. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 15.listopadu 2010

Státní zastupitelství, při ochraně veřejného zájmu, sdělilo, že ing. Pavel Horálek jako starosta jednal neeticky a NEMORÁLNĚ. Vznášíme proto oprávněný požadavek, opřené o toto stanovisko Státního zastupitelství, na nově zvolené zastupitele při volbě starosty Městské části Praha 4 dne 16. listopadu 2010:

NEVOLTE PŘI OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZÁJMU ING. PAVLA HORÁLKA STAROSTOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO JEHO NEMORÁLNÍ JEDNÁNÍ.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


Vyrozumění Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4

Otevřený dopis Ing. Pavlu Horálkovi, starostovi a zastupitelstvu Městské části Praha 4

Otevřený dopis zastupitelstvu Městské části Praha 4