. Občané za svá práva v Praze

Občané za svá práva v Praze

Pryč s cenzurou


Dopis ze dne 21. května 2007 předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Protest proti neveřejnému zasedání Rady České tiskové kanceláře dne 26. dubna 2007


Příspěvek pro Českokrumlovskou mediální konferenci 19. – 20. dubna 2007


Příspěvek pro seminář: Digitalizace – budoucnost televizního vysílání


Ústavní stížnost Strany Občanské Sebeobrany proti cenzuře a porušování zásad rovné a svobodné demokratické soutěže politických stran ve volbách


Otevřený dopis Lechu Kaczynskemu, prezidentu Polské republiky


Evropská komise: Plán D, nebo Plán A - Antidemokracie, Antidebata, Antidialog ?!