. Občané za svá práva v Praze
Občané za svá práva v Praze

Novinky


4. února 2015

... Trojkoalice v Praze měla být štikou, která osloví voliče a dá do pořádku dlouhodobě neřešené záležitosti v Praze, zejména nesmírné mrhání finančními prostředky. Naprosto fatální je při tom smlouva koloniálního typu, kdy předchozí vedení Prahy darovalo firmě Veolia ZADARMO provozování pražské vodovodní infrastruktury na období 2013 -2028. Ztráty pro občany hlavního města Prahy jsou neuvěřitelné:. 13,5 miliardy Kč, takže každý obyvatel Prahy včetně kojenců zaplatí NAVÍC 10.000,. Kč za vodu. ...

SELHÁNÍ TROJKOALICE (KDU-ČSL, ZELENÍ ,STAN) V ZASTUPITELSTVU HL.M.PRAHY


2. února 2015

... Ztráty pro občany hlavního města Prahy při době trvání smlouvy do roku 2028 mohou dosáhnout částky vyšší jak 13.500.000.000 Kč - 13,5 miliard Kč. Znamená to, že každý obyvatel hl.m. Prahy včetně kojenců a seniorů zaplatí NAVÍC za vodné a stočné nejméně 10.000 Kč. ...

Vypovězení podvodné smlouvy na pronájem pražské vodovodní infrastruktury s PVK (Veolia)


2. února 2015

... vzhledem k tomu, že účelem Vaší odpovědi na zasedání Zastupitelstva bylo ukázat, že moje vystoupení bylo z právního hlediska zcela nekvalifikované a veřejně mě dehonestovat za účelem, abych již příště k problému s megapodvodem s pražskou vodou na zasedání Zastupitelstva nevystupoval, dovoluji si Vás požádat o omluvu na nejbližším zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, to je dne 19. února 2015, v bodě programu Interpelace občanů ...

Žádost o veřejnou omluvu radní RNDr. Jany Plamínkové


23. ledna 2015

... Výsledkem jeho práce na výstavbě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze je, že Evropská komise odmítla přidělit dotaci ve výši 6 - 10 miliard Kč Praze právě proto, že celková délka smlouvy s Veolií (1998-2028) přesáhla pravidla EK, podle kterých délka smlouvy nesmí přesáhnout patnáct let. Při delším období se totiž již nejedná o podporu hlavnímu městu Praze, ale o podporu soukromému subjektu, tj. firmě Veolia. Takže hl. m. Praha následně zvýšilo občanům cenu vody tak, aby toto zvýšení uhradilo náklady na výstavbu ÚČOV, namísto dotace z Evropské komise. ...

Petr Štěpánek předsedou Strany zelených?


21. ledna 2015

... Ústavní soud několika svými nálezy uložil hlavnímu městu Praha, aby si legislativní agendu zajišťovalo samo. Přesto primátorka p. Krnáčová dává lukrativní zakázky svému kamarádovi z Transparency International advokátovi Mgr. Petru Prchalovi miliony Kč za to, že "čte snad všechny materiály, než je projedná městská rada a neváhá ani radit kolegům Krnáčové, když to potřebují". Odbor legislativní na Magistrátu hl.m. Praha zaměstnává 16 právníků. ...

Krnáčová vyplácí milióny svým kámošům


16. ledna 2015

... Jsme přesvědčeni o tom, že ve skutečně demokratické společnosti se nesmí stát, aby vyhrávali soudní řízení multi-miliardáři proti nemajetným za použití porušování procesních zákonů a unfair chování soudců odvolacích soudů k žalovaným nemajetným občanům. Pokud by totiž vstoupil v platnost odvolací rozsudek Městského soudu v Praze, byl by již nemajetný Tomáš Berka bezdomovec, spal by pod mostem, a to za naprostého nezájmu tzv. demokratické společnosti ...

Ochrana osobnosti, nebo prachů?


12. ledna 2015

... Tím, že primátorka Krnáčová zastupitelům hl.m. Prahy a veřejnosti zrušila lednové zasedání ZHMP, dopustila se neomluvitelného pro-korupčního opatření. Prostě veřejná podpora korupce podle hesla ANO - my vládneme a vy - zastupitelé a veřejnost, zavřete ústa, mlčte a slepě nás poslouchejte. Pod takovou nestydatost se přihlásili i zastupitelé za ČSSD, KDU-ČSL,ZELENÍ a STAN. Takový úpadek nastal v hlavním městě Praze po nástupu primátorky Krnáčové. ...

První veřejný skandál pražské primátorky Krnáčové


17. prosince 2014

... Požadujeme zrušení smlouvy s firmou Veolia na provozování pražské vodovodní infrastruktury na období 2013 - 2028. Vzhledem k tomu, že podvodem obdržela Veolia tento pronájem ZADARMO, je povinností pražských zastupitelů tuto smlouvy vypovědět ...

Pozvánka na zasedání ZHMP dne 18. 12. 2014


11. listopadu 2014

... Nyní se opět pokouší narychlo ing. Nouza, za zády a bez souhlasu nově zvoleného Zastupitelstva hl.m. Prahy, o totéž. Než by zkrátil smlouvu s Veolií na 15 let, opět zkouší oddělit ÚČOV od pražské vodohospodářské infrastruktury a doufá, že "zmákne" Evropskou komisi. A když mu to nevyjde? Tak Praha přijde o 11 miliard Kč! ...

Pražská voda - Jak získat do rozpočtu 11 miliard Kč?


30. října 2014

... Vzhledem k tomu, jakým způsobem p. Adriana Krnáčová zachází s finančními prostředky České republiky, není u ní záruka, že by se k financím hlavního města Prahy nechovala obdobně. Přitom za čtyřleté funkční období hl.m. Praha rozděluje 200.000.000.000 Kč (200 miliard Kč). ...

Tisková zpráva


10. října 2014

... Při konání voleb pouze jeden den, by se ušetřilo více jak 250 milionů Kč. Ministr financí, který si stěžuje, že mu chybí finanční prostředky na sociální služby, najednou tyto peníze nechce. Proč? Je bezpodmínečně nutné, aby se i v České republice volilo jako v ostatních civilizovaných zemích Evropy pouze jeden den tak, aby volební schránka byla po celou dobu trvání voleb pod přímou a osobní kontrolou volební komise! ...

Tisková zpráva


7. října 2014

... Nyní se situace opakuje. Za stejný čin, který se udál před čtyřmi roky, posílá česká justice Ing. Jiřího Fialu do vězení s nástupem trestu dne 10. října 2014, to je v první den voleb. Toto není náhoda, ale pokus české justice dehonestovat ministryni spravedlnosti prof. JUDr. Helenu Válkovou CSc. ...

Tisková zpráva

... Podvodná smlouva na pronájem pražské vodovodní infrastruktury, podle které zahraniční vodárenské společnosti byly dány veškeré zisky z našeho národního bohatství - pražské vody - na období 2013 - 2028 ZADARMO, je ve volební kampani zcela utajena. Informujeme proto veřejnost o volebních podvodnících - p. Krnáčové za hnutí ANO a primátora Hudečka za TOP 09, kteří rukou společnou a nerozdílnou podporují pokračování ve smlouvě koloniálního typu. Kobližkoví voliči v Praze se po volbách mají na co těšit - budou platit za vodu NAVÍC 10.000 Kč za každého obyvatele Prahy včetně kojenců…...

