. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Cicholští

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

Městský soud v Praze
Spálená 2
120 00 Praha 2

6.7.2008

Věc: Odvolání proti Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 9.dubna 2008 - č.j. 38 T 175/2006

Zatím nejskandálnější poškození občanské rodiny v ČR úředním, trestním a justičním apa rátem,Prahy 5,se kterým jsme se při našem působení seznámili. Sociálně slabá rodina bez širokého rodinného zázemí,byla nejdříve podvedena,pak exekučně vystěhována.Při této exekuci děvčátko vyrváno otci z náručí.Odebrána rodičům.Následně bez jejich jakéhokoliv ¨vědomí zrušeno soudem jejich rodičovství.To vše nestačilo,ještě následně má být zničena nařčením z týrání dcerušky a otec dán do vězení. Následně,by asi následovalo odebrání chlapce rodině- protože by samostatná matka se o něj finančně a o byt nemohla starat. To vše dokážeme listinnými důkazy a z výslechu svědků,které máme k disposici. Vše se stalo v PRÁVNÍM STÁTĚ ČR. PROSTĚ KOUŘIMSKÝ PŘÍPAD NARUBY - napsal by Raymond Chandler.

Žádáme proto Městský soud ,se kterým máme nejlepší zkušenosti pro jeho spravedl-nost,aby tato poškození rodiny napravil a trestů je zbavil. Podobnou kauzu,jsme jako zastupitelé Hl.m.Phy,zažili s rodinou Dr.Bělanského,před 10 lety,která nemajíc děti si osvojila 4 odložené Romy. Ti nyní studují,hrají na hudební nástroje,učí se cizí řeči. Místo,aby jim městská část pomáhala,chtěla je vystěhovat z bytu nechtěla jim pomáhat finančně,s pomocí Magistrátu na manželku udělala tajně psychologi- cký falešný posudek,ve kterém jí o 10 let postaršila,aby si děti nemohli brát atd. Bohudík, tenkrát se toho nezúčastnila soudní moc. A my jako zastupitelé jsme se mohli celou svou vahou rodiny zastat,takže to utichlo.

OBSAH ODVOLÁNÍ

I. Kausa a její vysvětlení a důkazy.
1/ Vznik případu-podraz s bytem
2/ Exekuce
3/Důkazy lékařských zpráv 6-ti letých - bez jakékoli zmínky o týrání. Foto šťastné rodiny o lásce k dceři a ona k nim.
4/Msta za stížnosti na úřednice a soudce
5/ Porušení Základní listiny práv a svobod občana ČR. Neumožnění spravedlivého soudního procesu bez jejich vědomí a možnosti odvolání !!! .
6/ Zahájení Trestního stíhání rodiny Cicholských - opět bez jejich vědomí,ve stejném období s absurdním obviněním.
7/ Nenávist až za hrob.

II. Odvolání proti Rozsudku JUDr.Veroniky Cukerové s doložením listinných důkazů a ze svědectví svědků.

1/ Vznik kauzy - neštěstí rodiny.

Vzniklo výměnou bytu do domu pana Pilíka,kde mu byly slíbeny stejné podmínky,jako měl u bytu dřívějšího. Tento PODRAZ se běžně provádí u občanů příliš neznalých práv a smluv a zákonů,něco se jim slíbí,ale Smlouva zní jinak a oni se chlácholí,že se jim to změní,ať poč- kají!!!

Při výměně přeci nebude nikdo,leda chovanec Bohnic,měnit nájem regulovaný a neurčitý - který měl do doby výměny v opak. A ještě k tomu změnu kategorie ze IV na I. Tak se nechal pan Cicholský napálit a uchlácholit, že mu Smlouvu pan Pilík po roce změní !!! To se ovšem nestalo a nájemné které mělo být regulované zvednuto o 50 %. Tak se začal pan Cicholský soudně bránit. Jenže paní Pilíková byla dlouhodobě zaměstnána na sociálním referátě Phy 5. Takže tam měla rozsáhlé styky na všechny úřady !!! Tak změnu na I. Katego-rii,provedli bez vědomí a souhlasu nájemce. !!! Byt k tomu vlhký a s plísní !! Viz Rozho- dnutí Státního zdravotního ústavu - ve spisu.

