. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Korespondence


26. února 2014

Otevřený dopis ministryni spravedlnosti

... Ve svém článku "Důvěra v justici je momentálně skoro nejhorší v porevoluční éře", uveřejněný dne 25. 2. 2014 v deníku PRÁVO konstatujete, že justice v České republice se po podivném převratu v roce 1989 dostala až na dno únosnosti pro občany ČR. Tehdy se vládnoucí komunistická elita vzdala moci politické, aby jí polistopadová vládní garnitura prostřednictvím soudruha Čalfy a spol. transformovala do moci ekonomické, přes kterou bývalé komunistické elity ovládají současnou politickou scénu. ...


9. ledna 2013

Poraženým kandidátům na prezidenta ČR

... VÁŽENÍ PORAŽENÍ KANDIDÁTI na prezidenta České republiky, pane senátore Okamuro a spol. Sami vidíte, že Vaše šance na zvolení prezidentem byly ve skutečnosti nulové. Zúčastnili jste se pouze nedůstojných mediálních hrátek. Nicméně život nekončí. Nabízíme Vám spolupráci na to, abychom společnými silami změnili protiústavní zákony a do příštích voleb zabránili jejich falšování. DEMOKRACII SI MUSÍME VYBOJOVAT. ...


3. září 2012

Poslanecké sněmovně

... Vážení představitelé Poslanecké sněmovny, uvědomte si prosím, že pokud zvolíte zástupce české pobočky zahraniční vládní organizace Transparency International za člena NKÚ, znamená to, že až do konce svého funkčního období p.Bureše, to je do roku 2023, ztratí Nejvyšší kontrolní úřad svojí nezávislost, která je zakotvena přímo v Ústavě. NKÚ se stane pouhým přívěskem, a vzhledem k její mediální síle, zřejmě i pouhým vykonavatelem zahraničních zájmů Transpartency International. ...

Bije na poplach. Transparency chce ovládnout NKÚ , Prvnízprávy.cz 25. 9. 2012

Další informace


7. srpna 2012

Primátorovi hlavního města Prahy

... Vážený pane primátore, při uctění památky Vašeho předchůdce, kterého naši nepřátelé popravili, jste fatálně selhal. Pokud prosadíte jako primátor, který si vzal záštitu nad Prague Pride, aby bylo znesvěceno symbolické místo naší nezávislosti u pomníku patrona české země, sv. Václava, selžete způsobem, který je vzhledem k Vaší funkci a povinnostem při správě hlavního města Prahy neodpustitelný. ...


3. července 2012

JUDr. Pavlu Blažkovi, Ph.D., ministrovi spravedlnosti

... V naší PETICI požadujeme splnění pěti bodů, které pokládáme za základ pro dobrou výchovu dětí jejich vlastními otci. Z našeho pohledu, který je jistě subjektivní, však již byl splněn bod 1. naší PETICE, ve kterém jsme požadovali odstoupení ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, jehož represivní politika vůči českým a moravským otcům zkrachovala. Navrhujeme Vám proto - u příležitosti Vašeho nástupu do čela ministerstva spravedlnosti - korektní dialog, jehož výsledkem by byla vzájemná spolupráce na změně a výkladu současných zákonů. ...


3. června 2012

MUDr. Davidu Rathovi, politickému vězni 2012

... Pokud bychom přistoupili na takovýto výklad Ústavy, podle kterého poslanec, který je ve vazbě, se nesmí zúčastnit zasedání sněmovny (což ještě dnes opět předseda ÚPV JUDr. Marek Benda zopakoval na TV Prima), popíráme princip, že dokud není občan pravomocně odsouzen, je nutno na něj pohlížet jako na dosud neodsouzeného. Výklad Ústavy podle "oustavně právních vejborů" vydává poslance jako zástupce moci zákonodárné zcela na pospas moci výkonné. ...


15. března 2012

předsedovi vlády Slovenské republiky Doc. JUDr. Robertu Ficovi, CSc.

