. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Novinky


26. dubna 2007
Dopis ze dne 21. května 2007 předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ... Vážený pane předsedo, při veřejných zasedáních Rady Českého rozhlasu a Rady České televize jsou vždy přítomni generální ředitelé těchto institucí. Proč nejsou obdobně při zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny přítomni předsedové Rady ČT, ČRo a ČTK aby odpověděli na případné otázky poslankyň a poslanců? Můžeme Vás požádat o nápravu? ...


26. dubna 2007
Dopis ministrovi spravedlnosti a prezidentovi Soudcovské Unie ... Pokud by však příslušné orgány dospěly k rozhodnutí, že byl spáchán trestný čin a někdo z Transparency International bude obviněn, mohlo by dojít k nepříjemné situaci. Ve správní radě TIC, která je statutárním orgánem Trasparency International, zasedají i dva soudci. Jde o předsedu obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Libora Vávru a předsedu Obvodního soudu pro Prahu 10 a zakladatele Soudcovské unie JUDr. Jana Viklického. ...

Protest proti neveřejnému zasedání Rady České tiskové kanceláře dne 26. dubna 2007 ... Podle zákona o ČTK Rada je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Přesto si do jednacího řádu Rada ČTK do článku X, odst. 4 schválila, že zasedání Rady jsou neveřejná, pokud Rada nerozhodne jinak. V případě naší stížnosti nás Rada, přes naší výslovnou žádost, vůbec nepozvala a rozhodne nejen bez účasti veřejnosti, ale dokonce „o nás bez nás“. Dostáváme se tak do situace více jak dvě století zpět. Již za osvíceného císaře Josefa II bylo v Rakouském mocnářství uloženo šlechtě, aby poddané, než jim uloží trest, povinně vyslechla. Rada České tiskové kanceláře se rozhodla v tomto případě chovat jako novodobá šlechta. ...


18. dubna 2007
Příspěvek pro Českokrumlovskou mediální konferenci 19. – 20. dubna 2007 ... Jaká je zásadní změna při zavedení digitálních TV? Velice se mýlí ti diskutující v pořadu OVM, kteří s vážnou tváří tvrdili, že rozhodující je další nárůst počtu programů. Tak to vůbec není. Rozhodující je možnost interaktivní diskuze přímo mezi TV studiem a diváky v reálném čase. Tato záležitost zcela mění politický pohled z hlediska volebních výsledků. Kdyby již dnes mávnutím kouzelného proutku bylo v provozu všech 15 interaktivních televizních stanic /které žádají o licenci/, situace v příštích volbách by se zcela změnila. ...


12. dubna 2007
Tisková zpráva ... Šibalové na ministerstvu financí pak ve spolupráci s Ing. Bohatou předsedkyní TCI – jinak tehdejší předsedkyní Českého statistického úřadu, provedli podvodem změnu na dotaci !! TCI pak tímto podvodem získané peníze nikdy nevrátila. Opravdu čistá to protikorupční organizace. Peníze pak použity taky hlavně na pořádání večírků – jak jinak - občané to zaplatí !! ...

Týdeník EURO:
Ve vlastní šťávě , 2. dubna 2007
Deníček ředitelky Krnáčové , 10. dubna 2007
Třináctá komnata , 10. dubna 2007


10. dubna 2007
Transparency International ... Z vyúčtování dotace MFČR /Příloha č. 8/ plyne, že několik milionů Kč bylo z dotace čerpáno na "občerstvení, společenské večery za účasti celkem 4.300 hostů" atd. Takovouto protikorupční konferenci za státní peníze by si snad nevymyslel ani geniální Jaroslav Hašek. ...


10. dubna 2007
Jiří Janeček, generální ředitel ČT
... ČTV odvysílá buď přímý přenos, nebo záznam, ale celý a necenzurovaný. Jedná se o pilotní projekt, na kterém si může veřejnoprávní televize zkusit prolomit současnou cenzuru, kdy od roku 1990 vystupuje na obrazovce několik desítek těch samých politiků, komentátorů a analytiků a 99% občanů nemá do médií vůbec přístup. ...


10. března 2007
Jiří Paroubek, předseda ČSSD
... Vážený předsedo, v neděli dne 11. března 2007 se zúčastníte diskusního pořadu Otázky Václava Moravce ve veřejnoprávní televizi. Vaším partnerem v debatě bude předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády pan Jiří Čunek. Diskutovat by se mělo m.j. o vyšetřování případů korupce v politice a dalších tématech. Podle předpokladu jste se v rámci mediální kampaně zúčastnil zjišťování „původu peněz“ a s tím spojené zveřejňování soukromých úspor a výše kont pana předsedy Čunka. ...


