. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Radní Janeček versus pražští důchodci

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

1/ Obvodní ředitelství Policie ČR I
Pelleova 21,
160 00 Praha 6

2/ Policie ČR Správa hlavního města Prahy
Kongresová 2
140 00 Praha 4

3/ Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1
Nábř. E. Beneše 3
110 00 Praha 1

4/ Městské státní zastupitelství v Praze
Náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5

5/ Nejvyšší státní zastupitelství
k rukám Nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty Vesecké
Jezuitská 4
660 55 Brno

V Praze dne 10. září 2008

OZNÁMENÍ

o skutečnostech, nasvědčujících spáchání trestného činu Zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr.z., popřípadě Poškozování cizích práv podle § 209 tr.z., Zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 tr.z. a Pletichy při veřejné soutěži podle § 128a tr.z.

Oznamovatel: Občané za svá práva v Praze, Občanské sdružení, Rooseveltova 6, 160 00 Praha 6

Poškozený: cca 250 klientů Domova pro seniory v Praze 8 - Bohnicích, Na hranicích 674/17

Důvodně podezřelí:

Primátor hl.m.Prahy pan MUDr. Pavel Bém

Radní hl.m. Prahy pro oblast sociální a bytové politiky - pan Jiří Janeček

Členové hodnotící komise, která schválila přidělení zakázky na služby "Provozování domova pro seniory v Praze 8 - Bohnicích", jmenovitě zastupitelé za hlavní město Praha:
p. Poche Miroslav , Klíma Karel - ČSSD
p. Janeček Jiří, Alinčová Lenka, Valenta Petr - ODS
p. Kotvová Iva - strana Zelených
p. Hoffman František - KSČM

I.

V současné době došlo k mimořádné události, týkající se Domova pro seniory v Praze 8 - Bohnicích. Jedná se o zařízení pro více jak 250 klientů, jedno z největších v České republice. Pořizovací hodnota pozemků a nemovitostí je 80 milionů Kč, skutečná tržní hodnota již může být o několik desítek či dokonce stovek milionů Kč vyšší. Jedná se o velké pozemky v parkové zástavbě.

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 8.2.2008 veřejnou zakázku na "Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích". Doba trvání je od srpna 2008 do 31. 12. 2014, to je až po volbách v roce 2010 a 2014 /Příloha 1/.

V "Oznámení o zakázce" v bodě III.2 jsou uvedeny podmínky účasti.

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů
III.2.3) Technická způsobilost - předložit seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech. Doložení alespoň jedné významné služby.

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY SLUŽBY
III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi ... NE
III.3.2) Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby ... NE

Z výše uvedeného vyplývá důvodné podezření na úmyslné porušení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. HLAVA II tohoto zákona totiž stanoví "Podmínky poskytování sociálních služeb", které "Oznámení o zakázce" v bodě III.3 vůbec neobsahuje.

Na dotaz, týkající se této veřejné zakázky, bylo odpovězeno., že OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NENÍ NUTNÉ V NABÍDCE DOKLÁDAT /Příloha 2/.

Podle Usnesení Rady hl.n.Prahy č. 1012 ze dne 5.8.2008 /Příloha 3/ byla vybrána pro provozování Domova pro seniory v Praze 8 - Bohnicích paní Lenka Mášová, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, dále OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV, s.r.o., firma EXHANGE s.r.o., které byly pro účely veřejné zakázky zastoupeny Evropským sociálně zdravotním centrem Praha o.p.s.

II.

Pro informaci je třeba uvést následující údaje:

Evropské sociálně zdravotní centrum o.p.s. sídlí Praha 1, Kaprova 14/13

EXCHANGE s.r.o. sídlí Praha 1, Kaprova 14/13.

Martin Hejtmánek je jednatel EXCHANGE s.r.o.

Martin Hejtmánek je jednatel OBCHODNÍHO CENTRA OPATOV s.r.o.

OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o. bylo založeno v roce 2006. Nesplňuje podmínku alespoň 3 roky poskytování služeb.

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v HLAVĚ II stanovuje podmínky poskytování sociálních služeb. Správně postupoval např. Královéhradecký kraj. V prvním kole nejprve museli zájemci o provozování sociálních služeb získat u krajského úřadu akreditaci. V druhém kole se pak zúčastnili veřejné soutěže na provozování sociálních služeb v 15 domovech důchodců v rámci kraje.