Nakonec je rodina Cicholských - viz sociální slabost -po 7-mi letech prohrála. Při tom si však nadělala spousty nepřátel- bojem za právo a spravedlnost Stížnostmi na soudce,jejich podjatost a na úředníky P-5. Jak to měli zařízeno a jak se soudilo ,asi PRÁVEM, když by první soudce musel okamžitě přijít na to - co psáno nahoře o chovancích Bohnic ,že to byl PODRAZ. Soud vůbec nepřijal písemně ověřené svědectví rodiny,co si s ním měnila byt ,že mělo jít o Smlouvu na dobu neurčitou / Příloha č. 1. / Po tomto písemném svědectví by musel každý soudce rozhodnout ve prospěch pana Cicholského ,ovšem na P-5,nikoliv.

2/ Exekuce.

Během té doby se narodilo Cicholkým děvčátko - nedonošené a do vlhkého bytu s plísní a ne se zdravím venkovanky. Na to je poslat do Švýcar na léčení či jinam - rodina neměla.

Děvčátko onemocnělo poprvé roku 2001- neschopností pohybu, diagnosa CYSTICKÁ FIBROSA. KTERÁ SE VŠAK V PRŮBĚHU NEMOCI A DALŠÍHO VÝVOJE NEPOTVRDILA- AČ NA NÍ BYLA DLOUHODOBĚ LÉČENÁ !!! rodiče dělali vše k uzdravení ,včetně koupě specielního kočárku s uvazováním / celkem 7 ks listinných důkazů o léčení a pěči-přiloženo k bodu 3. /

Po prohraném soudu - nařídila soudkyně JUDr.Hošková exekuci vystěhováním. Odvolání rodiny vzhledem ke stavu léčení dítěte. nepomohlo,ani k městskému soudu pro rychlost výkonu exekuce - která nastala 20.11.2002.Sociální cítění paní soudkyně JUDr.Hoškové bylo obrovské- protože nařídila nejen exekuci bytu,ale i odebrání dítěte - Vendulky rodičům - jako,že nemají kde bydlet Při tom však bytový odbor - P-5 přislíbil do 2 měsíců kvůli plísńovému bytu - byt rodině .Nic nepomohlo. Dítě vyrváno otci z náručí při exekuci Justičníní stráží a rodina ještě k tomu částečně okradena.exekutorem p. HOUROU. O část majetku. Stížnost na to ovšem soud P-5 nikdy nešetřil, ani P ČR - P-5. !! pro koho tedy platí zákony ČR.

Tohle vše bylo PŘIPRAVENÉ, JAK PSÁNO V Rozsudku - NEBOŤ S VYTRŽENÝM DÍTĚTEM , KTERÉ UTRŽILO DALŠÍ ŠOK,JELA DO MOTOLSKÉ NEMOCNICE PRACOVNICE SOCIÁLNÍHO ODBORU - SPOLU SE STÁTNÍ ZÁSTUPKYNÍ. Ti se na ně tedy hodně připravili.!!!!!

Dítě vytrženo otci,skončilo v Motole s tím,aby je tam otec nesměl ani polaskat. Připomíná nám to něco z dob minulých - jako gestapo. Nebo Vám to Vážení páni soudcové tak nepřipadá ?? Nevíme co by jsme dělali v tomto případě MY A VY. TAKOVÝ ZLOČIN NA DÍTĚTI.

Čili bez bytu,bez majetku a bez dítěte. - NÁDHERA SOUDNICTVÍ A TO VŠE ZA PODVODNÉ ŘÍZENÍ PANA PÍLÍKA !!! Dítě pak bez vědomí a schválení - ještě jeho právoplatných rodičů dáno do Klokánku. O čemž se oni náhodně dozvěděli !!!

Nastává další fáze- nastupuje Sociální odbor- kde anonymní pracovnice rozšiřují pomluvu- POPRVÉ jak v nemocnici - tak v Klokánku - že odebrání bylo nutné - z důvodů TÝRÁNÍ DÍTĚTE - a to bez jakýchkoli důkazů - viz BOD II. - svědectví v rozsudku a v Protokorech Hlavního líčení.

