. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pražané za svá práva

politické hnutí
TISKOVÁ ZPRÁVA

Týden před volbami do PARLAMENTU - Senátu jsme oslovili nejvyšší ústavní činitele České republiky s DŮRAZNÝM PROTESTEM PROTI FALŠOVÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE. Současně jsme je pozvali na pátek dne 12. října 2012 ve 22 hodin do Londýnské 34 na veřejnou kontrolu výkonu volebního práva z hlediska ÚSTAVY -čl. 18, odst. 2 , podle kterého se volby provádějí TAJNÝM HLASOVÁNÍM. Místopředseda volebního okrsku č. 30 Ing. Aleš Mičulka, delegovaný politickým hnutím občanských iniciativ PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA, v souladu s volebním zákonem č. 247/1995 Sb § 14 a § 20 požádal, aby hlídal volební schránku Z CHODBY, PŘED VCHODEM do zamknuté volební místnosti. Klíč od dveří této volební komise totiž neměl předseda volební komise, jak vyžaduje zákon § 20, ale správce budovy (školník). Pod pohrůžkou brutálního násilí ze strany Policie ČR byl místopředseda volební komise vyveden před budovu a bylo mu Policií ČR zabráněno v kontrole volební schránky v noci z pátka na sobotu. Jak výše uvedeno, požadoval tuto kontrolu provádět Z CHODBY, PŘED VSTUPEM do volební místnosti. Tím, že bylo násilím zabráněno místopředsedovi volební komise hlídat volební schránku v noci, a tato volební schránka byla po dobu deseti hodin bez osobního a přímého dozoru okrskové volební komise, tak jak STANOVÍ ÚSTAVA, konstatujeme, že z hlediska státní moci byla uskutečněna všechna dostupná opatření, aby K FALŠOVÁNÍ VOLEB MOHLO DOCHÁZET. Jsme přesvědčeni, že takto bylo možné falšovat volební výsledky. Tomu odpovídají i výsledky ve druhém kole, kdy vládní kandidáti ODS a tzv, protikorupčního fondu byli zvolení skoro totožným počtem hlasů jak v Praze 2, tak v Praze 8. Nejvyšší ústavní činitelé České republiky zcela selhali. Požadujeme proto změnu volebního zákona tak, aby se volby konaly pouze po dobu jednoho dne, jako je tomu ve všech civilizovaných zemích Evropy. Navíc, při konání voleb pouze jeden den, se může ušetřit několik set milionů Kč. Jak to že strážce státní poklady najednou nechce dodatačné finanční prostředky do státního rozpočtu?

Pozn. V centrálně řízených sdělovacích prostřecích se píše, že "muž nechtěl opustit urnu". Současná vládní moc se bojí informovat veřjnost, že se jednalo o MÍSTOPŘEDSEDU VOLEBNÍ KOMISE, DELEGOVANÉHO POLITICKÝM HNUTÍM OBČANSKÝCH INICIATIV PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA.

V Praze dne 21. října 2012

Ing. Karel Berka
PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA
politické hnutí občanských iniciativObčané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!
12. 10. 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 19. září 2012 jsme oznámili v Pražském deníku, že při volbách do PARLAMENTU - Senátu konaných ve dnech 12.-13. října 2012, provedeme v pátek ve 22 hodin kontrolu tajného hlasování. V pátek večer dne 12. října 2012 v 18.46 hodin nám přišla odpověď od předsedy Státní volební komise, že Okrsková volební komise MÁ PRÁVO OSOBNÍHO A PŘÍMÉHO DOZORU NAD VOLEBNÍ SCHRÁNKOU PO CELOU DOBU TRVÁNÍ VOLEB, TO JE I V NOCI Z PÁTKA NA SOBOTU. Podle platného zákona č. 247/1995 o volbách do PARLAMENTU, § 14e písm. b) stanoví, že Okrsková volební komise "zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh" PO CELOU DOBU TRVÁNÍ VOLEB, včetně noce z pátku na sobotu. Ing. Karel Berka, kandidát politického hnutí občanských iniciativ PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA, tak jak bylo předem oznámeno, se dostavil v pátek ve 22 hodin s početnou veřejností a slušně a zdvořile požádal o kontrolu, jak plní volební komise v Londýnské ulici svojí povinnost o tajném hlasování, stanovené Ústavou. Výsledek:

