. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy


Ochrana osobnosti, nebo prachů?

"Čím jiným jsou státy bez spravedlnosti než velkou zlodějnou?"
(Svatý Augustin před více jak 1500 lety)

Jsme přesvědčeni o tom, že ve skutečně demokratické společnosti se nesmí stát, aby vyhrávali soudní řízení multi-miliardáři proti nemajetným za použití porušování procesních zákonů a unfair chování soudců odvolacích soudů k žalovaným nemajetným občanům. Pokud by totiž vstoupil v platnost odvolací rozsudek Městského soudu v Praze, byl by již nemajetný Tomáš Berka bezdomovec, spal by pod mostem, a to za naprostého nezájmu tzv. demokratické společnosti.

Tisková zpráva sdružení Občané za svá práva v Praze

... V případě porušení práva na spravedlivý proces ve věci soudních sporů multi-miliardáře Ing. Patrika Tkáče a nemajetného pana Tomáše Berky porušily Vrchní soud v Praze a Městský soud v Praze vůči panu Tomáši Berkovi zásadním způsobem jak Úmluvu o ochraně základních práv a svobod, tak i Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech. Požádali jsme proto ministryni spravedlnosti, aby ve smyslu jejího ústavního slibu splnila svojí povinnost a vyvodila důsledky vůči aktérům zlovolného porušování zákonů a narušení důvěry veřejnosti v soudní systém České republiky. ...

Stížnost ministryni spravedlnosti

 1. příloha č. 1
 2. příloha č. 2
 3. příloha č. 3
 4. příloha č. 4
 5. příloha č. 5
 6. příloha č. 6
 7. příloha č. 7
 8. příloha č. 8
 9. příloha č. 9
 10. příloha č. 10
 11. příloha č. 11
 12. příloha č. 12
 13. příloha č. 13

Pražská voda

Další trestní oznámení v kause privatizace pražské vody

Škoda 8 mld. Aktéři: Kořínková, Bém, Paroubek ; První zprávy 10. 10. 2012

Privatizace PVK: Pražané prý přišli o 8 miliard ; První zprávy 29. 11. 2012

Kauza Veolia. Policie začala případ prošetřovat ; První zprávy 1. 12. 2012

Policie začala po letech vyšetřovat pronájem pražské vodovodní sítě ; E15.cz 2. 1. 2013


ČT - Události v regionech
24. 9. 2012

Praha schválila čističku vod. Pražany čeká zdražení ; První zprávy 25. 7. 2013

ČT 24. 7. 2013, Události v regionech: Čistírnu odpadních vod zaplatí z poloviny sami Pražané - Pražský magistrát schválil výstavbu nové čistírny odpadních vod. Investici za 6 miliard zaplatí z poloviny Pražané, a to ze zdražení vodného a stočného. Nevýhodnou smlouvu s Veolií, kvůli které Praha přišla o miliardovou dotaci z EU, magistrát nevypoví.

Ing. Karel Berka: Podvod s pražskou vodou uskutečněný TOP 09 - podvodnou privatizaci mají zaplatit občané Prahy ze svých kapes. Naprosté selhání primátora Hudečka - dostal se na úroveň svých předchůdců - finančního náměstka Paroubka a exprimátora Béma.


Projednání petice na 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy
19. 9. 2013

25. září 2013
Tisková zpráva: Organizovaný zločin ovládl Zastupitelstvo hl. m. Prahy

... Vážený pane prezidente, jak jsme se zmínili již v úvodu našeho dopisu, máte po prvé v dějinách republiky výjimečný mandát na základě přímé volby. Proto se na Vás dovolujeme obrátit s prosbou o pomoc, když všechny dosavadní mechanismy na vypovězení nezákonné smlouvy se zahraniční vodárenskou společností selhaly. ...

22. října 2013
Dopis prezidentu republiky: Do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě a to je voda.

...Těsně předtím jej totiž oslovili představitelé organizovaného zločinu Praze, zástupci klubu ČSSD, a nařídili lídrovi pražské kandidátky ČSSD, nestraníkovi p. Zavadilovi, že na zasedání Zastupitelstva nesmí vystoupit, a přinutili jej opustit budovu!!! Takto neslavně, v politickém suterénu, skončil v Praze předseda celostátních odborů. Vůbec nepochopil sílu organizovaného zločinu, který ovládl pražský klub zastupitelů ČSSD...

11. září 2014

Vystoupení ing. Aleše Moravce na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy
11. 9. 2014

11. listopadu 2014
Tisková zpráva:
Jak získat do rozpočtu 11 miliard Kč?

