. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

RADA ČESKÉ TELEVIZE
Kavčí hory
140 70 Praha 4

VĚC: Podání stížnosti na pořad: "Dobré ráno s ČT", vysílaný na ČT 1 dne 17. února 2006

1. Podání stížnosti k obsahové stránce pořadu "Dobré ráno s ČT", vysílaný na ČT 1 dne 17. února 2006. Konkrétně na vystoupení zpravodaje České televize v Polsku pana Miroslava Karase v 07.11 hod.

2. Obsah naší stížnosti je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto podání.

3. Návrh na řešení. V souladu se zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, § 8 a, si dovolujeme navrhnout odvolat z funkce generálního ředitele České televize. Důvodem je naprosté selhání a úmyslná dehonestace presidenta Polské republiky, který přijel na první přátelskou návštěvu České republiky. Je to v krátké době již podruhé, co Česká televize úmyslně selhala. Viz naše podání ze dne 7. prosince 2005, kdy zcela deklasovala PLÁN D, na který Evropská unie vynaložila 15 milionů euro, což je skoro půl miliardy Kč. Toto selhání České televize potvrdil ve svém dopise i předseda Evropské komise pan Barroso.

4. Na rozdíl od zaběhnutých postupů Rady České televize, kdy předá stížnost s návrhem na odvolání generálního ředitele k vyřízení přímo generálnímu řediteli, dovolujeme si požádat, aby si Rada České televize vyžádala kvalifikované stanovisko od experta na mediálně právní/politologickou problematiku a teprve na základě této zprávy hlasovala od odvolání generálního ředitele.

5. Vzhledem k tomu, že president Polské republiky, pan Lech Kaczynski, přijel na pozvání prezidenta České republiky pana Václava Klause, požádali jsme presidenta České republiky, aby se k naší stížnosti připojil.

6. Žádáme, aby obsah naší stížnosti i obsah odpovědi Rady České televize byl v plném znění zveřejněn na internetových stránkách Rady České televize. V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů stačí náš souhlas s tím, že bude uveden název občanského sdružení včetně jeho adresy a dále jména a příjmení předsedy a místopředsedy.

7. Podavatelem stížnosti je Občanské sdružení "Občané za svá práva", Krajské sdružení v Praze, se sídlem Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6.

S úctou

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

V Praze dne dne 20. února 2006

Příloha: 1x


Příloha

Dopis prezidentu republiky