. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

UdálostiOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

TISKOVÁ ZPRÁVA

POZVÁNKA NA DEMONSTRACI

22.LEDNA 2009 08.30 HODIN

KC Zahrada, Malenická ulice, Praha 11

K ROZHODNUTÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 A SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY UKONČIT ČINNOST AZYLOVÉHO DOMU

PROČ PODPORUJEME ZACHOVÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU V PRAZE 11?

Občanské sdružení "Občané za svá práva v Praze" se dlouhodobě zajímá o rozhodnutí Zastupitelstva hl.m.Prahy. V poslední době, kdy po volbách v roce 2006 ovládli pražskou radnici třicetiletí mladí hoši bez životních skutečností, došlo na jednoznačné útoky pražské radnice na nejchudší obyvatele hl.m.Prahy, kteří se neumějí, a mnohdy již ani nemohou bránit.

I.

Na konci roku 2007 nutil radní pro sociální záležitosti pan Janeček několik set obyvatel penzionů pro důchodce v Bohnicích a Malešicích, aby podepsali nové nájemní smlouvy. Podle těchto smluv však neměl Magistrát hl.m. Prahy povinnost po několika letech prodloužit nájemní smlouvy a tak mohli skončit naši nejstarší spoluobčané bez střechy nad hlavou. Tak museli naši sedmdesátiletí a osmdesátiletí senioři uspořádat 6 /slovy šest/ demonstrací na Zastupitelstvu hl.m. Prahy, aby do nájemních smluv se dostalo slovo povinnost obnovit smlouvu.

Primátor Bém a jeho první náměstek vstoupili na zasedání zastupitelstva 27. března 2008 zadním vchodem. Tak se báli podívat do očí několika desítkám protestujících nejstarších občanů.

A proč to všechno dělali? Jak se dále ukázalo, Domov důchodců Bohnice je největší a nejmodernější v Praze. Jeho tržní hodnota včetně pozemků je o desítky milionů Kč vyšší než pořizovací cena. Jako první krok, jak využít stávající zařízení pro soukromé účely, je zrušení stávající příspěvkové organizace Magistrátu hl.m. Prahy. Namísto ní budou sociální a s tím spojené zdravotní služby poskytovat m.j. společnost ECHANGE s.r.o. zabývající se výměnou valut a OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV, která provozuje realitní činnost a staví benzinové pumpy. V současné době, na základě protestu proti nevýhodné smlouvě, na pokyn ministerstva financí řeší přidělení této zakázky Úřad pro hospodářskou soutěž. S výsledky jeho šetření seznámíme veřejnost.

II.

Další, na koho se zaměřili naši zlatí hoši na pražské radnici v roce 2008, byli příjemci kulturních grantů. Pokus, aby bohatší byli ještě bohatšími , a nastupující mladé generaci nedat nic, skončil po několika demonstracích fiaskem. Po ostudě, kdy mladí umělci přejmenovali Mariánské náměstí na Mafiánské náměstí, kde sídlí pan primátor, musel mladý třicetiletý radní pro kulturu zrušit svoje nekvalifikované rozhodnutí..Teprve po těchto demonstracích, kde se i naše sdružení aktivně zapojilo, se začalo s umělci slušněji jednat.

III.

Situace, jak se zadarmo a nezaslouženě dostat k dalšímu majetku, se nyní opakuje v případě Azylového domu pro matky a rodiny s dětmi v Praze 11. Jak je uvedeno v tiskové zprávě občanského sdružení "Společnou cestou", v roce 1997 převzalo do pronájmu od Městské části Praha 11 zdevastovanou budovu jeslí. Během několika let sdružení zrekonstruovalo a vbudovalo 21 bytových jednotek, z toho 9 kompletních tréninkových bytů, včetně bezbariérového přístupu. Několik milionů Kč věnovali soukromí dárci z ČR a ze zahraničí formou sponzorských darů, přispěla i Městská část Praha 11 a Magistrát hl.m.Prahy. V objektu sdružení provozuje azylový dům pro matky a rodiny s dětmi z celé Prahy, Občanskou poradnu Jižní Město, která poskytuje sociálně-právní poradenství všem lidem v obtížných životních situacích (za rok 2007 se na ni obrátilo 1777 osob), a dále poskytuje ubytovaným rodinám sociálně aktivizační služby.

Jen v roce 2007 bylo v Azylovém domě ubytováno 203 osob, z toho 127 dětí. Průměrná délka pobytu je 108 dní. Rodinám s dětmi je poskytována komplexní péče směřující k získání nebo obnovení samostatnosti a zodpovědnosti za život svůj a svých dětí.

Rada městské části Praha 11 dala svým usnesením číslo 0885/23/R/2008 ze dne 5. listopadu 2008 občanskému sdružení "Společnou cestou" výpověď z nájmu. Do konce února 2009 musejí všichni obyvatelé Azylového domu výše uvedené prostory opustit, přesto, že jsou z podstatné části vybudovány i za soukromé finanční prostředky. Že v azylovém domě není sklad cihel, které se mohou bez problému vyklidit, ale že zde žije a je připraven pobyt pro desítky žen a rodin s malými dětmi, které se ocitly v krizové situaci, kterou jim specialisté z Azylového domu pomohou dlouhodobě řešit, to Zastupitelstvo Městské části Praha 11 vůbec nezajímá. Výpověď z objektu se dozvědělo o.s. Společnou cestou z webových stránek Městské části Praha 11. Mladý starosta se zachoval stejně, jako primátor Bém : BOJÍ SE PODÍVAT DO OČÍ OBYVATELŮM AZYLOVÉHO DOMU, PŘIČEMŽ DODNES NEVÍ, KAM JE PŘESTĚHUJE.

