. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Občan versus metropole

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

PETICE
podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

"ZA DODRŽENÍ ÚSTAVY A ZA KONÁNÍ SVOBODNÝCH VOLEB DO KRAJE PRAHA V ROCE 2008"

1/ Prezidentovi České republiky
2/ Parlamentu České republiky
3/ Vládě České republiky

Vážený pane prezidente, vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, vážený pane předsedo vlády,

v souladu s Ústavou článek 101, odstavec 2 a zákonem č. 130/2000 Sb. se v říjnu 2008 uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Hlavní město Praha podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. je krajem. Podle ÚSTAVY článek 101

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem

(2) Vyšší územně správní celek /kraj/ je samostatně spravován zastupitelstvem.

Žádáme důsledné splnění usnesení vlády č. 998 ze dne 29. září 1999 a beze zbytku jej naplnit, protože jako jediné je konformní s ÚSTAVOU. V praxi to znamená, že

- kraj Praha je spravován krajským zastupitelstvem a konají se v něm volby podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů

- městské části v hl. m. Praze jsou spravovány zastupitelstvy městských částí a konají se v nich volby podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí

- ústavním zákonem je nutno zkrátit volební období současného Zastupitelstva hl.m. Prahy do termínu konání krajských voleb v Praze.

Současně je povinností Parlamentu České republiky zrušit současný stav, kdy politické strany, zastoupené v Zastupitelstvu hl.m. Prahy, dostávaly dosud příspěvek za mandát za volby do kraje, aniž by se kdy krajské volby v hl.m. Praze vůbec kdy konaly.

Těch více jak 100 milionů Kč, které v rozporu s ÚSTAVOU tyto politické strany neoprávněně získaly, zcela demoralizují pražskou politickou scénu a jsou v naprostém rozporu s článkem 5 ÚSTAVY, podle kterého je politický systém v České republice založen na volné soutěži politických stran. Jakápak "volná soutěž", když mají některé strany více jak 100 milionů Kč neoprávněně navíc na volební kampaň, a tím jsou ostatní politické strany naprosto znevýhodněny.

ZÁVAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:

Pokud nezískají zastupitelé v kraji Praha svůj mandát v řádných volbách v říjnu 2008, není v našich silách zabránit podvedeným občanům hlavního města Prahy vyjádřit od listopadu 2008 svojí nespokojenost občanskou neposlušností v souladu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ÚSTAVY.

Článek 23 zní: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdy by odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod, založených Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Na v pořadí již čtvrté demonstraci obyvatel domovů důchodců v Praze 8, 9, a 10 proti zločinným smlouvám, které jim nezaručují v stáru střechu nad hlavou, a současně proti asociálnímu postupu pražské radnice proti obyvatelům hlavního města Prahy, hlasitě přečteno a přijato aklamací.

V Praze dne 29. května 2008

Ing. Karel Berka
předseda

Důvodová zpráva k petici