. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Události


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 27. března 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 40 min.)

Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008 Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008 Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008
Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008 Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008 Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008
Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008 Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008 Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008
Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. března 2008OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

P E T I C E
podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

1/ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
2/ VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

VĚC: Žádost o změnu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
"Zachování komplexní péče v domovech důchodců včetně ubytování na dobu neurčitou"

Vážené poslankyně a senátorky, vážení poslanci a senátoři, vážený pane předsedo vlády,

domovy důchodců v Praze - Ďáblicích, Bohnicích a Malešicích byly zřízeny tak, že poskytovaly komplexní péči pokrokovou formou pro své obyvatele. Jedná se o vzájemně provázaný systém ubytování pro ty, kteří "ještě mohou" a pro ty, "kteří už nemohou". Penziony, kde obyvatelé žijí, obklopují tu část, kde je poskytována plná péče, přičemž obyvatelé do penzionů nastupovali s tím, že až ke zmíněné situaci dojde, bude jim umožněn plynulý přechod z jedné formy do druhé.

Komplexnost areálů se projevovala i v tom, že byly společně zabezpečovány zdravotní služba, rehabilitace, kulturní vyžití - včetně knihovny, byly dány možnosti obědů, různé prodejní akce.

Toto vše se zcela negativně změnilo přijetím nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1514/2007 ze dne 9. 10. 2007 jsou nyní násilně odděleni obyvatelé penzionů od všech výše uvedených služeb. Přestože obyvatelé penzionů při nástupu obdrželi rozhodnutí magistrátu o ubytování na dobu neurčitou, jsou jim nyní podle tohoto usnesení vnucovány nové smlouvy na dobu určitou. První smlouva, kterou obdrželi od Magistrátu hl. m. Prahy k podpisu, jim dokonce ani nezaručovala právo dožít ve stávajících bytech.

Dovolujeme si tímto Parlament České republiky požádat o změnu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. popř. vládu České republiky o vydání takových opatření, aby byla zachována dosavadní komplexní péče o seniory, žijící v domovech důchodců - penzionech. Tento problém se týká i dalších míst v České republice a tím by se sjednotil i dosud nejednotný výklad nového zákona o sociálních službách.

Vážené poslankyně a senátorky, vážení poslanci a senátoři, vážený pane předsedo vlády, do konce roku 2009 běží obyvatelům v domovech pro penziony tzv. ochranná lhůta, kdy žijí podle dosavadních podmínek. Věříme, že více jak rok a půl na změnu zákona či vydání vládního opatření je dostatečná doba na to, aby jste vyšli vstříc zcela ojedinělé prosbě občanů ve věku 70, 80 ale i 90 a více let tak, aby byl zachován systém, který právem patří do 21. století - století seniorů i v našem státě.

Na, v pořadí již druhé demonstraci obyvatel domovů důchodců v Praze na Mariánském náměstí konané dne 27. března 2008, hlasitě přečteno a přijato aklamací.

V Praze dne 27. března 2008

Ing. Karel Berka
předseda


Někteří obyvatelé pražských domovů důchodců budou ve čtvrtek opět demonstrovat , Týden, ČTK, 26. 3. 2008

Důchodci demonstrovali proti nájemním smlouvám v penzionech pro seniory , ČT 24, 27. 3. 2008

Asi 70 seniorů protestovalo před pražským magistrátem , České noviny, 27. 3. 2008

Důchodci se přeli s pražským radním o nájemní smlouvy k bytům , Deník veřejné správy, 3. 3. 2008


Otevřený dopis ministru práce a sociálních věcí a další představitelům