3/ Důkazy lékařských zpráv.a lásky rodičů.

VELKÉ MNOŽSTVÍ LISTINNÝCH DŮKAZŮ JE ULOŽENO VE SPISU.My uvádíme některé vybrané.. Lékařská vyšetření,fotografie rodiny -asi by si jí tolikrát nefotili,kdyby jí týrali !!!koupě specielního vázacího kočárku,místní šetření sociálního odboru.

A/ Základní péči o dítě - měla MUDr. Bartošová. Po celých 6 let ,co jí měla ve své péči - NIKDY ŽÁDNÉ TÝRÁNÍ NEOBJEVILA - Uvedeno jak na P ČR tak u soudu !!! Dle přiloženého v soudním spisu ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTĚ !!! Bez jakéhokoli týrání. Ani náznak

B/ Přikládáme Foto šťastné rodiby - se smějícím se dítětem / příloha č 2 /

C/ Sociální pracovnice - P-5 - co jim jistě nepřály - místní šetření- / na tvrzení o týrání se ještě nedohodli/ - nic o týrání nezjistili. Květen 2002- před exekucí. / Příloha č. 3 a 4 /

D/ Lékařská zpráva - z Motola z 9.12.2001- O týrání ani zmínka- viz stav dítěte při přijetí . / příloha č. 5 /

E/ Lékařská zpráva z 27.8.2002 - TEDY Z DOBY PODLE SOCIÁLNÍHO ODBORU - NEJVĚTŠÍHO TÝRÁNÍ DÍTĚTE - ani zmínka o týrání !!! DLE ZPRÁVY PŘIBÍRÁ NA VÁZE,DAŘÍ SE JÍ DOBŘE!!! Tak kdepak je paní JUDr. CUKEROVÁ TO TÝRÁNÍ!!

A co páni soudní znalci co vypracovali takové nádherné posudky - jako,že by mohlo k týrání docházet. To by asi měla podlitiny,nepřibírala na váze a nedařilo by se jí dobře !!!!NIC TAKOVÉHO V LÉKAŘSKÝCH ZPRÁVÁCH NENÍ !!!!! Takže žádný z doktorů,co ji kdy opravdu ŠETŘILI - NIKDY ŽÁDNÉ TÝRÁNÍ NEZJISTILI. Jen sociálka a JUDr.Cukerová !!!

F/ Snaha rodiny o vyléčení a ne o týrání - je v koupi specielního kočárku pro nemohoucí - s vázáním ,ABY JÍ MOHLI VOZIT VEN !!! ODTUD ASI VYDEDUKOVÁNO - ŽE BY TO MOHLI POUŽÍT,ŽE BYLA VÁZÁNA A SVAZOVÁNA A TAK TEDY TÝRÁNA !!! Nechodící pacientka - odkázána na péči druhé osoby- má nárok na poukaz kočárku. TAK BY SE ASI NESTARALI TÝRAJÍCÍ RODIČE - NEBO SNAD ANO PANÍ JUDr.CUKEROVÁ ??? / Poukaz - příloha č. 7/ To muselo být pro rodinu utrpení - soud o podvod s bytem a nechodící dítě a nízké příjmy. Nic moc pro ostatní lidi. Ale pro pronásledování výborné oběti.

G/ na P.ČR - vypověděla pí Brousilová - dlouholetá známá - že Vendulka má spousty hraček. Žádné týrání nikdy neviděla - ve spisu VŠECHNY TYHLE PRVOTNÍ DŮKAZY A PŘEDEVŠÍM ZJIŠTĚNÍ A KONTROLY OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘKY MUDr.BARTOŠOVÉ,KDE ŽÁDNÉ TÝRÁNÍ NENÍ ZJIŠTĚNO SOUDKYNĚ JUDr.CUKEROVÁ NEUZNALA A TVRDÍ - TÝRÁNÍ !!!! Potom těžko to neposoudit jako vysokou podjatost!!! Vše v pokroucené a nepravdivé poloze napsala do Rozsudku.

