. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Předsednictvo vlády
Vážený pan
Ing.Miroslav Topolánek
předseda

Ministerstvo vnitra
Vážený pan
Dr.Ivan Langer
ministr.

Věc: Stížnost na Rozhodnutí dát veškerou moc nad Veřejnými prostředky – v boji proti korupci Transparency International-TCI.

Vážení pánové,

dovolujeme si protestovat proti Vašemu Rozhodnutí dát převážnou Veřejnou pravomoc v boji s korupcí právě Transparency International.

Vzhledem k tomu, že nemáte fakta a doklady, co tito mezinárodní taškáři dělají, chcete pro ně připravit bohatou sklizeň a ráj na zemi. V příloze Vám tyto závažné skutečnosti předkládáme

Stručný přehled jejich her na boj s korupcí hraný pro občany ČR.

1. Za celou dobu existence TCI – nedali jediné trestní oznámení na jimi jako zjištěné nezákonnosti

2. Za celou dobu jejich existence nepodali jediný návrh na změnu protikorupčních zákonů např. – zákona o Veřejné zakázce a třeba Obchodního zákoníku – oba jsou téměř bez sankcí.

3. Hlavním jejich cílem je tlachání o boji s korupcí a pořádání konferencí o tom.

4. Dalším hlavním cílem je získání peněz na činnost – podváděním vlády. Dále z Fondu národního majetku přes p. Sörese a dalších větších firem. Jak to tak vypadá i možným vydíráním. Pak se třeba nic špatného o FNM – z jejich zpráv nedozvíte !!! A že toho tam bylo požehnaně – např. těch 700 mil daných FNM – na rekultivaci pozemku pod halou Sazky bez Výběrového řízení !!!atd.

5. Vzhledem k tomu,že mají vedení v New Yorku a od nich taky rozkazy!!! jsou jejich plány a činnost velice neprůhledné.

6. Jejich kriteria a hodnocení států v žebříčku korupce nejsou nikde známy a jejich řeči – že zpracovávají dotazníky od manažérů jsou velice půvabné. Zpracovávají to sami a bez kontroly veřejnosti a výsledky a pořadí států jsou z New-Yorku. Odborníkům je taková činnost pro smích.

7. Kdo za tím vším v ústředí stojí není známo, ale naše národní zájmy to asi nebudou. Ty mohou být silně poškozovány.

Z bohatých zkušeností s opravdovým bojem s korupcí můžeme sdělit následující :

a) ve všech Výběrových řízeních v ČR se ročně utratí cca 200 mld kč.

b) Zákon je tak benevolentní, že za 500 milionů Kč vůbec neudělaného VŘ na Min. práce dostalo toto min. pokutu - směšných 500 tisíc. Osobní postih nulový!!! Ha,Ha, Ha!! Jestliže se tento zákon nezmění následovně můžete si dělat svých linek desítky, a nebude Vám to nic platné. Protože i po oznámení zločinci budou bez trestu !!! Tak kdo co má co oznamovat . Jedině ,že nějaký úředníček vzal flašku nebo víc - ale miliardy z rozpočtů potečou dál. Do kapes šizuňků.

Opatření je více – jak mělo být sděleno na konferenci parlamentu - Důvěra občanů v politiky,ale všemu mermo mocí zabráněno TCI a šibalem Dr.Zaorálkem.

1. Je nutno z nevypsání VŘ nebo podvodem při něm -udělat trestný čin a dle velikosti lumpárny i tresty.

2. Finanční postihy vždy! - 3% ceny zakázky osobní trest na ty, co to ve vedení způsobili – i ministra např. 10% ceny zakázky pokuta pro organisaci

3. Úřad pro kontrolu Hospodářské soutěže – jako jediný odborný úřad a ČR // kdo jiný – soudci to nejsou odborníci na Výb.řízení !! // musí mít povinnost

a) dávat trestní oznámení

b) mít pravomoc v zákoně --- zrušení již podvodně uzavřené Smlouvy!!! od samého počátku. Pak se možná s korupcí trochu hne. Tohle tam , ale musíte pánové prosadit do zákona Vy. Jestli to tam nenavrhnete s tiskovkou - tak proti korupci taky nic neděláte !!!

Je tam ještě několik fines s komisemi a se zasláním nabídek a otevíráním pošty a podpisy komise a jejich výběrem. To vše dle praxe tam musí být !!

4. Že to vše v zákoně modernisovaném chybí – je právě práce TCI a našeho společného přítele Dr. Zaorálka. Ti zavinili,že se to v Parlamentu nemohlo pronést

Závěr:

1. Žádáme Vás o změnu Vašeho Rozhodnutí dát pravomoci TCI pro boj s korupcí se všemi atributy.

2. Zapojit do boje skutečné odborníky a širší veřejnost.

3. Vypsat co největší Soutěž – právě pro vytlačení TCI z rozhodování !!!

4. Těšíme se na Vaši brzkou odpověď a změnu Rozhodnutí.

V Praze dne dne 24. října 2006

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Přílohy - Důkazy:

1.Podvodné hry Transparency International

2. Dopis Dr.Zaorálkovi z 22. 11. 05

3. Dopis - Stížnost na Dr.Zaorálka z 16. 1. 06