. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Události

Zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy 23. 6. 2011Diskuse k programu zasedání

YouTube link

Volba soudních přísedících

YouTube link