Evropská komise neuznává smlouvy mezi městy a soukromými provozovateli vodovodní infrastruktury, které jsou delší jak 15 let z toho důvodu, že pak se již nejedná o podporu měst, ale o podporu soukromému podnikateli. Proto např. dotace na ÚČOV (Ústřední čistírna odpadních vod) v Praze již v roce 2013 Evropská komise zamítla, neboť ODS, než by zkrátila smlouvu s Veolií, raději o tuto dotaci přišla. Ale zdražila vodu pro občany o 10 Kč/m3, aby získala finanční prostředky na výstavbu nové ÚČOV. Návrh na oddělení ÚČOV od vodohospodářské infrastruktury hl.m. Prahy Evropská komise zamítla. Nyní se opět pokouší narychlo ing. Nouza, za zády a bez souhlasu nově zvoleného Zastupitelstva hl.m. Prahy, o totéž. Než by zkrátil smlouvu s Veolií na 15 let, opět zkouší oddělit ÚČOV od pražské vodohospodářské infrastruktury a doufá, že "zmákne" Evropskou komisi. A když mu to nevyjde? Tak Praha přijde o 11 miliard Kč! Je povinností nově zvoleného zastupitelstva hl.m. Prahy tomuto zločinu na občanech hl.m. Prahy zabránit.

1/ Vypovědět smlouvu s Veolií podle postupu, navrženého prof. Dědičem z Vysoké školy ekonomické - viz vystoupení ing. Berky na zasedání ZHMP dne 29. března 2013
2/ Evropská komise potom automaticky přidělí hl.m. Praze dotaci na novou ÚČOV ve výši 11 miliard Kč.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
Konejte IHNED a nenechte se podvést ing. Nouzou. Jeho éra skončila a nemá právo sprostě občany okrádat, za vašimi zády a bez vašeho souhlasu. Odmítáme platit 10 Kč z každého kubíku odebrané vody NAVÍC pouze v zájmu úzkého okruhu lidí okolo ing. Nouzy. Voda je základní lidská komodita a více jak jeden milion občanů Prahy očekává vaše kvalifikované a odpovědné rozhodnutí. V tomto tvrdém boji máte naší plnou podporu.

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Vystoupení Ing. Berky a Ing. Moravce na zasedání ZHMP 29. 3. 2012

Praha dostane druhou šanci. Miliardy za čističku může získat z EU. ; iDnes.cz 7. 11. 2014

Dopis primátoru Hudečkovi

Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy


22. listopadu 2011
Velký volební podvod aneb Jak to všechno začalo! - Reportáž o tom, jak začal velký volební podvod s nekonáním krajských voleb v hlavním městě Praze


21. října 2008
Pražská voda ... Z výše uvedeného plyne, že z osmi členů návrhové komise bylo 5 členů, to je většina, přímo odpovědno za stav, provozování či prodej společnosti PVK a.s. Vzhledem k tomu, že na pořadu 47. zasedání se projednávalo celkem 22 bodů, naskýtá se otázka: bylo složení návrhové komise v této souvislosti náhodné, či nikoli ? ...


11. srpna 2008
Cicholští - jak lidská hanebnost a nenávist ničí jejich rodinu ... Během 7-mi let ač bez zázemí si pan Cicholský stěžoval na jednání úřednic a podával to písemě. Kdyby byl MINISTR V NAŠEM PRÁVNÍM STÁTĚ NEBO MĚL ZA SEBOU ALESPOŇ ZASTUPITELE,ASI BY TO DOPADLO ÚPLNĚ JINAK. Takhle sám to moc vyhrát nemohl. Tak mu provedli parádní kousek s exekucí a s vytržením nemocného dí- těte,jeho odebráním , zákazem rodičovského styku. pomluvou o týrání a následně odvezením neznámo kam nemocného děťátka - toť sociální stát našich soudkyň K TOMU SE MUSEL HLÁSIT 14 - DENNĚ NA SOCIÁLNÍ ODBOR - P-5 , KDE SE NACHÁZÍ, A TAM TO PSALI DO SEŠITU. ...


23. dubna 2008
Radní Janeček versus pražští důchodci ... "Poslední rok nejistoty se velmi negativně projevil i na zdraví nás všech. Ze 110 současných obyvatel penzionu Střížkov je 32 obyvatel ve věku 75 až 80 let a 48 obyvatel starších 80 let. Za těchto okolností jsme se rozhodli přistoupit k podpisu této nájemní smlouvy, přestože z ní nevyplývá jistota našeho klidného dožití v současných domovech. Nemáme už sílu ani prostředky k boji s větrnými mlýny. Jsme v t í s n i a jinou volbu nemáme." ...


10. dubna 2007
Transparency International ... Z vyúčtování dotace MFČR /Příloha č. 8/ plyne, že několik milionů Kč bylo z dotace čerpáno na "občerstvení, společenské večery za účasti celkem 4.300 hostů" atd. Takovouto protikorupční konferenci za státní peníze by si snad nevymyslel ani geniální Jaroslav Hašek. ...


6. února 2007
Testcom servis s.r.o. Celková škoda vzniklá nezákonnou činností p. Mlynáře ...


6. února 2006
Občan versus metropole: Základem demokracie jsou volby; Praha má však krajské zastupitele jmenovány ...