4. března 2007
Volby přes internet v České republice - Tisková zpráva
... Bohužel z tohoto hlediska musíme konstatovat, že otázka "Jestli má někdo takovýto projekt, rád se s ním seznámím" je špatně položena. Správná odpověď má znít: "Vláda schválila na návrh příslušného ministra při hlasování ve volbách využít i možnosti hlasování prostřednictvím internetu. První pilotní projekt se bude realizovat již v příštím roce /2008/ v krajských volbách." Takovýto pozitivní přístup občané jistě ocení. ...


3. března 2007
Příspěvek pro seminář: Digitalizace – budoucnost televizního vysílání
... Od roku 1990 se nacházíme v situaci, kdy svoboda projevu je sice ústavou zaručena. Ale v dnešní době mediokracie s překvapením konstatujeme, že od té doby možnosti veřejně publikovat v rozhodujících médiích má pouze několik desítek těch samých politiků, komentátorů a analytiků. Dostali jsme se do situace, kdy se občané z hlediska možnosti zveřejnění svých názorů v rozhodujících médiích dělí na dvě kategorie ...


11. února 2007
Dopis Jiřímu Paroubkovi, předsedovi ČSSD
... Vážený pane předsedo, stále kategoricky odmítáte zveřejnit svá bankovní konta. Důvodem podezření z možného úplatku ve Vašem případě je, že za dobu Vašeho působení na pražské radnici ve funkci náměstka primátora pro ekonomiku byla prodána pražská voda zahraniční firmě za polovinu její skutečné hodnoty – podle ekonomických rozborů jde o ztrátu pro hlavní město Prahu ve výši miliard Kč. To je zřejmě ten pravý důvod, proč nemůžete zveřejnit výši svých kont doma i v zahraničí. Vystupte laskavě před televizní kamery a řekněte, jak to bylo s prodejem pražské vody. ...


6. února 2007
Celková škoda vzniklá nezákonnou činností p. Mlynáře a společnosti Testcom servis s.r.o. - Kausa Testcom
... Obviněným v této kause nejvíce přitížilo to, že uvedli v omyl vládu ČR. Usnesením vlády č.503 z 12.11.2003 převedla vláda ČR vydávání Obchodního věstníku na Min. Informatiky s tím, že jej bude vydávat prostřednictvím příspěvkové organizace Testcom. Ale místo toho přešla tato výnosná fakturace na TS s.r.o. právě dle Smlouvy o vydávání Obchodního věstníku. TS s.r.o. si smluvil odměnu ve výši 20 milionů ročně, které bude fakturovat Ekonomii - Hospodářským novinám v měsíčních splátkách po 1,6 mil Kč. Ve smlouvě je dále uvedeno, že bude neprodleně zahájeno jednání o prodloužení smlouvy. Proto také Hospodářské noviny tak hlasitě obhajují p. Mlynáře a spol. ...


23. ledna 2007
Ústavní stížnost Strany Občanské Sebeobrany proti cenzuře a porušování zásad rovné a svobodné demokratické soutěže politických stran ve volbách
... OHROŽENÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V ČESKÉ REPUBLICE z důvodu napojení rozhodujících politických stran v hlavním městě Praze drtivým způsobem přímo na státní rozpočet a s tím spojené bezprecedentní porušení Listiny základních práv a svobod Listina základní práv a svobod /LZPS/, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky, nevznikla náhodou. Po staletí se totiž lidé vzájemně vybíjeli v boji o moc. Až moderní doba přinesla demokracii, jejíž základní součástí jsou volby. Výměna vládnoucí "garnitury" se již neřeší válkami či dokonce na popravišti. Aby však volby plnily svou základní funkci, musí být důsledně dodrženy principy, zakotvené v LZPS. V článku 20, odst. 4 je stanoveno, že "Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení, jsou odděleny od státu". Není náhodou, že v kolébce evropského parlamentarismu, ve Velké Británii, neexistuje přímé státní financování politických stran. Stát politické strany podporuje pouze nepřímo financováním parlamentní činnosti. Na tuto podporu mají ale nárok pouze opoziční poslanci (podle počtu dosažených mandátů a obdržených hlasů). Vládní strana si výdaje, spojené s parlamentní prací, hradí prostřednictvím příslušných ministerstev. ...


