. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

UdálostiOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

TISKOVÁ ZPRÁVA

POZVÁNKA NA DEMONSTRACI

ČTVRTEK 29.LEDNA 2009 ZAČÁTEK JIŽ V 8.00 HODIN !!!

MARIÁNSKÉ NÁM. PRAHA 1

K ROZHODNUTÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 UKONČIT ČINNOST AZYLOVÉHO DOMU PRO MATKY A RODINY S DĚTMI

PODPORUJEME ZACHOVÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU V PRAZE 11

PODPORUJEME STANOVISKO ÚSTAVNĚ PRÁVNÍHO VÝBORU SENÁTU - PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA KONÁNÍ SVOBODNÝCH VOLEB DO KRAJE PRAHA JAKO ŘEŠENÍ SOUČASNÉ KRIZE V HLAVNÍM MĚSTĚ

Dne 29. 1. 2009 od 8:00 proběhne před Magistrátem hlavního města Prahy na Mariánském náměstí demonstrace proti rozhodnutí zrušit azylový dům pro matky a rodiny s dětmi. Ve stejný den zde mají od 9:00 zasedat zastupitelé hl. m. Prahy. Demonstrující jim přijdou připomenout odpovědnost Prahy za služby, které jsou v rušeném azylovém domě nabízeny, i odpovědnost za nesmyslné plýtvání finančními prostředky. Demonstraci pořádá občanské sdružení Občané za svá práva v Praze.

Rada i zastupitelstvo MČ Praha 11 nadále trvají na výpovědi z nájmu občanskému sdružení Společnou cestou, které provozuje v objektu na Jižním Městě azylový dům pro matky a rodiny s dětmi, Občanskou poradnu JM a sociálně aktivizační služby. Pro plánovanou školku odmítají využít jiný vhodný objekt (např. bývalá MŠ Hrabákova, ve které je fitness centrum s restaurací) a neslyší ani na kompromisní variantu. Nic na tom nezměnila ani čtvrteční demonstrace konaná před jednáním zastupitelstva.

Rušené azylové zařízení přitom slouží obyvatelům celé Prahy. Odborníci pochybují, že se Praze podaří v šibeniční lhůtě najít náhradní objekt odpovídající kvalitou a parametry tomu stávajícímu. Navzdory veřejně pronesenému příslibu Jiřího Janečka, který je radním i na Praze 11 i na Magistrátu, a v rozporu s prohlášením starosty Prahy 11 Dalibora Mlejnského, sdružení Společnou cestou dosud žádnou konkrétní nabídku neobdrželo. Konkrétní pomoci se azylovému domu nedostalo ani od sociálního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, kterému předsedá Lenka Alinčová. Výpověďní lhůta běží do konce února.

Odpůrci rušení azylového domu nechápou, proč Praha 11 řeší problém školek na úkor ještě většího počtu dětí, kterým tak nyní hrozí odtržení od matek a nákladná ústavní péče. Kroutí také hlavou nad finančními aspekty stávajícího "řešení" radního Janečka: Objekt, který je po mnohamilionové investici šitý na míru azylovému domu, má být za další miliony přestavován na MŠ. Zároveň přijde vniveč společné desetileté úsilí sdružení, evangelického sboru, domácích i zahraničních dárců a v neposlední řadě i Magistrátu. Azylový dům bude potom třeba někde opětovně začít draze budovat, naproti tomu školka ani po rekonstrukci nevyužije celou kapacitu domu. K tomu je třeba připočíst škodu způsobenou ztrátou know-how, které sdružení po léta nabývalo mj. i úspěšnou realizací evropských projektů.