Přijeli tři policejní vozy, dále jedno auto státní tajné policie se dvěma osobami. Tajná státní policie nahrávala na video početnou veřejnost, přestože nebyl spáchán žádný trestný čin. Zabezpeční místností přes noc: žádné. Pečetítko: žádné. Místo pečetě kus papíru, který se samočinně odlepoval.Klíče od volební místnosti NEMÁ PŘEDSEDA VOLEBNÍ KOMISE, ale školník. Podle vyjádření školníka mají ke vstupu do budovy klíče i další osoby. Člen volební komise, Ing. Aleš Mičulka, požádal, aby mohl přede dveřmi svojí volební mísnosti hlídat po celou noc, tak jak mu to nařizuje zákon.POLICIE POD POHRŮŽKOU POUŽITÍ NÁSILÍ PŘINUTILA ČLENA VOLEBNÍ KOMISE OPUSTIT BUDOVU. Polistopadová vládnoucí garnitura odmítla již celých dvacet let změnit volební zákon tak, jako v ostatních 31 zemích civilizované Evropy, aby se volilo pouze jeden den.Současným vládcům vyhovuje možnost FALŠOVAT VOLBY Z PÁTKA NA SOBOTU. PŘILOŽENÉ VIDEO JE DŮKAZEM, JAK VLÁDNOUCÍ STRUKTURY MOHOU FALŠOVAT VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.

V Praze dne 13. října 2012, vydáno v 08.30 hodin

Ing.Karel Berka
kandidát do Parlamentu - senátu, volební obvod č. 26
PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA
politické hnutí občanských iniciativ


TISKOVÁ ZPRÁVA

Dnešního dne podala jedna z našich občanských iniciativ trestní oznámení na ztrátu cca 8.000.000.000 Kč (8 miliard Kč) při podvodné privatizaci pražské vodovodní infrastruktury - viz příloha .

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Škoda 8 mld. Aktéři: Kořínková, Bém, Paroubek ; První zprávy 10. 10. 2012


TISKOVÁ ZPRÁVA

Vyslovujeme nejvyšším ústavním činitelům důrazný protest proti falšování voleb v České republice. Žádáme ministra vnitra, aby vydal pokyny předsedům Okrskových volebních komisí tak, aby po celou dobu voleb byla volební schránka pod přímým a osobním dohledem členů Okrskové volební komise Ve 31 civilizovaných zemí Evropy se volí jeden den a NEEXISTUJE, aby byla volební schránka po dobu deseti hodin v rukou represivních orgánů státní moci. Proto jsme požádali Radu Evropy o mezinárodní kontrolu voleb v České republice ve dnech 12. a 13. října 2012. Současně zveme všechny voliče na pátek dne 12, října 2012 ve 22 hodin do volební místnosti v Praze 2, Londýnská 34, kde budeme nenásilnou cestou hájit naše ústavní právo na tajné volby .

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


Vystoupení Ing. Karla Berky na 19. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 20. září 2012:

Vážený pane primátore,

vystupuji za občanské sdružení Občané za svá práva v Praze. Naše sdružení předložilo na 5. zasedání zastupitelstva dne 31. března 2011 PETICI, ve které požadovalo zrušení smlouvy se zahraničním partnerem na privatizaci pražské vody na období 2013 - 2028. Vy osobně a další zastupitelé jste odmítli tuto petici projednat. Občané se musí bránit. Tím, že jste odmítli tuto PETICI projednat, došlo ke ztrátě 2 miliard Kč, které mělo podle zastupitele dr. Witzanyho hlavní město obdržet za nové vypsání soutěže v roce 2013 na pronájem pražské vodovodní infrastruktury. Navíc došlo k další ztrátě v částce 6 miliard Kč, které Praha neobdržela od Evropské unie, neboť ta dává dotace pouze na smlouvy o délce trvání 15 let. Celková ztráta je 8 tisíc milionů Kč, to je na každého dospělého obyvatele Prahy částka 8 tisíc korun. Mohu Vás ujistit, že si to nenecháme líbit. Vážený pane primátore, protože při podvodném prodloužení smlouvy se zahraničním partnerem na období 2013 - 2028 došlo minimálně k porušení § 265 Obchodního zákoníku - Rozpor se zásadami poctivého obchodního styku, dnem 1. října 2012 v rámci hnutí občanských iniciativ PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA startujeme kampaň za vrácení osmi tisíc korun každému dospělému občanovi Prahy. K tomu využijeme všech možností, které nám právní řád České republiky umožňuje.