4/ Msta za Stížnosti na úřednice a soudkyně.

Během 7-mi let ač bez zázemí si pan Cicholský stěžoval na jednání úřednic a podával to písemě. Kdyby byl MINISTR V NAŠEM PRÁVNÍM STÁTĚ NEBO MĚL ZA SEBOU ALESPOŇ ZASTUPITELE,ASI BY TO DOPADLO ÚPLNĚ JINAK. Takhle sám to moc vyhrát nemohl. Tak mu provedli parádní kousek s exekucí a s vytržením nemocného dí- těte,jeho odebráním , zákazem rodičovského styku. pomluvou o týrání a následně odvezením neznámo kam nemocného děťátka - toť sociální stát našich soudkyň K TOMU SE MUSEL HLÁSIT 14 - DENNĚ NA SOCIÁLNÍ ODBOR - P-5 , KDE SE NACHÁZÍ, A TAM TO PSALI DO SEŠITU.

5/ Porušení Základní listiny práv a svobod občana ČR - na spravedlivý proces.

Nyní nastává největší zločin v případu. ROZSUDKEM DALŠÍ VÝTEČNICE Mgr .ONDROVÉ JSOU RODIČE BEZE SVÉHO VĚDOMÍ ZBAVENI PRÁV RODIČOVSKÝCH A DÍTĚ JIM UKRADENO SOUDNĚ. TO CO MÁ ČLOVĚK NEJCENĚJŠÍHO NE MAJETEK,ALE DÍTĚ JIM BEZ JEJICH VĚDOMÍ OBEDRALI NAVŽDY. A TO SOUDNÍM PROCESEM O KTERÉM NIC NEVĚDĚLI A DOZVĚDĚLI SE O TOM NÁHODOU NA P ČR P 9 KDE JIM PO VYPROŠENÍ TENTO ROZSUDEK dne 21.7.2005 naxeroxovali. Od soudu Prahy 5 - se to do dnes o tomto- Rozsudku o zbavení práv rodičovských nic nedověděli - ačkoliv se je tento soud je snaží odsoudit už několik let. To se za něj soudci P-5 stydí,co provedli. ODVOLAT SE NEMOHLI - KDYŽ O TOM SOUDĚ a ROZSUDKU VŮBEC NIC NEVĚDĚLI../ Rozsudek č.j SP 9/ 2003 - 99 dán jako příloha č. 8/ ROZSUDEK, BYL ALE PŘEDÁN DNE 30 .5.2003 - PŘED NABYTÍM PŘÁVNÍ MOCI - NE RODIČŮM - ALE KLOKÁNKU !!! V Rozsudku z 19.5.2003 se píše poprvé o Psychickém a Fysickém týrání - bez důkazů -ale jak jinak je zbavit rodičovství -proto Důvod - Týrání. - na něco se to muselo nasadit !!! Zločin spočívá v tom, že v Rozsudku se píše ," NEPODAŘILO SE ZJISTIT BYDLIŠTĚ CICHOLSKÝCH- ŽÁDNÉ CELOSTÁTNÍ PÁTRANÍ - JAKO JINDY A VYHROŽOVÁNÍ CO VÁM SOUD PROVEDE,KDYŽ K NĚMU NEPŘIJDETE - NIC JEN SNAHA O TO, ABY SNAD PRO BŮH NEPŘISLI Při tom jak uvedeno výše museli se hlásit 14 denně na úřadě P -5 Kde se nachází - ale kde je dítě jim odmítli sdělit !!! Takže o dítě přišli,ani o tom nevěděli !!! odvolat se nemohli !!! Při tom se nikde neskrývali neuprchli,jako ostatní zločinci to dělají , ale byli na Praze 10. Což naše slavná policie a soudy tedy nezjišťovaly. PORUŠENO PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES. I TI NEJVĚTŠÍ LUMPOVÉ NEJSOU ODSUZOVÁNI V NEPŘÍTONOSTI - JAKO PAN KOŽENÝ NEBO KREJČÍŘ - ŽE BY JIM V NEPŘÍTOMNOSTI ZABAVILI NEZÁKONNĚ NABYTÝ MAJETEK. ALE TAKOVÉTO NEŠŤASTNÍKY BEZ KONEXÍ A BOHATSTVÍ - TO ANO !!! UKRADNOUT NĚKOMU DÍTĚ - BEZ MOŽNOSTÍ ODVOLÁNÍ - ŠKODA,ŽE TO NELZE PANÍ SOUDKYNI OPLATIT,ABY VĚDĚLA JAK TO CHUTNÁ TAKOVÁ NESPRAVEDLNOST !!!