Praha se tak v době českého předsednictví ocitá svým přístupem v nelichotivém světle jako město s nepřátelskou sociální politikou. Radní Janeček i primátor Bém dostávají v tomto smyslu dopisy od zahraničních partnerů azylového domu; došlo již i k osobnímu setkání. Hlasy na záchranu azylového domu stále sílí. K probíhající petici přidalo svůj hlas již přes 5 tisíc lidí. K evangelickému sboru, který se nedávno kvůli azylovému domu přestěhoval do jeho těsného sousedství, připojila svůj nesouhlas i synodní rada ČCE a představitelé odborných organizací. Kauza azylový dům totiž má i podstatný celospolečenský rozměr. "Způsob rozhodování a jednání Rady MČ Praha 11 nás velmi znepokojuje a považujeme jej za alarmující nejen v souvislosti s kauzou OPC JM, ale ve vztahu k neziskovým organizacím a sociálním službám vůbec," vyjadřuje se k situaci PhDr. Jarmila Rollová, koordinátorka Rady pro rozvoj sociální práce.

Uspokojivých řešení problému se přitom nabízí hned několik. Na území městské části se například nachází opuštěný objekt a přilehlý pozemek bývalých jeslí Chomutovická 1444. Ty jsou v současnosti v majetku České republiky a svěřeny Ministerstvu financí a dle dostupných informací je reálné je získat bezplatným převodem do majetku hlavního města a následně svěřit do hospodaření MČ Praha 11. Následně by bylo možné je využít k vybudování mateřské školy o kapacitě cca 87 dětí.

Občanské sdružení Společnou cestou

Občanské sdružení Společnou cestou od r. 1997 provozuje na základě nájemní smlouvy v objektu svěřeném MČ Praha 11 na adrese Donovalská 1862 účelové zařízení Občanské poradenské centrum Jižní Město (OPC JM), které v současné době integruje tři registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, které zajišťuje Občanská poradna Jižní Město, Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. O. s. Společnou cestou vždy koncipovalo a rozvíjelo nabízené služby s ohledem na aktuální společenské potřeby s cílem podporovat samostatnost a odpovědnost za řešení vlastních problémů, nabízet praktickou pomoc v náročných životních situacích, s respektem a úctou k lidem, jejich právům a důstojnosti. Další informace: www.spolcest.cz

Občanská iniciativa SOS-azyl

Občanská iniciativa SOS-azyl vznikla na podporu o.s. Společnou cestou. Jedná se o pracovní skupinu zahrnující představitele o.s. Společnou cestou, představitele evangelického sboru Praha-Jižní Město a jednotlivce, kteří se nedokáží smířit s tím, aby v naší společnosti bylo možné jedním politickým rozhodnutím nenávratně zmařit výsledky více než desetiletého úsilí na poli práce s matkami a rodinami s dětmi, které se nacházejí v krizi a kterým hrozí sociální vyloučení. Další informace: www.sos-azyl.cz

Občanské sdružení Občané za svá práva v Praze

Občanské sdružení "Občané za svá práva v Praze" je pořadatelem této demonstrace. Sdružení se dlouhodobě zajímá o rozhodnutí Zastupitelstva hl.m.Prahy. "V poslední době, kdy po volbách v roce 2006 ovládli pražskou radnici třicetiletí mladí hoši bez životních skutečností, došlo na jednoznačné útoky pražské radnice na nejchudší obyvatele hl.m.Prahy, kteří se neumějí, a mnohdy již ani nemohou bránit", hodnotí situaci Ing. Karel Berka, předseda sdružení. Toto sdružení např. úspěšně bránilo důchodce při změně smluvních podmínek v Domově pro seniory v Bohnicích či podpořilo herce v jejich boji s Magistrátem. Další informace: www.obcanepraha.cz

V Praze dne 27. ledna 2009

Ing. Karel Berka
předseda sdružení Občané za svá práva v Praze
Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Boj o azyl I. - demonstrace před Magistrátem hl. m. Prahy a předání petice na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, 29. 1. 2009
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 1 hod. 7 min.)
Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Boj o azyl II. - spiklenci už mají jasno, 29. 1. 2009
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 1 min.)

Minuty regionu - R 1, Televize Prima 29. 1. 2009


Předchozí demonstrace 22. 1. 2009

Informační leták


Další informace: Občanské sdružení Společnou cestou