. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Informace


TISKOVÁ ZPRÁVA

SELHÁNÍ TROJKOALICE (KDU-ČSL, ZELENÍ ,STAN) V ZASTUPITELSTVU HL.M.PRAHY

Trojkoalice v Praze měla být štikou, která osloví voliče a dá do pořádku dlouhodobě neřešené záležitosti v Praze, zejména nesmírné mrhání finančními prostředky. Naprosto fatální je při tom smlouva koloniálního typu, kdy předchozí vedení Prahy darovalo firmě Veolia ZADARMO provozování pražské vodovodní infrastruktury na období 2013 -2028. Ztráty pro občany hlavního města Prahy jsou neuvěřitelné:. 13,5 miliardy Kč, takže každý obyvatel Prahy včetně kojenců zaplatí NAVÍC 10.000,. Kč za vodu.

V Praze dne 4. února 2015

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Celý text tiskové zprávy


TISKOVÁ ZPRÁVA

Vypovězení podvodné smlouvy na pronájem pražské vodovodní infrastruktury s PVK (Veolia)

Ztráty pro občany hlavního města Prahy při době trvání smlouvy do roku 2028 mohou dosáhnout částky vyšší jak 13.500.000.000 Kč - 13,5 miliard Kč. Znamená to, že každý obyvatel hl.m. Prahy včetně kojenců a seniorů zaplatí NAVÍC za vodné a stočné nejméně 10.000 Kč.

V Praze dne 2. února 2015

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Celý text tiskové zprávy


TISKOVÁ ZPRÁVA

Žádost o veřejnou omluvu RNDr. Jany Plamínkové na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy

Vážená paní radní, vzhledem k tomu, že účelem Vaší odpovědi na zasedání Zastupitelstva bylo ukázat, že moje vystoupení bylo z právního hlediska zcela nekvalifikované a veřejně mě dehonestovat za účelem, abych již příště k problému s megapodvodem s pražskou vodou na zasedání Zastupitelstva nevystupoval, dovoluji si Vás požádat o omluvu na nejbližším zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, to je dne 19. února 2015, v bodě programu Interpelace občanů.

V Praze dne 2. února 2015

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Celý text tiskové zprávy


TISKOVÁ ZPRÁVA

PETR ŠTĚPÁNEK PŘEDSEDOU STRANY ZELENÝCH?

Výsledkem jeho práce na výstavbě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze je, že Evropská komise odmítla přidělit dotaci ve výši 6 - 10 miliard Kč Praze právě proto, že celková délka smlouvy s Veolií (1998-2028) přesáhla pravidla EK, podle kterých délka smlouvy nesmí přesáhnout patnáct let. Při delším období se totiž již nejedná o podporu hlavnímu městu Praze, ale o podporu soukromému subjektu, tj. firmě Veolia. Takže hl. m. Praha následně zvýšilo občanům cenu vody tak, aby toto zvýšení uhradilo náklady na výstavbu ÚČOV, namísto dotace z Evropské komise.

V Praze dne 23. ledna 2015

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Celý text tiskové zprávy


TISKOVÁ ZPRÁVA

KRNÁČOVÁ VYPLÁCÍ MILIONY KČ SVÝM KÁMOŠŮM V ROZPORU S NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU

Ústavní soud několika svými nálezy uložil hlavnímu městu Praha, aby si legislativní agendu zajišťovalo samo. Přesto primátorka p. Krnáčová dává lukrativní zakázky svému kamarádovi z Transparency International advokátovi Mgr. Petru Prchalovi miliony Kč za to, že "čte snad všechny materiály, než je projedná městská rada a neváhá ani radit kolegům Krnáčové, když to potřebují". Odbor legislativní na Magistrátu hl.m. Praha zaměstnává 16 právníků.

V Praze dne 21. ledna 2015

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Celý text tiskové zprávy


TISKOVÁ ZPRÁVA

PRVNÍ VEŘEJNÝ SKANDÁL PRIMÁTORKY KRNÁČOVÉ

Podle zákona o hl.m. Praze svolává primátorka zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy (ZHMP). Předem bylo oznámeno, že další zasedání ZHMP se bude konat dne 22. ledna 2015. Nyní se odvážila primátorka Krnáčová k bezprecedentnímu kroku. Zrušila bez jakéhokoliv zdůvodnění lednové zasedání ZHMP, další se bude konat až dne 22. února 2015. Jednotliví radní přidělují měsíčně zakázky v průměru za 400.000.000 Kč (400 milionů Kč). Jediná možnost veřejné kontroly, zda radní 400 milionů Kč z veřejných finančních prostředků přidělili svým kamarádíčkům, či řádnou veřejnou soutěží, je interpelace zastupitelů a veřejnosti na zasedání ZHMP. Tím, že primátorka Krnáčová zastupitelům hl.m. Prahy a veřejnosti zrušila lednové zasedání ZHMP, dopustila se neomluvitelného pro-korupčního opatření. Prostě veřejná podpora korupce podle hesla ANO - my vládneme a vy - zastupitelé a veřejnost, zavřete ústa, mlčte a slepě nás poslouchejte.Pod takovou nestydatost se přihlásili i zastupitelé za ČSSD, KDU-ČSL,ZELENÍ a STAN. Takový úpadek nastal v hlavním městě Praze po nástupu primátorky Krnáčové.

V Praze dne 12. ledna 2015

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Celý text tiskové zprávy

Občané za svá práva v Praze: První veřejný skandál pražské primátorky Krnáčové , Parlamentní listy.cz 12. 1. 2015

Jednání zastupitelstva? Prostě ho zrušíme. Bouře proti Krnáčové , Echo24.cz 12. 1. 2015


TISKOVÁ ZPRÁVA

POZVÁNKA NA 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HL .M. PRAHY
DNE 18. PROSINCE 2014

VĚC: VYPOVĚZENÍ PODVODNÉ SMLOUVY NA PRONÁJEM PRAŽSKÉ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY NA OBDOBÍ 2013 - 2028 S FIRMOU VEOLIA

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP) dne 26.11.2014 vystoupil místopředseda našeho sdružení Ing. Aleš Moravec. Seznámil nově zvolené zastupitelky a zastupitele s megapodvodem při privatizaci pražské vody a požádal je o nápravu. Jako první a zásadní krok proto navrhneme na 1. zasedání ZHMP dne 18. prosince 2014 vypovězení této smlouvy. Jako podklady slouží tisk Z-2052 a dopis Zastupitelstvu hl.m. Prahy již z 12.8.2013, ve kterém je podrobně popsán postup vedoucí k vypovězení smlouvy.

Požadujeme zrušení smlouvy s firmou Veolia na provozování pražské vodovodní infrastruktury na období 2013 - 2028. Vzhledem k tomu, že podvodem obdržela Veolia tento pronájem ZADARMO, je povinností pražských zastupitelů tuto smlouvy vypovědět, zejména s ohledem na §§ 35 a 36 zákona o hlavním městě Praze, viz též http://www.transparency.cz/doc/TIC_vodarenstvi_cz.pdf stránky 8,9 a zejména 10.

Privatizační projekt na privatizaci pražské vodovodní soustavy byl tentýž, včetně termínů, jako u Úpravny vod Želivka. To znamená, na 15 let na období 1998 - 2013. Zatímco Úpravnu vody Želivka si již hl. m. Praha převzalo do vlastního majetku, včetně jejího provozování, tak minulé zastupitelstvo hlasy ODS a TOP 09 to odmítlo, což byl samozřejmě zločin na obyvatelích hl. m. Prahy. Je důležité informovat veřejnost, že ČSSD a KSČM hlasovaly dne 11.9.2014 pro návrh na zrušení této smlouvy.

