. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceLiterární noviny
Vážený pan
Jakub Patočka
Šéfredaktor
Senovážné nám. 23

Ministerstvo kultury
Vážený pan
Mgr. Martin Štěpánek
ministr

Praha 27.11.06.

Věc : Stížnost na nepravdivé články p.Zdenka Jemelíka. Žádost o zveřejnění tiskové opravy dle zákona 46/2000 Sb. Opravu zveřejněte jako články a to na druhé straně Vašeho listu podobně jako články p. Jemelíka - tisk.zák. 46/2000 Sb.

Vážený pane šéfredaktore,

Vzhledem ke svobodě tisku a Vašemu citu pro spravedlnost Vás žádáme o vytisknutí pravdivých informací o nezákonnostech na Ministerstvu Informatiky / M.I./ které provádělo jeho vedení. Zároveň tím budou napraveny nepřesnosti a nepravdy a polopravdy,které se vyskytují v článcích p. Zdenka Jemelíka o celém procesu s p. ministrem Mlynářem a spol.

Také z důvodů,že občané kteří ze svých daní přispívají na Váš tisk,mají právo se dozvědět pravdu o tomto procesu.

Literárních Novinách vyšlo několik článků p. Zd. Jemelíka,které neodpovídají pravdě a vysoce zkreslují činy, za které stojí vedení M.I. před soudem. Kdyby je nedělali tak by prosím před soudem nestáli.

Vzhledem k tomu,že se p. Jemelík zmiňuje také o naší organisaci o které také nepíše pravdu jsme nuceni uvést vše na pravou míru a žádat o zveřejnění pravdivých informací dle Tiskového zákona.

Pravdy o procesu jsou dle listinných důkazů tyto :

1/ Trestní oznámení podalo Občanské sdružení – Občané za svá práva až 27.1.2004 až po mnohých upozorněních na nezákonnosti tam prováděné. Je založeno na ochranu občanů ČR před šikanováním úřadů. Rozhodnutím výboru byl pověřen ing, Moravec Aleš místopředseda,aby tr.ozn. podal, dle listinných důkazů .Bez nich bychom si nikdy nedovolili někoho křivě obvinit.. Tyto důkazy přikládáme ke článku jako důkazní listiny – viz text.

2/ Od počátku,co se vedení M.I. ujal p. Mlynář docházelo na tomto ministerstvu k nezákonnostem. Začalo to přestavbou 5. a 6. Patra za cca 12 mil.kč – bez Výběrového řízení / V.Ř /

Zakázky byly dávány spřáteleným firmám a kamarádům / AMA Invest a pod./ Tyto nezákonnosti potrestal Úřad pro ochranu hospod.soutěže / ÚOHS/ pokutou a svým Rozhodnutím. / Příloha č. 1. /

3/ Aby mohli v nezákonnostech dále pokračovat a navzájem si podepisovat Smlouvy mezi M.I a Testcomem –státní příspěvkovou organisací, bylo nutno vyhodit odborníka na informační technologie – dlouholetého ředitele Ing. Radko Hochmana Csc. A dosadit na jeho místo p. Chmelíčka. To se stalo - opět bez V.Ř. 10.6.2003. Zároveň p. Mlynář udělal p.p. Chmelíčka svým náměstkem.

4/ Po dohodě mezi pp. Mlynářem,náměstky – Chmelíčkem,ing. Beerovou a Franklem a nám .Testcomu p.ing.Vítem došlo k nezákonnému založení soukromého Testcom servisu s.r.o. a to 30.9.03. Že je společnost soukromá vyplývá z Obchodního zákoníku a z Rozhodnutí ÚOHS , který rozhodl,že s.r.o. nespadá pod režim Státních organisací –a nemusí tudíž např. dělat VŘ – dle zákona 199/94 / Rozhodnutí ÚOHS – příloha č. 2 /

5/ O veškerých penězích, které pak dojdou na účet tohoto s.r.o nezákonně založeného rozhoduje pouze a výhradně jen pět výše jmenovaných společníků uvedených v s.r.o.

6/ Okamžitě po založení si na účet tohoto soukromého s.r.o převedli 7,5 milionu kč ,opět nezákonně z Reservního fondu - Testcomu !!! / Příloha č. 3 //

7/ Na veškeré nezákonnosti byli společníci několikrát upozorněni zaměstnanci,kteří chránili zákony ČR a Státní peníze. Z nich vybíráme – dopis. Ing. Jonášové –/ příloha č. 4/

8/ Místo ,aby byli za tato upozornění pochváleni od vedení – byli za to vyhazováni z páce pod různými záminkami. Z toho je vidět ,že o zákonnost vedení M.I. nikdy nešlo !!

9/ Ačkoliv mělo M.I. několik právníků a další platili externě,pokračovali v nezákonnostech až do 27. února 2004.

