. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Vážený pan
MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m.Prahy
Mariánské nám.2
110 00 Praha 1

V Praze dne 25. května 2006

Vážený pane primátore,

ve dnech 2. a 3. června 2006 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Byli jsme překvapeni, že politické uskupení SNK-ED zvažuje zpochybnění voleb /viz příloha/, pokud stát nevyplatí dvanáctimilionový příspěvek na mandáty za volby do Zastupitelstva hl.m.Prahy jakožto kraje. . Vzhledem k tomu, že se problém příspěvku na mandát do krajského zastupitelstva týká skutečnosti, že v hl.m. Praze se krajské volby nekonají, a přitom podle Ústavy může vzniknout mandát do kraje pouze volbou a ničím jiným, dovolujeme si Vás požádat, abyste ještě před volbami do poslanecké sněmovny dne 2.a 3. června 2006 vydal jednoznačné veřejné prohlášení, že tyto volby nemohou být v žádném případě zpochybněny.

Vážený pane primátore, v zajištění legitimity voleb v hl.m. Praze máte naší plnou podporu. Za Vaší písemnou odpověď Vám předem děkujeme.

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Ing. Karel Berka
předseda