Podle §§ 6 a 8 nového občanského zákoníku platí zásady poctivého obchodního styku i pro smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Veolia. Pokud Zastupitelstvo hl.m. Prahy v souladu s §§ 35 a 36 zákona o hl. m. Praze vypoví smlouvu s firmou Veolia, je povinen soud hl. m. Praze vyhovět (viz např. komentář k stejnému § 513 obchodního zákoníku)

V Praze dne 15. prosince 2014

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Více zde:

Pražská voda

Vystoupení Ing. Aleše Moravce na zasedání ZHMP 26. 11. 2014


TISKOVÁ ZPRÁVA

JAK ZÍSKAT DO ROZPOČTU 11 MILIARD KČ?

Evropská komise neuznává smlouvy mezi městy a soukromými provozovateli vodovodní infrastruktury, které jsou delší jak 15 let z toho důvodu, že pak se již nejedná o podporu měst, ale o podporu soukromému podnikateli. Proto např. dotace na ÚČOV (Ústřední čistírna odpadních vod) v Praze již v roce 2013 Evropská komise zamítla, neboť ODS, než by zkrátila smlouvu s Veolií, raději o tuto dotaci přišla. Ale zdražila vodu pro občany o 10 Kč/m3, aby získala finanční prostředky na výstavbu nové ÚČOV. Návrh na oddělení ÚČOV od vodohospodářské infrastruktury hl.m. Prahy Evropská komise zamítla. Nyní se opět pokouší narychlo ing. Nouza, za zády a bez souhlasu nově zvoleného Zastupitelstva hl.m. Prahy, o totéž. Než by zkrátil smlouvu s Veolií na 15 let, opět zkouší oddělit ÚČOV od pražské vodohospodářské infrastruktury a doufá, že "zmákne" Evropskou komisi. A když mu to nevyjde? Tak Praha přijde o 11 miliard Kč! Je povinností nově zvoleného zastupitelstva hl.m. Prahy tomuto zločinu na občanech hl.m. Prahy zabránit.

1/ Vypovědět smlouvu s Veolií podle postupu, navrženého prof. Dědičem z Vysoké školy ekonomické - viz vystoupení ing. Berky na zasedání ZHMP dne 29. března 2013
2/ Evropská komise potom automaticky přidělí hl.m. Praze dotaci na novou ÚČOV ve výši 11 miliard Kč.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
Konejte IHNED a nenechte se podvést ing. Nouzou. Jeho éra skončila a nemá právo sprostě občany okrádat, za vašimi zády a bez vašeho souhlasu. Odmítáme platit 10 Kč z každého kubíku odebrané vody NAVÍC pouze v zájmu úzkého okruhu lidí okolo ing. Nouzy. Voda je základní lidská komodita a více jak jeden milion občanů Prahy očekává vaše kvalifikované a odpovědné rozhodnutí. V tomto tvrdém boji máte naší plnou podporu.

V Praze dne 11. listopadu 2014

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Více zde: Pražská voda


TISKOVÁ ZPRÁVA

Na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 11. září 2014 vystoupil místopředseda sdružení Občané za svá práva v Praze Ing. Aleš Moravec - viz příloha. Zastupitelům hlavního města Prahy sdělil zásadní důvody, proč nemůže být bývalá ředitelka Transparency International (TIC) p. Adriana Krnáčová primátorkou hlavního města Prahy. Transparency International jako občanské sdružení si totiž u vlády České republiky vyjednalo "překlenovací půjčku" ve výši 30 milionů Kč na pořádání Protikorupční konference. Když se zjistilo, že vláda není banka a nemůže dávat půjčky, vyjednala si TIC za zády vlády a bez souhlasu vlády změnu půjčky na dotaci, ANIŽ O TUTO DOTACI POŽÁDALO. Když kontrolní orgány ministerstva financí tento nezákonný postup zjistily, rychle se zrušila TIC jako Občanské sdružení, a nahradila ho TIC - Obecně prospěšnou společností, se stejným názvem, programem a se stejnými lidmi, aby se vyhnula finanční pokutě.

Ministr financí České republiky to komentoval, že "takto postupují pašeráci cigaret, ale u organizace, zabývající se bojem proti korupci, by to nečekal". Paní Adriana Krnáčová ale sama obdržela odměnu ve výši 1,5 milionu Kč z těchto podivně získaných státních finančních prostředků.Bližší informace jsou uvedeny v příloze, zejména v časopise EURO.

Vzhledem k tomu, jakým způsobem p. Adriana Krnáčová zachází s finančními prostředky České republiky, není u ní záruka, že by se k financím hlavního města Prahy nechovala obdobně. Přitom za čtyřleté funkční období hl.m. Praha rozděluje 200.000.000.000 Kč (200 miliard Kč).

V Praze dne 26. října 2014

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Trestní oznámení

Ve vlastní šťávě

Občané za svá práva: Krnáčová nemůže být primátorkou hlavního města Prahy ; Parlamentní listy.cz 25. 9. 2014


TISKOVÁ ZPRÁVA

POLISTOPADOVÁ VLÁDNÍ GARNITURA ÚMYSLNĚ UMOŽŇUJE FALŠOVÁNÍ VOLEB

1/ Politické strany, zastoupené v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, vytunelovaly státní rozpočet o více jak 200 milionů Kč a chtějí v tom pokračovat i nadále. Protože o tuto částku vlastně ochudily ostatní třináct krajů České republiky, to znamená na jeden kraj ztráta více jak 10 milionů Kč, obracíme se na krajské hejtmany. Kdo jiný než krajští hejtmani by měli říci: pražští političtí "zástupci lidu", vraťte nám finanční prostředky, které jste si na náš úkor neoprávněně přisvojili. Podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. bylo vytvořeno 14 krajů. Kraj Hlavní město Praha nemá žádnou výjimku. Přesto si pražští poslanci vytvořili speciální zákon o Praze č. 131/2000 Sb., který samozřejmě zneužili takto:
a/ Do KRAJE Hlavní město Praha se volí podle zákona o volbách do OBCÍ. To jim jednak umožňuje rozdělit při volbách území hlavního města Prahy na více volebních okrsků, a tím de facto zvýšit hranici pro vstup do Zastupitelstva na 15 - 20%, čili postupují pouze velké politické strany. Ale pozor:
b/ Podle zákona o krajích může mít krajské zastupitelstvo max. pouze 65 zastupitelů
c/ Pražští zastupitelé si ale podle zákona o OBCÍCH navýšili počet členů Zastupitelstva hl.m. Prahy na 70
d/ Ale podle zákona o volbách do KRAJŮ si stanovili, že budou pobírat milionové příspěvky na mandát KRAJSKÉHO zastupitele
e/ Takže za konání OBECNÍCH voleb inkasují politické strany v Praze ze státního rozpočtu příspěvek za mandát, vyplácený na KRAJSKÉ zastupitele.

Tento podvod na voliče je samozřejmě výsměchem Ústavě České republiky, kde ve čl. 5 je stanoveno, že politický systém v ČR je založen na volné soutěži politických stran. Jakápak soutěž, když si v Praze některé politické strany přisvojí neoprávněně milionové částky ze státního rozpočtu, na úkor ostatních politických stran, a dokonce i na úkor ostatních krajů České republiky?

2/ Česká republika je jedinou z 31 zemí Evropy, (s výjimkou Itálie), kde se konají volby po dobu dvou dní, v pátek 14 - 22 hodin a v sobotu 8 - 14 hodin. Trvání voleb v délce dvou dní si zavedli komunisté, aby mohli případně v noci z pátku na sobotu volební lístky vyměnit. Demokratický režim, místo aby tuto anomálii zrušil, tak v ní pokračuje. Při konání voleb pouze jeden den, by se ušetřilo více jak 250 milionů Kč. Ministr financí, který si stěžuje, že mu chybí finanční prostředky na sociální služby, najednou tyto peníze nechce. Proč? Je bezpodmínečně nutné, aby se i v České republice volilo jako v ostatních civilizovaných zemích Evropy pouze jeden den tak, aby volební schránka byla po celou dobu trvání voleb pod přímou a osobní kontrolou volební komise!