... Vzhledem k tomu, že jste vydal dne 27. října 2010 ještě jako předseda tehdy opoziční strany SMER prohlášení, podle kterého jste protestoval proti činnosti a politizování pobočky Transparency International na Slovensku, které prokazatelně poškozuje zájmy Slovenska, nabízíme Vám naší Analýzu k využití. ...


8. února 2012

předsedovi Senátu Parlamentu ČR Milanu Štěchovi
... Pokud to nyní Senát nenapraví, prokáže svojí naprostou zbytečnost. Předkládáme Vám následující návrhy. Jejich podrobné zdůvodnění včetně příloh je uvedeno v dopisu prezidentu republiky ze dne 21. října 2011, který je nedílnou součástí našeho podání. ...


17. ledna 2012

místopředsedkyni vlády Mgr. Karolině Peake
... Vzhledem k tomu, že Ústavní soud zamítl stížnost na volby v Praze politickému hnutí Pražané za svá práva pod záminkou, že to přece byl pan prezident, který vyhlásil volby do kraje Praha podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí,(viz kniha HLAVA XXII) tak je třeba pomoci panu prezidentovi tak, aby v červenci 2012 mohl v souladu s Ústavou vyhlásit svobodné volby do "Kraje hlavní město Praha" ve stejném termínu jako volby do ostatních krajů České republiky. ...


9. ledna 2012

prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi CSc.
... Než se přistoupí k reformám, je nutno podle našeho názoru nejprve dodržovat stávající Ústavu. Proto jsme Vás upozornili naším podáním ze dne 21. října 2011 na selhání ústavních institucí České republiky a zdvořile jsme Vás požádali o pomoc a o uskutečnění příslušných opatření v rámci Vašich kompetencí, svěřených Vám Ústavou. Je totiž prokázáno, že pokud vládnoucí vrstva sama nedodržuje Ústavu, je pouze otázkou času, kdy nastane nikým nezvládnutelná anarchie a s ní spojený rozklad státu. ...


2. prosince 2011

Primátorovi, Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy - Revoluce v rozpočtu 2012
... Hned na svém úvodním zasedání nové vládnoucí vrstvy jste porušili veškeré volební prohlášení představitelů obou "pravicových" politických stran. Zcela bezprecedentně, zbytečně a bez jakékoli veřejné diskuze s občany jste se rozhodli k dnešnímu zadlužení každého občana hl.m. Prahy, které činí cca 30 000 Kč, připojit i další zadlužení s možností o dalších 11 000 Kč. To znamená na každou čtyřčlennou rodinu zadlužení cca 160 000 Kč, přičemž tento dluh se bude splácet až do roku 2040, možná i déle. ...


21. října 2011

prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi CSc.
... obrátili jsme se na Vás jako na nejvyššího představitele České republiky, či hlavu státu, jak je uvedeno v Ústavě. Zdvořile si Vás dovolujeme požádat, zda byste zvážil, jakým způsobem za podpory občanů provést nápravu v tak zásadních záležitostech, jako je selhání ústavních institucí ...


19. září 2011
Petru Gazdíkovi, předsedovi hnutí Starostové a nezávislí
... podporujeme Vaše úsilí o spravedlivější rozpočtové určení daní (RUD). Na příkladu hlavního města Prahy Vám chceme ilustrovat, kam mizí v Praze veřejné finanční prostředky a jakým způsobem jsou za tím účelem falšovány volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy ...


4. srpna 2011
politickému vězni Ing. Jiřímu Fialovi
... V demokratickém státě, jehož obnovu jsme zahájili před 22 lety, přece nemůže být normální, aby jste byl dán několikrát do několikaměsíční vazby, a potom vyššími soudy opět osvobozen, jednou dokonce na přímý zásah prezidenta republiky a následně se Vám soudy omlouvaly a stát Vám vyplácel odškodné za neoprávněné uvržení do vazby. Přitom o tom, kdo Vás tam uvrhl, se nesmí veřejně vůbec hovořit ...

