. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

V Praze dne 10. března 2007

Vážený pan
Ing.Jiří Paroubek
předseda ČSSD
URČENO PRO "OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE" DNE 11. BŘEZNA 2007 VE VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZI. PROSÍME NECENZUROVAT!!!

Vážený předsedo,

v neděli dne 11. března 2007 se zúčastníte diskusního pořadu Otázky Václava Moravce ve veřejnoprávní televizi. Vaším partnerem v debatě bude předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády pan Jiří Čunek. Diskutovat by se mělo m.j. o vyšetřování případů korupce v politice a dalších tématech. Podle předpokladu jste se v rámci mediální kampaně zúčastnil zjišťování „původu peněz“ a s tím spojené zveřejňování soukromých úspor a výše kont pana předsedy Čunka.

Účel celé mediální akce proti předsedovi Čunkovi prozradil již předem šéf-komentátor Českého rozhlasu a ve skutečnosti vystupující ve veřejnoprávním médiu jako tiskový mluvčí současné vládní squadry pan Petr Nováček. Ve svém článku „Vládní boj Jiřího Č. s časem“ ze dne 8. 2. 2007 uvedl, že pan Čunek může zůstat senátorem. Tam nám nevadí, ale musí se odsunout z vládních seslí, protože vidí, jakým způsobem a komu proudí unijní peníze do regionů. Proto musí být za každou cenu z vlády „odejit“.

Dále byla uvalena cenzura na informaci, že to nebyl pan Čunek, kdo zadlužil tento stát částkou 132 miliard Kč, to je 132 000 milionů Kč. Tato částka se bude splácet 55 let, asi aby se naši vnuci nenudili. A všem těm, kdo toto zadlužení způsobili, zřejmě pan Čunek vadí. Není v té správné partě "umělců v zadlužování státu" a s tím spojených možných provizí a skutečných úplatků...To může být důvodem, proč se naši "zastupitelé" v zastupitelské demokracii tak zoufale bojí zveřejnit svá konta v domácích a zahraničních bankách - viz dále.

Technickým nástrojem, jak přinutit pana Čunka k odstoupení, je naopak zveřejnění jeho soukromých kont. Jistě rád pane předsedo Paroubku vzpomínáte na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy dne 18. 12. 2003, k rozpočtu na rok 2004. Zde jsem osobně vystoupil a v souvislosti se skandalizací jednoho starosty, jenž dosud /r. 2007 !/ nebyl ani postaven před řádný soud, a shodou okolností byl také senátorem, jsem uvedl následující:

„Vážení radní, jak jistě víte, část rozpočtových prostředků hl.m.Prahy, které dnes schvalujeme, končí na účtech soukromých osob, a to zcela legálně. Abychom však zamezili podezření, že ze 30 miliard Kč městského rozpočtu některé částky končí na osobních účtech tuzemských či zahraničních bank nelegálně, navrhujeme pro vás následující řešení.

Dostali jste od občanů Prahy plnou důvěru. Nicméně ve městě Chomutov byl obviněn starosta, že obdržel úplatek 40 milionů Kč na své osobní konto v zahraniční bance. Abychom Vám pomohli se proti těmto či podobným zlovolným útokům bránit, je jediné řešení – abyste na svou obranu ve vlastním zájmu zveřejnili výši vašich osobních účtů u domácích a zahraničních bank, výši kont k 31. 12. 2003.…….Předpokládáme, že jsme spojenci radního Steinera, který je neustále vláčen v tisku kvůli různým podezřením. Bylo by vhodné, aby on a náměstek primátora pro ekonomiku pan ing. Paroubek první šli příkladem vstříc“. /Citace ze stenozáznamu/.

