. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Události


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Důchodci proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici - jednání s radním Janečkem při zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 19. června 2008
(video streaming 146 kb/s, .wmv; 16 min.)Ze stenozápisu z 18. zasedání ZHMP ze dne 19. 6. 2008

...

Nám. B l a ž e k:

Přihlášen je pan Aleš Moravec - organizace Občané za svá práva. Téma je zpráva o plnění rozpočtu.

P. M o r a v e c:

Už mi běží čas, a ještě jsem nezačal. Poškozujete mě od začátku, je to nefér. Nejdříve si musíme vyřídit technickou a poškození mého vystoupení a šikanování občanů za minulé rozpravy o rozpočtu. Řekl jste - cituji ze stenozáznamu - ať mi zatím čas neběží, musí se to vyřešit - pan Blažek: Pane Moravče, dovoluji si vás upozornit, že máte právo na pětiminutové vystoupení, na dvojnásobek má nárok člen zastupitelstva. Mne, občana, jste dal do druhé kategorie. Jestliže si přečteme jednací řád, který byste měl znát jako 1. náměstek primátora, je tam jasně psáno, že neexistuje rozdíl mezi zastupitelem a občanem. Žádám vás o to, abyste mi umožnil jako ostatním zastupitelům vystoupit pět minut, a protože každý má právo na dva příspěvky, abych příspěvek spojil, nebo vystoupil ještě jednou. To je jednací řád.

Žádám vás, abyste se mi za minulé ukrácení mne o 4,5 minuty omluvil. Za to vám děkuji, a potom budu pokračovat.

Nám. B l a ž e k:

Pokračujte, pane Moravec.

P. M o r a v e c:

Neomluvíte se? Mám právo na 10 minut plus 4,5 minuty, které jste mi vzal.

Nám. B l a ž e k:

Očekávám, že budete mluvit k věci.

P. M o r a v e c:

Žádám, aby mi byla jako občanovi udělena stejná práva jako zastupitelům. Myslím to i pro ostatní občany, nejen pro sebe. Je to dost nefér. Omlouvat se nechcete, budeme to muset řešit jinak. Omlouvat se neumíte, arogance moci je obrovská, jednací řád byste měl znát, pan primátor při tom byl. Místo, aby řekl, že to není pravda, tak byl zticha, a měl říci: Pane náměstku, vy se pletete, pan Moravec má právo na dvakrát pět minut.

Končím tedy ve 12.50 min., ale skončím dřív.

Pokračujeme v místě, kde jsme byli neoprávněně přerušeni. Největší ekonom, prezident ing. Klaus říká: nehrajme divadlo, že by olympiáda byla zisková. K tomu dodáváme my, experti, že pro firmy, co by vybrali místní papaláši a co by mastily faktury a pro jejich pomocníky, by určitě byla.

Ještě 17 let po vítězném listopadu je Šlechtova restaurace ve Stromovce ruinou. Dodnes po 12 letech nestojí obchvat Prahy u Dubče a Křeslic. Obchvat u Suchdola je ve hvězdách. Právně se budou tyto věci řešit roky - myslíme, že to bylo řečeno minule.

Nyní nově. Arogance moci a blahovůle ODS postupuje. Před osmi měsíci jsme zde žádali o zodpovězení tří jednoduchých otázek. Kdo pracuje v Pražské olympijské, kolik si tam dávají, když si pan Petera bere 100 tisíc a jaká auta si za naše peníze koupili? Odpověď žádná, až teď po osmi měsících a třech urgencích a telefonování jsme se z části dopídili. Házeli si to jako horký brambor. Zaměstnanců je 7, auta na leasing, a platy královské, průměr 67 tisíc měsíčně.

