně vyjádřila.

Ing. Karel Berka
Jílovská 49, 142 00 Praha 4