3. ledna 2007
Náměstkyně primátora Markéta Reedová
... nejprve dovolte, abychom Vám popřáli u příležitosti zvolení za náměstkyni primátora hl. m. Prahy mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci. V MfDnes vyšel dne 23. 11. 2006 s Vámi rozhovor, který nás velice zaujal. Uvádíte v něm, že chcete zajistit, aby radniční periodika byla otevřenější jak pro názory opozice, tak i normálním lidem ...

Listy hl. m. Prahy
... Rovněž požádáme o podporu paní mgr. Petru Kolínskou, předsedkyni Klubu zastupitelů strany Zelených, která jako jediná ze zastupitelů naše vystoupení podpořila. Předsedající totiž velice nešťastně předtím uvedl, že „ Dámy a pánové, posledním přihlášeným do rozpravy je kol. Hulínský. Tím si dovolím rozpravu uzavřít“ /viz str. 37 stenozáznamu/. Již tímto prohlášením vlastně porušil výše citované zákony a až na základě upozornění paní Kolínské musel dodržet zákon a dát slovo i občanům. ...

Literární noviny, ministr kultury
... Vzhledem ke svobodě tisku a Vašemu citu pro spravedlnost Vás žádáme o vytisknutí pravdivých informací o nezákonnostech na Ministerstvu Informatiky / M.I./ které provádělo jeho vedení. Zároveň tím budou napraveny nepřesnosti a nepravdy a polopravdy,které se vyskytují v článcích p. Zdenka Jemelíka o celém procesu s p. ministrem Mlynářem a spol. Také z důvodů,že občané kteří ze svých daní přispívají na Váš tisk,mají právo se dozvědět pravdu o tomto procesu. ...

Vystoupení ing. Karla Berky na zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 30. listopadu 2006
... pan primátor Bém slíbil dát 200 milionů Kč na výstavbu nového stánku pro slony v Praze. Ale v téže Praze žije 250 000 důchodců, kteří se nemají kde scházet. Navrhuji proto, aby se nejprve dalo 200 milionů Kč na výstavbu nového Domu seniorů v Praze a teprve potom se daly peníze na stánek pro slony. ...

Vystoupení ing. Aleše Moravce na zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 30. listopadu 2006
... Otázka na pana primátora: Jaké je celkové zadlužení Prahy a v jakém roce budou tyto dluhy zaplaceny? A čím garantuje pan primátor, že se nebudou dluhy města splácet ve skutečnosti také 55 či více let? ...


25. října 2006
Snídaně s Novou, 25. října 2006
... Podle sdělení ministerstva financí si v roce 2001 Transparency International ČR nejprve vyjednalo u české vlády půjčku 30 milionů Kč. Když vláda půjčku schválila, tak se jako zjistilo, že vláda půjčky dávat nemůže. Následně potom, za zády vlády a bez souhlasu vlády, si TIC na ministerstvu financí změnilo půjčku na dotaci. Z dotace 30 milionů Kč vrátila státu pouze 15 milionů Kč. Dalších 15 milionů Kč státních peněz utratila. Jen na „pohoštění“ včetně různých nápojů vydala skoro 2 miliony Kč. ...

Dopis ze dne 24. října 2006 primátorovi hl. m. Prahy
... Vždy jsme tvrdili a tato skutečnost se nyní potvrdila, že skupina Kaslovců pod vedením Ing. Reedové a dr. Witzanyho si na oposici jen hrají. Takže si za to opravdu,opravdu zaslouží být – za tuto neoposici a hru na ní, v Radě města. K tomuto partnerovi Vám srdečně blahopřejeme. ...

Dopis ze dne 24. října 2006 předsedovi vlády a ministru vnitra
... Stručný přehled jejich her na boj s korupcí hraný pro občany ČR. 1. Za celou dobu existence TCI – nedali jediné trestní oznámení na jimi jako zjištěné nezákonnosti 2. Za celou dobu jejich existence nepodali jediný návrh na změnu protikorupčních zákonů např. – zákona o Veřejné zakázce a třeba Obchodního zákoníku – oba jsou téměř bez sankcí. 3. Hlavním jejich cílem je tlachání o boji s korupcí a pořádání konferencí o tom. ...