Tisková zpráva


27. září 2014

... Vážený pane Michale, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, učiňte prosím veškeré kroky, vedoucí k zastavení této politické frašky, nazývané "volbami" do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volby se totiž konají proto, aby vyjádřily vůli občanů, jak pokračovat dále v řízení města, a nikoli, jak si sami sobě, na základě podivných voleb, přidělovat neprůhledné zakázky, jak předvedla kandidátka hnutí ANO na primátorku, paní Adriana Krnáčová, ředitelka Transparency International. 91 PROCENT NEÚČASTI, ČILI PROTESTU OBČANŮ PRAHY, PROTI SOUČASNÉMU VOLEBNÍMU SYSTÉMU, JE VÝMLUVNÝM DOKLADEM KOLAPSU DEMOKRACIE V ČESKÉ REPUBLICE. ...

Stížnost Evropské komisi na konání voleb v hlavním městě Praze, které se mají konat ve dnech 10. a 11. října 2014


25. září 2014

... Paní Adriana Krnáčová nemá z výše uvedeného proto řádnou kvalifikaci na primátorku hlavního města Prahy. Požádáme všechny politické subjekty kandidující v Praze, aby vysvětlili voličům, že paní Krnáčovou nemohou na tak důležitý post volit. ...

Občané za svá práva: Krnáčová nemůže být primátorkou hlavního města Prahy


11. září 2014

Vystoupení ing. Aleše Moravce na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 11. 9. 2014

Pražská voda - vystoupení ing. Aleše Moravce na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy


3. června 2014

Červnový koncert, Karel Berka - klavír

Červnový koncert, Karel Berka - klavír


23. května 2014

... Například občanská iniciativa Občané za svá práva už hovoří o ústavní stížnosti. ...

Zákon může změnit volby


18. května 2014

... Kvůli stavbě také Občané za svá práva v Praze podali trestní oznámení pro podezření z porušení povinností při správě cizího majetku. Nelíbil se jim převod akcií společnosti Vítězné náměstí, která projekt připravuje. ...

Miliardář Kellner oslaví padesátku a v Praze chystá několik výrazných staveb


6. května 2014

... Tento návrh je ale v přímém rozporu se závazným judikátem Ústavního soudu č. 11/11 ze dne 29. března 2011, podle kterého se volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy musí konat podle zákona o volbách do obcí, což umožňuje rozdělit Prahu na více volebních obvodů. ...

Tisková zpráva


20. března 2014

Pozvánka na výjimečný koncert

Pozvánka na výjimečný koncert


6. března 2014

... Na základě výše uvedených skutečností byla paní Krnáčová s platností od 1. ledna 2008 vynuceně propuštěna z činné služby u Transparency International. ...

Požadavek na odvolání náměstkyně ministra vnitra paní Adriany Krnáčové


28. února 2014

... ZMĚNA ČESKÉ JUSTICE NA JUSTICI SPRAVEDLIVOU ...

Pozvánka na setkání s občany


26. února 2014

... Ve svém článku "Důvěra v justici je momentálně skoro nejhorší v porevoluční éře", uveřejněný dne 25. 2. 2014 v deníku PRÁVO konstatujete, že justice v České republice se po podivném převratu v roce 1989 dostala až na dno únosnosti pro občany ČR. Tehdy se vládnoucí komunistická elita vzdala moci politické, aby jí polistopadová vládní garnitura prostřednictvím soudruha Čalfy a spol. transformovala do moci ekonomické, přes kterou bývalé komunistické elity ovládají současnou politickou scénu. ...

Otevřený dopis ministryni spravedlnosti


13. února 2014

... Zastupitelé Městské části Praha 6 jsou podle § 4 zákona o hlavnim městě Praze pouhými správci majetku občanů. Při plnění svych úkolů jsou zastupitelé podle § 2 odst. 2 povinni chránit veřejný zájem. V případě přijetí více jak dvaceti milionů Kč od společnosti, u které je důvodné podezření, že nemohla získat tyto finančni prostředky legálni cestou, či že dokonce se může jednat o legalizaci vynosů z trestné činnosti, je nutno, aby tyto skutečnosti prověřily orgány k tomu určené. ...

Key Investment - kšefty s akciemi


22. října 2013

... Vážený pane prezidente, jak jsme se zmínili již v úvodu našeho dopisu, máte po prvé v dějinách republiky výjimečný mandát na základě přímé volby. Proto se na Vás dovolujeme obrátit s prosbou o pomoc, když všechny dosavadní mechanismy na vypovězení nezákonné smlouvy se zahraniční vodárenskou společností selhaly. ...

Pražská voda - dopis prezidentu republiky


25. září 2013

... Těsně předtím jej totiž oslovili představitelé organizovaného zločinu Praze, zástupci klubu ČSSD, a nařídili lídrovi pražské kandidátky ČSSD, nestraníkovi p. Zavadilovi, že na zasedání Zastupitelstva nesmí vystoupit, a přinutili jej opustit budovu!!! Takto neslavně, v politickém suterénu, skončil v Praze předseda celostátních odborů. Vůbec nepochopil sílu organizovaného zločinu, který ovládl pražský klub zastupitelů ČSSD ...

Pražská voda - tisková zpráva


24. července 2013

... Ing. Karel Berka: Podvod s pražskou vodou uskutečněný TOP 09 - podvodnou privatizaci mají zaplatit občané Prahy ze svých kapes. Naprosté selhání primátora Hudečka - dostal se na úroveň svých předchůdců - finančního náměstka Paroubka a exprimátora Béma. ...

Pražská voda


16. června 2013

... "Za pouhé dva dny zničí každého, včetně předsedy vlády. Tak ´oni´nastavili pravdila hry. Nyní budou všichni poslanci hezky poslouchat ´načalstvo´, aby také neskončili v díře jako exministr a další," ...

Berka: Oni nastavili pravidla. Klidně zničí i premiéra


21. ledna 2013

Vystoupení Ing. Karla Berky na Velkém sněmu, Praha 19. ledna 2013

Vystoupení Ing. Karla Berky na Velkém sněmu, Praha 19. ledna 2013


9. ledna 2013

... VÁŽENÍ PORAŽENÍ KANDIDÁTI na prezidenta České republiky, pane senátore Okamuro a spol. Sami vidíte, že Vaše šance na zvolení prezidentem byly ve skutečnosti nulové. Zúčastnili jste se pouze nedůstojných mediálních hrátek. Nicméně život nekončí. Nabízíme Vám spolupráci na to, abychom společnými silami změnili protiústavní zákony a do příštích voleb zabránili jejich falšování. DEMOKRACII SI MUSÍME VYBOJOVAT. ...

Dopis poraženým kandidátům na prezidenta ČR


1. prosince 2012

... Husarský kousek se povedl pražskému politickému aktivistovi a předsedovi politického hnutí Pražané za svá práva Karlu Berkovi. Během let několikrát podával trestní oznámení na policii, aby se neprůhledným prodloužením smluv hl. města Prahy s Veolií (respektive firmou Vivendi) zabývala. ...

Kauza Veolia. Policie začala případ prošetřovat


12. listopadu 2012

Demonstrace před zasedáním Zastupitelstva Prahy 6, 9. listopadu 2012 Demonstrace před zasedáním Zastupitelstva Prahy 6, 9. listopadu 2012

Demonstrace před zasedáním Zastupitelstva Prahy 6, 9. listopadu 2012


12. října 2012

Občané spěte! Ne vy, ale chrabrá i tajná státní policie má volby pod kontrolou!