10/ K založení S.R.O došlo 30.9.03. Dopis od Min. Financí / M.F./ - že jde o nezákonnou činnost byl ze dne 4.12.03. / Příloha č. 5/ Ale ke zrušení s.r.o - došlo až 27.2.04 tedy skoro až po 3 měsících / Příloha č. 6 - dopis p. Mlynáře ze 27.2.04./ Bylo k tomu nutno dvou Interpelací v Parlamentu ČR proti založení s.r.o. a informací o nezákonnostech v tisku !!! Jinak by to nezrušili.

11/ Že to nechtěli zrušit a posílat si peníze na - s.r.o. svědčí další Smlouva – s Economií – O postoupení práv provozovatele Portálu veřejné správy / PVS/ - viz / Příloha č. 7/ ,která měla přivádět na účet s.r.o. ročně 20 milionů kč tedy do konce volebního období - 50 milionů. Ke Smlouvě došlo až 18. 12.03 – tedy cca 15 dní po dopisu M.F. ,že je s.r.o. nezákonně založeno !!!/

12/ S.r.o. mělo jen dva zaměstnance,takže co jako mohlo vyzkoumávat v oboru informačních technologií. Nehledě k tomu,že vzdělání všech 5-ti členů s.r.o. tomu vůbec neodpovídalo. Znalosti měl původní ředitel Testcomu a jeho zaměstnanci.

13/ Ještě 19 ledna 2004 po dotazu Odborů ze 4.1.04 odpověděl p. Mlynář,že provoz PVS dle Smlouvy provozuje s.r.o / Příloha č. 8 // Tedy skončit nechtěli !!

14/ Že o skončení činnosti s.r.o . neuvažovali – svědčí také dvě Fa. po 1,6 milionech, které poslali Economii - tedy 3.2 milionu – v lednu a únoru 2004. Peníze šly na účet s.r.o.

15/ Ačkoliv věděli již dobře,že jejich činnost byla nezákonná – účtovalo si jejich s.r.o nezákonně 2.974 tis. Testcomu, jako náklady na zrušení s.r.o. / Příloha – č. 9/ Tyhle peníze měli zaplatit sami. A ne to účtovat státu- když vše bylo nezákonné.

16/ Konečná bilance s.r.o.. a důkaz ,že tok financí p. Mlynář moc nehlídal.

Příjmy: převod z res.fondu 7.500.000,- kč

Fa za vyrovnání s Testcomem 2.974.00O,- kč

Fa za PVS Economii 3.200.000,- kč

-----------------------------------

celkem známé příjmy 13.674.000,- kč

Výdaje: platy a odměny zaměstnanců a členů s.r.o 474.000,- kč

převod financí do Capital Internet Publischers - CIP 5.300.000,-kč

Výdaje celkem 5.774.000 kč

Zůstatek na účtě 7.900.000,- kč

17/ Takže do CIP nateklo z účtu s.r.o. 5.3 mil. Kč a ty se pro stát ztratily !!! Co se s nimi stalo Policie ČR nevyšetřila,ale mohou s touto částkou po dohodě s CIP – disponovat obvinění, jak chtějí. Žádný stát je nemůže omezovat !! Jen z nich zaplatit daně !!!

Proč tyto nezákonně získané peníze nikdo z orgánů nezabavil nám není známo. A proč to neudělal taky ne???

18/ Kdyby tohle samé spáchal kterýkoliv úředník ve státní správě,nebo snad na Magistrátě tak by ho snad pan primátor Dr. Bém nechal rozčtvrtit. Takto jsou jen obviněni před soudem. A my jsme žádali,aby se tyhle triky a malversace se Státními penězi již neopakovaly a každý ministr si dal pokoj. / Což asi neudělají - viz s. Zgarba a s. Palas atd./

19/ Jestli potom JUDr.Kubíček již dnes žádá o presidentskou milost pro tyto šizuňky,tak to je velice povedené. Měl by si nejdřív prostudovat faktury a listiny. Nebo ,že něco zbylo z těch 5,3 milionu ???

20/ Jestliže o Vás někdo při soudním řízení tvrdí,že Vás musel vyhodit za to, že jste padělal úřední listiny !! což nikdy nebyla pravda a ani to nebylo ve vymýšlených důvodech k vyhazovu z práce,tak se musíte ohradit když to ještě k tomu tvrdí p. Mlynář,který s Vámi prohrál soudy ,právě kvůlivá těm vymyšleným důvodům a jinak Vás všude pomlouvá,tak to je silná káva. To se musíte bránit. Pomluvy předsedovi odborů nevadily,to kavalírsky přenes přes srdce,ale ty padělané listiny - to nemohl. Proto to Trestní oznámení. Padělat úřední listiny – to je totiž trestný čin - opravdovský a to si na sobě nemůže nikdo nechat.

Tak to je celá pravda o soudní při p.ministra Mlynáře a jeho společníků.

Děkujeme za zveřejnění pravdy, aby se poučili i ostatní šizuňkové a nezlobili.

Občané za svá práva
Ing. Aleš Moravec
místopředseda