. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Vážený pan
MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m.Prahy
Mariánské nám.2
110 00 Praha 1

V Praze dne 24. října 2006

Vážený pane primátore,

blahopřejeme Vám ke zvolení a k vítězství ve volbách. Zároveň si dovolujeme konstatovat dvě skutečnosti.

1/ Blahopřejte za ně trucmistrovi a ochránci tunelářů panu ing. Paroubkovi

2/ Vždy jsme tvrdili a tato skutečnost se nyní potvrdila, že skupina Kaslovců pod vedením Ing. Reedové a dr. Witzanyho si na oposici jen hrají. Takže si za to opravdu,opravdu zaslouží být – za tuto neoposici a hru na ní, v Radě města. K tomuto partnerovi Vám srdečně blahopřejeme.

Ing. Aleš Moravec
místopředseda