Berkovi Občané: Propusťte vězněného Fialu! - Prvnizpravy.cz, 18. 8. 2011


16. května 2011
velvyslanci Spojených států amerických
... naše občanské sdružení vysoce oceňuje přínos lidu Spojených států v oblasti lidských práv. Nicméně jsme přesvědčeni, že lidská práva jsou nedělitelná. Nelze bojovat proti porušování základních lidských práv v některých zemích. Naproti tomu jiné země, konkrétně Českou republiku, označit za stát demokratický a proto přehlížet určité excesy, které se zde vymykají demokratickým pravidlům. ...


13. prosince 2010
zastupitelstvu hlavního města Prahy
... ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ "PRIVATIZACE PRAŽSKÉ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY" JAKO ŘÁDNÝ BOD PROGRAMU NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DNE 28. LEDNA 2011 ...


15. listopadu 2010
zastupitelstvu Městské části Praha 4
... NEVOLTE PŘI OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZÁJMU ING. PAVLA HORÁLKA STAROSTOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO JEHO NEMORÁLNÍ JEDNÁNÍ ...


30. dubna 2010
generální ředitel České televize
... Vážený pane generální řediteli, dovolujeme si Vás proto touto cestou pořádat, aby veřejnoprávní Česká televize dokázala svou oprávněnost ve vybíraní více jak 4 000 000 000 Kč od občanů a odvysílala přímým a necenzurovaným přenosem SETKÁNÍ S OBČANY, na které je pozván i primátor hlavního města Prahy. ...


16. dubna 2008
ministr zahraničních věcí a další
... dovolujeme si Vás touto cestou požádat, aby jste vyvinul maximální úsilí k tomu, aby byl zachován Azylový dům v Praze 11 v současné podobě. Pokud by jste se mohl vhodnou formou omluvit zahraničním dobročinným organizacím, určitě by to prospělo renomé České republiky ...


19. března 2008
ministr práce a sociálních věcí
... Podstatné na této záležitosti je, že se jedná o občany, kteří celý život řádně pracovali a platili si zdravotní a sociální pojištění. Přesto mohou skončit během několika let na ulici jako bezdomovci. ...


21. února 2008
primátor hl. m. Prahy
... Na tuto demonstraci Vás předem zveme. Bylo by správné, aby jste osobně vysvětlil stávajícím obyvatelům jejich postavení podle nové smlouvy. Nejlépe, aby jste jim dal osobní, primátorskou garanci, že nebudou vystěhováni z bytů na ulici a stanou se tak bezdomovci, ale naopak, že nová smlouva bude na dobu neurčitou. ...


5. prosince 2007
Rada České televize
... V obou výše uvedených případech porušila ČT zákon č. 483/1991 Sb, § 2, odst. 2, podle kterého hlavním úkolem veřejné služby je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Dále zcela bezprecedentně pošlapala KODEX České televize, schválený Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Již v PREAMBULI tohoto Kodexu se uvádí, že účelem existence veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací a kritické reflexe, které jsou chráněny před lobbistickými tlaky.V bodě 1.2 se uvádí, že základní smysl České televize spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu. ...


10. dubna 2007
Jiří Janeček, generální ředitel ČT
... ČTV odvysílá buď přímý přenos, nebo záznam, ale celý a necenzurovaný. Jedná se o pilotní projekt, na kterém si může veřejnoprávní televize zkusit prolomit současnou cenzuru, kdy od roku 1990 vystupuje na obrazovce několik desítek těch samých politiků, komentátorů a analytiků a 99% občanů nemá do médií vůbec přístup. ...