Nesmířili jsme se s tím a zjišťovali dále. Pracovaní doba. Na Magistrátu mají jednu kancelář, která je otevřena v pondělí od 14 do 17, ve středu od 9 do 12. Židle jedna, kde tedy dělají? V pondělí tam nebyl nikdo, ve středu tam byl nějaký student, nic nechtěl říci a nic nevěděl. Jaké mají vzdělání? Kde je další kancelář pro 6 zaměstnanců? Jak dělají výběrová řízení na reklamu a psaní olympijských dotazníků? Po hodině spojení s ing. Tichým neřekl také nic. Pak po cca 10 minutách přišel tiskový mluvčí pan Kejval, a zjistili jsme toto: pan Petera má maturitu Nad Štolou, snad studuje Mbc. Zbytek - polovina má vyšší vzdělání.

Další kancelář - po hodinových dohadách, je za Císařským mlýnem. Ale to je přece Sparta tenis? Proč, hymbajs, platí magistrát drahé nájemné, když sedm pracovníků za 70 tisíc měsíčně může pěkně sedět na magistrátě a ne na tenise na Spartě? To je něco. Zašli jsme tam, kanceláře jsou tam dvě, v jedné sedí pan Petera a paní Petrová, v druhé pan Kloud - všichni bez titulu. Nikdo jiný tam nesedí. Proto se to tak tají. Kde asi ti další pracují a dělají obchody? Proč tak tajili kancelář? To je krásný život za 67 tisíc bez pracovního místa.

Když vím, že doktor věd na Akademii, který zkoumá výboru léků proti rakovině na genové změně buněk, bere 26 tisíc, vedoucí odborů na Magistrátě 30 - 40 tisíc, připadá nám to pro ostatní občany nefér. To, co tady předvádíte, pane primátore, je zločin na občanech. Pak chápeme ty desetimilióny na vyplnění olympijských dotazníků. To mají vyplňovat ti hoši sami, ale museli by na to mít vzdělání.

Výběrová řízení - limit se zvedl nad 5 milionů. Možno si do této částky psát spřáteleným firmám nabídky bez zveřejnění v Obchodním věstníku. Triků je spousty. Na reklamu se má dát 5 tisíc nebo 5 milionů? Kdo to určí? Říkal jsem, aby byla na Magistrátu předem zřízena komise, která jim určí, kterou reklamu budou dávat a za kolik. To neprošlo.

Až hoši, co získali nekalými způsoby miliardy v privatizaci či tunelováním, pan Kellner, pan Vítek, Charouz a další výtečníci, dají právní příslib, že budou platit tuto olympiádu a každý dá 5 - 10 mld., tak potom ať se k tomu připojí veřejné prostředky. Do té doby je to podle mne zločin, nehledě na to, že lidé nemají kde pracovat. Jak mohou dostávat peníze, to mi asi vysvětlí někdo chytřejší. Jestliže tito naši kamarádi z privatizace nic nedávají, vypadá to, že v olympiádu moc nevěří. Také bych byl rád, kdyby mzdy pracovníků platil také pan Kellner a ostatní, a ne aby se to platilo z veřejných prostředků, když na Magistrátu nesedí. Víme, jak to dopadlo se Všeobecnou výstavou v r. 1990. Tam došlo ke ztrátě 4 mld., které se řešily tím, že to zaplatil stát a kapitalizovalo se to ve městě.

Podobné triky, co dělá pan Petera s Magistrátem, chtěl dělat s tenisovými kluby před 8 lety, ale chytřejší předsedové než radní mu na špek neskočili a nic s tím mít nechtěli. Stačí se zeptat na Štvanici na tyto triky předsedy ing. Stejskala.

Žádáme tedy o písemnou zprávu: proč sedí Pražská olympijská na tenise na Spartě? Kolik stojí pronájem kanceláří na Spartě ročně? Proč nejsou kanceláře Pražské olympijské na očích veřejnosti na Magistrátě? Kde budou konečně sedět ti čtyři zaměstnanci, co nemají kanceláře? Jak se upraví jejich platy vzhledem ke vzdělání?

K hlasování dávám návrh: vzhledem k předneseným skutečnostem žádáme o okamžité zastavení dotací z veřejných peněz Pražské olympijské. Ať si seženou jiné bulíky, co jim toto budou platit. Nikoho asi neseženou. Zatím to bylo 72 mil. My občané to platit nechceme. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji, že mi bylo umožněné spojit dva příspěvky.