Hlavní město Praha přidělilo provozování největšího domova pro seniory v Praze firmě EXCANGE s.r.o., která má předmět podnikání směnárenskou činnost, obchodů s devizami a poskytování peněžních služeb /Příloha 4/ a firmě OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o. /Příloha 5/ které má v předmětu činnosti realitní činnost, reklamní činnost a správu a údržbu nemovitostí a m.j. staví benzinové pumpy. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. podle Usnesení Rady hl.m.Prahy č. 1012 ze dne 5. 8. 2008 zastupuje pro účely veřejné zakázky výše uvedené subjekty, bylo založena údajně teprve před několika měsíci a z veřejných zdrojů nejsou o něm k dispozici žádné údaje, mimo to, že sídlí na stejné adrese jako firma EXCHANGE s.r.o. Je důvodné podezření, že nesplňuje základní požadavek, to je alespoň 3 roky provozovat sociální a zdravotní služby.

Dne 17. července 2008 zasedala komise Rady Hl.m. Prahy pro udělování grantů v sociální oblasti /Příloha 6/. Podle tohoto dokumentu požádala paní Lenka Mášová pro podporu služby "Domácí zdravotní péče" a druh služby "Pečovatelská služba" částku 2 484 600 Kč, což je pro fyzickou osobu, nezapsanou v obchodním rejstříku, částka zcela výjimečná, překračující všechna kritéria. Jednou z možností ale je, že by tato částka byla využita jako vklad pro soukromé provozování domova pro seniory v Praze - 8, Bohnicích. Důkazem je dvojnásobný požadavek na dotaci od Evropského sociálně zdravotního centra o.p.s. Pokaždé má služba název "Domov pro seniory v Praze 8 Bohnicích, Na Hranicích 647". Jednou se jedná o částku 745 470 Kč na "Odlehčovací službu", podruhé o částku 745 470 Kč na "Denní stacionář".

Rada hl.m. Prahy svým usnesením 1012 ze dne 5. srpna 2008 rozhodla o vítězi veřejné zakázky na službu "Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích", a zakázku přidělila Evropskému sociálně zdravotnímu centru o.p.s. Otázka je jednoduchá: Jak to, že vítěz veřejné zakázky na provozování Domova pro seniory Bohnice, Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. si již v červenci 2008 požádal o dotaci pro Domov pro seniory, když Rada hl.m. Prahy rozhodla o přidělení zakázky až 5. srpna 2008? To již předem věděl, že bude vybrán? Nelze toto kvalifikovat např. jako důvodné podezření z pletich při veřejné soutěži?

Je třeba také nazývat věci pravými jmény:

1/ Návrh dotace do komise Rady Hl. m. Prahy pro udělování grantů v sociální oblasti předložil její předseda, radní Janeček.

2/ V hodnotící komisi, která schválila provozování domova seniorů na více jak 6 let (do konce roku 2014) firmami, která nemají nic společného se zdravotní a sociální péčí o naše nejstarší spoluobčany, a které se m.j. zabývají výměnou peněz a deviz, či realitní činností a stavbou benzinových pump, byli členové všech politických stran, zastoupených v pražském zastupitelstvu:

ČSSD ........ POCHE Miroslav
ČSSD ........... KLÍMA Karel
ODS ............ JANEČEK Jiří
ODS ............ ALINČOVÁ Lenka
ODS ............ VALENTA Petr
ZELENÍ ......... KOTVOVÁ Iva
KSČM ........... HOFFMAN František
NEZÁVISLÁ ...... KALHOUSOVÁ Eva, kontrolní výbor zastupitelstva Městské části Praha 5

Proti odborně vedené směnárenské činnosti, realitní či reklamní činnosti nemáme žádných námitek. Dovolujeme si však požádat orgány činné v trestním řízení, aby důkladně vyšetřily, jak je možné rozhodnout, ABY SE O NAŠE NEJSTARŠÍ A NEMOHOUCÍ SPOLUOBČANY STARALY FIRMY, KTERÉ NESPLŇUJÍ POŽADAVEK ZÁKONA Č.108/2006 Sb.

Z výše uvedeného vyplývá oprávněné podezření obyvatel domova důchodců v Praze 8 Bohnicích, že skutečným účelem veřejné soutěže na provozování domova pro seniory v Bohnicích není zlepšení péče, ale podivné obchody s nemovitostmi. Radní Janeček má na starosti, poprvé od roku 1992, nejen sociální oblast, ale i prodej a pronájem bytů a nemovitostí v Hlavním městě Praze. To může být důvodem takto zcela nestandardního postupu, i za cenu možného porušování zákona o sociálních službách.

III.

Dne 27. března 2008 požádali obyvatelé penzionů pro důchodce v Praze Ďáblicích, Bohnicích a Malešicích PETICÍ podle zákona o právu petičním /Příloha 7/ Parlament a vládu České republiky o zachování bydlení na dožití, tak jak je měli dosud v Rozhodnutí Magistrátu. Radní hl.m.Prahy pan Jiří Janeček nutí tyto důchodce podepsat smlouvy, podle kterých by v případě jejich podpisu ztratili střechu nad hlavou.