9. října 2012

... Výše uvedená škoda vznikla tím, že v rozporu s privatizačním projektem, který byl vládou schválen na období 1998 - 2013, podepsalo hl.m. Praha se zahraničním partnerem i další smlouvu na období 2013 - 2028 ZADARMO. ...

Další trestní oznámení v kause privatizace pražské vody


8. října 2012

... zveme všechny voliče na pátek dne 12, října 2012 ve 22 hodin do volební místnosti v Praze 2, Londýnská 34, kde budeme nenásilnou cestou hájit naše ústavní právo na tajné volby ...

Tisková zpráva - důrazný protest proti falšování voleb v České republice


26. září 2012

Praha chce větší kontrolu nad pitnou vodou

Ing. Karel Berka v ČT1 24. září 2012


17. září 2012

Demonstrace a zasedání Zastupitelstva Prahy 6, 14. září 2012 Demonstrace a zasedání Zastupitelstva Prahy 6, 14. září 2012

Demonstrace a zasedání Zastupitelstva Prahy 6, 14. září 2012


12. září 2012

Zasedání Rady České televize 12. 9. 2012 Zasedání Rady České televize 12. 9. 2012

Vystoupení ing. Karla Berky na zasedání Rady České televize 12. 9. 2012


11. září 2012

... K tomu ještě přistupuje ZÁKAZ diskuzí ve veřenoprávních médiích s kandidáty do PARLAMENTU. S politováním jsme byli proto nuceni obrátit se na orgány Rady Evropy. Pokud totiž výsledky voleb nereflektují vůli voličů, vytváří se nebezpečí změny vlády násilnou cestou. Tomu chceme zabránit a předpokládáme, že mezinárodní společenství dokáže prosadit vyjádření vůle občanů České republiky ve svobodných a tajných volbách. ...

Stížnost Radě Evropy


3. září 2012

... Vážení představitelé Poslanecké sněmovny, uvědomte si prosím, že pokud zvolíte zástupce české pobočky zahraniční vládní organizace Transparency International za člena NKÚ, znamená to, že až do konce svého funkčního období p.Bureše, to je do roku 2023, ztratí Nejvyšší kontrolní úřad svojí nezávislost, která je zakotvena přímo v Ústavě. NKÚ se stane pouhým přívěskem, a vzhledem k její mediální síle, zřejmě i pouhým vykonavatelem zahraničních zájmů Transpartency International. ...

Dopis poslanecké sněmovně


29. srpna 2012

... Jako dlouholetý předseda Poslanecké sněmovny jistě víte, že podle Ústavy České republiky čl. 5 je politický systém založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran a čl. 6 Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodující je rovněž čl. 9, odst. 3 Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. ...

Stížnost na zákaz předvolebních diskuzních pořadů v ČT; 29. 8. 2012


18. srpna 2012

... "Primátor Svoboda, hamba národa" provolal například předseda občanského sdružení "Občané za svá práva v Praze" Karel Berka v souvislosti s tím, že primátor Prahy Bohuslav Svoboda nejprve odmítl uctít památku primátora dr. Otakara Klapky, který byl před sedmdesáti lety popraven německými okupanty, a následně zneuctil symbol nezávislosti naší země průvodem Prague Pride u pomníku patrona české země sv. Václava ...

Hlas normálu v homosexualisty okupované Praze


7. srpna 2012

... Vážený pane primátore, při uctění památky Vašeho předchůdce, kterého naši nepřátelé popravili, jste fatálně selhal. Pokud prosadíte jako primátor, který si vzal záštitu nad Prague Pride, aby bylo znesvěceno symbolické místo naší nezávislosti u pomníku patrona české země, sv. Václava, selžete způsobem, který je vzhledem k Vaší funkci a povinnostem při správě hlavního města Prahy neodpustitelný. ...

>dopis primátorovi hlavního města Prahy


2. srpna 2012

... Znamená to, že česká pobočka je plně závislá na svém ústředí v Berlíně. Nepřipomíná vám tento vztah finanční podřízenosti, včetně naprosté kontroly její činnosti, skutečnost, jak se dříve koncipovaly smlouvy mezi ústředními mocnostmi a jejich koloniemi? A víte, kdo podepsal tuto koloniální smlouvu za TIC České republika? Pan Mgr. Václav Láska těsně poté, kdy odešel jako detektiv z firmy pana Bárty – ABL. ...

Transparency opět v plném lesku


22. července 2012

... Berka předně odmítá mluvit o kontrole v DPP jako o auditu. "Mediálně se mluví o auditu. Ve skutečnosti ale Mgr. Láska dostal zadání: ´právní posouzení smluv, smluvních vztahů a smluvních plnění´. Toto zadání není audit, v žádném případě. Navíc pouhé smluvní plnění je nutno doplnit podrobným ekonomickým rozborem. To je skutečně velmi náročné u podniku, který má monopol na jedné straně, a na druhé straně mnohamiliardové dotace. ...

Berka kritizuje půjčku pro DPP. "Dárek" Bakalovi?


13. července 2012

Videozáznam tiskové konference k zahájení senátní kampaně hnutí Pražané za svá práva


3. července 2012

... V naší PETICI požadujeme splnění pěti bodů, které pokládáme za základ pro dobrou výchovu dětí jejich vlastními otci. Z našeho pohledu, který je jistě subjektivní, však již byl splněn bod 1. naší PETICE, ve kterém jsme požadovali odstoupení ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, jehož represivní politika vůči českým a moravským otcům zkrachovala. Navrhujeme Vám proto - u příležitosti Vašeho nástupu do čela ministerstva spravedlnosti - korektní dialog, jehož výsledkem by byla vzájemná spolupráce na změně a výkladu současných zákonů. ...

dopis JUDr. Pavlu Blažkovi, Ph.D., ministrovi spravedlnosti


20. června 2012

... Požadujeme: ... Odstoupení ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila ...

Pozvánka na demonstraci 21. června 2012


18. června 2012

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 24. 5. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy 24. 5. 2012

Demonstrace proti asociální politice ČSSD v oblasti bydlení, 18. 6. 2012


14. června 2012

... ČSSD poté, co přijala zpackaný Zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který z mnohých občanů již udělala bezdomovce, ačkoliv má ve svém názvu sociální, pokračuje ve své asociální politice v oblasti bydlení ...

Pozvánka na demonstraci 18. června 2012


3. června 2012

... Pokud bychom přistoupili na takovýto výklad Ústavy, podle kterého poslanec, který je ve vazbě, se nesmí zúčastnit zasedání sněmovny (což ještě dnes opět předseda ÚPV JUDr. Marek Benda zopakoval na TV Prima), popíráme princip, že dokud není občan pravomocně odsouzen, je nutno na něj pohlížet jako na dosud neodsouzeného. Výklad Ústavy podle "oustavně právních vejborů" vydává poslance jako zástupce moci zákonodárné zcela na pospas moci výkonné. ...

dopis MUDr. Davidu Rathovi, politickému vězni 2012


24. května 2012

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 24. 5. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy 24. 5. 2012

Občané požadují jejich trestní stíhání a pražští potentáti se smějí - zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy 24. 5. 2012


29. března 2012

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy 29. 3. 2012

Zbavte se Veolie, získáte 8 miliard! - zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy 29. 3. 2012


19. března 2012

... Vzhledem k tomu, že jste vydal dne 27. října 2010 ještě jako předseda tehdy opoziční strany SMER prohlášení, podle kterého jste protestoval proti činnosti a politizování pobočky Transparency International na Slovensku, které prokazatelně poškozuje zájmy Slovenska, nabízíme Vám naší Analýzu k využití. ...

dopis předsedovi vlády Slovenské republiky Doc. JUDr. Robertu Ficovi, CSc.


