. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

English

Obrana účastníků správních řízení proti nezákonným rozhodnutím a nesprávnému úřednímu postupu.

Obrana účastníků soudních řízení proti rozhodnutím nemajícím oporu v zákoně či listinách.

Ochrana spotřebitele.

Ochrana přírody a krajiny.Občané za svá práva v Praze
občanské sdružení
Roosveltova 5
160 00 Praha 6