. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pryč s cenzurou

Evropská komise:

Plán D, nebo Plán A - Antidemokracie, Antidebata, Antidialog ?!

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

TISKOVÁ ZPRÁVA

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM EVROPSKÉ KOMISE

Věc: Největší mediální podvod 21. století v rámci Evropské unie

Dne 13. října 2005 oznámila Evropská komise zahájení PLÁNU D (demokracie, dialog, diskuse), který položí základy pro širší diskusi o budoucnosti Evropy. Paní Margot Wallströmová, místopředsedkyně Komise odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii, při zahájení plánu prohlásila: "Plán D spočívá v diskusi, dialogu a schopnosti naslouchat. Lidé stojí před problémy, které přináší globalizace a zajímá je, jak se bude dále vyvíjet zaměstnanost, důchodové zabezpečení, migrace a životní úroveň."

A jaká je skutečnost? První zastávkou při realizaci Plánu D byla Česká republika. V pátek dne 18. listopadu 2005 měla místopředsedkyně Evropské komise paní Wallströmová besedu se studenty v jedné pražské kavárně. Od nich byla dostatečně informována o názorech a problémech studentů ve vztahu k EU. Na tomto setkání byla též veřejně požádána, aby sdělila své stanovisko ke skutečnosti, že v Kraji Praha jsou krajští zastupitelé jmenováni , tak jak bývá zvykem v konstitučních monarchiích, nikoli voleni, jak požaduje Ústava.

Večer od 20:30 hod. byl přímý přenos české veřejnoprávní televize s představiteli Evropské komise. Jako diváci byli pozváni pouze studenti , přestože jejich názory již předtím paní Wallströmová vyslechla.

Nebylo umožněno právě těm skupinám občanů, které jsou výslovně uvedeny v Plánu D,s e tohoto přímého přenosu zúčastnit. Nebyl pozván ani předseda Rady seniorů České republiky, který by se jistě rád dotázal na stále klesající poměr mezi důchodem a mzdou, který má podle prognózy české vlády klesnout na 37,5 %, což je hluboko pod úrovní, kterou stanoví Mezinárodní organizace práce. V nebližší době se připravuje tak prudké zvýšení nájemného v Praze, že mnoho seniorů bude nuceno se vystěhovat na venkov.

Mladí lidé by jistě poukázali na skutečnost, že Česká republika má nejnižší porodnost v Evropě, kdy na jednu ženu připadá prakticky pouze jedno narozené dítě. Při tomto stavu během historicky krátké doby původní obyvatelstvo se stane minoritou. Nebyli přizvání do diskuze ani zástupci malého a středního podnikání, aby se dověděli, co pro ně Evropská unie pozitivního či negativního připravuje. A tak bychom mohli pokračovat, neboť o těchto závažných problémech česká veřejnoprávní média za účasti občanů v přímých přenosech žádné seriozní diskuze vůbec nevedou .

Již před deseti lety napsal známý maďarský filosof Tamas, že v České republice jsou centrálně řízena média. Veřejnoprávní Česká televize za posledních deset let zavedla systém, podle něhož v politických diskuzích, vysílaných přímým přenosem, se střídá cca 20 předem vybraných lidí. Tyto diskuze jsou bez osobní účasti občanů , kteří nejen že se nemohou vůbec na nic zeptat, ale ani potleskem vyjádřit podporu či nesouhlas s vyslovovanými názory.

Naskýtá se otázka, zda místopředsedkyně Evropské komise do takto předem zmanipulované diskuze v programu České televize vstoupila nevědomky. Pak ale na svém místě pro komunikační strategii nemá podle našeho názoru co pohledávat. Naskýtá se ale další otázka: že takto organizovanou "diskusi" sama připravila.

Potom je však nutno Plán D přejmenovat na PLÁN A: Antidemokracie, Antidialog, Antidiskuze.

Praha byla vždy místem evropských mocenských střetů. Nebylo náhodou, že v roce 1938 jsme byli první obětí německé agrese. V roce 1948 zde provedli komunisté za vydatné podpory Sovětského svazu puč, který následně vyvolal potřebu vzniku NATO. V roce 1968 nás přepadl tehdejší spojenec Sovětský svaz. Ale myšlenkám, které zde vznikly, zabránit nemohl a samotný akt sovětské agrese podstatně přispěl k jeho následujícímu rozpadu.

Vážení představitelé Evropské komise, pokud hodláte i v dalších zemích Evropské unie pokračovat v mediálním podvodu tak, jak jste jej prezentovali 18.listopadu v Praze, tak to je nejlepší cesta, jak Evropskou unii postupně rozložit.

V Praze dne 21. listopadu 2005

Ing. Karel Berka
předseda

Ing. Aleš Moravec
místopředseda


Odpověd Evropské komise

Překlad odpovědi Evropské komise

Stížnost Radě České televize

Otevřený dopis ústavním činitelům ČR