27. února 2012

... Extrémistický výklad zákona o hl.m. Praze panem primátorem, že stačí při jednání zastupitelstva být jediný přítomný, to je předsedající, a 62 zastupitelů vůbec nemusí být přítomno, zcela devastuje politickou kulturu v Praze a hlavně deklasuje bohulibé úmysly interpelací občanů. ...

Primátor hl. m. Prahy jako kůl v plotě


20. února 2012

... demonstrace občanských sdružení proti zneužívání institutu vazby k bezdůvodnému věznění občanských aktivistů. Posledním je případ politického vězně Aloise Hlásenského, na kterého byla soudkyní Kalovou z Okresního soudu ve Vyškově absurdně uvalena t.zv útěková vazba, přestože se p. Hlásenský prokazatelně zdržuje v místě bydliště a pravidelně si vyzvedává poštu ...

Pozvánka na demonstraci 20. února 2012


14. února 2012

... Pokud to nyní Senát nenapraví, prokáže svojí naprostou zbytečnost. Předkládáme Vám následující návrhy. Jejich podrobné zdůvodnění včetně příloh je uvedeno v dopisu prezidentu republiky ze dne 21. října 2011, který je nedílnou součástí našeho podání. ...

Dopis předsedovi Senátu Parlamentu ČR Milanu Štěchovi


6. února 2012

Čeká Prahu tunel Svoboda?

Rozhovor Ing. Karla Berky pro Haló TV noviny, 1. 2. 2012


28. ledna 2012

Rozhovor Ing. Karla Berky pro Českou televizi, 28. 1. 2012 Rozhovor Ing. Karla Berky pro Českou televizi, 28. 1. 2012 Rozhovor Ing. Karla Berky pro Českou televizi, 28. 1. 2012

Rozhovor Ing. Karla Berky pro Českou televizi, 28. 1. 2012


17. ledna 2012

... Vzhledem k tomu, že Ústavní soud zamítl stížnost na volby v Praze politickému hnutí Pražané za svá práva pod záminkou, že to přece byl pan prezident, který vyhlásil volby do kraje Praha podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí,(viz kniha HLAVA XXII) tak je třeba pomoci panu prezidentovi tak, aby v červenci 2012 mohl v souladu s Ústavou vyhlásit svobodné volby do "Kraje hlavní město Praha" ve stejném termínu jako volby do ostatních krajů České republiky. ...

Dopis místopředsedkyni vlády Mgr. Karolině Peake


9. ledna 2012

... Než se přistoupí k reformám, je nutno podle našeho názoru nejprve dodržovat stávající Ústavu. Proto jsme Vás upozornili naším podáním ze dne 21. října 2011 na selhání ústavních institucí České republiky a zdvořile jsme Vás požádali o pomoc a o uskutečnění příslušných opatření v rámci Vašich kompetencí, svěřených Vám Ústavou. Je totiž prokázáno, že pokud vládnoucí vrstva sama nedodržuje Ústavu, je pouze otázkou času, kdy nastane nikým nezvládnutelná anarchie a s ní spojený rozklad státu. ...

Dopis prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi CSc.


21. prosince 2011

... Hned na svém úvodním zasedání nové vládnoucí vrstvy jste porušili veškeré volební prohlášení představitelů obou "pravicových" politických stran. Zcela bezprecedentně, zbytečně a bez jakékoli veřejné diskuze s občany jste se rozhodli k dnešnímu zadlužení každého občana hl.m. Prahy, které činí cca 30 000 Kč, připojit i další zadlužení s možností o dalších 11 000 Kč. To znamená na každou čtyřčlennou rodinu zadlužení cca 160 000 Kč, přičemž tento dluh se bude splácet až do roku 2040, možná i déle. ...

Otevřený dopis primátorovi, Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy - Revoluce v rozpočtu 2012


16. prosince 2011

Zachraňte Spořilov! - zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy 15. 12. 2011 Zachraňte Spořilov! - zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy 15. 12. 2011 Zachraňte Spořilov! - zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy 15. 12. 2011

Zachraňte Spořilov! - Demonstrace občanů proti nadměrné dopravě na Spořilově a jejich vystoupení na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 15. prosince 2011


12. prosince 2011

... PO SKONČENÍ PŘESUN NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, KDE ODMÍTNEME ASOCIÁLNÍ ROZPOČET NA ROK 2012, KTERÝ NEŘEŠÍ ANI PRAŽSKOU DOPRAVU, NIČÍCÍ ZDRAVÍ OBYVATEL, ANI BYTOVOU KRIZI, NEMAJÍCÍ OBDOBY OD ROKU 1989...

Pozvánka na demonstraci 15. prosince 2011


22. listopadu 2011

Velký volební podvod aneb Jak to všechno začalo! Velký volební podvod aneb Jak to všechno začalo! Velký volební podvod aneb Jak to všechno začalo!

Velký volební podvod aneb Jak to všechno začalo! Reportáž o tom, jak začal velký volební podvod s nekonáním krajských voleb v hlavním městě Praze


8. listopadu 2011

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 3. 11. 2011 Zastupitelstvo hl. m. Prahy 3. 11. 2011

Vystoupení Ing. Karla Berky a Ing. Aleše Moravce na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 3. listopadu 2011


3. listopadu 2011

Slovanská epopej před pražským magistrátem; 3. 11. 2011 Slovanská epopej před pražským magistrátem; 3. 11. 2011

Slovanská epopej před pražským magistrátem; 3. listopadu 2011


21. října 2011

... obrátili jsme se na Vás jako na nejvyššího představitele České republiky, či hlavu státu, jak je uvedeno v Ústavě. Zdvořile si Vás dovolujeme požádat, zda byste zvážil, jakým způsobem za podpory občanů provést nápravu v tak zásadních záležitostech, jako je selhání ústavních institucí ...

Dopis prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi CSc.


29. září 2011

Petici Za propuštění politického vězně Ing. Jiřího Fialy, svobodné volby soudců, opětovné zavedení soudních porot projedná ve středu dne 5. října 2011 ve 14.30 hodin petiční výbor Senátu a ve středu dne 12. října 2011 ve 17.15 hodin petiční výbor Poslanecké sněmovny.

Tisková zpráva sdružení Občané za svá práva

Videozáznam ze Senátu

Videozáznam z Poslanecké sněmovny


29. září 2011

... Aby zastupitelé pochopili, že být pražským zastupitelem neznamená pouze dělat kšefty a sledovat výši svého konta v domácích a zahraničních bankách. Mít vizi budoucnosti, vycházející z tradic a z historie hlavního města, není něco imaginárního a překonaného. Úcta ke svým hrdinům, jako je primátor JUDr. Otakar Klapka, je nezastupitelná. Čest jeho památce! ...

Tisková zpráva sdružení Občané za svá práva


22. září 2011

Ve čtvrtek dne 22. září 2011 projednává Petiční výbor Poslanecké sněmovny návrh dalšího postupu při projednávání PETICE
- propuštění politického vězně Ing. Jiřího Fialy z nezákonného uvěznění
- svobodné volby soudců
- obnovení soudních porot.

Tisková zpráva sdružení Občané za svá práva


19. září 2011

... podporujeme Vaše úsilí o spravedlivější rozpočtové určení daní (RUD). Na příkladu hlavního města Prahy Vám chceme ilustrovat, kam mizí v Praze veřejné finanční prostředky a jakým způsobem jsou za tím účelem falšovány volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy ...