10. března 2007
Jiří Paroubek, předseda ČSSD
... Vážený předsedo, v neděli dne 11. března 2007 se zúčastníte diskusního pořadu Otázky Václava Moravce ve veřejnoprávní televizi. Vaším partnerem v debatě bude předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády pan Jiří Čunek. Diskutovat by se mělo m.j. o vyšetřování případů korupce v politice a dalších tématech. Podle předpokladu jste se v rámci mediální kampaně zúčastnil zjišťování „původu peněz“ a s tím spojené zveřejňování soukromých úspor a výše kont pana předsedy Čunka. ...


11. února 2007
Jiří Paroubek, předseda ČSSD
... Vážený pane předsedo, stále kategoricky odmítáte zveřejnit svá bankovní konta. Důvodem podezření z možného úplatku ve Vašem případě je, že za dobu Vašeho působení na pražské radnici ve funkci náměstka primátora pro ekonomiku byla prodána pražská voda zahraniční firmě za polovinu její skutečné hodnoty – podle ekonomických rozborů jde o ztrátu pro hlavní město Prahu ve výši miliard Kč. To je zřejmě ten pravý důvod, proč nemůžete zveřejnit výši svých kont doma i v zahraničí. Vystupte laskavě před televizní kamery a řekněte, jak to bylo s prodejem pražské vody. ...


8. prosince 2006
Listy hl. m. Prahy
... Rovněž požádáme o podporu paní mgr. Petru Kolínskou, předsedkyni Klubu zastupitelů strany Zelených, která jako jediná ze zastupitelů naše vystoupení podpořila. Předsedající totiž velice nešťastně předtím uvedl, že „ Dámy a pánové, posledním přihlášeným do rozpravy je kol. Hulínský. Tím si dovolím rozpravu uzavřít“ /viz str. 37 stenozáznamu/. Již tímto prohlášením vlastně porušil výše citované zákony a až na základě upozornění paní Kolínské musel dodržet zákon a dát slovo i občanům. ...


8. prosince 2006
Náměstkyně primátora Markéta Reedová
... nejprve dovolte, abychom Vám popřáli u příležitosti zvolení za náměstkyni primátora hl. m. Prahy mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci. V MfDnes vyšel dne 23. 11. 2006 s Vámi rozhovor, který nás velice zaujal. Uvádíte v něm, že chcete zajistit, aby radniční periodika byla otevřenější jak pro názory opozice, tak i normálním lidem ...


21. listopadu 2006
Literátní noviny, ministr kultury
... Vzhledem ke svobodě tisku a Vašemu citu pro spravedlnost Vás žádáme o vytisknutí pravdivých informací o nezákonnostech na Ministerstvu Informatiky / M.I./ které provádělo jeho vedení. Zároveň tím budou napraveny nepřesnosti a nepravdy a polopravdy,které se vyskytují v článcích p. Zdenka Jemelíka o celém procesu s p. ministrem Mlynářem a spol. Také z důvodů,že občané kteří ze svých daní přispívají na Váš tisk,mají právo se dozvědět pravdu o tomto procesu. ...


25. října 2006
Snídaně s Novou, 25. října 2006
... Podle sdělení ministerstva financí si v roce 2001 Transparency International ČR nejprve vyjednalo u české vlády půjčku 30 milionů Kč. Když vláda půjčku schválila, tak se jako zjistilo, že vláda půjčky dávat nemůže. Následně potom, za zády vlády a bez souhlasu vlády, si TIC na ministerstvu financí změnilo půjčku na dotaci. Z dotace 30 milionů Kč vrátila státu pouze 15 milionů Kč. Dalších 15 milionů Kč státních peněz utratila. Jen na „pohoštění“ včetně různých nápojů vydala skoro 2 miliony Kč. ...


24. 2006
Dopis ze dne 24. října 2006 primátorovi hl. m. Prahy
... Vždy jsme tvrdili a tato skutečnost se nyní potvrdila, že skupina Kaslovců pod vedením Ing. Reedové a dr. Witzanyho si na oposici jen hrají. Takže si za to opravdu,opravdu zaslouží být – za tuto neoposici a hru na ní, v Radě města. K tomuto partnerovi Vám srdečně blahopřejeme. ...


