. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pražané za svá práva

politické hnutí občanských iniciativ


Vážený pan
Doc. PhDr. Milan Uhde
předseda Rady České televize

Na vědomí:
Česká televize

29. srpna 2012

Věc: Stížnost na zákaz předvolebních diskuzních pořadů s kandidáty do nejvyššího zastupitelského sboru České republiky - Parlamentu Senátu ČR

Vážený pane předsedo Rady České televize,

která podle § 4 zákona o České televizi uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Jako dlouhletý předseda Poslanecké sněmovny jistě víte, že podle Ústavy České republiky čl. 5 je politický systém založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran a čl. 6 Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodující je rovněž čl. 9, odst. 3 Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Když některé státy EU (Francie, Nizozemí) odmítly v hlasování předloženou novou smlouvu o EU, Evropská komise rozhodla, že se budou konat diskuze v jednotlivých členských státech o dalším směrování EU. Tyto diskuze budou v televizi, neboť více jak 60% voličů hlasuje ve volbách podle výsledku předvolebních pořadů ve veřejnoprávních televizích (v Evropě). Tím, že veřejnoprávní Česká televize zakázala jakékoli diskuze kandidátů do nejvyššího zákonodárného sboru České republiky - do Parlamentu - a voličí NESMÍ VIDĚT SVOJE KANDIDÁTY AŽ DO VOLEB - porušila základní demokratická pravidla.

Vážený pane předsedo Rady České televize, vzal jste si na sebe těžkou odpovědnost za další vývoj v České republice. Po staletí se totiž lidé ve válkách zabíjeli v boji o moc, francouzský král i s královnou byli dokonce popraveni. Demokracie totiž funguje pouze tam, kde volby vyjadřují skutečnou vůli lidu. Pokud se polistopadová vládnoucí garnitura rozhodla zmanipulovat volby tak, aby vyhráli předem vybraní senátoři, kteří již dnes a denně jsou předváděni v České televizi jmenovitě i se svým obličejem jako "jediní bojovnícj proti korupci" a 90% kandidátů do Parlamentu se na obrazovce vůbec nesmí objevit, tak po takto zmanipulovaných volbách není žádná záruka, že dojde ke změně vlády násilnou cestou, i když si to já ani Vy osobně nepřejeme.

Zasíláme Vám proto reálný návrh na předvolební vysílání s kandidáty do Parlamentu - Senátu, který zabere pouhých 4% vysílacího času České televize.

Za Vaši odpověď předem děkujeme.

S úctou

Ing. Karel Berka
předseda
Pražané za svá práva
politické hnutí občanských iniciativ


Návrh na předvolební vysílání ČT s kandidáty do Parlamentu - Senátu