Nejde o Pražskou olympijskou, ale o stamiliardy peněz, o které můžeme všichni přijít. Kdyby to bylo jen těch 72 mil., ani by to tolik nevadilo, ale vzhledem k investicím, které by byly zbytečné - v rozpočtu mají 450 mil.- je to šílené. Za co to budou platit? Naštěstí se Magistrát trochu vzpamatoval a letos jim tolik peněz nedal.

Vážení občané, mohu vám říci, že každý má nárok na dvě vystoupení po pěti minutách ke každému bodu, může spojit dva příspěvky. Za to děkuji panu radnímu i panu Bémovi, který k tomu tiše přihlížel a nechal to tak, ačkoli by měl znát jednací řád lépe než pan radní. Na shledanou.

Nám. B l a ž e k:

Děkujeme za váš podnětný příspěvek. Prosím pana Berku, který má příspěvek k hospodaření hl. m. Prahy za r. 2007.

P. B e r k a:

Vážený pane primátore, dámy a pánové, mám dva stručné příspěvky.

K hospodaření města.

Vážený pane primátore, přesně před rokem jsem vás požádal na tomto místě, abyste veřejně sdělil, jaké je celkové zadlužení hl. m. Prahy a v jakém roce skončí splátky dluhů.

Dále jsem vás požádal, abyste uvedený dluh zveřejnil v Listech hl. m. Prahy, neboť paní radní odpovědná za finance města zde uvedla, že hospodaření města skončí s přebytkem. Mohu konstatovat, že výši dluhu a do kdy je splatný jste se bál na zasedání zastupitelstva dne 21. června loňského roku veřejně sdělit. Následně jste mi zaslal dopis, podle kterého hl. m. Praha má dluh 32,5 mld. Kč, bude to splácet do r. 2034. Přeloženo do lépe srozumitelné informace - každá čtyřčlenná pražská rodina bude ještě navíc k dluhům, které udělal stát, splácet 130 tisíc Kč a tento dluh budou splácet naše děti a vnuci. Přesto v Listech opět uvádíte, že hl. m. Praha hospodaří s přebytkem. Samozřejmě, je to hospodaření města za kalendářní rok. Tím, že současně neuvádíte celkové zadlužení města, uvádíte záměrně občany hl. m. Prahy v omyl.

Rovněž to, že v Listech odmítáte uveřejnit termín zasedání zastupitelstva, jen dokresluje vaši snahu činit zasedání zastupitelstva utajené. Občané milionového města musí dostat tuto informaci, neboť pouhá vývěska na radnici nestačí. Utajit zasedání zastupitelstva pro občany a odmítnout zveřejnit výši svého konta v domácích a zahraničních bankách přestože jste placen pouze z daní občanů?

Vrcholem současného katastrofálního stavu řízení hl. m. Prahy je to, že zastupitelé nemají řádný mandát. Podle Ústavy, čl. 101, obec je samostatně spravovaná zastupitelstvem, kraj je samostatně spravován zastupitelstvem. Vážený pane primátore, vy osobně i současní zastupitelé jste byli zvoleni podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, do kraje Praha žádný mandát nemáte. V listopadu 2008 jsou volby do krajů, podle Ústavy musí být i v Praze. Pokud nebudou, od listopadu 2008 nemáte žádný mandát do kraje Praha. Následky porušení Ústavy při nekonání voleb v Praze jsou nedozírné a vy jste za to osobně odpovědný. Nedivím se mladé generaci, že Mariánské náměstí přejmenovala na Mafiánské náměstí. Bát se občanům města sdělit, jak současní vládcové Prahy zadlužili město na příští generace a činit tak bez řádného mandátu vzniklého ze samotných voleb do kraje Praha, to mohou činit pouze lidé mafiánského ražení. Děkuji mladé generaci, že to velice přesně pojmenovala.

