. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

LISTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Mariánské nám. 2, Praha 1

Věc: ŽÁDOST O UVEŘEJNĚNÍ NAŠEHO PŘÍSPĚVKU

V Praze dne 8. prosince 2006

Vážení,

dne 30. listopadu 2006 se uskutečnilo 1. ustavující zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Na zasedání jsme vystoupili k bodu jednání „Konečný návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007 a dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2007“ . Naše vystoupení bylo umožněno v souladu se zákonem o obcích §16 odst. 2 d) a se zákonem o hlavním městě Praze § 7 g).

Úmysl zákonodárce, umožnit vystoupení k rozpočtu přímo občanům, není náhodný. Rozpočet je základní dokument, od které se odvíjí veškerá činnost města. Vzhledem k závažnosti našich příspěvků, vyjádřených ve velmi stručné podobě, dovolujeme si požádat o jejich uveřejní v plném znění.

Současně Vám zasíláme kopii dopisu, který jsme zaslali náměstkyni primátora p. Markétě Reedové se žádostí o podporu /Příloha č. 1/. Rovněž požádáme o podporu paní mgr. Petru Kolínskou, předsedkyni Klubu zastupitelů strany Zelených, která jako jediná ze zastupitelů naše vystoupení podpořila. Předsedající totiž velice nešťastně předtím uvedl, že „ Dámy a pánové, posledním přihlášeným do rozpravy je kol. Hulínský. Tím si dovolím rozpravu uzavřít“ /viz str. 37 stenozáznamu/. Již tímto prohlášením vlastně porušil výše citované zákony a až na základě upozornění paní Kolínské musel dodržet zákon a dát slovo i občanům.

V Příloze č. 2 uvádíme text stenozáznamu, který žádáme zveřejnit. Dovolujeme si rovněž požádat, aby naše vystoupení bylo zveřejněno v nejbližším čísle Listů, to je v lednu 2007.

Odpovědného vydavatele LISTŮ žádáme o písemnou odpověď do 22. prosince 2006.

S úctou

Ing. Aleš Moravec
Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6

Ing. Karel Berka
Jílovská 49, 142 00 Praha 4

Přílohy:

1/ Dopis náměstkyni primátora paní Markétě Reedové

2/ Stenozáznam z 1. ustanovujícího zasedání hlavního města Prahy ze dne 30. 11. 2006 str. 37 – 39.

Rozdělovník:

1/ Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém

2/ Náměstkyně primátora hl.m. Prahy paní Markéta Reedová

3/ Rada Zastupitelstva hl.m.Prahy

4/ Mgr. Petra Kolínská, předsedkyně zastupitelského klubu strany Zelených

5/ LISTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Vydavatel

6/ Ředitelka vydavatelství p. Dagmar Trávníčková

7/ Redakce LISTŮ – Tardus s.r.o. Vinohradská 138, Praha 3