Vystoupení ing. Karla Berky na zasedání Rady České televize 12. 9. 2012


TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 9. 9. 2012

Absolventka starodávné University Karlovy, místopředsedkyně vlády České republiky, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolína PEAK odmítla splnit pokyn prezidenta republiky čj. KPR 7365/2011 ze dne 31. října 2011, aby volební zákony v České republice byly v souladu s Ústavou. K tomu ještě přistupuje ZÁKAZ diskuzí ve veřenoprávních médiích s kandidáty do PARLAMENTU. S politováním jsme byli proto nuceni obrátit se na orgány Rady Evropy. Pokud totiž výsledky voleb nereflektují vůli voličů, vytváří se nebezpečí změny vlády násilnou cestou. Tomu chceme zabránit a předpokládáme, že mezinárodní společenství dokáže prosadit vyjádření vůle občanů České republiky ve svobodných a tajných volbách.

Zejména si dovolujume upozornit na flagrantní porušení článků 5,6,9 (odst.3) a 99 ÚSTAVY České republiky při volbách do Parlamentu - nejvyššího orgánu moci zákonodárné.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Stížnost Radě evropy

V ČR se falšují volby, napsal Radě Evropy , Prvnizprávy.cz 20. 9. 2012


Stížnost na zákaz předvolebních diskuzních pořadů s kandidáty do nejvyššího zastupitelského sboru České republiky; 29. 8. 2012


Zahájení senátní kampaně 2012 - videozáznam tiskové konference 11. 7. 2012


Usnesením z 29. 3. 2011 Ústavní soud ústavní stížnost odmítl .


Mediální mýty a skutečnost - tisková zpráva politického hnutí Pražané za svá práva ze dne 28. 3. 2011

  • Ustavní stížnost
  • Doplnění ústavní stížnosti

Ústavní stížnost na neplatnost voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy , konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 podle zákona č. 491/2001 Sb.

Přílohy:
1. Žádost Státní volební komisi
2. Volby do Doubravy-Břehy
3. Volby Tatrovice
4. Transparency International, stanovisko prezidenta republiky
5. New York - výzva starosty a jmenování prokurátorů pro volební stížnosti v průběhu voleb
6. Usnesení vlády č. 827 ze dne 25. srpna 1999
7. Návrh zákona sněmovní tisk 344/0
8. Petice „Za konání svobodných voleb do kraje Praha"
9. Stanovisko Ústavně-právního výboru Senátu
10. Upozornění ing. Karla Berky na zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy, že zastupitelé nemají řádný mandát v souladu s Ústavou
11. Vystoupení ing. Karla Berky na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy
12. Stížnost na neplatnost voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
13. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2010 čj. 10A 253/2010-34


Pražské volby měly proběhnout dle zákona o krajích, stěžuje si hnutí u ÚS , Novinky.cz 1. 2. 2011


Stížnost na neplatnost voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy , konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 podle zákona č. 491/2001 Sb.


Pozvánka na tiskovou konferenci politického hnutí Pražané za svá práva , která se bude konat 7. října 2010


Stanovisko k porušení zákona hl.m. Prahou ve věci pozemků pod domy družstevní bytové výstavby


Pozvánka na tiskovou konferenci politického hnutí Pražané za svá práva , která se bude konat 31. srpna 2010


Do voleb míří občanská sdružení , Pražský deník 13. 7. 2010


Stanovy politického hnutí Pražané za svá práva


Petice politického hnutí Pražané za svá práva

  • petiční arch
    pro sběr podpisů petiční arch vytiskněte a po vyplnění odešlete na adresu zmocněnce petičního výboru