. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Občan versus metropole


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam z mimořádné tiskové konference sdružení Občané za svá práva v Praze , Magistrát hl. m. Prahy, 29. května 2006
(video streaming 116 kb/s, .wmv; 31 min)

soubor ke stažení (27 MB)

Tisková zpráva z mimořádné tiskové konference

1/ Dnem 1. ledna 2000 vzniklo na základě ústavního zákona číslo 347/97 Sb. čtrnáct vyšších územních samosprávných celků /krajů/. Mezi nimi i Hlavní město Praha, jako kraj, bez jakékoli výjimky proti ostatním krajům.

2/ Termín voleb do krajů nebyl zvolen náhodně. Zatímco volby podle zákona o volbách do obcí se konají v letech 1998, 2002, 2006, tak volby do krajů se konají v letech 2000, 2004, 2008. Zákonodárce tím chtěl předem zásadním způsobem omezit prostor pro možnou korupci. Když se uskutečnily volby v krajích např. v roce 2000 na funkční období do roku 2004, tak uprostřed tohoto funkčního období, v roce 2002, se konají volby do obcí. Ve městech a obcích dojde k výměně politických garnitur. Při plánovaní rozpočtů proto nelze plánovat v kraji předem na čtyři roky v závislosti na osobních kontaktech a vazbách.Toto byl skutečný úmysl zákonodárce.V hl. městě Praze, která má na čtyři roky gigantický rozpočet 120 miliard Kč, však k žádné změně nedošlo.

3/ Vláda proto správně navrhla uskutečnit volby v listopadu 2000 do všech čtrnácti krajů současně. Zatímco s tím třináct krajů souhlasilo, hlavní město Praha si vymohlo výjimku. Krajské volby se v hl. m. Praze v tuto dobu vůbec nekonaly. Krajští zastupitelé byli do svých funkcí jmenováni poslaneckou sněmovnou a to v rozporu s ústavou, neboť mandát lze získat do obce, kraje, či do poslanecké sněmovny pouze volbou. Naposledy byli v českých zemích poslanci jmenováni císařem Františkem Josefem do panské sněmovny před sto lety.

4 / Za volby obdržela ostatní krajská zastupitelstva na každého poslance příspěvek na mandát ve výši 250 000 Kč/rok, to je na jednoho krajského zastupitele jeden milion Kč za jeho čtyřleté funkční období. Krajští zastupitelé v hl. m. Praze si však v poslanecké sněmovně vymohli, že dodatečně, retroaktivně, v únoru 2001, dostali příspěvek na mandát také, ale za NEVOLBY. Aniž by se v hl. městě Praze konaly v roce 2000 volby do kraje, přesto obdrželi politické strany, zastoupené v pražském zastupitelstvu, za období 2000 - 2002 celkem 27,5 milionu Kč.

5/ Od konání obecních voleb do pražského zastupitelstva v roce 2002 má hl.m.Praha celkem 70 zastupitelů. Protože se v hl.m Praha konaly volby podle zákona o obcích, bylo území hlavního města rozděleno na několik obvodů. To však zákon o volbách do krajů, podle kterého čerpají pražští zastupitelé příspěvek na mandát, vůbec neumožňuje. Podle zákona o volbách do krajů musí mít kraj vždy pouze jeden volební obvod.

6/ Ještě horší je však situace podle počtu mandátů. Zatímco podle zákona o volbách do krajů může být v krajském zastupitelstvu maximálně 65 zastupitelů, v hlavním městě Praze čerpá příspěvek na mandát do kraje celkem 70 zastupitelů, zvolených dokonce pouze podle zákona o obcích. Čerpání finančních příspěvků na počet 70 krajských zastupitelů v žádném případě zákon o krajích nepřipouští.

7/ Za období od roku 2000 do roku 2006 tak mohou politické strany, zastoupené v pražském zastupitelstvu, čerpat ze státního rozpočtu příspěvek na mandát za volby do kraje. Dokonce i prezident republiky nám v listopadu 2004 v přímé souvislosti s krajskými volbami sdělil, že Hl. m. Praha je sice kraj, ale krajem jako takovým však není. Je nutno ocenit postoj pana prezidenta, neboť jako jediný ze všech zúčastněných státních orgánů jakožto ústavní činitel napsal pravdu.

8/ Celková částka za období 2000 - 2006, čerpaná podle našeho názoru v rozporu s ústavou, dosahuje až 100 milionů Kč. Politické strany, které tuto částku neoprávněn obdržely, jí pak použijí pro volby do poslanecké sněmovny. Zde je možno parafrázovat stanovisko Nejvyššího správního soudu z května 2006, že neoprávněné vyplácení příspěvků na mandát by vedlo k elementárnímu porušení ústavních principů rovnosti a svobody v politické soutěži.

Ústavní soud byl již dvakrát, v roce 2000 a následně v roce 2003, požádán o rozhodnutí v dané věci. Vzhledem k tomu, že závazně nerozhodl, požádali jsme nejvyšší státní zástupkyni a primátora hlavního města Prahy, aby se k dané situaci vyjádřili.

Jako občané hlavního města Prahy chceme mít jistotu, že volby do poslanecké sněmovny dne 2.-3. června 2006 budou legitimní a nikdo je nemůže úspěšně napadnout, na příklad pro porušení odstavce 5 Ústavy, podle které je stát povinen zaručit volnou soutěž politických stran.

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Ing. Karel Berka
předseda