3/ Při veřejné kontrole voleb, kterou jsme provedli, viz http://obcanepraha.cz/prazane/prazane.htm jsme zjistili tyto možnosti falšování voleb:
- Klíče od volební místnosti z pátku na sobotu nemusí mít u sebe předseda volební komise, ale správce budovy, který neskládá státem stanovený volební slib (Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu)
- Papír, kterým se zalepí dveře od volební místnosti, není označen řádným státním pečetítkem, ale pouze podpisy členů komise.
- Volič se NEPODEPISUJE do volebního seznamu, že hlasoval. Takže je zcela v pravomoci členů volební komise, kolik udělají čárek a hlasů za účast voliče ve volbách, kterých se ale on vůbec nezúčastnil.
- Při soudních stížnostech proti falšování voleb nejprve rozhoduje krajský soud bez účasti stěžovatelů. Ten prakticky všechny podané stížnosti zamítne. Dále rozhoduje Nejvyšší správní soud či Ústavní soud, ale až v době, kdy jsou všechny prvotní doklady skartované. Takže stěžovatelé nemají možnost prokázat falšování voleb.

ZÁVĚR
Po staletí se lidé vybíjeli v boji o moc, někteří z nich skončili i na popravišti. Demokracie vymyslela způsob, jak uskutečnit změnu vlády bez krveprolití. Pokud je však možnost volby falšovat, potom výsledky voleb neodpovídají vůli lidu. Takže cesta k násilné změně moci je otevřena. To opravdu chceme?

V Praze dne 10. října 2014, to je při zahájení voleb obecních a do Senátu - Parlamentu ČR

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


TISKOVÁ ZPRÁVA

Megapodvod s pražskou vodou

Ve volební kampani do Zastupitelstva hlavního města Prahy v říjnu 2014 jsou občané Prahy svědky megapodvodu, který na ně přichystalo společně hnutí ANO v čele s p. Krnáčovou a TOP 09 s primátorem Hudečkem. Podvodná smlouva na pronájem pražské vodovodní infrastruktury, podle které zahraniční vodárenské společnosti byly dány veškeré zisky z našeho národního bohatství - pražské vody - na období 2013 - 2028 ZADARMO, je ve volební kampani zcela utajena. Informujeme proto veřejnost o volebních podvodnících - p. Krnáčové za hnutí ANO a primátora Hudečka za TOP 09, kteří rukou společnou a nerozdílnou podporují pokračování ve smlouvě koloniálního typu. Kobližkoví voliči v Praze se po volbách mají na co těšit - budou platit za vodu NAVÍC 10.000 Kč za každého obyvatele Prahy včetně kojenců…

V Praze dne 7. října 2014

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Vystoupení Ing. Karla Berky, předsedy občanského sdružení Občané za svá práva v Praze, na ustavujícím zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 30.listopadu 2010

Vystoupení Ing. Aleše Moravce na zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 11. září 2014

Usnesení ZHMP z 19. 9. 2013

Jsme svědky megapodvodu s vodou v Praze? První zprávy,cz 7. 10. 2014

Občané za svá práva v Praze: Megapodvod s pražskou vodou Partlamentní listy.cz 7. 10. 2014


TISKOVÁ ZPRÁVA

Politický vězeň Ing. Jiří Fiala byl v roce 2011 protizákonně držen ve vězení pro těžké zločince po dobu pěti měsíců, až byl na základě našeho vystoupení v petičním výboru Poslanecké sněmovny a Senátu - Parlamentu České republiky propuštěn, viz: http://obcanepraha.cz/dokument/psp01.htm ; http://obcanepraha.cz/dokument/senat01.htm

Nyní se situace opakuje. Za stejný čin, který se udál před čtyřmi roky, posílá česká justice Ing. Jiřího Fialu do vězení s nástupem trestu dne 10. října 2014, to je v první den voleb. Toto není náhoda, ale pokus české justice dehonestovat ministryni spravedlnosti prof. JUDr. Helenu Válkovou CSc.
Toto úzce souvisí s tím, že po roce 1989 nebyly obnoveny porotní soudy, přestože to mělo Občanské fórum v roce 1990 ve volebním programu. Česká republika se tak dostala v trestním řízení před rok 1848, přímo do císařské despocie. Koho chce v trestním řízení česká justice odsoudit, tak ho odsoudí za zády veřejnosti. Po revoluci proti císařské despocii v roce 1848 byly proto na území Rakouské monarchie zřízeny porotní soudy, které rozhodovaly o vině či nevině obžalovaných. Vzorem jim byl šestý dodatek k Ústavě USA z roku 1791!!, ve kterém je stanoveno: "V každém trestním procesu má obžalovaný právo na rychlé a veřejné přelíčení před NESTRANNOU POROTOU…" I úřad prezidenta České republiky již v roce 2011 podpořil náš oprávněný požadavek na obnovení soudních porot, přesto reakční síly v české justici dosud zakonzervovaly feudální soudní systém, vylučující spolurozhodovací účast veřejnosti v trestním řízení.
NECHCEME ŽÍT VE FEUDÁLNÍM SOUDNÍM SYSTÉMU, KTERÝ BYL V ČESKÝCH ZEMÍCH PLATNÝ ZA CÍSAŘSKÉHO ABSOLUTISMU PŘED ROKEM 1848!

V Praze dne 6. října 2014

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Petice požadující propuštění politického vězně

Žádost o odklad nástupu trestu a o podání Stížnosti pro porušení zákona a o podání Stížnosti pro porušení zákona

Vyjádření KPR k soudním porotám


TISKOVÁ ZPRÁVA

Stížnost Evropské komisi na konání voleb v hlavním městě Praze, které se mají konat ve dnech 10. a 11. října 2014

Ve volbách do Senátu - Parlamentu České republiky, konaných dne 27. září 2014 v Praze 10, se zúčastnilo pouze 8,75 % oprávněných voličů. 91 % neúčasti voličů odmítlo k volbám vůbec přijít. Vzhledem k nadcházejícím volbám v Praze se připravuje první setkání s kandidáty na primátora hlavního města Prahy v pondělí dne 29.září 2014. Toto setkání ale neorganizují veřejnoprávní media, jak jim do ukládá zákon, a za které dostávají miliardy Kč od občanů ČR, ale hlavní tvář volební kampaně ANO a současně majitel pořádajících médií. Jak je známo, EUROPEAN VOICE, zabývajícím se dění v Evropské unii, označil pana Andreje Babiše za Českého oligarchu. Tím se ale volební kampaň do Zastupitelstva hl.m. Prahy mění ve frašku. Požádali jsme proto o pomoc Evropskou komisi. Ve svém dopise m.j. uvádíme:

Vážený pane Michale,
vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice,
učiňte prosím veškeré kroky, vedoucí k zastavení této politické frašky, nazývané "volbami" do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volby se totiž konají proto, aby vyjádřily vůli občanů, jak pokračovat dále v řízení města, a nikoli, jak si sami sobě, na základě podivných voleb, přidělovat neprůhledné zakázky, jak předvedla kandidátka hnutí ANO na primátorku, paní Adriana Krnáčová, ředitelka Transparency International. 91 PROCENT NEÚČASTI, ČILI PROTESTU OBČANŮ PRAHY, PROTI SOUČASNÉMU VOLEBNÍMU SYSTÉMU, JE VÝMLUVNÝM DOKLADEM KOLAPSU DEMOKRACIE V ČESKÉ REPUBLICE.

V Praze dne 27. září 2014

Občané za svá práva v Praze o.s.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Celý text naší žádosti Evropské komisi

Stížnost prezidentu republiky


TISKOVÁ ZPRÁVA

V úterý dne 6. května 2014 bude Poslanecká sněmovna schvalovat návrh na konání podzimních voleb 2014 do Zastupitelstva hlavního města Prahy podle zákona o volbách do krajů, v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. Tento návrh je ale v přímém rozporu se závazným judikátem Ústavního soudu č. 11/11 ze dne 29. března 2011, podle kterého se volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy musí konat podle zákona o volbách do obcí, což umožňuje rozdělit Prahu na více volebních obvodů. Podle diskuze v Poslanecké sněmovně předpokládáme, že v případě přijetí navrženého zákona podá proti volbám do kraje Praha ústavní stížnost poslanec pan Marek Benda.

