. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Občan versus metropole

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor živnostenský a občanskoprávní
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

V Praze dne 15. října 2008

Věc: Žádost o vydání hlasovacích lístků do zastupitelstva vyššího územně samosprávného celku - kraje Hlavní město Praha.

Prezident republiky svým rozhodnutím číslo 262 ze dne 16. července 2008 rozhodl o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů na dni 17. a 18. října 2008 /Příloha /. V bodě II. tohoto rozhodnutí je uvedeno, že se volby uskuteční podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů č. 130/2000 Sb. § 3, odst. 1 a 2. Paragraf 1 tohoto zákona zní:

"Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů". 1)

1) Čl. 101 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

I.

Článek 101 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky zní:

"Vyšší územní samosprávný celek (kraj) je samostatně spravován zastupitelstvem".

II.

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. ústavního zákona č. 1/1993 Ústava České republiky zní:

Čl. 1
Na území České republiky se vytvářejí tyto vyšší územní samosprávné celky:
1. Hlavní město Praha, vymezený územím hlavního města Prahy

III.

Podle § 4 zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů máme obdržet hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje.

ZÁVĚR

Žádáme osobně o vydání hlasovacích lístků pro volby do kraje Praha dne 17. a 18. října 2008. ÚSTAVU a ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY JE NUTNO BEZPOD-MÍNEČNĚ DODRŽOVAT.HLAVNÍ MĚSTO PRAHA NEMÁ PODLE ÚSTAVY ŽÁDNOU VÝJIMKU PROTI OSTATNÍM KRAJŮM ČESKÉ REPUBLIKY.

Občané hlavního města Prahy:

Ing. Karel Berka
Adresa: Jílovská 49, 142 00 Praha 4

Ing. Aleš Moravec
Adresa: Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6

Příloha:
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY číslo 262 ze dne 16. července 2008