24. října 2006
Dopis ze dne 24. října 2006 předsedovi vlády a ministru vnitra
... Stručný přehled jejich her na boj s korupcí hraný pro občany ČR. 1. Za celou dobu existence TCI – nedali jediné trestní oznámení na jimi jako zjištěné nezákonnosti 2. Za celou dobu jejich existence nepodali jediný návrh na změnu protikorupčních zákonů např. – zákona o Veřejné zakázce a třeba Obchodního zákoníku – oba jsou téměř bez sankcí. 3. Hlavním jejich cílem je tlachání o boji s korupcí a pořádání konferencí o tom. ...


16. června 2006
Dopis ze dne 1. června 2006 předsedovi vlády
... Dlouholetý předseda Místní organisace - Barrandov a tedy taky Tvůj předseda, slepý přítel Jan Jelínek leží v nemocnici, kde mu uřízli nohu. Manželku má také slepou a dceru nezletilou. Zatímco lumpové a křiváci co zavinili nynější propadáky soc. dem. p. Gross, s. Tvrdík a s. Přibyl pobírají tučné prebendy. ...


29. května 2006
Dopis ze dne 25. května 2006 primátorovi hl. m. Prahy
... dovolujeme si Vás požádat, abyste ještě před volbami do poslanecké sněmovny dne 2.a 3. června 2006 vydal jednoznačné veřejné prohlášení, že tyto volby nemohou být v žádném případě zpochybněny. ...


15. května 2006
Dopis ze dne 3. května 2006 nejvyšší státní zástupkyni
... Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, obracíme se na Vás s důvěrou, že prověříte výše uvedené skutečnosti a přijmete taková opatření, aby v žádném případě nebylo možno např. pro porušení Ústavy čl. 5 či z jiných důvodů napadnout výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 2. a 3. června 2006. Současně si dovolujeme Vás požádat o Vaše písemné stanovisko. ...


5. května 2006
Dopis ze dne 3. dubna 2006 Energetickému regulačnímu úřadu a ministrovi financí
... Cena, kterou je možno považovat za přiměřenou, je krytí nákladů Monopolu /státního/, který platí svým všem zaměstnancům přiměřené mzdy / max. 5-6 násobek průměrného platu. /Nikoli však vedoucím pracovníkům 5-6 násobek průměrného platu - jako poslancům!!!/ a cca 10% zisk Monopolu. To však nyní v Monopolu elektřiny a plynu - neplatí. Nejhorší je situace je v cenách elektrické energie - kde vzrostly platy a ceny zločinně. ...


6. března 2006
Dopis ze dne 25. února 2006 ministrovi financí
... Kolik finančních prostředků promrhal FNM poskytováním financí na různé nadace a organizace v roce 2004 a 2005? /Proto, jak se zdá, byl FNM pořád rok co rok na mizině, i když tam tekly desetimiliardy./ ...


6. března 2006
Dopis ze dne 25. února 2006 ministryni informatiky
... Nedávno rozdělovalo Ministerstvo informatiky 200 milionů na granty z veřejných peněz. Tato informace se v tisku objevila, bohužel, asi pro nedostatek místa, tam nebyla zveřejněna jména komisařů či porotců, co tyto peníze rozdělovali. ...


6. března 2006
Dopis ze dne 25. února 2006 předsedovi vlády
... Nejméně 10 x jsi mi řekl svoje oblíbené rčení - "Společně chyceni - Společně pověšeni". Zdá se, že od tohoto svého hesla jsi notně ustoupil ...


22. února 2006
Stížnost Radě České televize
... Důvodem je naprosté selhání a úmyslná dehonestace presidenta Polské republiky, který přijel na první přátelskou návštěvu České republiky. Je to v krátké době již podruhé, co Česká televize úmyslně selhala. ...