. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Události

Zbavte se Veolie, získáte 8 miliard! - zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy 29. 3. 2012Vystoupení Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 29. března 2012

YouTube link

TISKOVÁ ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DNE 29. BŘEZNA 2012

MEJDAN NA PRAŽSKÉ RADNICI ZAČAL

1/ Při jednání jsme navrhli získání 8 miliard Kč do rozpočtu hlavního města Prahy - viz naše vystoupení uvedené v příloze. Primátor hl.m. Prahy však odmítl zařadit tento bod na program jednání a tím odmítl získat 8 miliard Kč. Je to jeho osobní zodpovědnost a tím se přiřadil k dalším aktérům, kteří zavinili tuto ohromnou finanční ztrátu. Občané hlavního města Prahy odmítají hradit zvýšené náklady za vodné a stočné pouze proto, že rozhodující pražští zastupitelé selhali a předali celý zisk na roky 2013 - 2028 zadarmo zahraniční společnosti a současně tím způsobili ztrátu 6 miliard Kč z dotace EU na ústřední čistírnu odpadních vod.

2/ Před volbami do obcí v říjnu 2010 všude visel předseda ODS pan Petr Nečas na plakátech s nápisem: ODMÍTÁME ZADLUŽOVAT OBCE A MĚSTA. Rovněž faktický šéf TOP 09 pan Kalousek se dušoval, že zatrhne další zadlužování. Jen se však dne 15. 12. 2011 dostala k moci v Praze koalice TOP 09 - ODS, první, co udělala, že schválila úvěrový rámec pro další zadlužení Prahy o 11 miliard Kč.

Na dnešním zasedání požádal nově dosazený ředitel (bez výběrového řízení) Dopravního podniku Praha p. Lich, blízký spolupracovník miliardáře pana Bakaly, o první úvěr ve výši 3 miliardy Kč, splatný za 30 let. To znamená, že nejen naše děti, ale již i naši vnuci budou splácet tento úvěr. V předloženém materiálu ke schválení zastupitelstvem nebylo uvedeno, kolik milionů Kč navíc zaplatíme na úrocích ani žádná ekonomická analýza, s využitím možnosti, jak např. výkonný předseda TOP 09 chtěl po ministrovi školství, aby snížil vlastní náklady o 2%.

Nejprve se mělo prověřit, kde snížit vlastní náklady v Praze a zbytek si třeba půjčit. Vrcholem bylo zdůvodnění, že předchozí vedení města se tak zadlužilo, že nám nezbývá nic jiného, než se zadlužit také. To přece není pravda. Pokud někdo podepíše smlouvu, kterou nemá řádně pokryto odsouhlaseným a schváleným úvěrem zastupitelstvem, nese takové jednání typické znaky úvěrového podvodu. Zákon o hlavním městě Praze na takovéto jednání pamatuje svým § 35, podle kterého musí zastupitelstvo hospodařit řádně s majetkem města.

V obou výše uvedených případech naše občanské sdružení zváží další právní kroky k obraně těch občanů hlavního města Prahy, kteří se neumí, a nebo také již ani nemohou bránit, a přitom na jejich bedra chce primátor Svoboda se současnou koalicí TOP 09 - ODS přenést všechny negativní ekonomické důsledky.

P.S. Všimněte si naprostého selhání veřejnoprávních médií. O zadlužení města na příštích třicet let v miliardových hodnotách nesměla být v centrálně řízených médiích ani zmínka. Takovou moc mají ty finanční a bankovní instituce, pro které je tato nesmyslná půjčka výhodná. Není také náhodou, že první z tak zvané opozice, pan JUDr. Hulínský (ČSSD) ještě před hlasováním prohlásil, že bude hlasovat pro tuto půjčku. Takový je v pražském zastupitelstvu úpadek "opozice".

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva hl. m. Prahy dne 29. 3. 2012