Jediný, kdo se zastal našich starších spoluobčanů, defacto vyhazovaných novými smlouvami z Domovů důchodců v Praze, je senátor pan Jaromír Štětina. Dne 28. února 2008 vystoupil na zasedání pražského zastupitelstva /Příloha 8/. V reakci na jeho vystoupení prohlásil pražský primátor, předseda Občanské demokratické strany v Praze a místopředseda celé ODS, která má v pražském zastupitelstvu 42 mandátů ze 70: " Naše důchodce mohu ujistit, že udělám vše proto, abych si nechal od pana radního Janečka (místopředseda pražské ODS) vysvětlit a potvrdit důchodcům nejen z malešického domova důchodců, ale i z jiných zařízení pro pražské seniory, že není možné, aby se jakýmkoli způsobem úprava nájemných smluv dotkla životních jistot pražských důchodců v tom smyslu, že by mohlo byť na jednu milisekundu hrozit nebezpečí, že by přišli o nájemní právo, tedy důstojně bydlet ve svém stáří".

Poslanec Parlamentu České republiky pan JUDr. Stanislav Křeček ve svém písemném vyjádření ze dne 3. dubna 2008 /Příloha 9/ radnímu p. Janečkovi jasně a jednoznačně sděluje, že smlouva, kterou radní Janeček nutí podepsat důchodce v předmětných penzionech, je pro ně zcela nepřijatelná, neboť po uplynutí 9 let mohou být vystěhování bez jakékoli náhrady. Smlouva je však koncipována na 2+7 let, takže při výkladu soukromou firmou, která zprivatizuje bohnický areál, mohou údajně důchodci již za dva roky na ulici.

Pan primátor MUDr. Pavel Bém, podle zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 72 odst. 2 zastupuje hlavní město navenek. Dne 18. srpna 2008 pod čj. 432430/2008 (Příloha 10) sděluje poslanci JUDr. Křečkovi, že "Nájemní smlouva je uzavírána na 9 let s možností automatického obnovení na dalších 9 let. Opět tedy žádná povinnost prodloužení smlouvy . - "MOŽNOST"- znamená možnost vystěhování důchodců z bytů po 9 letech bez jakékoliv náhrady.

V případě tohoto stanoviska pana primátora, jako nejvyššího představitele hlavního města Prahy, jsou porušeny všechna ústavní práva obyvatel domovů důchodců - penzionů. Dovolujeme si pouze připomenout, že velká část současných obyvatel vrátila svůj původní byt zpět hlavnímu městu Prahy z toho důvodu, že v Domově důchodců byla, při zhoršení jejich zdravotního stavu ve stáří, povinnost je převést z penzionů (pro zdravé důchodce) do Domova důchodců, kde je o ně postaráno pro stránce zdravotní i sociální. Převodem bytů se sociální oblasti do oblasti bytového hospodaření ztratili tito důchodci nárok na přechod do Domova důchodců. Vyjádřením pana primátora ztratili i střechu nad hlavou. Přitom zákon č. 108/2006 Sb. stanoví m.j. v § 120 odst. 6 povinnost všech závazků vůči obyvatelům penzionů - domovů důchodců do 31. 12. 2009. Ale již nyní je takto porušen zákon, neboť jim jsou odebrány sociální a zdravotní služby a po několika letech jim může být i odebrán byt.

ZÁVĚR

Dovolujeme si touto cestou požádat o průběžné informace, jak bude pokračovat vyšetřování tohoto podání. Můžeme Vás ujistit, že veškeré informace od Vás získané předáme neprodleně obyvatelům domovů důchodců.

Vyspělost společnosti se posuzuje podle toho, jak se stará o ty, kteří se sami o sebe nemohou postarat - děti a starší spoluobčany, kteří celý život řádně pracovali. Zde byl učiněn primátorem Hlavního města Prahy panem MUDr. Pavlem Bémem velice zlý a ve svých důsledcích i hanebný pokus zbavit naše staré spoluobčany nejen současných zdravotních a sociálních služeb, na kterých mají podle § 120 odst.6 zákona o sociálních službách nárok, ale dokonce zbavit je ve svých osmdesáti či devadesáti letech i základní životní jistoty - střechy nad hlavou.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Přílohy:

1/ Oznámení o zakázce
2/ Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci
3/ Usnesení Rady hl.m.Prahy 1012/5.8.2008
4/ EXCHANGE s.r.o.
5/ OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o.
6/ Zápis z grantové komise Rady hl.m.Prahy
7/ PETICE
8/ STENOZÁPIS ZHMP - primátor Bém garantuje nájemní právo důchodcům
9/ Dopis poslance JUDr. Křeček radnímu Janečkovi - smlouvy jsou nepřijatelné, vystěhování důchodců po 9 letech
10/ Dopis primátor Bém čj. 432430/2008 ze dne 18. srpna 2008