. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Občan versus metropole

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY DNE 19. ČERVNA 2008

V příloze zasíláme doslovné znění vystoupení Ing. Karla Berky na Zastupitelstvu hl. m. Prahy

1/ - Požadavek na konání svobodných voleb v kraji Praha v roce 2008 v souladu s ÚSTAVOU

- Návrh na přejmenování současné adresy Zastupitelstva hl.m. Prahy z Mariánského náměstí na MAFIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. Tak jej totiž označili protestující umělci a podle všeobecného názoru občanů hl.m. Prahy přesně vystihuje to, že řízení města dosavadním způsobem mohou vést pouze lidé mafiánského ražení

2/ - Požadavek na pana primátora MUDr. Pavla Béma, aby se vzmužil a osobně navštívil domovy - penziony pro seniory, kde jsou osmdesáti a devadesátiletí spoluobčané nuceni podpisovat smlouvy, podle kterých by mohli ztratit střechu nad hlavou

- Požadavek, aby čerství 30letí radní, nová krev pražského zastupitelstva, obnovili důvěru občanů na ně kladenou, a podobně jako ve vyspělých demokraciích uveřejnili výši svých kont v domácích a zahraničních bankách.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda