. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Transparency International

TISKOVÁ ZPRÁVA

STRANA OBČANSKÉ SEBEOBRANY

Vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Vážený pan
Mgr. Jaromír Jirsa
předseda
Soudcovská unie České republiky
Ovocný trh 14
110 01 Praha 1

V Praze dne 26. dubna 2007

Vážený pane ministře,
vážený pane předsedo,

dovolujeme se na Vás obrátit v závažné záležitosti, týkající se ohrožení soudcovské nezávislosti a nestrannosti. Společenská angažovanost soudců je jistě dobrá věc a je potřeba jí podporovat. Na druhé straně ale v některých případech může docházet ke střetu zájmů, které přímo ohrožují soudcovskou pověst. Jako typický příklad uvádíme kauzu „Transparency International Česká republika“ /viz Příloha/. Jedná se o to, že vláda svým usnesením č.495 ze dne 15. května 2000 rozhodla, že podpoří 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze uvolněním překlenovací půjčky ve výši 30 milionů Kč. Z půjčky vrátila Transparency International pouze 15 milionů Kč, a to ještě z této částky hostila např. 4 000 osob za několik milionů Kč. Dalších 15 milionů Kč nevrátila vůbec. V současné době řeší tuto záležitost orgány činné v trestním řízení.

Je možné, že v daném případě nebyl spáchán trestný čin a věc bude odložena. Pokud by však příslušné orgány dospěly k rozhodnutí, že byl spáchán trestný čin a někdo z Transparency International bude obviněn, mohlo by dojít k nepříjemné situaci. Ve správní radě TIC, která je statutárním orgánem Trasparency International, zasedají i dva soudci. Jde o předsedu obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Libora Vávru a předsedu Obvodního soudu pro Prahu 10 a zakladatele Soudcovské unie JUDr. Jana Viklického.

Absurdní situaci, kdy by člen správní rady Transparency International soudil někoho z výkonné rady této obecně prospěšné společnosti, je třeba za každou cenu předem zabránit. Jednou z možností je, že ministr spravedlnosti učiní opatření vhodnou formou, např. doporučením, aby oba soudcové pozastavili své členství ve správní radě TIC až do doby, kdy vyšetřování důvodného podezření z možné trestné činnosti v Transparency International bude ukončeno. Rovněž považujeme za vhodné, aby ministerstvo spravedlnosti provedlo prověrku soudců a dalších pracovníků justice, zda by jejich členství v různých správních radách nemohlo být do budoucna příčinou ohrožení soudcovské nezávislosti a nestrannosti. Jedná se o případy selhání lidského faktoru třetích osob, na které příslušníci justice nemají žádný vliv. Bude zřejmě nutná i legislativní úprava, aby k těmto záležitostem do budoucna nedocházelo.

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo SU, dovolujeme si Vás požádat o písemnou odpověď. Věříme, že tento náš dopis přispěje k větší důvěře občanů v činnost české justice.

S úctou

Ing. Bohumil VEJTASA
předseda

Příloha:

1/ tiskové zprávy
2/ seznam členů správní rady Transparency International Česká republika