Historie učí, že pokud vládnoucí garnitura bude měnit volební systém tak, jak je to pro ní momentálně výhodné, a nikoli v souladu s Ústavou, pak je pouze otázkou času, kdy přijde o moc a nahromaděné majetky.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

http://www.prazanezasvaprava.cz/aktualn/91-zavane-upozornni-zastupitelm-hlavniho-msta-prahy.html

http://www.prazanezasvaprava.cz/aktualn/108-rozhodnuti-ustavniho-soudu-ve-vci-ustavni-stinosti-pp-na-neplatnost-voleb-do-zastupitelstva-hlm-prahy.html

http://www.prazanezasvaprava.cz/aktualn/100-ustavni-stinost-na-volby-v-praze.html

http://obcanepraha.cz/koresp/kpr/kpr1.htm

http://obcanepraha.cz/kausy/metropol/metropol2.htm


POZVÁNKA NA VÝJIMEČNÝ KONCERT

Zveme vás na výjimečný koncert. Do síně slávy českého rock´n´rollu bude u příležitosti jeho nedožitých sedmdesátin uveden pianista Olympicu "Béďa" Mirek Berka.

Kde: Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1

Kdy: pátek dne 11. dubna 2014 od 18.55 hod.

Vstupenky: pan Václav Kotrch, tel. 602 387 838OPRÁVNĚNÝ POŽADAVEK NA ODVOLÁNÍ NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA VNITRA
PANÍ ADRIANY KRNÁČOVÉ


TISKOVÁ ZPRÁVA

... Na základě výše uvedených skutečností byla paní Krnáčová s platností od 1. ledna 2008 vynuceně propuštěna z činné služby u Transparency International. Jak vyplývá z přiložených veřejných zdrojů - týdeníku EURO i ANALÝZY činnosti zahraniční vládní organizace TRANSPARENCY INTERNATIONAL, je osoba paní Adriany Krnáčová naprosto NEDŮVĚRYHODNÁ pro to, aby řídila tento stát. Podle koaliční dohody mohou ministři odmítnout náměstky, navržené jinými koaličními stranami. ...

Celý text

Přílohy:
- Dopis předsedovi vlády s požadavkem na odvolání náměstkyně ministra vnitra paní Adriany Krnáčové
- Chris Bellamy: Sovětský svaz za druhé světové války
- TZ Organizovaný zločin ovládl Zastupitelstvo hl.m. Prahy
- Týdeník EURO č. 14, 15 a 17, ročník 2007


U příležitosti 10. výročí založení našeho spolupracujícího sdružení K 213 pořádáme

S E T K Á N Í S O B Č A N Y

na téma

ZMĚNA ČESKÉ JUSTICE NA JUSTICI SPRAVEDLIVOU

S NÁVRHY NA ZÁSADNÍ ZMĚNU JUSTICE VYSTOUPÍ PŘEDSEDA SDRUŽENÍ K 213 ING. JIŘÍ FIALA

Na setkání je pozvána i ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Helena VÁLKOVÁ CSc. a její náměstkyně JUDr. Hana MARVANOVÁ

KDE:
Před budovou ministerstva spravedlnosti,
Vyšehradská 16, Praha 2

KDY:
Pondělí dne 3. března 2014 od 15 do 16 hodin

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


D E M O N S T R A C E

STOP sebevraždám, umístění v psychiatrických léčebnách a pod pražskými mosty nájemníků obecních bytů v Praze 6

díky asociální politice Prahy 6 v oblasti nájemního bydlení!

Demonstrace ohrožených nájemníků obecních bytů se koná

v pátek 23. listopadu 2012 v 18.00 hod.

před budovou Obvodního úřadu Praha 6-Dejvice, Čs. Armády 23

/poté od 18.30 hod. bude probíhat v budově jednání zastupitelstva Prahy 6 a bude se pokračovat v interpelacích nájemníků/


TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 9. 9. 2012

Absolventka starodávné University Karlovy, místopředsedkyně vlády České republiky, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolína PEAK odmítla splnit pokyn prezidenta republiky čj. KPR 7365/2011 ze dne 31. října 2011, aby volební zákony v České republice byly v souladu s Ústavou. K tomu ještě přistupuje ZÁKAZ diskuzí ve veřenoprávních médiích s kandidáty do PARLAMENTU. S politováním jsme byli proto nuceni obrátit se na orgány Rady Evropy. Pokud totiž výsledky voleb nereflektují vůli voličů, vytváří se nebezpečí změny vlády násilnou cestou. Tomu chceme zabránit a předpokládáme, že mezinárodní společenství dokáže prosadit vyjádření vůle občanů České republiky ve svobodných a tajných volbách.

Zejména si dovolujume upozornit na flagrantní porušení článků 5,6,9 (odst.3) a 99 ÚSTAVY České republiky při volbách do Parlamentu - nejvyššího orgánu moci zákonodárné.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Stížnost Radě evropy


OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE
www.obcanepraha.cz

UNIE OTCŮ - otcové za práva dětí
www.unie-otcu.cz

STŘÍDAVKA.CZ
www.stridavka.cz

SPRAVEDLNOST DĚTEM
www.iustin.cz

zvou na

DEMONSTRACI ZA RODIČOVSKOU ROVNOPRÁVNOST

KDE: Mariánské náměstí, Praha 1 (před magistrátem)

KDY: čtvrtek 21. června 2012 od 8.30 do 9.00 hodin

POŽADUJEME:

1. Odstoupení ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila - pro jeho selhání vyjádřené nesmyslnými zvraty v trestním zákoníku v oblasti výživného a neochotou řešit soudní svévoli zbavující děti otcovské výchovy

2. Řešení nerovnoprávnosti mezi muži a ženami – výrazné diskriminace otců českými soudy, pokud jde o výchovu dětí

3. Stanovení výživného podle skutečných příjmů rodiče, nikoli podle rozmaru soudkyně – takto upadají rodiče do dluhové pasti, exekucí, vězení a nemohou pak vyživovat své děti

4. Zrušení vězení pro dlužníky - to bylo v civilizované Evropě zrušeno již v 19. století

5. Nápravu soudního systému - svobodné volby soudců a obnovení porot dle vzoru států, kde demokracie existuje již několik staletí (Švýcarsko, USA)

Přijďte všichni podpořit naše děti, aby jim zůstávala péče obou rodičů

Petice za rodičovskou rovnoprávnost

Videozáznam demonstrace

Otcové vítají Pospíšilův pád: Nečas nás vyslyšel , Prvnízprávy.cz 28. 6. 2012

Tihle lidé mají obrovskou radost z konce Jiřího Pospíšila. A mají další požadavky. Parlamentnílisty.cz 17. 7. 2012


POZVÁNKA NA DEMONSTRACI

OHROŽENÍ NÁJEMNÍCI
[email protected]

D E M O N S T R A C E
proti asociální politice ČSSD v oblasti bydlení

ČSSD poté, co přijala zpackaný Zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který z mnohých občanů již udělala bezdomovce, ačkoliv má ve svém názvu sociální, pokračuje ve své asociální politice v oblasti bydlení

kupř. na Praze 6 navrhuje tak vysoké nájmy, které nebude moci hradit ani střední třída /a ani ghetta zatím nezřídila/

ČSSD kupuje byty od ODS za čtvrtinovou cenu. Např. na Praze 6 cena obvyklá (tržní) 2,7 mil pro ČSSD za O,7 mil.

KDE: Lidový dům, Hybernská 7, Praha 1

KDY: V pondělí dne 18. června 2012 v 17 hodin

za ohrožené nájemníky Prahy 6:

Mgr.Zdena Jirků, Ing.Olga Kupsová, Ing.Jindřich Hoření, Jiří Žák


TISKOVÁ ZPRÁVA

PRIMÁTOR HL.M. PRAHY JAKO KŮL V PLOTĚ

Na zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy dne 23. února 2012 nastal podle primátora hl.m. Prahy historický okamžik. Občané mohli poprvé interpelovat svoje zvolené zástupce. Problém je v tom, že Praha je obec i kraj. Podle zákona o obcích § 92(3) a o krajích § 41, jestliže v průběhu zasedání zastupitelstva není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající toto jednání zastupitelstva. Rovněž podle zákona o hl.m. Praze mají jednotlivé městské části v jednacím řádu jasně stanoveny postupy pro tento případ. Např. při zasedání zastupitelstva Městské části Praha 1 "klesne-li počet zastupitelů během zasedání tak, že není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, přeruší předsedající zasedání nejdéle na dobu 30 min". Pokud se pokračuje v zasedání po přestávce, tak např. starosta Prahy 4 oznámí počet přítomných zastupitelů, aby se mohlo řádně pokračovat (viz např. str. 83 stenozáznamu ze dne 4.12.2009 - je nás tady 36, t.zn. nadpoloviční většina všech zastupitelů).

Proto předseda sdružení Občané za svá práva v Praze ing. Karel Berka při své interpelaci oprávněně požadoval, aby při jednání zastupitelstva byla přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Extrémistický výklad zákona o hl.m. Praze panem primátorem, že stačí při jednání zastupitelstva být jediný přítomný, to je předsedající, a 62 zastupitelů vůbec nemusí být přítomno, zcela devastuje politickou kulturu v Praze a hlavně deklasuje bohulibé úmysly interpelací občanů. Přítomnost zastupitele se prokazuje zasunutou identifikační kartou, a nikoli zdáním, že jsou zastupitelé roztroušeni někde po okolí. Hovořit do zcela prázdného sálu s jediným přítomným zastupitelem - předsedajícím primátorem je zcela tragický úděl vystupujících občanů.

Naše sdružení proto bude postupovat právní cestou. Musí se zrušit v jednacím řádu, že předsedající může přerušit zasedání zastupitelstva, když není při jednání přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Je nutno slovo "může" nahradit slovem musí. Tak jak je to i na ostatních zastupitelstev v Praze. Vyhněme se tomu, aby primátor byl při interpelacích občanů jediný přítomný zastupitel, jako kůl v plotě. To opravdu chceme?

Důležitá poznámka na závěr: Je prokázáno,že když vládní garnitura nedodržuje vlastní zákony, je potom pouze otázkou času, kdy přijde o vlastní majetky... viz přiložený článek .

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


POZVÁNKA NA DEMONSTRACI

V pondělí dne 20. února 2012 od 15 hodin se uskuteční před ministersvem spravedlnosti, Vyšehradská ul Praha 2, demonstrace občanských sdružení proti zneužívání institutu vazby k bezdůvodnému věznění občanských aktivistů. Posledním je případ politického vězně Aloise Hlásenského, na kterého byla soudkyní Kalovou z Okresního soudu ve Vyškově absurdně uvalena t.zv útěková vazba, přestože se p. Hlásenský prokazatelně zdržuje v místě bydliště a pravidelně si vyzvedává poštu..Několik občanských sdružení proto poskytlo u OS Vyškov SPOLEČENSKOU ZÁRUKU, aby byl politický vězeň pan Alois Hlásenský ihned propuštěn z vazby na svobodu. Vzhedem k tomu, že se pan Hlásenský aktivně zasahoval na podporu rodin a byl proti současnému trendu rozvracení rodin státními orgány, demonstrace se zúčastní i organizace, bojující za práva dětí na výchovu vlastními rodiči.

Demonstrace se koná s podporou sdružení K 213, Unie otců, Slušnost a dobré mravy, server Střídavka a dalších.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Videozáznam demonstrace


TISKOVÁ ZPRÁVA

- Selhání ústavních institucí v České republice
- Svobodné volby do Kraje hlavní město Praha je nutno uskutečnit v roce 2012 v souladu s Ústavou
- Konání voleb pouze jeden den - jediná obrana proti možnosti falšování voleb

V souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. a stanoviskem JUDr. Pavla Rychetského, dnešního předsedy Ústavního soudu, tak jak je vyjádřeno ve sněmovním tisku 344/1999, požadujeme uskutečnění Svobodných voleb do "Kraje hlavní město Praha" současně s volbami do ostatních krajů České republiky na podzim 2012.

Dále požadujeme, aby se volby konaly pouze jeden den, tak jako v dalších 31 civilizovaných zemí Evropy.

Ústavní soud selhal, když odmítl, aby se v souladu s Ústavou uskutečnily svobodné volby do Kraje hl.m. Praha současně s volbami do ostatních krajů České republiky 2012. O tom, proč byla v Praze při volbách znásilněna Ústava, dostatečně vypovídá video http://obcanepraha.cz/kausy/metropol/metropol2.htm .

Ústavní soud také potvrdil jako platné zfalšované volby do obce Tatrovice. V této obci po zfalšovaných volbách 15 - 16. října 2010 podepsalo 60% voličů Čestné prohlášení a Petici, že nevolilo "vítěznou" stranu ve volbách. Rovněž podle Policie ČR na základě znaleckého posudku byly volby v obci Tatrovice zfalšovány. Není nadále možné, aby při volbách, trvajících dva dny, byla volební urna po dobu deseti hodin v rukou represivních orgánů státní moci a volební komise se poslala domů vyspat, což na příkladu obce Tatrovice umožňuje falšovat volby. Je nutné volit pouze jeden den.

Podrobnosti jsou uvedeny v dopisech prezidentu republiky a předsedovi Senátu Parlamentu ČR . Obdobný dopis byl předán i předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jejich prostřednictvím jsme požádali všechny senátory a poslance, aby konali svojí povinnost a uvedli volby do Kraje hlavní město Praha do souladu s Ústavou, a rovněž aby zabránili možnosti falšovat volby, tak jak se to prokazatelně stalo, to znamená uskutečnit volby pouze jeden den.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


TISKOVÁ ZPRÁVA

Uveřejňujeme oprávněné požadavky občanů hl. m. Prahy primátorovi, Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy - Revoluce v rozpočtu 2012.

V otevřeném dopise zejména požadujeme změnu priorit:

1. Zdraví občanů - na výstavbu protihlukových a protiemisních opatření v Praze 4
2. Dostupné bydlení pro občanyv magistrátních bytech, a jejich urychlenou privatizaci
3. Svobodné volby do Kraje hl. m. Praha v roce 2012 v souladu s Ústavou a s právním stanoviskem předsedy Ústavního soudu.

Na přiloženém linku se můžete seznámit s demonstrací občanů 15. prosince 2011 a jejich následnému vystoupení na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. a dále volební podvod v hlavním městě Praha - nechat se zvolit podle zákona o volbách do obcí a následně si přivlastnit mandát do kraje je absolutně protiústavní.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Demonstrace občanů dne 15. prosince 2011

Velký volební podvod aneb Jak to všechno začalo!


DEMONSTRACE

ZA KONÁNÍ SVOBODNÝCH VOLEB DO KRAJE PRAHA V ROCE 2012 V SOULADU S ÚSTAVOU A PRÁVNÍM NÁZOREM PŘEDSEDY LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY A SOUČASNÉHO PŘEDSEDY ÚSTAVNÍHO SOUDU JUDR. PAVLA RYCHETSKÉHO

PROGRAM:
1. STOP KAMIONŮM V PRAZE. NECHCEME UMÍRAT KVŮLI SELHÁNÍ PRAŽSKÝCH ZASTUPITELŮ.
2. POŽADUJEME PRIVATIZACI MAGISTRÁTNÍCH BYTŮ ZA DOSTUPNOU CENU. VĚTŠINA OBČANŮ NEMŮŽE JIŽ PLATIT LICHVÁŘSKÉ NÁJEMNÉ.

KDE: MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 1
KDY: ČTVRTEK 15. PROSINCE 2011 OD 8.30 DO 9 HODIN.

PO SKONČENÍ PŘESUN NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, KDE ODMÍTNEME ASOCIÁLNÍ ROZPOČET NA ROK 2012, KTERÝ NEŘEŠÍ ANI PRAŽSKOU DOPRAVU, NIČÍCÍ ZDRAVÍ OBYVATEL, ANI BYTOVOU KRIZI, NEMAJÍCÍ OBDOBY OD ROKU 1989

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve středu dne 5. října 2011 ve 14.30 hodin projednává petiční výbor Senátu petici Za propuštění politického vězně Ing. Jiřího Fialy, svobodné volby soudců, opětovné zavedení soudních porot. V zasedací místnosti výboru, kancelář č. 352, Valdštejnský palác "C2", 2. patro.

Tutéž petici projedná i petiční výbor Poslanecké sněmovny ve středu dne 12. října 2011 ve 17.15 hodin. V budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 108A "Státní akty"

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Videozáznam ze Senátu

Soud pustil Fialu. Boj za lepší justici ale trvá ; Prvnízprávy.cz 7. 11. 2011


TISKOVÁ ZPRÁVA

PREZIDENT REPUBLIKY A NEGRAMOTNÉ PRAŽSKÉ ZASTUPITELSTVO

Prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus CSc. se ve svém památném projevu dne 28. září 2011 na Národní svatováclavské pouti jednoznačně postavil za to, aby "byla naše budoucnost taková, jakou bychom si jí mít přáli, a aby byla budoucností, která bude kontinuitou s minulostí a nikoli jejím opuštěním" přičemž doplnil, že vlastenectví je již dnes dokonce vydáváno za šovinismus.

Dne 4. října 2011 je to sedmdesát let, co byl popraven pražský primátor JUDr. Otakar Klapka. Předseda sdružení Občané za svá práva v Praze požádal na posledním zasedání pražského zastupitelstva před tímto výročím, dne 15. září 2011, aby uctění památky 70. výročí popravy JUDr. Otakara Klapky bylo zařazeno jako bod číslo jedna programu zasedání. Z celkového počtu 63 pražských zastupitelů se nenašel jediný, kdo by v souladu s jednacím řádem navrhl zařazení tohoto bodu na pořad jednání. Politicky zcela negramotnému pražskému zastupitelstvu, které bylo zvoleno podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a v rozporu s Ústavou a s názorem předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského si přisvojilo mandát do kraje Praha, by slušelo jít na nucené práce do fašistického Německa /Total Einsatzt/ jako mnozí naši otcové a dědové, aby přišlo k sobě a začalo si vážit získané svobody. Aby zastupitelé pochopili, že být pražským zastupitelem neznamená pouze dělat kšefty a sledovat výši svého konta v domácích a zahraničních bankách. Mít vizi budoucnosti, vycházející z tradic a z historie hlavního města, není něco imaginárního a překonaného. Úcta ke svým hrdinům, jako je primátor JUDr. Otakar Klapka, je nezastupitelná. Čest jeho památce!

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Vystoupení Ing. Karla Berky na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 15. září 2011


TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve čtvrtek dne 22. září 2011 projednává Petiční výbor Poslanecké sněmovny návrh dalšího postupu při projednávání PETICE
- propuštění politického vězně Ing. Jiřího Fialy z nezákonného uvěznění
- svobodné volby soudců
- obnovení soudních porot.
Zasíláme veřejnosti návrh dalšího postupu, který jsme zaslali petičním výborům Parlamentu .

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


POZVÁNKA

Občané za svá práva v Praze, o. s. (web: www.obcanepraha.cz, e-mail: [email protected]) si vás dovoluje pozvat, ve spolupráci se serverem Stridavka.cz a občanskými sdruženími Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, K 213 a Spravedlnost dětem, na

1. český Den otců

Den otců se na západ od našich hranic už tradičně slaví třetí červnovou neděli. Letos tedy 19. června 2011

Chcete podpořit význam otcovství v naší společnosti, větší zapojení tátů do výchovy dětí, péči obou rodičů o děti? Pak tedy přijďte, třeba i s dětmi, rodinou, známými, sejdeme se

v 10:30 na Mariánském náměstí, Praha 1 .

Odtud půjdeme pomalým průvodem na Staroměstské náměstí, kde bude akce pokračovat. Ukončení předpokládáme okolo 12:00. Průvod bude doprovázen i aktivitami pro děti.

Účast na akci přislíbil Milan Šrejber, bývalý tenisový reprezentant a olympijský medailista. Pozvána byla i řada dalších známých osobností, politiků, umělců.

Za sdružení Občané za svá práva v Praze: Ing. K.Berka, předseda, Ing. A. Moravec, místopředseda

Leták


POZVÁNKA

Sdružení Občané za svá práva v Praze společně se sdruženími K 213, Sdružením pro historii a publicistiku o životě a s dalšími odpovědnými občany České republiky si Vás dovolují pozvat na symbolické shromáždění

UCTĚNÍ PAMÁTKY DR. MILADY HORÁKOVÉ PROTI JUSTIČNÍMU ZLOČINU PŘED 61 LETY

KDY: Středa 8. června 2011 v 7.30 hodin

KDE: Před soudním areálem Na Míčánkách, Praha 10, ulice 28.pluku

Na programu je m. j.

- Projevy zástupců občanské společnosti

- Přechod do Justičního areálu Na Míčánkách

- Účast na soudním procesu s politickým vězněm Ing. Jiřím Fialou 3. patro č.dv. 305

Na shromáždění bude zahájeno podepisování přiložené petice .

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY SPOJENÉ S VÝSTRAŽNOU DEMONSTRACÍ

KDY: čtvrtek 28. dubna 2011 od 8.30 do 9 hodin , potom přesun na zasedání zastupitelstva

KDE: Mariánské nám. Praha 1

Na programu je m. j.

- protest proti neústavnímu rozhodnutí Ústavního soudu ve věci svobodných voleb do kraje Praha

- požadavek na propuštění politického vězně ing. Jiřího Fialy z nezákonné vazby

- protest proti zmanipulované volbě přísedících Městského souduPraze, kteří mohou přehlasovat profesionálního soudce v závažných trestních věcech

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


P O Z V Á N K A
NA TISKOVOU KONRERENCI NA TÉMA
BYTOVÁ KRIZE A NAPROSTÁ ANARCHIE V BYTOVÉ POLITICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

KDE: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2 Praha 1, 1. patro č. dv. 135

KDY: středa 28. dubna 2010 ve 12 hodin

TISKOVÁ KONFERENCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI S PŘEDSEDOU KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA HL.M. PRAHY JUDR. HOFFMANEM

Na tiskovou konferenci zve

Ing. Karel B e r k a , předseda Občané za svá práva v Praze, o.s.
www.obcanepraha.cz


P O Z V Á N K A
NA SETKÁNÍ OBČANŮ A VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PETICE
"Za spravedlivou privatizaci obecních bytů a za dostupné nájemní bydlení v hlavním městě Praze" ze dne 26. března 2009

KDE: Zasedací sál Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

KDY: Pondělí dne 3. května 2010 v 17.00 hodin

Na setkání občanů jsou p o z v á n i :

MUDr. Pavel BÉM , primátor hl. m. Prahy
Jiří JANEČEK , radní odpovědný za bytovou problematiku
Bohumil ZOUFALÍK , předseda Výboru bytové politiky
starostové a předsedové kontrolních výborů všech 22 Městských částí hl.m. Prahy

P o ř a d a t e l :

Ing. Karel B e r k a , předseda Občané za svá práva v Praze, o.s.
www.obcanepraha.cz

s aktivní podporou občanských sdružení:

ZA PRIVATIZACI A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK BYDLENÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, o.s. - www.privatizacepraha2.cz
ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ, o.s. - www.zizkovnejensobe.cz
BYT ČI NE BYT? PRAHA 6, o.s. - www.bytcinebytpraha6.sweb.cz
OBECNÍ DOMY PRAHA 11, o.s. - www.obecni-byty.snadno.eu

ve spolupráci s JUDr. Františkem H o f f m a n e m , předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. PrahyOBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

TISKOVÁ ZPRÁVA

Demonstrace proti bytové krizi v Praze
se uskuteční před zahájením zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy

Kde: Mariánské nám. Praha 1

Kdy: čtvrtek 18. června 2009 od 9 hodin

Po skončení se demonstranti aktivně zúčastní zasedání Zastupitelstva, kde je v bodě 31 zařazeno projednání PETICE - BYTY.

