. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Média
Rozhovor Ing. Karla Berky pro Českou televizi, 28. 1. 2012

YouTube link
Odvysílaná reportáž České televize , čas 15.18 min


OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

TISKOVÁ ZPRÁVA

V neděli dne 29. ledna 2012 odvysílala Česká televize reportáž na podporu primátora hl.m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody CSc. Jeho krédo, uveřejněné v reportáži, "Rovnost občanů před zákonem" je bohužel nepravdivé.

1/ Při schvalování rozpočtu Zastupitelstva hl.m. Prahy a rovněž tak při schvalování hospodaření za uplynulé období ukládá zákon, aby zastupitelstvo na svém zasedání umožnilo občanům se vyjádřit. Pokud chceme "Rovnost před zákonem" občanů i zastupitelů, tak je nutno, aby délka vystoupení k rozpočtu byla u občanů i u zastupitelů stejná. Na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26. ledna 2012 vystoupil se svým příspěvkem ing. Aleš Moravec, místopředseda sdružení Občané za svá práva v Praze. V souladu se zákonem o hl.m. Praze oprávněně požadoval, aby vystoupení občana k rozpočtu trvalo 5 minut, to je stejně, jako u zastupitelů. To však primátor hl.m. Prahy zamítl. Takže vyjádření občana k rozpočtu, kde jedině může aktivně kontrolovat veřejné výdaje, může trvat pouze 3 minuty. Takže krédo pana primátora, uveřejněné v reportáži České televize, je nepravdivé.

2/ Oslavovaný návrh primátora, že mohou občané interpelovat zastupitele hl.m. Prahy, je třeba uvést do správných dimenzí. Délka interpelací je 45 minut. Celková délka jednoho vystoupení občana je 11 minut, takže jednou za měsíc mohou vystoupit celkem čtyři občané. Pokud by chtěl občan opravdu vystoupit, tak by si ráno přivstal, aby měl jistotu, že může vystoupit. Ale tak to nebude. Žádosti občanů o vystoupení občanů budou slosovány. Losování se bude konat za zády a bez účasti zainteresovaných občanů. Zkušenosti s "Karlovarskou losovačkou", organizovanou přímo notářem, vytváří prostor pro oprávněnou nedůvěru občanů k navrženému systému.

3/ I podle současného jednacího řádu se mohli občané vyjádřit přímo na zasedání zastupitelstva. Zástupci Občanského sdružení "Občané za svá práva v Praze" pravidelně již po několik let ve svých vystoupeních na zasedáních Zastupitelstva hl.m. Prahy upozorňují na neústavní volby do Zastupitelstva hl.n. Prahy, kde jedině správný návrh tehdejšího předsedy Legislativní rady vlády a dnešního předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského primátor hl.m. Prahy odmítl prosadit v Poslanecké sněmovně, přestože mu to jeho slib primátora přímo ukládá. Rovněž se na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy vyjadřujeme veřejně a požadujeme nápravu ke ztrátě 2.000.000.000 Kč (2 miliard Kč) za "privatizaci" pražské vody. Tato škoda již nyní dosahuje částky 8.000.000.000 Kč (8 miliard Kč) v případě neobdržení dotace od EU na čistírnu odpadních vod v Praze. Primátor osobně odmítl připustit projednání Petice, požadující vypovězení nemravné smlouvy se zahraničním partnerem na období 2013 - 2028. Takový postup by ihned zajistil hl.m. Praze uvedených 8 miliard Kč. Namísto toho pan primátor bude žadonit v Bruselu, aby EU porušila vlastní pravidla a neoprávněně vyplatila dotaci na čistírnu hl.m. Praze.

4/ Předseda ODS RNDr. Petr Nečas před volbami v říjnu 2010 měl všude volební heslo: ODMÍTÁME ZADLUŽOVAT OBCE A MĚSTA. První, co v nové pražské koalici ODS-TOP 09 schválili, bylo další zadlužení hl.m. Prahy v řádech miliard Kč. V tomto světle se možnost, aby 4 občané za měsíc mohli interpelovat zastupitele, se jeví jako formální. Obsah se ale nezmění - zfalšované volby, miliardové škody za privatizaci pražské vody, které zaplatí občané, zadlužení Prahy do roku 2035 v desítkách miliard Kč, toto interpelace občanů vůbec neřeší.

JEDINÉ SKUTEČNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE JSOU SVOBODNÉ VOLBY NA PODZIM 2012 DO "KRAJE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA" V SOULADU S ÚSTAVNÍM ZÁKONEM Č. 347/1997 SB. PŘEDSEDKYNI LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY MGR. KAROLINU PEAKE JSME JIŽ OSOBNÍM DOPISEM POŽÁDALI, ABY V SOULADU S ÚSTAVOU TYTO VOLBY PROSADILA.

V Praze dne dne 30. ledna 2012

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Ing. Karel Berka
předseda