Vy, vážený pane předsedo Ing. Paroubku, jakožto předsedající zasedání zastupitelstva, jste se o mém vystoupení přímo na zasedání vyjádřil takto:

„Pan Moravec – to byl příklad politického klaunství, co tady předvedl. Bránění proti zlovolným útokům – spolu s některými kolegy v radě jsem se nechal před čtyřmi roky prověřit na nějaký stupeň utajení, tak jsem dal veškeré majetkové údaje k dispozici. Předpokládám, že nějaké bdělé oko sleduje, jak se vyvíjí stav peněz na mém běžném účtu. Že bych měl zveřejňovat stav na svém běžném účtě, to považuji za naprostou nevkusnost.“

Rada zastupitelstva hl. m. Prahy dne 10. 2. 2004 svým usnesením č. 0189 zmocnila členy Rady k vyřízení podání na mé vystoupení. . Až na mojí osobní písemnou urgenci ze dne 3. června 2004 jste teprve písemně odpověděl svým dopisem čj. SNP 92/2004 ze dne 22. června 2004.

V něm uvádíte, že zveřejnění výše svých osobních účtů u domácích a zahraničních bank nevyplývá ze žádného právního předpisu. „Naopak, povinnost zveřejňovat takovou skutečnost by představovala dosti značný zásah do osobních práv členů Rady, zejména práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod – takové zneužití si lze až příliš snadno představit.“

Dále ve své písemné odpovědi uvádíte, že „pominu-li dosti urážlivou konotaci Vašeho návrhu, totiž v kontextu zmínek o obvinění chomutovského starosty a o „vláčení radního v tisku“, neumím si představit, komu by Vámi požadované zveřejnění takových údajů mělo být určeno a kdo by měl mít možnost se takovou věcí dále zabývat, posuzovat ji a vyvozovat z ní jakékoli závěry“.

Při schvalování rozpočtu o rok později, dne 16. 12. 2004, jste dostal další příležitost zveřejnit stav svých osobních kont, když jsem ve svém vystoupení na zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy m.j. uvedl:

„Zřejmě u příležitosti výročí Dne lidských práv vyšel dne 10. prosince ve Večerníku Praha článek s nadpisem Milionový tunel do městské banky. Podle tohoto článku zaplatili občané Prahy více jak miliardu Kč /tj. 1 000 milionů Kč/ za podnikatele, kteří se rozhodli úvěry nezaplatit. Jedním z těch, kteří ochudili hl. m. Prahu o více jak 10 milionů Kč, je i současný předseda ODS pan Mirek Topolánek. Jestliže byl zveřejněn jeden dlužník-neplatič, pak je třeba zveřejnit seznam všech dlužníků. Pokud však toto podle zákona nelze, pak je naopak potřeba pohnat k trestní odpovědnosti konkrétní fyzickou osobu, která neoprávněně zveřejnila údaje o neplatiči Topolánkovi.

V této souvislosti uvádím, že při svém loňském vystoupení k rozpočtu hl. m. Prahy jsem ukázal na skutečnost, že byl v tisku skandalizován senátor za ODS Alexander Novák za údajné přijetí úplatku 41 mil. Kč. Navrhl jsem řešení, jak chránit členy Rady zastupitelstva hl.m.Prahy, aby zveřejnili svá bankovní konta a tím předešli obdobné skandalizaci svých osob do budoucna. Mám proto pro Vás dobrou zprávu: ani jeden z radních, který pracuje na plný úvazek pro město a je placen z našich daní, nenašel odvahu svá konta zveřejnit. Radní raději riskují do budoucna, že mohou být skandalizováni jako pánové Novák a Topolánek.“

Vážený pane předsedo, stále kategoricky odmítáte zveřejnit svá bankovní konta. Důvodem podezření z možného úplatku ve Vašem případě je, že za dobu Vašeho působení na pražské radnici ve funkci náměstka primátora pro ekonomiku byla prodána pražská voda zahraniční firmě za polovinu její skutečné hodnoty – podle ekonomických rozborů jde o ztrátu pro hlavní město Prahu ve výši miliard Kč. To je zřejmě ten pravý důvod, proč nemůžete zveřejnit výši svých kont doma i v zahraničí. Vystupte laskavě před televizní kamery a v živě přenášené diskusi se mnou /aby to nešlo prostříhat - to je vycenzurovat/, vysvětlíme občanům, jak to bylo s prodejem pražské vody.

S úctou

Ing. Aleš Moravec
místopředseda