Aby vedení radnice zdůvodnilo "krádež za bílého dne", tak jak se to jeví občanům z veřejné diskuze, zdůvodnilo to bohulibým způsobem: z Azylového domu uděláme mateřskou školku. Nicméně toto zdůvodnění je velice pochybné z těchto zásadních důvodů:

- Městský úřad Praha 11 neeviduje počet dětí podle věkových kategorií. Neví vlastně, kolik dětí je ve skutečnosti potřeba pro mateřské školky v Praze 11,

- O přijetí do existujících mateřských škol na Praze 11 rozhodují ředitelé školek. Proto zde navštěvují mateřské školy i děti z jiných částí Prahy či okolních obcí.

Dalším důvodem, proč nemohou být školky zřizovány v jiných objektech, které vlastní Městská část Praha 11, je, že "jsou chráněny dlouhodobými smlouvami". Přeloženo z češtiny do češtiny, radní si spletli to, že oni nejsou jakožto osoby fyzické vlastníky majetku Prahy 11. To jsou občané Prahy 11, a radní jsou pouze správci obecního majetku.

Proto požadujeme, aby Městská část Praha 11 uveřejnila všechny smlouvy o pronájmu obecního majetku v Praze 11, zejména jejich délky, na jakou činnost a kdo je schválil. Teprve potom je možno objektivně posoudit, zda není jiný vhodnější objekt pro mateřskou školku.

Z Á V Ě R

Městská část Praha 11 má zcela nevšední vazby na Zastupitelstvo hl.m. Prahy.

- Zastupitel v Praze 11 pan Milan Pešák je současně radním v Radě hl.m. Prahy a členem sociálního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy.

- Radní v Praze 11 pan Jiří Janeček je současně radním hl.m.Prahy pro sociální problematiku, správu a údržbu bytového fondu a je odpovědný za bezúplatná nabytí a správu majetku svěřeného městským částem. Rovněž je členem sociálního výboru Zastupitelstva hl.m. Prahy.

- Obchodní centrum Opatov s.r.o., které provozuje sociální služby v Domově důchodců Bohnice do roku 2021, má též sídlo na Praze 11. O přidělení zakázky rozhodoval m.j. i radní Jiří Janeček

Občanské sdružení "Společnou cestou" má výpovědní lhůtu z nájmu pro Azylový dům pouze 3-měsíční. Poskytuje azylové služby občanům hl.m. Prahy, nikoli pouze Praze 11.

Sociální výbor Zastupitelstva hl.m. Prahy se na svém zasedání Azylového domu vůbec nezastal, naopak pan Milan Pešák iniciativně navrhl, že projedná na Radě hl.m.Prahy sehnat nějaké náhradní prostory.

PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ SVÝCH PRAVOMOCÍ VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ LIDU PROTI NEJCHUDŠÍM OBYVATELŮM V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE SE BUDEME BRÁNIT VŠEMI PROSTŘEDKY, KTERÉ NÁM ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY UMOŽŇUJE.

PRVNÍ DEMONSTRACE NA PROTEST PROTI POSTUPU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 PROTI NEJCHUŠÍM OBYVATELŮM HLAVNÍHO MĚSTA SE KONÁ VE ČTVRTEK DNE 22. LEDNA 2009 PŘED KULTURNÍM CENTREM "ZAHRADA", Malenická ulice, Praha 11. ZAČÁTEK V 8. 30 HODIN.

V Praze dne 21. ledna 2009

Ing. Karel Berka
předseda
Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Zpravodajství TV Prima
Minuty Regionu 22. 1. 2009, 17.40 hod.
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 2 min.)


Záznam živého vysílání ČT 24 - Studio 6, 5.59 hod. , 22. 1. 2009

Záznam živého vysílání ČT 24 - Studio 6, 8.25 hod. , 22. 1. 2009


Na Praze 11 demonstrovali proti uzavření azylového domu
ČTK, Právo, 23. 1. 2009

Před kulturním centrem Zahrada včera protestovalo několik lidí proti uzavření azylového domu pro matky a rodiny s dětmi v Praze na Jižním Městě.

Pořadatelé očekávali větší účast, údajně ale někteří obyvatelé azylového domu a jejich příznivci onemocněli chřipkou. Radnice Prahy 11 chce z azylového domu udělat mateřskou školu. V kulturním centru sice včera jednalo zastupitelstvo městské části, radnice ale o vystěhování domu rozhodla už v listopadu a své rozhodnutí měnit nechtěla. Svůj verdikt tak včera jen potvrdila.

„Provozovatelé azylového domu dali deset miliónů na jeho opravy a Jižní Město se teď chce tohoto majetku zmocnit. Hanba jim!“ řekl Karel Berka, předseda sdružení Občané za svá práva v Praze. Podle Berky by měla radnice pro mateřskou školu využít spíše budovu bývalých jeslí, která je v majetku státu. Proti uzavření domu bojuje také petice, kterou podepsaly stovky lidí.

„Azylový dům pomohl za dobu své existence stovkám rodin. V řadě případů se díky němu podařilo předejít odebrání dětí či umožnit návrat dětí z ústavní péče zpět do rodinného prostředí,“ vysvětlila ředitelka zařízení Milena Svobodová.


Demonstrace před Magistrátem hl. m. Prahy dne 29. 1. 2009


Další informace: Občanské sdružení Společnou cestou