2. října 2006
Manifestace za práva seniorů a proti snižování reálné hodnoty důchodů, vystěhování z bytu a neúnosnému zdražování energií a vodyse koná v pondělí 2. října 2006 v 15 hodin na Palackého náměstí v Praze 2


26. července 2006
Boj proti korupci Ekonomicko právní studie
... Půdní nástavby - Navatyp. Co známo - jen za projekty měl Navatyp dostat od Phy 1 cca 18. Tisíc za m2. To stojí úpně nový byt na sídlišti !! Tohle bylo jen za projekt. !!! Jediná pořádná kausa ED. Trestní oznámení podá dr.Votoček - další podepíší. Pak radnice nabídne Rozhodčí jednání - nejhorší to variantu řešení - viz HUMAN.. Nevím kdo na to přistoupil a kdo to dojednal Co známo jednoho z rozhodčích dodal Dr Homola - svého přítele. Výsledek.jen ti rozhodčí si namazali kapsu každý tak 5 milionů. Kausa klekla a potrestán nebyl nikdo !!! Navatyp si namastí kapsu z 230 mil na 190 . Takto udělala ED - KONEC své jediné pořádné protikorupční AKCI.Občané žádné slavné vítězství občané nad KORUPCÍ neviděli a neslyšeli. ...


25. července 2006
Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze: Zdá se, že velkoryse přidělované peníze bez mandátu voličů přeci jenom začnou být vyšetřovány ... - kausa Občan versus metropole


16. června 2006
Žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu na neplatnost voleb - kausa Občan versus metropole

Dopis ze dne 1. června 2006 předsedovi vlády
... Dlouholetý předseda Místní organisace - Barrandov a tedy taky Tvůj předseda, slepý přítel Jan Jelínek leží v nemocnici, kde mu uřízli nohu. Manželku má také slepou a dceru nezletilou. Zatímco lumpové a křiváci co zavinili nynější propadáky soc. dem. p. Gross, s. Tvrdík a s. Přibyl pobírají tučné prebendy. ...


30. května 2006
Tisková konference sdružení Občané za svá práva v Praze , Magistrát hl. m. Prahy, 29. 5. 2006 - kausa Občan versus metropole


29. května 2006
Dopis ze dne 25. května 2006 primátorovi hl. m. Prahy
... dovolujeme si Vás požádat, abyste ještě před volbami do poslanecké sněmovny dne 2.a 3. června 2006 vydal jednoznačné veřejné prohlášení, že tyto volby nemohou být v žádném případě zpochybněny. ...


25. května 2006
Mimořádná tisková konference sdružení Občané za svá práva v Praze


15. května 2006
Dopis ze dne 3. května 2006 nejvyšší státní zástupkyni
... Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, obracíme se na Vás s důvěrou, že prověříte výše uvedené skutečnosti a přijmete taková opatření, aby v žádném případě nebylo možno např. pro porušení Ústavy čl. 5 či z jiných důvodů napadnout výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 2. a 3. června 2006. Současně si dovolujeme Vás požádat o Vaše písemné stanovisko. ...


6. března 2006
Dopis ze dne 25. února 2006 ministrovi financí
... Kolik finančních prostředků promrhal FNM poskytováním financí na různé nadace a organizace v roce 2004 a 2005? /Proto, jak se zdá, byl FNM pořád rok co rok na mizině, i když tam tekly desetimiliardy./ ...

Dopis ze dne 25. února 2006 ministryni informatiky
... Nedávno rozdělovalo Ministerstvo informatiky 200 milionů na granty z veřejných peněz. Tato informace se v tisku objevila, bohužel, asi pro nedostatek místa, tam nebyla zveřejněna jména komisařů či porotců, co tyto peníze rozdělovali. ...

Dopis ze dne 25. února 2006 předsedovi vlády
... Nejméně 10 x jsi mi řekl svoje oblíbené rčení - "Společně chyceni - Společně pověšeni". Zdá se, že od tohoto svého hesla jsi notně ustoupil ...


22. února 2006
Stížnost Radě České televize
... Důvodem je naprosté selhání a úmyslná dehonestace presidenta Polské republiky, který přijel na první přátelskou návštěvu České republiky. Je to v krátké době již podruhé, co Česká televize úmyslně selhala. ...


17. února 2006
Otevřený dopis Lechu Kaczynskemu, prezidentu Polské republiky


6. února 2006
Občan versus metropole: Základem demokracie jsou volby; Praha má však krajské zastupitele jmenovány ...