Podnět pro usnesení zastupitelstva. Návrh usnesení: navrhuji změnit název Mariánské nám. na Mafiánské náměstí. Název Mafiánské náměstí přesně vystihuje současný stav vládnutí v hl. m. Praha.

Nám. B l a ž e k:

Pane Berka, toto nesouvisí s rozpočtem.

P. B e r k a:

ZHMP žádá Parlament, vládu a prezidenta o konání svobodných voleb do kraje Praha v r. 2008 v souladu s Ústavou. Žádám o písemnou odpověď.

Vážený pane primátore, hospodaření Prahy se dotýká více než milionu občanů hlavního města. Je nutno se podívat nejen jak se hospodaří s majetkem, ale také jak se k tomuto majetku a zejména k občanům chovají ti, kteří o tomto majetku rozhodují. Jeden z vašich předchůdců, pražský primátor dr. Otakar Klapka se nebál postavit německým okupantům na odpor. Byl zapojen do aktivního odboje, řadě lidí pomohl opustit protektorát a ilegálně spolupracoval s tehdejším předsedou vlády panem Eliášem. Po příchodu zločince Heydricha skončil na popravišti.

Dne 28. února 2008 se konala před zasedáním zastupitelstva na Mafiánském nám. první demonstrace důchodců. Obyvatelé penzionů v Praze 8, 9 a 10 na protest proti tomu, že radní Janeček je nutí podepsat smlouvy, podle kterých by za několik klet mohli být vystěhováni či dokonce skončit jako bezdomovci. O slovo byl požádán i předseda rozhodujícího politického klubu na pražské radnici ODS pan Pavel Žďárský. Přestože je členem zdravotního výboru zastupitelstva a má přehled o stavu seniorů v Praze, utekl před důchodci - opakuji, utekl před důchodci. Tak se bál říci z očí do očí, že jedním z důvodů, proč mají podepsat zničující smlouvy, může být i záměr prodat stávající domovy a penziony do soukromých rukou, přičemž rozdíl mezi pořizovací cenou a tržní cenou může být i několik desítek milionů korun. Protože radní v Praze odmítají sdělit veřejnosti stav svých bankovních kont, nemusí to být ten skuteční důvod vyhánění důchodců z bytů? Pokud by totiž důchodci měli smlouvy na dobu neurčitou, potom areály ztrácejí na hodnotě.

Primátor hl. m. Prahy zastupuje podle zákona o hl. m. Praze město navenek. Znamená to, že na řádné zasedání zastupitelstva musí jít pan primátor hlavním vchodem. Pan primátor hl. m. Prahy a jeho 1. náměstek, který je současně velitelem Městské policie, šli na řádné zasedání 27. března zadním vchodem pro služebnictvo. Tak se báli podívat do očí důchodcům, kteří se zúčastnili na Mafiánském nám. druhé demonstrace proti jejich vyhánění z magistrátních bytů. Vážený panem primátore, nebuďte srab, vzmužte se aspoň do té míry, že osobně navštívíte domov důchodců a penziony v Bohnicích a Malešicích. Na místě uvidíte skutečnost. Pane primátore, i vy můžete jednou skončit v domově důchodců.

Závěr. Pro získání důvěry občanů vyzývám tímto pana primátora Béma, pana radního Richtera a pana radního Janečka, aby zveřejnili výše svých kont v domácích i zahraničních bankách, jak je to běžné v kolébce demokracie, v USA. Žádám o písemnou odpověď jmenovitě od pana primátora Béma, od pana radního Richtera a od pana radního Janečka. Děkuji za pozornost.

Nám. B l a ž e k :

Myslím, že ani pan Moravec, ani pan Berka si nemohou stěžovat na nedemokratičnost dnešního projednávání, zvláště pan Berka k rozpočtu hl. m. Prahy podle mého soudu nepronesl jedinou větu. Jsme demokratické zastupitelstvo, ctíme zákony a naše jednací řády. Slovo má pan Witzany.

...