6/ Zahájení Trestního stíhání Cicholských.

Současně,aby byla msta dovršena - je bez vědomí rodiny zahájeno jejich Trestní stíhání. A to 7.5.2003. Kpt. Kopeckou. Ač je rodina v Praze,nikde se neskrývá,slavná P ČR - P-5 je nenašla - protože je nehledá !!! Trestní oznámení podává Soc. Odbor - Phy 5- opět bez jakýchkoli důkazů - jak jinak -o týrání. Rodina s bránit opět nemůže- protože o tom nic neví. Až po roce stíhání. Podávají STÍŽNOSTI NA INSPEKCI MV ,OMBUDSMANOVI - ŽE JDE O PODVOD,ALE JAK VÝŠE UVEDENO - NEJSOU MINISTŘI A TAK SE JEJICH PROBLEMEM NIKDO NEZABÝVÁ !!! Stížnosti ve spise. Přesto úspěch trochu mají. Kpt.Kopecká je z případu odvolána - ale nastupuje ještě horší kpt Štampachová. ,která nutí pí Cicholskou k výpovědi - že jí manžel týral taky..To je povedené Nám se líbí ta nádherná spolupráce všech na PRAZE 5 . Proti takovýmto nešťastníkům !!! Předvolání k prvnímu výslechu - 27.5.2004. Následně podána Žaloba v roce 2005. - na nedokázané - týrání a násilí proti skupině obyvatel - úřednicím na P-5 a lékařkám v Motole.

7/ Nenávist až za hrob.

Z dopisu za dne 19.9.2003 - // příloha č 9 /jasně vyplývá, že pracovnice Soc. Odb. P-5 Moc dobře vědí kde se rodina nachází. A už se jim opět zachtělo jim hodně škodit a odebrat jim i nové dítě. ŽALUJÍ NA NĚ NA P-10 Naštěstí pro rodinu - je P-10 slušná A na ty zločinné praktiky nic nedá. Dále ,aby je opět pomluvili - píše naše oblíbená JUDr.Cukerová na P-10,že je stíhá,zda jsou registrováni,a zkoumá,zda by jim dítě nemohla opět odebrat - // Příloha č 10 // Naštěstí se najdou ještě slušní lidé - viz // Příloha č 11 // Okamžitě po narození dítěte - je udali z Phy 5 OSPOD. Už je potom opět místně zkoumali.Naštěstí je vše v pořádku a i lékařka sděluje že je vše v pořádku. ČILI ZLOČINNÍ RODIČE NAJEDNOU DÍTĚ NETÝRAJÍ - KDYŽ NEJSOU POD P - 5. Normální život. MĚLI ŠTĚSTÍ ,ŽE SE ODSTĚHOVALI Z P-5.

II. Odvolání proti Rozsudku JUDr.Veroniky Cukerové.

Soud může obviněného odsoudit pouze v případě - ,že poruší Trestní zákon nebo Trestní řád. Nezákonné jednání ale musí být prokázáno svědky nebo listinnými důkazy - ne na základě dohadů nebo předpokladů svědků nebo soudců. Nebo snad výmyslů soudců. Takže začneme od začátku dokazovat nepravdy v Rozsudku uvedené nebo nedokázané svědky Rozsudek - strana 1. Oba obžalovaní společně neumožňovali Vendulce volný pohyb nepodávali léky a p Cicholský byl dceru přes nohy ,svazoval a na základě těchto zjištění….