Dopis Petru Gazdíkovi, předsedovi hnutí Starostové a nezávislí


4. srpna 2011

... V demokratickém státě, jehož obnovu jsme zahájili před 22 lety, přece nemůže být normální, aby jste byl dán několikrát do několikaměsíční vazby, a potom vyššími soudy opět osvobozen, jednou dokonce na přímý zásah prezidenta republiky a následně se Vám soudy omlouvaly a stát Vám vyplácel odškodné za neoprávněné uvržení do vazby. Přitom o tom, kdo Vás tam uvrhl, se nesmí veřejně vůbec hovořit ... "

Dopis politickému vězni Ing. Jiřímu Fialovi


3. srpna 2011

... Proč tu bylo tolik policajtů? Odpověď: "Vše je v kompetenci justiční stráže, zeptejte se předsedy soudu…" "Odsouzený nedostal rozsudek po tolika týdnech, vždyť to je poprava bez rozsudku, to jsou padesátá léta komunistického teroru…" Těch silných i siláckých výroků zde bylo slyšet velmi mnoho… Proč se tak málo nebo proč se vůbec nepíše o podobných soudních jednáních, nenatáčejí zde televize? Pět let po vynesení štrasburského rozsudku a ten absurdní život má pokračovat dál? Veřejnost je otupělá, nevědomá, lhostejná, zaměstnaná, vyčerpaná, nevěří vládě, parlamentu, svým zástupcům, kteří ji mnohokrát dokázali zklamat. ... "

PETICE za OKAMŽITÉ PROPUŠTĚNÍ POLITICKÉHO VĚZNĚ ING. JIŘÍHO FIALY a za SVOBODNÉ VOLBY SOUDCŮ a opětné zavedení SOUDNÍCH POROT


24. června 2011

Volba soudních přísedících Zastupitelstvem hl. m. Prahy 23. června 2011 Volba soudních přísedících Zastupitelstvem hl. m. Prahy 23. června 2011

Volba soudních přísedících Zastupitelstvem hl. m. Prahy 23. června 2011


13. června 2011

Pozvánka na 1. český Den otců

Neděle 19. června 2011 v 10.30 hodin na Mariánském náměstí, Praha 1.


6. června 2011

Pozvánka na shromáždění k uctění památky Dr. Milady Horákové a proti justičním zločinům

Středa 8. června 2011 v 7.30 hodin před soudním areálem Na Míčánkách, Praha 10, ulice 28.pluku

Leták


16. května 2011

"... naše občanské sdružení vysoce oceňuje přínos lidu Spojených států v oblasti lidských práv. Nicméně jsme přesvědčeni, že lidská práva jsou nedělitelná. Nelze bojovat proti porušování základních lidských práv v některých zemích. Naproti tomu jiné země, konkrétně Českou republiku, označit za stát demokratický a proto přehlížet určité excesy, které se zde vymykají demokratickým pravidlům..."

Dopis velvyslanci Spojených států amerických , 16. 5. 2011


11. května 2011

"Berka považuje uvěznění Fialy za další projev opakované šikany ze strany české justice. Připomněl, že Filala byl vícekrát donucen dovolat se svých zákonných práv, v jednom případě i úspěšnou žalobou proti České republice až ve Štrasburku. Česká justice však nebyla schopna ani po této prohře revidovat svá nezákonná pochybení. Podle Berky se nadále úspěšnému žalobci skrytě a veřejně mstí."

Prvnízprávy.cz , 11. 5. 2011


28. dubna 2011

Výstražná demonstrace dne 28. 4. 2011 Výstražná demonstrace dne 28. 4. 2011

Výstražná demonstrace dne 28. 4. 2011

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 28. 4. 2011 s vystoupením Ing. Karla Berky a Ing. Aleše Moravce Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 28. 4. 2011 s vystoupením Ing. Karla Berky a Ing. Aleše Moravce

Videozáznam ze zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 28. 4. 2011 s vystoupením Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky


26. dubna 2011

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy spojené s výstražnou demonstrací

Čtvrtek 28. dubna 2011 od 8.30 do 9 hodin Mariánské nám. 2 Praha 1


1. dubna 2011

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 31. 3. 2011 s vystoupením Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 31. 3. 2011 s vystoupením Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky

Videozáznam zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 31. 3. 2011 s vystoupením Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky


30. března 2011

Mediální mýty a skutečnost - Tisková zpráva politického hnutí Pražané za svá práva k rozhodnutí Ústavního soudu ve věci pražských komunálních voleb


21. února 2011

zasedání Zastupitelstva Prahy 4 dne 18. 2. 2011 s vystoupením Ing. Karla Berky

Videozáznam zasedání Zastupitelstva Prahy 4 dne 18. 2. 2011 s vystoupením Ing. Karla Berky


20. února 2011

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 2. 2011 s vystoupením Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 2. 2011 s vystoupením Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky

Videozáznam zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 17. 2. 2011 s vystoupením Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky


10. února 2011

Zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 9. 2. 2011 s projednáním petice sdružení Občané za svá práva v Praze požadující zrušení prodloužení smlouvy s vodárenskou společností Veolia Zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 9. 2. 2011 s projednáním petice sdružení Občané za svá práva v Praze požadující zrušení prodloužení smlouvy s vodárenskou společností Veolia

Videozáznam zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 9. 2. 2011 s projednáním PETICE občanů požadujících ZRUŠENÍ PRODLOUŽENÍ SMLOUVY s vodárenskou společností Veolia


21. ledna 2011

Politické hnutí Pražané za svá práva podalo ústavní stížnost na neplatnost voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy


11. ledna 2011

Podpořte svým podpisem PETICI občanů požadujících ZRUŠENÍ PRODLOUŽENÍ SMLOUVY s vodárenskou společností Veolia


13. prosince 2010

Sdružení Občané za svá práva v Praze píše Zastupitelstvu hl. m. Prahy: ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ "PRIVATIZACE PRAŽSKÉ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY" JAKO ŘÁDNÝ BOD PROGRAMU NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DNE 28. LEDNA 2011


15. listopadu 2010

Sdružení Občané za svá práva v Praze vyzývá Zastupitelstvo Městské části Praha 4: NEVOLTE PŘI OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZÁJMU ING. PAVLA HORÁLKA STAROSTOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO JEHO NEMORÁLNÍ JEDNÁNÍ


29. října 2010

Politické hnutí Pražané za svá práva podalo stížnost na neplatnost voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy


6. října 2010

Pozvánka na tiskovou konferenci politického hnutí Pražané za svá práva , která se konat 7. října 2010


3. října 2010

Stanovisko politického hnutí Pražané za svá práva k porušení zákona hl.m. Prahou ve věci pozemků pod domy družstevní bytové výstavby , 1. 10. 2010


20. září 2010

Videozáznam ze setkání občanů a veřejné projednání petice - Byty , 20. 9. 2010


12. září 2010

Pozvánka na setkání občanů a veřejné projednání petice - Byty , 20. 9. 2010

Pondělí 20. září 2010 v 17 hodin, Zasedací síň Zastupitelstva hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2 Praha 1


2. září 2010

Vítězství politického vězně nad „shnilými strukturami“

Pondělí 20. září 2010 v 17 hodin, Zasedací síň Zastupitelstva hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2 Praha 1


31. srpna 2010

Videozáznam z tiskové konference politického hnutí Pražané za svá práva


30. srpna 2010

Pozvánka na tiskovou konferenci politického hnutí Pražané za svá práva , která se konat 31. srpna 2010


28. července 2010

Videozáznamy a písemné přepisy vystoupení Ing. Karla Berky, Ing. Aleše Moravce a Ing. Jiřího Válka zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy , dne 17. června 2010


13. července 2010

Podpořte politické hnutí Pražané za svá práva , jde i o vaše zájmy...


