. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

RADA ČESKÉ TELEVIZE
Kavčí hory
140 70 Praha 4

V Praze dne 5. prosince 2007

Věc: Podání stížnosti na Českou televizi a žádost o nápravu

V kauze "TESTCOM servis, s.r.o." jsem podal trestní oznámení na vedení tehdejšího ministerstva informatiky, bez uvedení konkrétních jmen. Podání jsme podali proto, že vedoucí pracovnice státní příspěvkové organizace TESTCOM byla vyhozena z práce jenom proto, že v souladu se stanoviskem ministerstva financí hájila státní peníze. Aby se zakryl způsobený trestný čin, justice nejprve odsoudila obviněné k nepřiměřenému trestu. Následně se z obžalovaných stali "mediální mučedníci" a byli zcela osvobozeni. Intenzita mediální kampaně byla zcela nevšední a pro normálního smrtelníka by stála mnoho milionů Kč.

Veřejnoprávní Česká televize umožnila v dané věci jednomu z obviněných, panu Vladimíru Mlynářovi, vystoupit ve špičkově sledovaném politickém pořadu "Otázkách Václava Moravce" dne 20. března 2005 /Příloha/. V tomto vystoupení pan Mlynář sdělil /str.6/ že " podali už trestní oznámení pro trestný čin pomluvy a křivého obvinění proti bývalému zaměstnanci ministerstva informatiky panu Novákovi". Panu Novákovi, který byl takto veřejně napaden a dehonestován, neumožnila veřejnoprávní ČT žádnou možnost se hájit.

Totéž se opakovalo dne 28. listopadu 2007. V pořadu Události, komentáře, vysílaném ve 21 hodin na programech ČT 2 a ČT 24, hovořil pan Mlynář . V tomto pořadu pro změnu sdělil, že podá trestní oznámení na osoby, které v případu TESTCOM křivě vypovídali. Výslovně jmenoval mě, to je Ing. Aleše Moravce, přičemž sdělil, že jsem vypovídal křivě a u soudu lhal, přestože jsem byl pod přísahou.

V obou výše uvedených případech porušila ČT zákon č. 483/1991 Sb, § 2, odst. 2, podle kterého hlavním úkolem veřejné služby je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Dále zcela bezprecedentně pošlapala KODEX České televize, schválený Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Již v PREAMBULI tohoto Kodexu se uvádí, že účelem existence veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací a kritické reflexe, které jsou chráněny před lobbistickými tlaky.V bodě 1.2 se uvádí, že základní smysl České televize spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu.

Neuvěřitelným způsobem byla rovněž porušena zásada účasti nositele opozičního názoru. Ve všech případech vystupoval pan Mlynář sám, za přikyvování devotního moderátora.

Pro úplnost je třeba uvést, že "soukromá" TV PRIMA uvedla dne 28. listopadu 2007 ve svém zpravodajství kauzu Testcom objektivně, takže nikoli "veřejnoprávní" ale naopak "soukromá" TV se přísně řídila Kodexem a zákonem o veřejnoprávní České televizi!!! Totéž se týkalo internetového vysílání soukromé TV NOVA, které dalo prostor oběma názorům na jednoznačné porušení zákona o rozpočtových pravidlech státu.

Vážená Rado České televize,

podle zákona č. 483/1991 Sb. § 4, jste orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. V daném případě soukromé televize splnily úlohu veřejnoprávního média, zatímco formálně veřejnoprávní ČT je ve vleku lobbistických skupin. Matematicky vyjádřeno v procentech, v případě pořadu OVM to bylo z hlediska osobní prezentace opozičního názoru 100:0, totéž dne 28. listopadu 2007. Takže skóre již je 200:0 ve prospěch jednostranně propagovaného názoru.

Žádní tzv. "investigativní novináři" se nepídí po tom, zda pan Mlynář v pořadu OVM 20. března 2005 údajně lhal, když tvrdil, že již tehdy bylo podáno trestní oznámení na pana Nováka pro trestný čin pomluvy a křivého svědectví. Pokud Rada ČT nepřinutí Českou televizi vzít si vzor z objektivního zpravodajství soukromých televizí, pak otázky o privatizaci České televize se skutečně dostanou na pořad dne.

Návrh na opatření:

Dovoluji si požádat, abych v přímém vysílání veřejnoprávní České televize, ať již v pořadu OVM, či "Události, komentáře", mohl vystoupit 7 /sedm/ minut sám, aniž by mě moderátor přerušoval, přesně stejně, jako to bylo dne 28. listopadu 2007 umožněno panu Mlynářovi. Diváci si v souladu se zákonem o České televizi sami mají udělat svobodný názor na poskytnuté informace.

Rovněž si dovoluji požádat, abych byl pozván na projednání této mé stížnosti na Radu České televize, a bylo mi tam v souladu čl. 6, bod 14 jednacího řádu, umožněno vystoupit.

Závěrem bych Vám chtěl sdělit, že je všeobecně známo, že jsem obdržel nabídku kandidovat ve volbách do Senátu příští rok. Tím, že veřejnoprávní televize prostřednictvím pana Mlynáře mě veřejně pomlouvá u mých potencionálních voličů, aniž bych se mohl veřejně hájit, svědčí o nedemokratických poměrech v České republice a ze strachu lobby okolo pana Mlynáře, abych nebyl ve volbách úspěšný.

S úctou

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Příloha: Přepis pořadu OVM ze dne 20. 3. 2005