A/ 9.12.2001 - zkolabovalo dítě poprvé a byla bezmocná.. Do té doby - i potom se o ní rodiče vzorně starali viz důkazy výše - foto i lékařské zprávy v příloze i ve spisu.- bez týrání, i když jak uvedeno se dítě nenarodilo super zdravé.rodiče zakoupili specielní kočárek uvazovací pro bezmocnost. Vozili jí na procházky. NIKDE NENÍ SVĚDECKY DOLOŽENO,ŽE BY JÍ POHYB NEUMOŽŇOVALI. Soudní znalci - pouze,že by se to mohlo stát To že jí neumožňovali pohyb se píše jen v ROZSUDKU!!!

B/ Léky - Na str 15 Rozsudku uprostřed,se píše - že DIAGNOSA CYSTICKÁ FIBROSA - byla následně vyloučena. ČILI DÍTĚ BYLO OD ZAČÁTKU SPATNĚ LÉČENO.Ale za to nemohli rodiče ,ale odborníci. !! Takže léky - KREON - co ničí játra by jí při podávání značně uškodil,když jej nepotřebovala !!! Takže,jestliže by jej dítě nedostávalo - tak by prospívalo. Jak vidno z lékařské zprávy - z 22.8.02. dítě po té nepohyblivosti se značně zlepšilo, a přibylo na váze - Vážená paní doktorko lékařství Cukerová !!! Bez údajně vašich léků. Viz dále str 11 nahoře- znalec Dr.Zeman " Rodiče preventivní léčbu nezanedbávali- CYSTICKÁ FIBROZA NEPOTVRZENA !! Takže za co mají býti souzeni !!

C/ Bití a svazování a týrání. Nikdy žádný svědek to nedokázal a nikde při vyšetřování není doloženo. Jsou to jen dohady úřednic sociálky - které tyto POMLUVY roznášejí anonymně po světě ale pak při výsleších a Hlavním líčení se kroutí jako hadi - že to mají z lékařských zpráv. Ale tam nic takového nikde není !!! Jak Rozsudek,tak i vše připraveno proti rodině- jak svědčí dovoz vytrženého dítěte do nemocnice v Motole ing Svobodovou a státní zástupkyní JUDr. Mixovou ?? Co tam ta má probůh co dělat !!! // Str. 14 Rozsudku uprostřed - // Dále ktýrání - za což má jít sedět 3 roky p. Cicholský - odpověděla - jediná svědkyně - ing. Svobodová. U soudu tvrdí " že Trestní oznámení podala, ale NEVÍ O CO V NĚM ŠLO !! JEDNALO SE ZŘEJMĚ O DOMNĚLÉ !!!! TÝRÁNÍ VENDULKY - DLE LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV. " V nich jak doloženo nic takového není. " ZAVÍRÁNÍ DO SKŘÍNĚ A BITÍ A PŘIVAZOVÁNÍ ZA NÍ NEBYLO. " Protokol o výslechu svědka ing. Svobodové ze 14.2.2008. Takže jak může v Rozsudku JUDr.Cukerová tvrdit, že dítě bylo týrané. ČILY JDE O VÝMYSLY ING. SVOBODOVÉ A JUDr. CUKEROVÉ - A na základě nich mají být odsouzeni nevinní lidé ??? Jak za ně má být odsouzena paní Cicholská ?? Když se nic takového se nestalo !!! Strana 2/ II. Obžalovaný Cicholský sám vyhrožoval 1/ ing. Dolejšové fysickou likvidací 2/ MUDr. Vančíkové MUDr .Tejnické

1/ Dle výpovědi ing Dolejšové - byla vždy sama v kanceláři . Svědka Tr. činu násilí nemá. Čili jde v tomto případě o tvrzení proti tvrzení. Možná i o Pomluvu - kdyby to byl papaláš..Zajímavé je, že když tam přišel takový RABIÁT - ZA KOHO JEJ PROHLAŠUJÍ - ŽE SI SVĚDKA ČI OCHRANU PROTI NĚMU NEPOZVALA ??

2/ Při domnělém vyhrožování MUDr. Vančíkové a Tejnické,byl naštěstí přítomen svědek p. Szabó. Žádné vyhrožování neslyšel. Takže opět tvrzení proti tvrzení. FAKTEM ZŮSTÁVÁ,ŽE PŘI TAKOVÉ ZVŮLI CO SE PANU CICHOLSKÉMU STALA VYTRŽENÍM NENOCNÉHO DĚŤÁTKA Z NÁRUČÍ A POTOM NEMOŽNOST JÍ V NEMOCNICI POCHOVAT - PRO POMLUVY - TAK SE PAN CIHOLSKÝ DRŽEL OPRAVDU VZORNĚ. NEDOTKL SE JICH VŮBEC ANI PEŘÍČKEM - JEN JUDr. CUKEROVÁ NAPSALA DO ROZSUDKU - NÁSILÍ PROTI SKUPINĚ OBYVATEL

Po všech těch exekucích a nemocnosti dítěte přijde do nemocnce a konečně se chce co milující otec pomazlit, ale doktorky jak se zdá předem řádně instruované Státní zástupkyní a sociálním odborem ,co do Motola s dítětem zajely - ať mu to neumožní - TOHLE JE PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ DÍTĚTE A I OTCE - ZA TO BY SI MĚLY JÍT INSTRUKTORKY SEDNOUT A NE RODINA. V té době ještě neplatil Rozsudek z 19.5.2003- že jsou rodiče zbaveni rodičovských práv. !! Takže na dítě měli právě oni největší právo !!! Co byste dělali VY SLOVUTNÍ SOUDCI MĚSTSKÉHO SOUDU,KDYBY TOHLE SE VÁM STALO ??? Takže veškeré důvody odsouzení jsou listinými důkazy i svědky popřeny.

Nyní jdeme na jednotlivá svědectví SVĚDKŮ - o nichž píše JUDr. Cukerová - že všechny usvědčují obžalované z Trestných činů.

Strana 7 . Svědkyně MUDr. Bartošová - ošetřující lékařka. Žádné týrání za 6 let neobjevila- kde je tedy jaký TRESNÝ ČIN ?? JUDr.Cukerová ?? Svědkyně pí Šindelářová. Dole - od sociální pracovnice se dozvěděla / od které / Že Vendulka byla týrána- Kde je dokázána z výpovědi Trestná činnost ?? Když i vedoucí Ing. Svobodová - P-5 - tvrdí,že věděla jen o DOMNĚLÉM TÝRANÍ.

Strana 8 . Svědkyně paní Susteková. O žádných proti zákonnýých činech obžalovaných nesvědčila!! Svědkyně ing. Svobodová- Podala trestní oznámení z důvodů PODEZŘENÍ TRESTNÉHO ČINU TÝRÁNÍ - PODKLAD LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY A SPISY. Ale my víme,že tam nikde nic takového není. ČILI JE TO KŘIVÉ SVĚDECTVÍ A POMLUVA. Jestli by potom měl být někdo souzen tak ing. Svobodová ! V Rozsudku,už není uvedeno - jak vypovídala v Hlavním líčení - že jela do Motola se STÁTNÍ ZÁSTUPKYNÍ. Tohle paní soudkyně radši zamlčela !!! Kde je tedy paní soudkyně potvrzen svědkyní nějaký Trestný čin -a to je Vaše nejlepší svědkyně jak z předchozího celého příběhu plyne.

Strana 9. Svědkyně paní i. Račáková - z Klokánku. Hlavní líčení ze dne 14.2.2008. Vypovídá : "SOCIÁLNÍ PRACOVNICE P-5 SI MNĚ VZALA STRANOU A ŘEKLA MI,ŽE BYLA VENDULKA SVAZOVÁNA K POSTELI. Vendulka upadla v klokánku a udělala si modřinu. Když jsem se jí ptala od čeho jí má,řekla,že od rodičů. " Ale my dobře víme ,že tam nesměli!! Takže si dítě vymýšlelo !!! " DÁLE SE JÍ STÝSKALO PO TATÍNKOVI " Kdyby jí týral tak asi sotva. O poště vypověděla,že v Klokánku vedoucí nedělala a tak kdo jí dostával neví. Napsáno v Rozsudku JUDr. Cukerové : NECHODILA,ŽE PRÝ JÍ OTEC PŘIVAZOVAL K POSTELI. O MODŘINĚ JÍ MÁ OD OTCE,OD TOHO JAK JÍ RODIČE BILI PLÁCAČKOU NA MOUCHY,PÁSKEM,KDYŽ TATÍNKA NAŠTVALA.NEJVĚTŠÍ TREST BYL STÁNÍ.VEN NECHODILA,MUSELA LEŽET V POSTELI,KDE JÍ TATÍNEK SVAZOVAL. ŽÁDNÁ POŠTA DO KLOKÁNKU NEPŘIŠLA.. Při konfrontaci, co vypovídá svědkyně a co do Rozsudku napsala o svědectví JUDr. Cukerová - je tak nebetyčný rozdíl,že to volá po Kárné žalobě. Nebo ne ? Takže Soudkyně si vymýšlí,aby mohla obžalované odsoudit. V které zemi to probůh žijeme ???? Objektivita žádná.

Strana 16 . Nahoře - zdůvodnění Rozsudku. : Žádný přímý důkaz o týrání nexistuje. Existují však nepřímé důkazy,které toto jednání potrzují a to tet z Klokánku p. Šindelářové a pí. Račákové.- kterým se Vendulka svěřila,že byla plácána plácačkou na mouchy a páskem a svazována v posteli ,ven mohla jen někdy. Omezení pohybu potvrzuji znalecké posudky a lékařské zprávy.

1/ Takže Tvrzení v odůvodnění Rozsudku od JUDr.Cukerové - je lež- neboť to co svědkyně řekla v Hlavním líčení a to co píše Judr.Cukerová se diametrálně liší.

2/ Při prvním kolapsu v roce 2001 a podezření z Fibrické Cystozy a nechodící ,asi těžko mohla Vendulka skotačit sama venku - odkázána na vázací kočárek. Následně se jí choroba zlepšila- takže bezmocnost už odešla. To že jí rodiče vázali na kočárek,není tedy jistě Trestný čin !!!

3/ Lékařské posudky- ani jeden nezadala strana obžalovaná. Již z Římského práva je známo,že znalci jsou silně ovlivnitelní. Kdyby jeden byl objednán rodinou.,pak by tam všechny ty lékařské zprávy byly citovány - jako v našem Odvolání. Takhle znalci byli alespoň tak solidní,že alespoň tvrdí - DOMNÍVÁME SE, ŽE BY MOHLO DOJÍT NECHOZENÍM VEN A TÍM ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ATD.

Z Á V Ě R

Jak z předložených listinných dokladů i výpovědí svědků vyplývá, že k žádnému týrání Vendulky nedošlo. Dále že nikdy nedošlo k fysickému kontaktu mezi zúčastněnými osobami. JEN - případě vyrvání dítěte. Dále ,že si Judr Cukerová v Rozsudku vymýšlí to co se nikdy nestalo, aby jak se nám nestranně jeví rodiče - již tak silně poškození , mohla poškodit ještě více. To je ostuda justice. Rodiče sami prošli tak těžkou kalvarií,že je nám jich velice líto,finančně,lidsky,i časově. Že to vše vydrželi a mají další zdravé dítě.jim přejeme. Za všechny ty útrapy by se jim Úřady P-5 i Soud P-5 měly omluvit a ne je ještě trestat.

NÁVRH NA ZNĚNÍ ROZSUDKU MĚSTSKÉHO SOUDU.

Obžalovaní se osvobozují žaloby v celém rozsahu. Jejich Trest je zrušen.

Gabriela Cikolská

Zdeněk Cikolský

Oba podepsali Odvolání - mimo odstavec o Bělanských.

Občané za svá práva
Ing. Aleš Moravec
Místopředseda

Přílohy:
1/ Svědectví o bytě
2/ Foto rodiny
3 a 4/ Místní šetření
5,6,7/ Lékařské zprávy
8/ Rozsudek o odebrání dítěte
9,10,11/ Msta až za hrob.


Reportáž z hlavního líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 22. 1. 2009