POZNÁMKA: NEJVĚTŠÍ KLUB NA PRAŽSKÉ RADNICI - KLUB ODS - ODMÍTÁ S PŘEDKLADATELI PETICE JEDNAT.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


POSELSTVÍ OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTOR ŠTĚTINA - EUROPOSLANEC

Vážené občanky, vážení občané,

u příležitosti zahájení volební kampaně do Evropského parlamentu si Vás dovolujeme oslovit a požádat o podporu jediného kandidáta, který se v hl.m. Praze vždy aktivně zastal těch nejchudších, kteří se neumějí, a v mnoha případech již ani nemohou bránit.

KAUZA DOMOV DŮCHODCŮ BOHNICE

Asociální radní pro sociální oblast a pro neúplatné a úplatné majetkové převody, pan Jiří Janeček /ODS/ od konce roku 2007 nutil několik set obyvatel penzionů při Domově důchodců v Praze 8 - Bohnicích k podpisu nových nájemních smluv. Jedná se o domov důchodců největší v Praze - s krásným parkem a s tržní hodnotou pozemků, daleko přesahující desítky či stovky milionů Kč.

Podle těchto nových nájemních smluv by obyvatelé penzionů mohli ztratit během několika let střechu nad hlavou. Naši sedmdesátiletí a osmdesátiletí nejstarší spoluobčané museli provést 6 /slovy: ŠEST/ demonstrací před pražskou radnicí, než asociální radní Janeček ustoupil a přepsal smlouvu tak, že mají zajištěno ubytování na dožití.

Jediný z poslanců a senátorů, kdo pomohl našim nejstarším spoluobčanům byl senátor Jaromír Štětina. Několikrát vystoupil nejen na demonstraci, ale přímo i zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy. Jeho vystoupení, a také to, že po čtvrté demonstraci využili důchodci společně s ním článku 23 Listiny základních .práv a svobod a přerušili jednání zastupitelstva hl.m. Prahy mělo tento následek: Přinutili novou modrou šlechtu, že na zasedání mohla osobně vystoupit zástupkyně poškozených obyvatel a vysvětlit překvapeným pražským zastupitelům, že skutečně jsou ohroženi vystěhováním z majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy. Teprve pak došlo k podpisu řádných nájemních smluv.

Pro úplnost je třeba uvést, že o pomoc byla požádána i senátorka za volební obvod Praha 8, paní Alena Palečková /ODS/. Tato "zástupkyně občanů" odmítla nešťastným důchodcům ve svém volebním obvodě pomoci. Namísto toho jela pomoci důchodcům na Island. Ano, není to překlep, ale bohužel trapná skutečnost. Senátorka za ODS pomáhá důchodcům na Islandu. Za odměnu za své zlé a nehodné chování vůči důchodcům ve vlastním volebním obvodě byla zvolena předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu - Parlamentu České republiky. Ano, takoví lidé se "starají" o naše nejstarší spoluobčany…

KAUZA AZYLOVÝ DŮM

Kdyby Vám někdo vyprávěl, že v městě s více jak osmdesáti tisíci obyvatel je zdravotní středisko a hasiči. Hasiči si přestavbou z ruin obecní budovy vybudovali moderní středisko s více jak 20 místnostmi. Ale vedení místní radnice se rozhodlo zmocnit se tohoto krásného majetku. Tak nechalo hasiče vystěhovat daleko za město a vyhlásilo, že je mnoho nových dětí a že je tudíž potřeba umístit nové dětské zdravotní středisko právě do budovy hasičárny. A postavilo mediálně proti sobě dětské zdravotní středisko a hasiče, za účelem hasiče vypudit za město. A současně by nové vedení radnice zrušilo příspěvkovou organizaci pro zdravotnictví, kde každou korunu z veřejných prostředků je možno dohledat. Namísto toho zřídilo akciovou společnost se stejnou činností, ale s tím rozdílem že si mohou radní sami sobě dávat statisícové odměny, za zády občanů a přímo z veřejných rozpočtů.

Takovému vyprávěči byste řekli: To přece není možné.

Ale je to možné. Když se plánuje obsazení mateřských školek, tak se to ví tři roku dopředu, neboť se do školky chodí až od tří let. Na Městské části Praha 11 /Jižní město, 80 000 obyvatel/ , kde je radním rovněž pan Jiří Janeček, samozřejmě věděli již od roku 2006, kolik bude potřeba míst ve školkách v roce 2009. Nejprve dělali mrtvého brouka a najednou, v listopadu 2008, dali tříměsíční výpověď Azylovému domu v Praze 11. Jeho historie je jednoduchá: V roce 1997 ze zchátralé obecní budovy rekonstrukcí vytvořili nových 20 bytových jednotek. Občanské sdružení, které Azylový dům provozuje, má vybudován celý systém na to, jak naše nešťastné spoluobčany, kteří se mnohdy nikoli vlastní vinou dostali do krizové situace, dostat zpět do normálního života. Vzhledem k úspěšné činnosti Azylového domova přistoupila se svým příspěvkem i evangelická církev. Za pomoci ze zahraničí, více jak 30 milionů Kč od dobročinných organizací, byl vybudován kostel, integrovaný s Azylovém domem. To spojení bylo jak představiteli hlavního města Prahy, tak i ze zahraniční vysoce ceněno.

Městská část Praha 11 nyní ruší Azylový dům. Současně zrušila příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 11 a nahradila jí akciovou společností Jihoměstská sociální. Předsedou představenstva této společnosti je pan Jiří Janeček. Stanovy umožňují, aby si sám jako radní hlasoval o výši odměny pro sebe.

Proti zrušení Azylového domu protestovali jak zahraniční dárci, tak i zahraniční diplomaté. Byly již uskutečněny tři demonstrace za záchranu Azylového domu. Jediný ze senátorů a poslanců, který aktivně vystoupil na zasedání Zastupitelstva hl.m Prahy a předal primátorovi MUDr. Bémovi osobně PETICI Za záchranu Azylového domu je senátor Jaromír Štětina.

--------------

V Evropské unii se již nyní schvalují zákony, která mají přímý dopad na život občanů České republiky. Dosavadní europoslanci byli po dobu pěti let schováni v honosných palácích v Bruselu a Štrasburku, a ošleháni francouzskými a belgickými kavárenskými větry, se prakticky žádného českého občana v Unii nezastali.

Můžeme Vám, naši milí spoluobčané garantovat, že kandidát do Evropského parlamentu pan Jaromír ŠTĚTINA JE ZÁRUKOU, ŽE SE NA PŮDĚ EVROPSKÝCH INSTITUCÍ ZASTANE I OBYČEJNÉHO OBČANA.

PODPORUJEME PROTO ZVOLENÍ SENÁTORA ŠTĚTINY
POSLANECEM V EVROPSKÉM PALAMENTU.

