. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

OTEVŘENÝ DOPIS

V Praze dne 19. března 2008

1/ Vážený pan
RNDr. Petr Nečas
ministr
ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

2/ Vážená paní
MUDr. Džamila Stehlíková
ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny
Nábřeží E.Beneše 4
118 01 Praha 1

3/ Vážený pan
JUDr. Otakar Motejl
Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

4/ Vážený pan
Ing. Zdeněk Škromach
předseda
Výbor pro sociální politiku
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Na vědomí:

1/ Vážený pan
Prof. Ing. Václav Klaus CSc.
prezident České republiky
Praha - Hrad

2/ Vážený pan
Ing. Mirek Topolánek
předseda vlády České republiky
Nábřeží E.Beneše 4
118 01 Praha 1

Vážení nejvyšší představitelé České republiky,

dovolujeme se na Vás společně obrátit ve vážné záležitosti, týkající se zneužití zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb, k porušení Ústavy článek 9, odst. 3 a tím i k flagrantnímu porušení lidských práv více jak jednoho tisíce občanů - důchodců, kteří žijí v domovech pro penziony v Domově důchodců Praha 8 - Bohnice, Praha 9 - Ďáblice a Praha 10 - Malešice.

Tito obyvatelé obdrželi při nástupu do penzionu pro důchodce "ROZHODNUTÍ" /Příloha č.1/. Podle tohoto ROZHODNUTÍ, vydaného Magistrátem hl.m.Prahy, byli přijati na dobu neurčitou, s tím, že pokud nebudou byt používat, vrátí jej zpět Magistrátu. Naprostá většina důchodců před nastoupením do Domova důchodců obývala vlastní byt s dekretem na dobu neurčitou. Tento byt odevzdala obci či jinému vlastníkovi /podnikové byty/ a odešla do Domova důchodců s tím, že jim tam bude poskytnuta i lékařská péče a sociální služby. V případě, že by se jejich zdravotní stav zhoršil a přešli do jiného sociálního či zdravotního zařízení, byli povinni uvolnit byt a předat jej zpět Magistrátu. Za celou dobu trvání více jak dvaceti let nikdy nedošlo ke zneužití této povinnosti, to je k převodu bytu na vnuka či osobou blízkou.

Vydáním zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 se však tento stav zásadně změnil. Nejprve radní hl.m.Prahy pan Janeček oznámil dne 26. 7. 2007 v tisku /Příloha č. 2/ , že na základě nového zákona o sociálních službách mění nájemní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou. Následně přijala Rada hl.m.Prahy usnesení č. 1514/2007 ze dne 9. 10. 2007, podle kterého v bodě 5. je uvedeno, že nájemní smlouvy pro stávající uživatele bytů budou uzavřeny na dobu určitou.

To, co následovalo, je jako z nejčernějšího snu. Radní Janeček rozeslal všem stávajícím uživatelům návrh nové nájemní smlouvy /Příloha 3/. Podle této smlouvy, pokud by jí nájemník nepodepsal, skončila by mu ochranná lhůta do 31. 12. 2009. Potom by mohl i skončit na ulici - žádné záruky na další bydlení se mu nedávají. Pokud by smlouvu podepsal, musí zaslat 150 dní před uplynutím 7-leté lhůty odůvodněnou písemnou žádost o uzavření nové nájemní smlouvy. Magistrát nemá žádnou povinnost smlouvu prodloužit, čili důchodce může opět skončit na ulici jako bezdomovec. Přitom se jedná o občany ve věku 80 a více let.

Podstatné na této záležitosti je, že se jedná o občany, kteří celý život řádně pracovali a platili si zdravotní a sociální pojištění. Přesto mohou skončit během několika let na ulici jako bezdomovci.

1. Dovolujeme si touto cestou požádat ministra práce a sociálních věcí, aby podle zákona o hl.m.Praze č. 131/2000 Sb., § 108 pozastavil usnesení Rady hl.m.Prahy č. 1514/2008 Sb. ze dne 9. 10. 2007, případně i jeho účinnost podle § 109, neboť je v rozporu se zákonem o sociálních službách a těžce poškozuje základní lidská práva důchodců - obyvatel penzionů.

2. Poškození důchodci z penzionů si stěžovali dne 28. února 2008 před zasedáním Zastupitelstva hl.m. Prahy. Záznam z demonstrace si prosím osobně shlédněte na www.obcanepraha.cz v rubrice UDÁLOSTI. TAK NEZMĚRNÉ UTRPENÍ SI NAŠI STARŠÍ SPOLUOBČANÉ ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI NEZASLOUŽÍ!!!

3. Dne 17. března 2008 došlo k jednání se zástupci důchodců - obyvatel penzionů a radním panem Janečkem. Zatímco důchodci trvali na pokračování smluvního vztahu na dobu neurčitou, radní toto odmítl. Pan Janeček nechá vypracovat nové smlouvy na dobu určitou a bude opět nutit důchodce, aby tuto absolutně nepřijatelnou smlouvu podepsali.

4. Z výše uvedených důvodů se ve čtvrtek dne 27. března 2008, opět před zahájením jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy, uskuteční v 08.30 hod. již 2. demonstrace na podporu oprávněných požadavků důchodců. Na tuto demonstraci zveme osobně Vás či Vaše zástupce - je třeba otevřeně, z očí do očí, vysvětlit nešťastným důchodcům, zda vůbec a jak se o ně stát či obec postarají.

Dále uvidíte na vlastní oči nevídaný jev - zastupitelé hlavního města Prahy, kteří toto město zadlužili částkou 32,5 miliardy Kč do roku 2034, t. zn.že každá čtyřčlenná rodina bude splácet prostřednictvím města 130 000 Kč a budou tento dluh splácet i jejich děti a vnuci - tak tito zastupitelé hlavního města Prahy chodí na zasedání zastupitelstva zadním vchodem pro služebnictvo - tak se bojí podívat do očí několika desítkám důchodců, kteří ještě vůbec byli schopni se na pražský magistrát dopravit.

Závěrem našeho dopisu si Vás ještě dovolujeme požádat o písemnou odpověď. Tento dopis předáme důchodcům - obyvatelům penzionů v domovech důchodců v Praze.

S veškerou úctou

Ing. Karel Berka
předseda

Přílohy:
1. ROZHODNUTÍ Magistrátu hl.m.Prahy
2. Tisková zprávy radního Janečka ze dne 26. 7. 2007
3. Smlouva o nájmu pro seniory na dobu určitou