. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Události

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

PROHLÁŠENÍ

HANEBNÝ ČIN PRIMÁTORA HL. M. PRAHY MUDR. PAVLA BÉMA

Občanská demokratická strana v Praze se rozhodla největší domov pro důchodce v České republice - krásný areál v Praze 8 Bohnicích využít spíše pro finanční transakce než pro zdravotní a sociální péči pro naše nejstarší spoluobčany, kteří se neumějí či již ani nemohou bránit.Za tím účelem provedla tři postupné kroky:

1/ Odmítla splnit ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY č. 262 ze dne 16. července 2008 a uskutečnit svobodné volby do kraje Praha, přesto že podle článku 101 Ústavy se měli uskutečnit ve stejném termínu jako v ostatních krajích, to je 17. a 18. října 2008.

2/ Nekonáním voleb 17. a 18. října 2008 si uvolnila ruce k tomu, aby zneužila zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Obyvatelům penzionů pro důchodce, kteří byli dřívějším rozhodnutím Magistrátu ubytováni na dožití, změnili smlouvu na dobu určitou s tím, že po několika letech má Magistrát či nový soukromý vlastník uloženu možnost, nikoli povinnost prodloužit nájemní smlouvu s obyvateli penzionů v Bohnicích, Malešicích a na Střížkově.

Obyvatelé penzionů, mnozí ve věku více jak 80 let, již celkem pětkrát protestovali před zasedáním Zastupitelstva hl.m.Prahy proti novým nájemním smlouvám, podle kterých mohli skončit bez střechy nad hlavou. Při druhé demonstraci 27. března 2008 dokonce primátor hl.m. Prahy a jeho první náměstek, vrchní velitel Městské policie, vstoupili na řádné zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy zadním vchodem pro služebnictvo - tak se báli pohledět do očí několika desítkám protestujících nejstarších spoluobčanů.

Při zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 18. září 2008 si konečně demonstrující prosadili, že mohli osobně vystoupit a seznámit zastupitele se skutečným a pro ně žalostným stavem. Primátor hl.m.Prahy MUDr. Pavel Bém řekl doslova: "Poprosím kolegu Janečka, který je odpovědným za tuto oblast, aby byl tak laskav a připravil na příští jednání zastupitelstva komplexní materiál, který bude reagovat na zdá se mi oprávněné výzvy našich seniorů. Těžko si dovedu představit, že naši senioři v penzionech budou žít v nejistotě, co se s nimi stane zítra, za měsíc nebo za rok. Považuji to za nemožné, dokonce za nemorální, naši senioři si to nezaslouží".

Výsledek? Dne 15. října 2008 ředitel bytového odboru mgr. Dykast rozeslal důchodcům návrh smlouvy, který je totožný s předchozími - opět pouze možnost, nikoli povinnost majitele prodloužit obyvatelům penzionů nájemní smlouvu. Na pořad jednání dne 30. října 2008 primátor MUDr. Pavel BÉM projednání tohoto bodu vůbec nezařadil!

3/ Dosavadní péči o cca 250 klientů Domova důchodců Bohnice zajišťovala až dosud příspěvková organizace Magistrátu hl.m.Prahy. Po podivném výběrovém řízení ze dvou firem byla nakonec uzavřena "Smlouva o výkonu provozu zařízení sociálních služeb - Domova pro seniory v Praze 8 - Bohnicích". Zdravotní a sociální péči o naše nejstarší spoluobčany, kteří celý život řádně pracovali a mnohdy svůj byt odevzdali městu či obci, aby o ně bylo vzhledem k vysokému věku řádně postaráno - tak tuto péči bude zajišťovat firma EXCHANGE s.r.o., která má v náplni práce směnárenskou činnost a operaci s valutami, a firma OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o., která je realitní kanceláří a staví benzinové pumpy. Účastníkem je dále paní Lenka Mášová, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku a Evropské sociálně zdravotní centrum o.p.s., o němž není z veřejných zdrojů nic známo.

Toto sdružení dodavatelů má poskytovat sociálně zdravotní péči až do 31. prosince 2014. Jak již z činnosti zúčastněných firem je zřejmé, je zde důvodné podezření spíše na pronájem či prodej majetku areálu Domova důchodců Bohnice než na vlastní péči o naše nejstarší spoluobčany.

Několik údajů, které osvětlí, pro mnohé nečekané skutečnosti:

8. 2. 2008 hlavní město Praha vyhlásilo veřejnou zakázku na "Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích".

25. 3. 2008 podepisuje Evropské sociálně zdravotní centrum o.p.s. , předseda správní rady pan Martin Hejtmánek s Hlavním městem Prahou Smlouvu o výkonu provozu zařízení sociálních služeb v Praze 8 Bohnicích

17. 7. 2008 projednává komise Rady HMP pro udělování grantů v sociální oblasti požadavek na dotaci od Evropského sociálně zdravotního centra o.p.s. na Domov pro seniory v Praze 8 Bohnicích v částce cca 1,5 milionu Kč

5. 8. 2008 schvaluje Rada hl.m.Prahy vítěze zakázky na provozování sociálně zdravotní péči pro Domov seniorů Praha 8 - Bohnice a vítězem určuje Evropské sociálně zdravotní centrum o.p.s.

11.9.2008 podepisuje ředitelka odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy Smlouvu o výkonu provozu pro Domov důchodců Bohnice

ZÁVĚR

Primátor hl.m Prahy MUDr. Pavel Bém nepravdivě informoval naše nejstarší spoluobčany, žijící v v penzionech pro seniory a v domovech důchodce. Nezajistil řádnou smlouvu, která jim umožní dožít v klidu dosavadním bytě. Podpořil poskytovat péči o naše nejstarší spoluobčany firmám, které se sociální a zdravotní péčí nemají nic společného.

Je proto třeba otevřeně sdělit občanům hlavního města Prahy: jediným způsobem, jako v stáru neskončit bez střechy nad hlavou a jak se bránit nové, polistopadové šlechtě, je

NEVOLIT DO SENÁTU KANDIDÁTY OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY V PRAZE:

- PANA SCHWARZE
- PANA ŠKALOUDA
- PANA KLADÍVKA

V Praze dne 23. října 2008

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda