. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Kausy

Cicholští

Hlavní líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 2. 7. 2009

Hlavní líčení pokračovalo závěrečnými řečmi a vyhlášením rozsudku. Pan Cicholský vyfásl opět flastr tří let natvrdo, kromě jiného za několikeré vynadání své asociální úřednici, která mu spolu s dalšími ukradla dítě! U nejtěžšího zločinu rodičů Cicholských, kterým bylo údajné nepodávání léku na nemoc, která neexistovala a byla lékaři chybně diagnostikována, sama bezejmenná předsedkyně bezejmenného senátu konstatovala při vyhlášení svého rozsudku, že se naskýtá otázka, jak to tedy bylo(?!). Takže tři roky kriminálu je jen takové preventivní opatření, jak umlčet otravného kverulanta, který pořád na své ukradené dítě odmítá zapomenout...


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Videomomentky Justičního kanálu a zvukové záznamy závěrečných řečí a vyhlášení rozsudku
(video streaming 256 kb/s, .wmv; 1 hod. 36 min.)

soubor ke stažení (32 MB)
Vyhláška č. 37/1992 Sb. ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23. prosince 1991 o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

§ 10
Seznam projednávaných věcí

Vedoucí soudní kanceláře učiní opatření, aby seznam všech věcí, v nichž je nařízeno jednání, hlavní líčení nebo veřejné zasedání na týž den nebo v nichž bude vyhlášen rozsudek, byl vyvěšen na dveřích jednací síně. V seznamu se uvedou příslušné soudní oddělení, jméno, příjmení a akademické tituly členů senátu (samosoudce) , spisová značka, jména a příjmení účastníků nebo obžalovaných a doba jednání.

§ 11
Důstojnost soudního jednání

(2) Před zahájením jednání se na místech určených v jednací síni pro členy senátu (samosoudce) a zapisovatele viditelně umístí štítky uvádějící jména, příjmení a akademické tituly soudců a přísedících, kteří věc projednají , a jméno a příjmení zapisovatele a ponechají se tam po celou dobu jednání.


Zpravodajství TV Prima: Minuty Regionu 2. 7. 2009

Za týrání dítěte odešel od soudu Cicholski s třemi roky vězení , ČTK 2. 7. 2009

Soud v Praze potrestal manžele Cicholské za týrání malé dcery , metropole.regiony24.cz 2. 7. 2009


Přehled celého případu zde

Odvolání proti prvnímu rozsudku soudu prvního stupně

Rozsudek o zbavení rodičů Cicholských rodičovských práv bez jejich vědomí a účasti v soudním řízení

Reportáž z hlavního líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 22. 1. 2009

Reportáž z hlavního líčení Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 12. 3. 2009

Reportáž z veřejného zasedání odvolacího soudu dne 2. 12. 2009