. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pryč s cenzurou

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ V PRAZE

Rooseveltova 5, 160 00 PRAHA 6
Mail: [email protected]

1/ Rada Českého rozhlasu
Vinohradská 12
120 99 Praha 1


-----------------------------

Na vědomí a se žádostí o podporu:

2/ Vážená paní
MUDr. Džamila Stehlíková
ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny
nábřeží Edwarda Beneše
118 01 Praha 1

3/ Rada seniorů ČR
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3

4/ Svaz důchodců ČR
nám, W. Churchilla 2
113 59 Praha 3


-------------------------------

Pro informaci zasláno i prezidentu republiky


_________________________________________________

V Praze dne 11. června 2007

VĚC: STÍŽNOST V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 484/1991 Sb. PROTI OPĚTNÉMU ZAVEDENÍ CENZURY PO 17 LETECH, V PROGRAMU ČESKÉHO ROZHLASU RADIOFÓRUM

ODŮVODNĚNÍ

V roce 1990 bylo v Českém rozhlase slavnostně zahájeno vysílání pořadu Radiofórum. Na rozdíl od totalitního režimu bylo umožněno posluchačskými telefonáty vyjádřit přímo svoje občanské postoje k závažným aktuálním otázkám. Postupným technologickým rozvojem je v současné době umožněna diskuze zejména mladší generaci po internetu. Starší generace, ale nejen ona, nemá doposud ve velké většině možnost využívat internet. Jedná se o sociální skupinu více jak jednoho milionu pravidelných posluchačů Českého rozhlasu. Pro tyto občany byl po dobu 17 let pořad Radiofórum prakticky jedinou možností, jak v rámci nově se rozvíjející demokracie vyjádřit necenzurovaně svoje názory na aktuální politické, hospodářské a sociální otázky.

Posluchačské telefonáty ve veřejnoprávním Českém rozhlasu byly dnem 18. května 2007 zrušeny bez náhrady. Vedoucí redakce publicistiky Radiožurnálu pan Dudek rozhodl, že „Interakci mezi posluchači a hosty studia přeneseme na internet“ /Příloha /. Tím podle našeho názoru porušil:

- zákon č. 484/1991 Sb. § 2, odst. 2, podle kterého hlavním úkolem veřejné služby je poskytování informací pro svobodné vytváření názorů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na věk, aby odrážely rozmanitost názorů v pluralitní společnosti

- KODEX Českého rozhlasu již v Preambuli, odst. c) podle kterého se Český rozhlas zvláště vyvaruje společenské segregace,
odst. d) má ČRo představovat fórum pro veřejnou diskuzi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek.
čl. 7.1 Český rozhlas vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu.
čl. 18 Zákaz diskriminace z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině.

Dále se v Preambuli uvádí, že "Český rozhlas přispívá k vytváření prostoru pro svobodu slova, myšlení a tvorby, v němž může vyrůstat demokracie. Předpokladem úspěšného plnění je neustále hledat a posilovat zpětné vazby s veřejností".

ZÁVĚR

Svoboda může být jen tam, kde se lidé rozhodují na základě argumentů, kde probíhá diskuze se snahou dopídit se pravdy. A to mezi občany, kteří mají příležitost se ptát, a politiky, kterým nezbývá než odpovídat. Tedy nikoli oddělení světa politiky, do nějž mají přístup jen ti, kteří vybráni stranickými sekretariáty přišli k mandátům, a světa lidí bez mandátů, které nesmí napadnout mluvit do veřejných věcí /volně citováno z Literárních novin č. 23-2007/.

Dovolujeme si proto požádat váženou Radu Českého rozhlasu, která podle zákona zastupuje veřejnost, aby prosadila opětné zavedení posluchačských telefonátů v pořadu Radiofórum.

Pokud je povoleno podat stížnost pouze koncesionářům – osobám fyzickým, potom vezměte toto podání jako stížnost poplatníka Českého rozhlasu od roku 1967, Ing. Karla Berky.

S úctou

Ing. Karel Berka
předseda


ČRo zrušil živé telefonáty, lidé ho viní z cenzury , iDnes.cz, 22. 6. 2007