. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceVážený pan
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
předseda vlády Slovenské republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika

V Praze dne 15. března 2012

Věc: Návrh na koordinaci činnosti vlád Slovenské a České republiky při obraně jejich oprávněných ekonomických zájmů

Vážený pane předsedo vlády,

dovolujeme se na Vás obrátit s výše uvedeným návrhem. Nejprve přijměte prosím naši gratulaci k výjimečnému úspěchu ve volbách. Pozorně jsme sledovali předvolební kampaň na TV TA3 a můžeme Vás ubezpečit, že Vámi předložený program v porovnání s ostatními politickými stranami byl racionální a věcný a jasně vyjadřoval pokrokový a ekonomicky úspěšný směr pro občany Slovenské republiky. Není také náhodou, že podle Eurostatu je již Bratislavský region v rámci EU bohatší než Praha.

Rovněž považujeme za důležité, že jste vyhrál v rovné a přímé volební soutěži. Pro informaci, abyste si mohl udělat lepší představu, proč Slovensko jde rychleji kupředu než Česká republika, uvádíme následující skutečnosti, které brzdí rozvoj v České republice:

Česká republika je jediná z 31 civilizovaných států v Evropě, kde se volby konají po dobu dvou dní. Zásadní porušení Ústavy je v tom, že volební schránka je po dobu deseti hodin (z pátku na sobotu) v rukou represivních orgánů státní moci, což umožňuje falšování voleb.

Na příkladu obce Tatrovice, kde 60% občanů podepsalo PETICI a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že nevolilo vítěznou politickou stranu, a kde POLICIE vydala Usnesení, podle kterého na základě znaleckého posudku kriminalistického ústavu potvrdila, že volby v obci Tatrovice byly zfalšovány, a mělo vyhrát zcela jiné politické uskupení, tak Ústavní soud odmítl stížnost občanů Tatrovic, a potvrdil, že v České republice se mohou volební výsledky falšovat. Na protest proti zfalšování voleb odstoupil ze zastupitelstva obce Tatrovice pan Ošťádal, který s poukazem na výsledek šetření POLICIE odmítl regulérnost voleb i legitimitu "zvoleného" zastupitelstva - viz abdikační dopis v příloze .

Totéž se bohužel týká i tak zásadní skutečnosti, že do Kraje hlavní město Praha (jak zní název podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb.) se volí podle zákona o volbách do obcí, přičemž zastupitelé si přivlastnili mandát do Kraje. Toto je zcela protiústavní, neboť za příspěvek na mandát za krajské volby obdržely politické strany v Praze cca 200 milionů Kč, ale za krajské volby, které se nikdy nekonaly. Bohužel opět selhal Ústavní soud a na utajeném zasedání rozhodl, že za volby konané podle zákona o volbách do obcí si mohou zastupitelé přidělit mandát do kraje. Takto je v České republice znásilněna Ústava se souhlasem Ústavního soudu. Falšování voleb je tím skutečným důvodem, proč Česká republika nyní zaostává za Slovenskem.

Obracíme se na Vás však s případem zahraniční společnosti Transparency International. O tom, jakým způsobem tato společnost poškozuje finanční zájmy České republiky, jsme vypracovali ANALÝZU a informovali jsme prezidenta České republiky o Ohrožení svrchovanosti ČR. Prezident republiky nám dne 12. března 2008 sdělil m.j. že Transparency International svými výstupy poškozuje ČR z hlediska příjmu ze zahraničních investic.

Vzhledem k tomu, že jste vydal dne 27. října 2010 ještě jako předseda tehdy opoziční strany SMER prohlášení, podle kterého jste protestoval proti činnosti a politizování pobočky Transparency International na Slovensku, které prokazatelně poškozuje zájmy Slovenska, nabízíme Vám naší Analýzu k využití.

Pro Vaší informaci uvádíme stručně jednotlivé případy zneužití české pobočky zahraniční společnosti Transparency International proti občanům České republiky:

1. Transparency International TIC česká pobočka bylo pořadatelem 10. Mezinárodní protikorupční konference v říjnu 2001 v Praze. Na tuto konferenci nejprve získala od české vlády půjčku ve výši 30 milionů Kč. Když se zjistilo, že vláda není bankovní ústav a nesmí půjčovat, tak za zády vlády a bez souhlasu vlády si vybojovala Transparency International na ministerstvu financí částku více jak 15 milionů Kč. Tato částka byla vykázána jako dotace, o kterou však nikdy Transparency International ani nepožádala. Když se skandál provalil, tak se narychlo přeměnila Transparency International z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, přičemž název, osoby i činnost zůstaly stejné a ředitelka TI musela okamžitě odejít, protože cca 2 miliony Kč státních peněz skončily na jejím osobním soukromém účtu.

2. Systém, jak poškozuje Transparency International Českou, ale zřejmě i Slovenskou republiku, je jednoduchý: Nejprve se provede anonymní průzkum "dojmu z korupce". Na základě tohoto anonymního průzkumu, který nemá nikdo možnost objektivně kontrolovat, protože veškerý průzkum si provádí TIC sama, pak centrála stanoví pořadí států podle korupce (Corruption perceptions index). Vtip je v tom, že podle pořadí v tomto průzkumu potom investoři stanoví podmínky pro svoje zahraniční investice (viz str. 18 a 19 Analýzy)

3. Transparency International ve všech svých mediálních výstupech o sobě tvrdí, že je nevládní nezisková organizace. Ve skutečnosti má z vládních zdrojů 83% všech příjmů! Jedná se o státní peníze Německa, Velké Británie, Kanady, Austrálie, USA a dalších. Z hlediska svého financování je Transparency International vládní organizace, závislá na státních subvencích.

4. Jako odstrašující příklad zcela nerovnoprávného vztahu Transparency International ke Slovenské a České republice uvádíme např. článek z rakouského seriózního deníku Der Standard ze dne 6. března 2012. Pod nadpisem Korupce je součástí rakouské kultury (volný překlad) přední expert OECD Mark Pieth uvádí již na konci str. 1, že Rakousko se nabízí celému světu jako země, kde je možno podplácet v podnicích vlastněných rakouským státem. Ale přitom v pořadí států Transparency International za rok 2011 se nachází Rakousko na 15. místě, zatímco Česká republika na místě 54 a Slovenská republiky až na místě 59.

Vážený pane předsedo vlády,

právě proti takovému neserioznímu postupu Transparency International a úmyslnému ekonomickému poškozování jak Slovenské, tak i České republiky Vám předkládáme návrh společného postupu s využitím námi vypracované ANALÝZY.

S veškerou úctou

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Přílohy:
1/ Trasparency International - ANALÝZA, Ohrožení svrchovanosti České republiky, stanovisko prezidenta České republiky
2/ Korruption gehört zu Österreichs Kultur, Der Standard 06. März 2012