. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pryč s cenzurou

Příspěvek pro Českokrumlovskou mediální konferenci 19. – 20. dubna 2007

TÉMA: JAK ODBLOKOVAT CESTU K DIGITALIZACI?
PROBLÉMY MEDIÁLNÍ LEGISLATIVY

I.

V době překotných změn a rychlého rozvoje nových technologií je třeba co nejrychleji i upravit příslušnou legislativu. Za tím účelem jsme dne 2. dubna 2007 předali na ministerstvo kultury a Stálé komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny i Senátu formou občanské iniciativy náš návrh na změnu některých mediálních zákonů /Příloha 1/. Pokud se týká současného stavu přidělování licencí novým provozovatelům digitálních TV, zastáváme následující stanovisko:

V televizní pořadu OVM na České televizi dne 17. 4. 2007 řekl národní koordinátor pro digitální vysílání v ČR, že celá záležitost je vlastně otázkou prvotního politického rozhodnutí. Od něj se ve skutečnosti odvíjí vše, co se dosud událo, i co bude následovat.

Od roku 1990 se nacházíme v situaci, kdy svoboda projevu je sice Ústavou zaručena. Ale v dnešní době mediokracie s překvapením konstatujeme, že od té doby možnosti publikovat v rozhodujících médiích má pouze několik desítek těch samých politiků, komentátorů a analytiků. Dostali jsme se do situace, kdy se občané z hlediska možnosti zveřejnění svých názorů v rozhodujících médiích dělí na dvě kategorie:

A/ Privilegovaní – občané 1. kategorie. Mají přístup do médií prakticky vždy a všude, vyjadřují se k věcem, kterým mnohdy ani nerozumí. Žádná oponentura k jejich denně hlásaným názorům, které zásadním způsobem ovlivňují občany ČR, ve skutečnosti neexistuje.

B/ Neprivilegovaní – občané 2. kategorie. Těch je 99 %. Nemají vůbec žádnou možnost vyjádřit se do médií a jejich názory jsou veřejně cenzurovány.

V roce 2005, po krachu schvalovacího procesu evropské ústavy ve Francii a v Holandsku, přišla Evropská komise s nápadem vytvořit PLÁN D – Demokracie, Diskuze, Debata. Jediné médium byla zvolena televize, jako naprosto nejúčinnější prostředek pro přímé, nejrychlejší a nejefektivnější ovlivňování názorů občanů.

V této souvislosti si musíme položit otázku: Jaké jsou vlastně zájmy rozhodujících hráčů na českém televizním trhu?

1.Vláda – kterákoli je zrovna u moci, tak jejím jediným zájmem je vyhrát příští volby. K tomu využije všech prostředků, včetně všech zlozvyků, které převzala od předchozí vlády.

2.Vlastníci soukromých TV – jediným úkolem jimi dosazených managementů je dosažení co nejvyššího zisku.

3. Občané – diváci. Těch se nikdo neptá. Až dosud byli zcela pasivními příjemci informací, zábavy či naučných pořadů.

Jaká je zásadní změna při zavedení digitálních TV? Velice se mýlí ti diskutující v pořadu OVM, kteří s vážnou tváří tvrdili, že rozhodující je další nárůst počtu programů. Tak to vůbec není. Rozhodující je možnost interaktivní diskuze přímo mezi TV studiem a diváky v reálném čase. Tato záležitost zcela mění politický pohled z hlediska volebních výsledků. Kdyby již dnes mávnutím kouzelného proutku bylo v provozu všech 15 interaktivních televizních stanic /které žádají o licenci/, situace v příštích volbách by se zcela změnila. Proto žádná současná vláda, ať už je modrá, zelená či červená, nepřipustí uvedení nových digitálních TV stanic do provozu dříve jak v říjnu 2010, tj. po příštích parlamentních volbách. Tento termín také zazněl v pořadu OVM, i když pouze okrajově v souvislosti s vypínáním analogového vysílání.

Z toho vyplývá i úvaha, že již nyní se bojuje o vítěze voleb na období 2010 – 2114. Kdo vyhraje příští volby, má k dispozici rozdělení státního rozpočtu ve výši cca 4 000 miliard Kč. I po očištění od mandatorních výdajů je to velice slušná částka. Proto je lepší nevydat nyní digitální licence, a formou arbitráží po několika letech dát jako odstupné 1,5 miliardy Kč současným, uměle vytvořeným „neúspěšným“ žadatelům.

Jaký je možný další postup? Zrušit licenční postupy a nahradit jej přesně stejně jako u tiskového zákona pouhou registrací /evidencí/. Co vlastně potřebuje majitel tiskového periodika, aby mohl vydávat tisk? Redakci, tiskárnu a distribuci. Co potřebuje majitel digitální TV? Redakci /studio/ , přenosovou cestu a distribuci. Distribuci zajišťuje buď kabelem, satelitem, nově mobilním telefonem a nebo terrestriálním vysíláním. V tomto posledním případě stačí, když ČTÚ bude zajišťovat technickou podporu. Majitelé nových digitálních TV si sami zajistí distribuci. Například výstavbou vlastních přenosových cest, tak jak na to správně poukázal bývalý poslanec pan Kučera. Nebo se dohodne přímo se společností České radiokomunikace či s jiným podnikem, který mu zajistí vysílání TV signálu až do přijímače TV diváka.

II.

V nejbližší době se připravuje novela mediálních zákonů. K navrhované změně je nutno přistoupit i s alternativou zrušení licenčních řízení. Vždyť již příští rok budou vysílat mobilní operátoři televizi v DVB-H. To jim chce skutečně někdo opět předepisovat obsah vysílání a následně jej kontrolovat? Kdo byl přítomen jednání Stále komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny dne 10.4.2007, kdy se projednávala výroční zpráva RRTV, byl přítomen i zcela absurdní debatě o tom, že RRTV chce kontrolovat obsah TV vysílání na období 16 let. Jen pro porovnání je třeba uvést, že před 16 lety zahájily provoz v ČR první mobilní telefonní sítě v pásmu 450 MHz. Tehdy se platilo i za přijímaný hovor /nikoli jako nyní pouze za vysílaný/. Napadlo by tehdy někoho, že mobilní telefony budou přenášet i TV vysílání? A co bude za příštích 16 let? S touto perspektivou je třeba změnit mediální zákony!!!

Závěrem je i jedna potěšující zpráva. S názorem na zrušení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání přišlo nezávisle na nás i sdružení eStat, které je velice blízko dnešní vládě. A pokud se podrobně seznámíte s článkem „Jak je to s digitálním soudem doopravdy“ /Příloha 2/, tak je v něm výslovně uvedeno, v souvislosti s udělováním digitálních TV licencí, že „viníka hledejme spíše u regulátora“. Tudíž i mladí TV nadšenci, jak sami sebe nazývají, přišli nezávisle na to, že dnešní systém umělého přidělování licencí nikam nevede a pouze se stal zásadní brzdou nejen technologického, ale již i společenského pokroku a narušuje nově se rozvíjející demokracii v České republice.

V Praze dne 18. dubna 2007

Ing. Karel Berka
předseda o.s.

Přílohy:

1/ Dopis na ministerstvo kultury „Občanská iniciativa – návrh na změnu některých mediálních zákonů“ ze dne 2. dubna 2007
2/ POLEMIKA: Jak je to s digitálním soudem doopravdy /Zdroj: Neviditelný pes 18. dubna 2007/