. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Transparency International

Výzva poslancům

Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda Rozpočtového výboru
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
-----------------------------------

Vážený pane předsedo, ve čtvrtek dne 8. listopadu 2007 bude v Rozpočtovém výboru projednáván rozpočet na rok 2008.Dovolujeme si Vás požádat, aby jste do bodu programu "Různé" zařadil i projednání naší níže uvedené VÝZVY POSLANCŮM, neboť je podle našeho názoru ohroženo čerpání finančních prostředků na rok 2008 z důvodu porušení zákona o rozpočtových pravidlech. Rovněž Vás žádáme, aby jste prokazatelně seznámil i členy Rozpočtového výboru s naší VÝZVOU.

S úctou

Ing. Bohumil Vejtasa
předseda
STRANA OBČANSKÉ SEBEOBRANY

V Praze dne 6. listopadu 2007


STRANA OBČANSKÉ SEBEOBRANY
Loretánské nám. 2/108,
110 00 Praha

1/ VÝZVA

poslancům v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby ještě před schválením státního rozpočtu na rok 2008 zabránili krachu státních financí

2/ SDĚLENÍ

ministrům, hejtmanům a primátorům, že jejich podřízení mohou s platností od 20. září 2007 bez jejich souhlasu vytunelovat veřejné rozpočty

Adresa: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1

Žádost: předsedovi Poslanecké sněmovny, aby tuto naší výzvu prokazatelně předal všem poslancům

V Praze dne 23. října 2007

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

dovolujeme si Vám s plnou vážností sdělit, že od 20. září 2007 směřuje Česká republika ke krachu státních financí a k legálnímu vytunelování veřejných rozpočtů. Tohoto dne totiž vešlo v platnost „VYROZUMĚNÍ“ od Policie České republiky /Příloha 1/, kterým bylo odloženo naše trestní oznámení na Transparency International – Česká republika /Příloha 2/.

Skutková podstata:

Vláda České republiky svým usnesením č. 495 ze dne 15. května 2000 /Příloha 3/ schválila uvolnit Transparency International občanskému sdružení překlenovací finanční půjčku ve výši 30 milionů Kč na pořádání 10. mezinárodní protikorupční konference v Praze. Ministerstvo financí však bez souhlasu vlády, aniž by usnesení vlády nechalo revokovat, dne 29. března 2001 změnilo půjčku na dotaci /Příloha 4/. Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech § 14, odst. 3 se dotace poskytuje na základě žádosti. Transparency International o.s. však nikdy na ministerstvu financí žádnou žádost nepodalo /Příloha 5 – „20 minut Martina Veselovského s p. Krnáčovou“, Český rozhlas 6. 4. 2007/.

Transparency International o.s. tak místo půjčky ve výši 30 milionů Kč obdrželo dotaci ve stejné výši, ze které však vrátilo pouze 15 milionů Kč. Ztráta pro státní rozpočet tak činí 15 milionů Kč. Jenom pro lepší porozumění, za co se m. j. utratily peníze daňových poplatníků:

- na občerstvení 4 000 účastníků "Protikorupční konference" několik milionů Kč

- 1, 5 milionu Kč současné výkonné ředitelce Transparency International paní Adrianě Krnáčové

I. Kdybychom přistoupili na to, že není trestným činem, když státní úřady mohou změnit půjčku na dotaci, aniž by toho, kdo o půjčce rozhodl, požádal o revokaci usnesení /v tomto případě vládu ČR/, a dále, aby příjemce obdržel dotaci ze státního rozpočtu, aniž by o ní požádal /v tomto případě Transparency International/, pak mohou veškeré státní instituce od 20. září 2007

- měnit půjčku na dotaci

- vyplácet dotace, aniž o ně příjemce požádal

II. Kdokoli obdrží od státu dotaci, aniž o ní požádá, musí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. § 14, odst. 3 tuto dotaci státu v plné výši vrátit. Jedná se o podobný případ, jako když někomu v bance místo 100 Kč vyplatí 100 000 Kč. Také těch 100 000 Kč musí klient bance vrátit. V daném případě se jedná o důvodné podezření, že Transparency International tím, že přijala od státu dotaci ve výši 30 milionů Kč, aniž o tuto dotaci požádala, se dopustila trestného činu.

ZÁVĚR

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

ještě předtím než schválíte zákon o státním rozpočtu na rok 2008, Vás vyzýváme, aby jste přijali vhodnou formou /např. usnesením/ jednoznačné stanovisko, že výše uvedené důvodné podezření na porušení zákona č. 218/2000 Sb., jehož výsledkem je škoda na státních financích ve výši 15 milionů Kč, je třeba ŘÁDNĚ VYŠETŘIT zejména s ohledem na to, že protikorupční organizace Transparency International o žádnou dotaci nikdy nežádala.

Dovolujeme si rovněž požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o písemnou odpověď.

S veškerou úctou

Ing. Bohumil Vejtasa předseda

Přílohy:

1. "VYROZUMĚNÍ" od Policie ČR

2. Trestní oznámení na Transparency International

3. Usnesení vlády č. 495 ze dne 15. května 2000

4. Dopis ministerstva financí čj. 111/32 197/2001 ze dne 29. března 2001

5. "20 minut Martina Veselovského s p. Adrianou Krnáčovou" Český rozhlas 6. 4. 2007