. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Události


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008
(video streaming 146 kb/s, .wmv; 34 min.)

Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008 Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008 Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008
Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008 Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008 Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008
Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008 Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008 Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008
Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008 Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008 Demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 28. února 2008OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pan
prof. Ing. Václav Klaus CSc.
prezident republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1

V Praze dne 26. února 2008

Věc: Mimořádná žádost o pomoc

Vážený pane prezidente,

poprvé ve svém životě se na Vás obracíme se žádostí o pomoc. Jsme obyvatelé domovů-penzionů pro důchodce při Domově důchodců Praha - 8 Bohnice, Domově důchodců Praha 10 - Malešice a Domově důchodců Ďáblice. Správním rozhodnutím nám byly přiděleny malometrážní byty v penzionu na dobu neurčitou. Mnozí z nás, předtím než nám byly tyto byty přiděleny, jsme dosavadní vlastní byty odevzdali zpět obvodním úřadům či Magistrátu hl.m.Prahy.

Do penzionů pro důchodce jsme šli proto, že soubory Domova důchodců byly stavěny a používány tak, že Domovy poskytovaly veškeré služby zdravotní a opravářské pro penziony. Do penzionů byli přijímáni důchodci, kteří se mohli ještě o sebe starat a bylo k tomu potřeba vyjádření lékaře. Účelem bylo ušetřit náklady na provoz vlastního Domova důchodců, kam byli umístění obyvatelé, kteří se již nemohli sami o sebe postarat. Předpokládalo se, že v pokročilém stáří uvolníme bytové jednotky v penzionech a půjdeme do Domova důchodců, který tvořil spolu s penziony jeden funkční celek.

Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 ze dne 14. března 2006 a zejména jeho aplikace v praxi vše změnil. Ačkoli i po přijetí zákona šlo při dobré vůli zachovat dosavadní stav /jako např. "Integrační centrum"/ který plně vyhovoval a snižoval náklady státu tím, že soběstační důchodci se o sebe sami postarali a tam, kde již nemohli, využívali služeb Domova důchodců.

Rada hl.m.Prahy svým usnesením č. 1514 ze dne 9. 10. 2007 /Příloha č. 1/ však šla ještě dále. Podle tohoto usnesení, bod 5, je nám dosavadní bydlení na dobu neurčitou změněno na dobu určitou. Kdo nově navrhovanou "Smlouvu o nájmu bytu pro seniory na dobu určitou" /Příloha č. 2/ nepodepíše, pak podle Přílohy č. 6 tohoto usnesení může být vystěhován do 3 let bez nároku na náhradní byt. Pokud však novou smlouvu podepíše, může být za 2+7 let vystěhován rovněž bez nároku na náhradní byt. Ve skutečnosti, vzhledem k platnosti nového zákona od 14. března 2006, je doba vystěhování podstatně kratší.

Jednotliví obyvatelé penzionů se obraceli písemně, ať již formou petic, dopisy či osobně, na všechny možné představitele státu či samosprávy, počínaje primátorem hl. m Prahy a jeho radním pro sociální oblast, poslance, legislativní radu vlády, ministerstvo práce a sociálních věcí. Výsledkem všech těchto aktivit je, že počátkem března máme podepsat na návrh Magistrátu novou, nevýhodnou smlouvu. Tato smlouva není pouze nevýhodná. Prakticky ohrožuje existenčně i zdravotně všechny dosavadní obyvatele penzionů.

Rozhodli jsme se proto písemně požádat primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma /Příloha č. 3/ , aby nám na řádném zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy ve čtvrtek dne 28. února 2008 umožnil vystoupit na zasedání Zastupitelstva a osobně vysvětlit pražským zastupitelům, že důchodcům nelze svévolně měnit bydlení z doby neurčité na dobu určitou a požádat zastupitele o změnu usnesení Rady č. 1514 ze dne 9. 10. 2007.