4. června 2010

Zveme na DEMONSTRACI PROTI ZVŮLI ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 v úterý 8. června 2010 od 12 do 13 hodin


26. května 2010

Pozvánka na další demonstraci proti aroganci pražské radnice, 27. 5. 2010

... radši ji zbouráme... Demonstrace proti aroganci pražské radnice, 27. 5. 2010


20. května 2010

Demonstrace proti aroganci pražské radnice, 20. 5. 2010 Demonstrace proti aroganci pražské radnice, 20. 5. 2010

Demonstrace proti aroganci pražské radnice a bytové krizi v Praze, 20. 5. 2010


15. května 2010

Pozvánka na demonstraci proti bytové krizi v Praze, 20. 5. 2010

Pozvánka na demonstraci proti aroganci pražské radnice a bytové krizi v Praze, 20. 5. 2010


5. května 2010

... Transparentnost privatizace bytového fondu; slušné bydlení pro sociálně slabé spoluobčany ...

Videozáznam ze setkání občanů a veřejné projednání petice - Byty, 3. 5. 2010


30. dubna 2010

... Vážený pane generální řediteli, dovolujeme si Vás proto touto cestou pořádat, aby veřejnoprávní Česká televize dokázala svou oprávněnost ve vybíraní více jak 4 000 000 000 Kč od občanů a odvysílala přímým a necenzurovaným přenosem SETKÁNÍ S OBČANY, na které je pozván i primátor hlavního města Prahy. ...

Bude "naše - vaše" veřejnoprávní ČT informovat nebo cenzurovat?!


26. dubna 2010

P O Z V Á N K A na tiskovou konferenci na téma BYTOVÁ KRIZE A NAPROSTÁ ANARCHIE V BYTOVÉ POLITICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

KDE: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2 Praha 1, 1. patro č. dv. 135

KDY: středa 28. dubna 2010 ve 12 hodin

Podrobnosti zde


26. dubna 2010

... Pouze občané sami mohou na základě plně transparentních pravidel financovat politické strany a politická hnutí. Tím se stane volební boj opět soubojem idejí a programů, a nikoli jednostranným "vymýváním mozků" občanů v médiích tak, jak se to děje nyní. (...) Politická reprezentace zadlužila hlavní město Praha 25 miliardami Kč až do roku 2034. Pokus o kontrolu zadlužení "shora", od zvolených zastupitelů a poslanců, fatálně selhal. Další zadlužení bude možné pouze na základě přímého souhlasu občanů - např. v referendu. ...

Podpořte vznik politického hnutí Pražané za svá práva podpisy pod petici


16. března 2010

P O Z V Á N K A NA SETKÁNÍ OBČANŮ A VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PETICE "Za spravedlivou privatizaci obecních bytů a za dostupné nájemní bydlení v hlavním městě Praze" ze dne 26. března 2009

KDE: Zasedací sál Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

KDY: Pondělí dne 3. května 2010 v 17.00 hodin

Podrobnosti zde


22. února 2010

... Pražská ODS se bojí malých politických stran a má plán jak jim zamezit vstup do magistrátu... ...

I v Praze se opět blíží komunální volby, takže na pražské politické scéně přituhuje...


15. února 2010

... Po posouzení všech relevantních informací a důkazů (...) jsem se rozhodl poprvé využít své pravomoci kárného žalobce (...) a podal jsem Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zahájení kárného řízení vůči místopředsedovi Vrchního soudu v Praze JUDr. Jaroslavu Burešovi. ...

Došlo i na místopředsedu Vrchního soudu v Praze: Veřejný ochránce práv podal návrh na kárné řízení s JUDr. Jaroslavem Burešem

Podrobnosti přináší Justiční kanál


23. ledna 2010

Causa manželů Cicholských skončila veřejným zasedáním odvolacího soudu; Městský soud v Praze potvrdil vinu obžalovaných a změnil panu Cicholskému nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání tří let na trest podmíněný. Osvojitelkou jejich dcery je údajně místostarostka Prahy 5. Bude i další pátrání manželů Cicholských po svém ukradeném dítěti úspěšné?

Cicholští - jak lidská hanebnost a nenávist ničí jejich rodinu


17. prosince 2009

... Důvodnost Vaší stížnosti byla shledána až při posuzování jednání předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Trojánka při jednání konaném dne 4.5.2009 ve věci vedené pod sp.zn. 14 Cmo 192/2008, když zakázal konkrétní osobě zrad veřejnosti pořizování zvukového záznamu zjednání. Za toto jednání, které bylo v rozporu s ust. § 6 odst. 3 zákona o soudech i ustálenou judikaturou, jsem předsedovi senátu JUDr. Vojtěchu Trojánkovi udělila podle § 88a zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, výtku. ...

Na každého jednou dojde: Ministryně spravedlnosti kárně potrestala soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Vojtěcha Trojánka, který si svou nezávislost plete s právní zvůlí


8. prosince 2009

... Tím, že jste nenechali v červnu vystoupit zástupce občanských sdružení k petici, porušili jste základní občanské právo a vrátili jsme se zpět až do roku 1780, to je na rozhraní feudalismu a nastávajícího osvícenství. Císař Josef II. na rozdíl od vás, vážení zastupitelé, byl osvícený vladař. Přijal petici občanů ve Vsetíně v roce 1780 a na základě toho schválil toleranční patent. Mnozí víte, jaký to byl zlom ve společnosti. Jeho kolega ve Francii skončil správně na popravišti, protože odmítl jednat se svými poddanými. Přeji vám, vážení zastupitelé, abyste byli ve svém vládnutí úspěšní. Pokud takto budete pokračovat, i když osobně jsem proti násilí, nemůže vám nikdo zaručit, že neskončíte stejně jako Ludvík XVI. ...

Vystoupení Ing. Karla Berky na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 28. 11. 2009


2. prosince 2009

Causa manželů Cicholských pokračovala veřejným zasedáním odvolacího soudu; jednání Městského soudu v Praze bylo odročeno na 21. ledna 2010 ve 12.30 hodin do jednací síně č. 197, 3. poschodí.

Cicholští - jak lidská hanebnost a nenávist ničí jejich rodinu


27. listopadu 2009

Demonstrace proti bytové krizi v Praze, 26. 11. 2009 Demonstrace proti bytové krizi v Praze, 26. 11. 2009

Demonstrace proti bytové krizi v Praze, 26. 11. 2009


4. listopadu 2009

Privatizace se může zkomplikovat: V privatizaci a v nájemném obecních bytů nastala totální anarchie. Tvrdí to sdružení Občané za svá práva v Praze, kterému vadí podmínky za jakých městské části prodávají a pronajímají bytové jednotky ve svém vlastnictví...

zpravodajství Českého rozhlasu - Regina


19. října 2009

Pomozte nám se sběrem podpisů pod petici, může ovlivnit i vaše bydlení...

