. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1

Náměstkyně primátora p. Markéta Reedová pro otevřenost veřejné správy

V Praze dne 8. prosince 2006

Vážená paní náměstkyně,

nejprve dovolte, abychom Vám popřáli u příležitosti zvolení za náměstkyni primátora hl. m. Prahy mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci. V MfDnes vyšel dne 23. 11. 2006 s Vámi rozhovor, který nás velice zaujal. Uvádíte v něm, že chcete zajistit, aby radniční periodika byla otevřenější jak pro názory opozice, tak i normálním lidem /viz Příloha č. 1/.

Dne 30. listopadu 2006 se uskutečnilo 1. ustavující zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Na něm se rovněž projednával rozpočet hl. m. Prahy na rok 2007. Vzhledem k tomu, že rozpočet je základním dokumentem, ze kterého se odvíjí život občanů, nařídil zákonodárce jak v zákoně o hl. m. Praze, tak i v zákoně o obcích, že musí zastupitelstvo nechat k rozpočtu vyjádřit se osobně i občany. V našem případě jsme oba vystoupili svými názory, jak ulehčit zejména starším občanům život v hlavním městě a poukázali na další finanční zdroje, které může město získat. Požádali jsme následně vydavatele LISTŮ hl. m. Prahy, aby naše vystoupení uveřejnil v plném znění. /Příloha č. 2/

Vážená paní náměstkyně, dovolíme si Vás proto osobně požádat o podporu, aby naše vystoupení byla uveřejněna v LISTECH hl.m. Prahy v lednovém vydání. Rovněž bychom byli rádi, kdyby jste nám sdělila písemně, co jste pro to v dané věci učinila.

S úctou

Ing. Aleš Moravec
Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6

Ing. Karel Berka
Jílovská 49, 142 00 Praha 4