. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Události

Zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy 23. 6. 2011



Diskuse k programu zasedání

YouTube link





Volba soudních přísedících

YouTube link