. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

DokumentyProjednávání petice Za propuštění politického vězně Ing. Jiřího Fialy, svobodné volby soudců, opětovné zavedení soudních porot Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky
5. října 2011

YouTube linkT I S K O V Á Z P R Á V A

Na svém zasedání dne 5. října 2011 senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK) projednal Petici
1. za propuštění politického vězně Ing. Jiřího Fialy z nezákonného vězení
2. svobodné volby soudců
3. obnovení soudních porot

Výbor přijal jednomyslně návrh dalšího postupu:
1. Politickému vězni Ing. Jiřímu Fialovi bude umožněno obhájit svoje názory na zasedání VVVK. Ministr spravedlnosti bude požádán, aby Ing. Jiří Fiala se jednání výboru osobně zúčastnil. Jako alternativu se může uskutečnit výjezdní zasedání výboru VVVK do věznice Nové Sedlo u Žatce.
2. a 3. Svobodné volby soudců a obnovení soudních porot - výbor postoupil tuto část petice Výboru ústavně-právnímu Senátu s tím, že by měl tento výbor připravit určitý nástin legislativních změn, nutných proto, aby se mohli i v České republice, tak jako v zavedených demokraciích se staletou tradicí, konat svobodné volby soudců. Rovněž obnovení soudních porot by se mělo stát součástí justičního systému v České republice.

Na zasedání bylo přítomnými zástupci šesti občanských sdružení zdůrazněno, že v souvislosti i se zprávou BIS o současném úpadku české justice, je nutno obnovit důvěru v soudce. Pokud bude soudce volen svými občany ve svém volebním obvodu, bude veřejně váženou osobou, kterého si budou občané vážit a v jeho funkci jej plně podporovat. Tím se i eliminují současné ataky na soudce, které na jedné straně soudce frustrují, na druhé straně již mnozí ze soudců ztratili důvěru veřejnosti. Po roce 1989 totiž zůstal zachován komunistický systém a současně byli i převzati komunističtí soudci, kterým bylo umožněno de fakto na doživotí soudit. Tento justiční systém se již přežil a je nutno jej nahradit tak, aby občané sami se stali aktivními účastníky soudního systému. Závěrem bychom si dovolili poděkovat Senátnímu výboru VVVK za seriozní přístup k řešení závažných problémů v české justici. Přikládáme rovněž video záznam ze zasedání výboru VVVK.

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


Text petice

Politický vězeň Fiala vystoupí před senátory ; Prvnizpravy.cz, 10. 10. 2011

Soud pustil Fialu. Boj za lepší justici ale trvá ; Prvnízprávy.cz 7. 11. 2011