. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Transparency International

Tisková zpráva

V souvislosti s vynuceným odchodem paní Krnáčové z české pobočky Transparency International uveřejňujeme náš dopis. Jedná se o to, že na základě nových skutečností by měla paní Krnáčová vrátit, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech , částku 1,5 milionu Kč zpět České republice. Tuto částku obdržela v rámci přípravy 10. mezinárodní protikorupční konference, konané v Praze.

Nová skutečnost:

"Transparency International - Česká republika, obecně prospěšná společnost, byla založena na základě rozhodnutí občanského sdružení Transparency International a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11. února 2005. Ke dni 1. září 2005 byla na obecně prospěšnou společnost převedena příslušná aktiva a veškeré závazky občanského sdružení TIC - Transparency International, které tímto zaniklo a Obecně prospěšná společnost se stala jeho právním nástupcem".

Zdroj: Transparency International - Česká republika, o.p.s.VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na auditorskou službu ze dne 19. září 2005.

Ing. Bohumil Vejtasa
předseda
STRANA OBČANSKÉ SEBEOBRANY

V Praze dne 28. prosince 2007


STRANA OBČANSKÉ SEBEOBRANY
Loretánské nám. 2/108,
110 00 Praha

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA, o.p.s.
Výkonná ředitelka p.Adriana Krnáčová
Politických vězňů 8/11
110 00 Praha 1

Věc: Požadavek na vrácení 1,5 milionu Kč České republice

Vážená paní ředitelko,

za konání 10. mezinárodní protikorupční konference, konané v Praze, jste jako osoba fyzická obdržela od občanského sdružení TIC Transparency International 1,5 milionu Kč /Zdroj: EURO, č. 19, 7.května 2007, strana 63/. Podle usnesení vlády č. 495/2000 se však jednalo o půjčku, kterou ministerstvo financí změnilo na dotaci. Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech § 14, odst. 3 se dotace poskytuje na základě žádosti. Podle Vašeho vlastního vyjádření /Zdroj: "20 minut Martina Veselovského s paní Krnáčovou, Český rozhlas 6.4.2007/, však Transparency International o.s. nikdy o dotaci ministerstvo financí nepožádalo. Tím byl porušen zákon č. 218/2000 Sb. a je třeba, aby jste toto porušení zákona napravila.

Podle "Výzvy k podání nabídky" ze dne 19.9. 2005, kterou uveřejnila Transparency International - Česká republika, o.p.s., byla ke dni 1. září 2005 na společnost převedena příslušná aktiva a závazky občanského sdružení TIC- Transparency International, které tímto zaniklo a Společnost se stala jeho právním nástupcem".

Vzhledem k tomu, že Vás označil časopis TÝDEN jako "Přední bojovnici proti korupci", je podle našeho názoru v souladu nejen s etickým kodexem mezinárodní organizace Transparency International, ale i se ctí české pobočky této organizace, aby jste částku 1,5 milionu Kč vrátila zpět České republice a tím dodržela zákon o rozpočtových pravidlech státu. Uvědomte si, že jenom Vaším osobním příkladem vstanou noví bojovníci proti korupci!!!

Tento dopis současně předáváme Nejvyšší státní zástupkyni a předsedovi Nejvyššího kontrolního úřadu jako podnět k prošetření Vašeho postupu, zda nedošlo k trestnému činu či zda nebyly poškozeny ekonomické zájmy České republiky.

Ing. Bohumil Vejtasa předseda

V Praze dne 28. prosince 2007

Přílohy:

1/ "Výzva k podání nabídky" Tranaparency International o.p.s. ze dne 19. 9. 2005

2/ EURO č.19 ze dne 7. května 2007, str. 62,63

3/ "20 minut Martina Veselovského s p. Krnáčovou",Český rozhlas 6. 4. 2007