V Praze dne 31. března 2009

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředsedaIng. Karel Berka,
náš i váš
kandidát do Senátu
Parlamentu ČR

volební obvod Praha 5,
Praha 13, Praha - Řeporyje,
Praha - Slivenec, Praha - Zličín

Revoluce v pátek 17. října 2008
ve volbách bojujeme za vaše práva

Chudí ve volbách proti bohatým!
Bohatí ovládají TV, rozhlas, tisk, volí bohaté a dělají vše pro to, aby chudí nešli k volbám!

Co chci a budu prosazovat:

Nedovolit ODS dělat v Praze z důchodců bezdomovce!

Pro rodiny s dětmi 13. plat - příspěvek na vánoce!

Podporu mladým manželstvím formou levných bytů!

Každému voliči za účast ve volbách - 100 Kč od státu!

Nabízím:

Na charitativní účely 50% senátorského platu

Každodenní kontakt s voliči před obchodním domem Tesco Anděl, Praha 5, Smíchov, 1. září až 16. října 2008, od 14 do 18 hodin

Sdělte mi vaše požadavky, které budu nekompromisně řešit

Volte jen ty zástupce, které osobně znáte a kteří skýtají záruku splnění vašich požadavků!

Účastí ve volbách zvítězí naše spravedlivá věc!

Volte číslo 6!

Volební leták:

Volební leták Ing. Karla Berky do Senátu


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Duel televize UPC: Ing. Karel Berka vs. dosavadní senátor Dr. Miroslav Škaloud
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 29 min.)OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

DEMONSTRACE
PROTI VYSTĚHOVÁNÍ DŮCHODCŮ
Z MAGISTRÁTNÍCH BYTŮ NA ULICI

Nedělejte z důchodců, kteří celý život řádně pracovali a platili si na důchod
BEZDOMOVCE!

KDE: RADNICE, Mariánské náměstí 2, PRAHA 1

KDY: Čtvrtek 28. února 2008, 8.30 hodin

Ing. Karel Berka
předseda

Ing.Aleš Moravec
místopředseda


Tisková zpráva:
Volby přes internet v České republice

V příspěvku pro seminář v Poslanecké sněmovně: Digitalizace - budoucnost televizního vysílání jsme dne 1. března 2007 uvedli: "Pokud bychom zachovali současný systém Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, které následně volí generálního ředitele, pak musí být tyto rady zvoleny svými koncesionáři. Volby opět mohou proběhnout v některém z termínů krajských voleb či do parlamentu. V každém případě však při volbě je nutno uvažovat s možností volby prostřednictvím internetu. Je to pouze otázka historicky krátké doby, např. již v příštím volebním období, kdy to bude umožněno. Dalším generacím budeme pouze pro smích, jak to že nám zavedení internetových voleb trvalo tak neskutečně dlouho."

Je dobře, že příslušný ministr, v tomto případě ministr vnitra, reagoval již dne 3. března 2007 v Lidových novinách na možnosti voleb přes internet. Stačí si vzít příklad z pilotních projektů, jak postupovali ve Švýcarsku:
1. Roku 2000 si parlament vyžádal studii proveditelnosti
2. Roku 2002 rozhodnuto o pilotních projektech pro Ženevu, Curych a Neuenburg. Současně parlament schválil příslušné zákony.
3. V období září 2004 - listopad 2005 se uskutečnily volby ve výše uvedených městech s možností využít internet. Podíl hlasování přes internet byl mezi 22 až 68 procenty.
4. Rok 2006 - Spolková rada schvaluje pokračování projektu. V dalších letech se pokračuje v pilotních projektech. Důraz se klade zejména na postupné zavádění a spolehlivost hlasování.

Obdobně se připravují na zavedení hlasování přes internet i v Rakousku. Jak je vidět, bez ohledu na to, která strana vyhrála volby, nové technologie si vynutí jejich využití pro zvýšení demokracie.

Pokud vynecháme zcela zbytečné osobní útoky a stranické invektivy, tak je třeba konstatovat, že zavedení volby přes internet, tak aby bylo zcela spolehlivé, si vynutí řadu kroků, počínaje parlamentem a konče výběrem firem. Nicméně hlavní hledisko zde bude mít i nezastupitelná vysvětlovací kampaň pro starší obyvatele. Generace dvacetiletých a dnes již i třicetiletých "počítačařů" totiž vůbec nechápe, proč se již nezačalo s pilotním projektem a se standardními realizačními postupy - zadání studie proveditelnosti, překonání rizik, termíny jednotlivých etap.

Bohužel z tohoto hlediska musíme konstatovat, že otázka "Jestli má někdo takovýto projekt, rád se s ním seznámím" je špatně položena. Správná odpověď má znít: "Vláda schválila na návrh příslušného ministra při hlasování ve volbách využít i možnosti hlasování prostřednictvím internetu. První pilotní projekt se bude realizovat již v příštím roce /2008/ v krajských volbách." Takovýto pozitivní přístup občané jistě ocení.

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

V Praze dne 4. března 2007

Ing. Karel Berka
předseda


Občané za svá práva v Praze, sdružení se sídlem v Praze 6, Rooseveltova 5,

P O Z V Á N K A

DOVOLUJEME SI VÁS SRDEČNĚ POZVAT NA ZAHÁJENÍ PODPISOVÉ AKCE POD PETICI, ŽÁDAJÍCÍ PARLAMENT A VLÁDU, ABY ZAJISTILA DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD VŠEM OBČANŮM BEZ VÝJIMKY.

PODPOŘTE I VY SVÝM PODPISEM PRÁVO OBČANŮ NA ZACHOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, OSOBNÍ CTI, A NA OCHRANU PŘED NEOPRÁVNĚNÝM ZASAHOVÁNÍM DO SOUKROMÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA.

Kde: Městská knihovna Praha 1
Mariánské náměstí 1 /u magistrátu/

Kdy: Pátek 17. února 2007 ve 14 hodin.

Ing. Karel Berka
předseda


Tisková zpráva

Na prvním zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 30. listopadu 2006 jsme vystoupili k rozpočtu na rok 2007 se zásadními návrhy, jak zlepšit život občanů Prahy, zejména starších občanů, a kde je možno získat další finanční zdroje. V souladu s Listinou základních práv a svobod, článek 17, odst. 3, jsme požádali vedení hlavního města, aby naše příspěvky byly necenzurovaně zveřejněny v LISTECH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, jejichž vydávání je hrazeno z rozpočtu hlavního města Prahy. Občané mají za svoje peníze právo znát názory občanů na nový rozpočet, jakožto základní dokument, od kterého se bude rozvíjet jejich život v roce 2007.

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

V Praze dne 17. prosince 2006

Ing. Aleš Moravec
místopředseda

Ing. Karel Berka
předseda


Občané za svá práva v Praze, sdružení se sídlem v Praze 6, Rooseveltova 5, zve seniorky a seniory u příležitosti Celosvětového dne seniorů na

Manifestaci za práva seniorů a proti

- snižování reálné hodnoty důchodů,
- vystěhování z bytu,
- neúnosnému zdražování energií a vody.

Koná se v pondělí 2. října 2006 v 15 hodin na Palackého náměstí v Praze 2

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


Mimořádná tisková konference

Místo konání:
Magistrát hl. města Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1
zasedací místnost č. 3489

Datum konání:
pondělí 29. května 2006 ve 14 hodin

Program:

1/ Naprosté selhání Parlamentu ČR
Ohrožení legitimity voleb do poslanecké sněmovny 2. - 3.června 2006
- Důvodné podezření, že bylo v rozporu s Ústavou vyplaceno za NEVOLBY v hl.m.Praze cca 100 milionů Kč určitým politickým stranám
- Zásadním způsobem by tím došlo k porušení čl. 5 Ústavy – zaručení volné soutěže politických stran

2/ Ohrožení voleb osobně sleduje Nejvyšší státní zástupkyně

3/ Podpora pražskému primátorovi p. MUDr. Bémovi ve věci zajištění legitimity voleb

Pořádá občanské sružení Občané za svá práva v Praze