. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

KorespondenceOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Česká televize
Vážený pan
Jiří Janeček
generální ředitel
Kavčí hory
140 70 Praha 4

V Praze dne 16. března 2007

Věc: Televizní duel PAROUBEK -MORAVEC /Aleš/

Vážený pane generální řediteli,

dovolujeme se na Vás obrátit přímo v závažné záležitosti. Jedná se o to, že jsme již dvakrát – 11. února 2007 a 10. března 2007 – veřejně vyzvali předsedu ČSSD a předtím i náměstka primátora hlavního města Prahy pana ing. Jiřího Paroubka, k veřejnému vystoupení ve veřejnoprávní televizi ve věci možné korupce a přijímání úplatku při privatizaci pražské vody /Příloha /. Jedná se zejména o období, kdy jako náměstek primátora byl odpovědný za prodej zbylého podílu města zahraničnímu partnerovi. Toto podporoval s tím, že nebude žádné výběrové řízení, ale poskytnutí patnáctiletého práva na provozování vodohospodářské infrastruktury v letech 2013 – 2028 zdarma soukromé společnosti PVK, namísto prodeje této koncese v řádné obchodní soutěži za částku v řádu miliard Kč. Výslednou mnohamiliardovou ztrátu tak zaplatí obyvatelé v podstatném zvýšení ceny vodného a stočného.

Jedná se o zásadní záležitost. Již v roce 2003 a 2004 jsme na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy vyzvali m.j. i ing. Paroubka, aby zveřejnil svá bankovní konta v domácích a zahraničních bankách, aby se tak vyhnul podezření z korupce . To však ing. Paroubek odmítl s odkazem na Listinu základních práv a svobod. Ta mu však v žádném případě toto zveřejnění nezakazuje v případě, že se jedná o veřejného činitele, jehož jediným příjmem je odměna za funkci náměstka primátora.

Za účelem vyváženého informování nejširší veřejnosti navrhujeme proto uskutečnit TV DUEL ve veřejnoprávní televizi. Jeho pravidla jsou jednoduchá:
- délka 15 až 20 minut
- účastníci hovoří každý jednu minutu, pak se prostřídají
- moderátor se účastní pouze jako rozhodčí, do vlastní diskuze vůbec nezasahuje
- publikum – účast občanů je důležitá.

ČTV odvysílá buď přímý přenos, nebo záznam, ale celý a necenzurovaný. Jedná se o pilotní projekt, na kterém si může veřejnoprávní televize zkusit prolomit současnou cenzuru, kdy od roku 1990 vystupuje na obrazovce několik desítek těch samých politiků, komentátorů a analytiků a 99% občanů nemá do médií vůbec přístup. Poučme se z Maďarska, kde vláda prostřednictvím veřejnoprávní televize tak dlouho občanům lhala. A když požadovali maďarští občané na pokojném shromáždění odvysílat petici, raději si nechali maďarští vládcové televizi loni vypálit, než by připustili, aby občané slyšeli jiný názor než lživý vládní.

Vážený pane generální řediteli, pan ing. Jiří Paroubek jako bývalý ekonomický náměstek pražského primátora bude jistě rád, když dostane možnost v TV DUELU přesvědčit občany, že jeho postup je správný. Jeho partnerem v diskuzi bude rovněž člen pražského zastupitelstva v letech 1994 – 1998 ing. Aleš Moravec, který se dlouhodobě zabývá ekonomickými dopady ztrátového prodeje pražské vody na občany. Bylo by vhodné TV DUEL uskutečnit co nejdříve. Každé otálení totiž škodí Ing. Jiřímu Paroubkovi.

S úctou

Ing. Karel Berka
předseda

Příloha