Chceme vlastně pouze zachovat dosavadní stav, to je smlouvu na bydlení na dobu neurčitou.

Vážený pane prezidente, vzhledem k selhání zastupitelské demokracie v našem případě si Vás dovolujeme požádat o pomoc. Jste již jediný ústavní činitel, který nám může pomoci, abychom nežili s pocitem, že za to, že jsme celý život řádně pracovali, nemáme nyní zajištěnu ani střechu nad hlavou. Jednou z možností je i to, že by jste někoho delegoval na zasedání pražského zastupitelstva dne 28. února 2008, kde by vyjádřil Vaše stanovisko. Ideálním by bylo, kdyby se tohoto zasedání zúčastnila Vaše paní, která se dlouhodobě zabývá charitou.

S veškerou úctou

níže podepsaní obyvatelé domovů-penzionů pro důchodce Praze

Kontaktní adresa:

Věnceslava Stupková
Dvoudílná 535/37
190 00 Praha 9

Příloha: 3x


Podle primátora senioři o své byty nepřijdou

Právo, 29. 2. 2008

Včerejší demonstrace nespokojených seniorů před pražskou radnicí na Mariánském náměstí skončila dohodou. Asi pět desítek nespokojených přišlo před budovu magistrátu protestovat proti nevýhodným smlouvám na jejich byty.

Město totiž od Nového roku převedlo byty v někdejších penzionech seniorů do běžného bytového fondu, nájemníkům potom magistrát vzkázal, aby podepsali smlouvy na dobu určitou. Právě proto se senioři báli, že je po uplynutí smluvní doby město z bytů „vyhodí“.

Za pravdu jim dal i soc. dem. poslanec Stanislav Křeček, který se dlouhodobě věnuje problematice nájemného. „Pan radní (Jiří Janeček) i pan ředitel bytového odboru (Vladislav Dykast) slíbili, že v pondělí upravíme smlouvy tak, abychom se nemuseli bát, že nás potom vyhodí i přes to, že budeme plnit všechny podmínky,“ potvrdila Právu Věnceslava Stupková, která zastupuje nespokojené seniory. Její slova potvrdil i radní Jiří Janeček (ODS).

Ve svém vystoupení na zastupitelstvu se k problému vyjádřil i primátor Pavel Bém (ODS), který seniory ubezpečil, že o bydlení nepřijdou. To po radních ve své interpelaci požadoval i opoziční zastupitel Miroslav Poche (ČSSD). „Ti lidé se před lety vzdali svých dekretů na dobu neurčitou, nyní jim tedy město v rámci slušnosti musí garantovat, že na stáří budou mít zajištěné bydlení i potřebnou péči,“ řekl Právu Poche.

Jakub Mračno

Důchodci před magistrátem: Bojíme se, že nás vyhodí z domovů

Blesk , 28. 2. 2008

Seniorům, kteří žijí v penzionech při Domově důchodců Praha 8, se totiž nelíbí přechod ze smlouvy na dobu neurčitou na ujednání na určitou dobu. Bojí se, že magistrát jim smlouvu neprodlouží a oni skončí na ulici...

Dosud fungující penziony seniorů, čítající kolem 550 bytů, byly nově převedeny do magistrátního bytového fondu. Důvodem je změna zákona, která městu znemožňuje tato zařízení dále provozovat.

Penzisté mají už příští týden podepsat nové smlouvy. Na magistrát ale včera přišli protestovat a požadovali převedení zpět na neurčito.

Podle radního pro sociální oblast Jiřího Janečka se ale nemají čeho bát. "Smlouvy vám budeme automaticky prodlužovat," prohlásil.

Doba určitá byla podle magistrátu zavedena kvůli tomu, aby se sem po smrti nájemníka nenastěhoval třeba příbuzný.

puk

Důchodci: Chceme důstojně dožít! Haló noviny. Jaromír Štětina, 29. 2. 2008


Otevřený dopis ministru práce a sociálních věcí a další představitelům