Petice


1. října 2009

Co tají výbor bytové politiky hl. města Prahy?; 1. 10. 2009 Co tají výbor bytové politiky hl. města Prahy?; 1. 10. 2009

Co tají výbor bytové politiky hl. města Prahy?; 1. 10. 2009


10. září 2009

Demonstrace za spravedlivou privatizaci obecních bytů v Praze 3, 10. 9. 2009 Demonstrace za spravedlivou privatizaci obecních bytů v Praze 3, 10. 9. 2009

Demonstrace za spravedlivou privatizaci obecních bytů v Praze 3, 10. 9. 2009


2. července 2009

V hlavním líčení proti manželům Cicholským dostal od bezejmenného senátu pan Cicholský tři roky na tvrdo, jeho manželka "jen" tři roky v pětileté podmínce. Aby už konečně přestali otravovat, že jim tentýž soud ukradl dítě...

Cicholští - jak lidská hanebnost a nenávist ničí jejich rodinu


24. dubna 2009

... dovolujeme si Vás touto cestou požádat, aby jste vyvinul maximální úsilí k tomu, aby byl zachován Azylový dům v Praze 11 v současné podobě. Pokud by jste se mohl vhodnou formou omluvit zahraničním dobročinným organizacím, určitě by to prospělo renomé České republiky ...
Dopis ministru zahraničních věcí a dalším ve věci Azylového domu v Praze 11


22. dubna 2009

Boj o azyl - jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, 22. 4. 2009 Boj o azyl - jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, 22. 4. 2009 Boj o azyl - jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, 22. 4. 2009

Boj o azyl VI. - jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, 22. 4. 2009


21. dubna 2009

Pozvánka na 2. demonstraci za spravedlivou privatizaci obecních bytů v Praze


14. dubna 2009Demonstrace za spravedlivý odprodej obecních bytů všem oprávněným nájemníkům MČ Praha 2


31. března 2009

Sdružení Občané za svá práva v Praze podporuje zvolení senátora Jaromíra Štětiny europoslancem


26. března 2009Druhá demonstrace proti nespravedlivé privatizaci bytů na Městské části Praha 3


17. března 2009

Demonstrace proti nespravedlivé privatizaci bytů na Městské části Praha 3


12. března 2009

Hlavní líčení v kause Cicholských pokračovalo výslechem svědků. U některých svědkyň z Motolské nemocnice bylo pozoruhodné, jak přes značný časový odstup byly schopné manžele Cicholské očerňovat, pokud ovšem díky otázkám obhájce a pana Cicholského vypadly z role, jejich vypovídací schopnost značně poklesla. Ostatní svědkové, kteří dceru Cicholských jako lékaři ošetřovali, nic závadného v jejich péči neshledali. Jednání soudu skončilo námitkou podjatosti senátu a celého soudu poté, co předsedkyně senátu odmítla přijmout významné listinné důkazy obhajoby a obhájci znemožnila před závěrečnými řečmi poradit se s oběma svými klienty.

Cicholští - jak lidská hanebnost a nenávist ničí jejich rodinu


19. února 2009Boj o azyl IV. a V. - demonstrace před magistrátem hl. m. Prahy a projednání petice zastuputelstvem, 19. února 2009


17. února 2009Boj o azyl III. - předání petice Evropské komisi, 17. února 2009


9. února 2009

ŽÁDÁME ZRUŠENÍ POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ i v hl.m. Praze

POZVÁNKA NA DEMONSTRACI proti diskriminaci pražských seniorů a rodin s malými dětmi


28. ledna 2009

K probíhající petici přidalo svůj hlas již přes 5 tisíc lidí. K evangelickému sboru, který se nedávno kvůli azylovému domu přestěhoval do jeho těsného sousedství, připojila svůj nesouhlas i synodní rada ČCE a představitelé odborných organizací. Kauza azylový dům totiž má i podstatný celospolečenský rozměr.

Demonstrace dne 29. 1. 2009 před Magistrátem hl. m. Prahy k rozhodnutí Městské části Praha 11 a sociálního výboru zastupitestva hl. m. Prahy ukončit činnost azylového domu


21. ledna 2009

Rada městské části Praha 11 dala svým usnesením číslo 0885/23/R/2008 ze dne 5. listopadu 2008 občanskému sdružení "Společnou cestou" výpověď z nájmu. Do konce února 2009 musejí všichni obyvatelé Azylového domu výše uvedené prostory opustit, přesto, že jsou z podstatné části vybudovány i za soukromé finanční prostředky. Že v azylovém domě není sklad cihel, které se mohou bez problému vyklidit, ale že zde žije a je připraven pobyt pro desítky žen a rodin s malými dětmi, které se ocitly v krizové situaci, kterou jim specialisté z Azylového domu pomohou dlouhodobě řešit, to Zastupitelstvo Městské části Praha 11 vůbec nezajímá.

Demonstrace k rozhodnutí Městské části Praha 11 a sociálního výboru zastupitestva hl. m. Prahy ukončit činnost azylového domu


19. ledna 2009

V kause Cicholských vychází najevo další zrůdné skutečnosti, jakým způsobem jim bylo odebráno dítě a jak na ně bylo vykonstruováno obvinění. Kausa pokračuje ve čtvrtek 22. 1. od 9 hodin u Obvodního soudu pro Prahu 5, budova B, č. 3/1. patro. Podpořte je svou účastí. I mlčící veřejnost v soudní síni má významnou sílu postavit se bezpráví a být oporou křivě obviňovaným.

Cicholští - jak lidská hanebnost a nenávist ničí jejich rodinu


15. ledna 2009

Pan Jiří Simon se oběsil během silvestrovské noci na budově nákupního centra v Jihlavě na protest proti stavbě obchodního ráje a proti praktikám, které provázely výstavbu. Vzpomínkového shromáždění se zúčastnili i představitelé sdružení Občané za svá práva.

Shromáždění občanů k uctění památky pana Jiřího Simona, 10. ledna 2009


14. prosince 2008Shromáždění obyvatel Domova důchodců v Praze - Bohnicích, 11. prosince 2008


28. listopadu 2008Rozpočet hl. města Prahy na rok 2009


10. listopadu 2008

... Nyní se o ně až do konce roku 2014 bude starat firma EXCHANGE s.r.o., která má v náplni práce směnárenskou činnost a operace s valutami, a firma OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o., která je realitní kanceláří a staví benzinové pumpy. Ve sdružení je dále jedna fyzická osoba, nezapsaná v obchodním rejstříku, a Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. , které ještě nemá v sídle společnosti Praha 1, Kaprova 14/13 ani vlastní kancelář. ...
Nové éra péče o klienty Domovů pro seniory


23. října 2008

... Primátor hl.m Prahy MUDr. Pavel Bém nepravdivě informoval naše nejstarší spoluobčany, žijící v v penzionech pro seniory a v domovech důchodce. Nezajistil řádnou smlouvu, která jim umožní dožít v klidu dosavadním bytě. Podpořil poskytovat péči o naše nejstarší spoluobčany firmám, které se sociální a zdravotní péčí nemají nic společného. Je proto třeba otevřeně sdělit občanům hlavního města Prahy: jediným způsobem, jako v stáru neskončit bez střechy nad hlavou a jak se bránit nové, polistopadové šlechtě, je NEVOLIT DO SENÁTU KANDIDÁTY OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY V PRAZE: PANA SCHWARZE, PANA ŠKALOUDA, PANA KLADÍVKA ...
Prohlášení Hanebný čin promátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma


21. října 2008

... Z výše uvedeného plyne, že z osmi členů návrhové komise bylo 5 členů, to je většina, přímo odpovědno za stav, provozování či prodej společnosti PVK a.s. Vzhledem k tomu, že na pořadu 47. zasedání se projednávalo celkem 22 bodů, naskýtá se otázka: bylo složení návrhové komise v této souvislosti náhodné, či nikoli ? ...
Pražská voda - nová kausa


15. října 2008

... Žádáme osobně o vydání hlasovacích lístků pro volby do kraje Praha dne 17. a 18. října 2008. ÚSTAVU a ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY JE NUTNO BEZPOD-MÍNEČNĚ DODRŽOVAT.HLAVNÍ MĚSTO PRAHA NEMÁ PODLE ÚSTAVY ŽÁDNOU VÝJIMKU PROTI OSTATNÍM KRAJŮM ČESKÉ REPUBLIKY. ...
Žádost o vydání hlasovacích lístků do zastupitelstva vyššího územně samosprávného celku - kraje Hlavní město Praha


23. září 2008

... Dlouhodobý spor mezi seniory, kteří obývají městské penzióny, a magistrátem končí. Po více než roce vyjednávání je na světě dohoda, která seniorům zajistí klidné dožití v těchto zařízeních. „Konečně máme od města garanci, ne slovní, ale právně zakotvenou ve smlouvách,“ ...
Senioři vybojovali nájemní smlouvy


19. září 2008Další demonstrace důchodců proti pražskému magistrátu , 18. září 2008


11. září 2008

... Rada hl.m. Prahy svým usnesením 1012 ze dne 5. srpna 2008 rozhodla o vítězi veřejné zakázky na službu "Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích", a zakázku přidělila Evropskému sociálně zdravotnímu centru o.p.s. Otázka je jednoduchá: Jak to, že vítěz veřejné zakázky na provozování Domova pro seniory Bohnice, Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. si již v červenci 2008 požádal o dotaci pro Domov pro seniory, když Rada hl.m. Prahy rozhodla o přidělení zakázky až 5. srpna 2008? To již předem věděl, že bude vybrán? Nelze toto kvalifikovat např. jako důvodné podezření z pletich při veřejné soutěži? ...
Radní Janeček versus pražští důchodci - Kauza se uspěšně vyvíjí: podáno již druhé trestní oznámení


11. srpna 2008

... Během 7-mi let ač bez zázemí si pan Cicholský stěžoval na jednání úřednic a podával to písemě. Kdyby byl MINISTR V NAŠEM PRÁVNÍM STÁTĚ NEBO MĚL ZA SEBOU ALESPOŇ ZASTUPITELE,ASI BY TO DOPADLO ÚPLNĚ JINAK. Takhle sám to moc vyhrát nemohl. Tak mu provedli parádní kousek s exekucí a s vytržením nemocného dí- těte,jeho odebráním , zákazem rodičovského styku. pomluvou o týrání a následně odvezením neznámo kam nemocného děťátka - toť sociální stát našich soudkyň K TOMU SE MUSEL HLÁSIT 14 - DENNĚ NA SOCIÁLNÍ ODBOR - P-5 , KDE SE NACHÁZÍ, A TAM TO PSALI DO SEŠITU. ...
Cicholští - jak lidská hanebnost a nenávist ničí jejich rodinu


25. července 2008

... Budeme-li nadále postupovat tímto stylem, jak začíná být zvykem v Senátu, to znamená přerušovat bez dalšího rozpravy a hlasovat o ukončení diskuse, tak se budeme blížit za chvíli opravdu dobám před 20 lety. ...
Projednání petice "ZA DODRŽENÍ ÚSTAVY A ZA KONÁNÍ SVOBODNÝCH VOLEB DO KRAJE PRAHA V ROCE 2008" v Senátu Parlamentu ČR dne 16. 7. 2008


28. června 2008


Důchodci proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici - jednání s radním Janečkem a vystoupení Ing. Aleše Moravce a Ing. Karla Berky na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 19. června 2008


19. června 2008
... Návrh na přejmenování současné adresy Zastupitelstva hl.m. Prahy z Mariánského náměstí na MAFIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. Tak jej totiž označili protestující umělci a podle všeobecného názoru občanů hl.m. Prahy přesně vystihuje to, že řízení města dosavadním způsobem mohou vést pouze lidé mafiánského ražení ...
Tisková zpráva ze zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. června 2008


9. června 2008
... Těch více jak 100 milionů Kč, které v rozporu s ÚSTAVOU tyto politické strany neoprávněně získaly, zcela demoralizují pražskou politickou scénu a jsou v naprostém rozporu s článkem 5 ÚSTAVY, podle kterého je politický systém v České republice založen na volné soutěži politických stran. Jakápak "volná soutěž", když mají některé strany více jak 100 milionů Kč neoprávněně navíc na volební kampaň, a tím jsou ostatní politické strany naprosto znevýhodněny. ...
Petice "ZA DODRŽENÍ ÚSTAVY A ZA KONÁNÍ SVOBODNÝCH VOLEB DO KRAJE PRAHA V ROCE 2008"


29. května 2008Další demonstrace divadelníků, důchodců a občanů proti pražskému magistrátu , 29. května 2008


5. května 2008
... "Poslední rok nejistoty se velmi negativně projevil i na zdraví nás všech. Ze 110 současných obyvatel penzionu Střížkov je 32 obyvatel ve věku 75 až 80 let a 48 obyvatel starších 80 let. Za těchto okolností jsme se rozhodli přistoupit k podpisu této nájemní smlouvy, přestože z ní nevyplývá jistota našeho klidného dožití v současných domovech. Nemáme už sílu ani prostředky k boji s větrnými mlýny. Jsme v t í s n i a jinou volbu nemáme." ...
Radní Janeček versus pražští důchodci - sdružení Občané za svá práva v Praze podává trestní oznámení


24. dubna 2008Důchodci + kultura = Občané za svá práva v Praze , 24. dubna 2008


23. dubna 2008
... Informace, které uvádíte, jsou závažné. Pokud je česká pobočka Transparency International, která zařazuje naši zemi do svých žebříčků korupce, skutečně dotována penězi českých daňových poplatníků, je to na pováženou. (...) Váš postřeh, že česká pobočka této společnosti je v jedné osobě policajt, podnikatel a úředník rozhodující o miliardách, je trefný. ...
Odpověď prezidenta republiky z 12. 3. 2008 na otevřený dopis v kause Transparency International


27. března 2008Druhá demonstrace důchodců proti vystěhování z magistrátních bytů na ulici, 27. března 2008


19. března 2008
... Podstatné na této záležitosti je, že se jedná o občany, kteří celý život řádně pracovali a platili si zdravotní a sociální pojištění. Přesto mohou skončit během několika let na ulici jako bezdomovci. ...
Otevřený dopis ministru práce a sociálních věcí a další představitelům


DEMONSTRACE
PROTI VYSTĚHOVÁNÍ DŮCHODCŮ
Z MAGISTRÁTNÍCH BYTŮ NA ULICI

Nedělejte z důchodců, kteří celý život řádně pracovali a platili si na důchod
BEZDOMOVCE!

KDE: RADNICE, Mariánské náměstí 2, PRAHA 1

KDY: Čtvrtek 28. února 2008, 8.30 hodin

Reportáž z demonstrace


9. února 2008
... Aby byla zachována reputace,důstojnost,profesionalita a čest Státního zastupitelství,Vás žádáme,abyste proti nehoráznému rozsudku , všemi svými zákonnými prostředky zajistila,aby tento rozsudek JUDr. Zelenky nenabyl právní moci .Jste totiž v tomto státě jediná,kdo to může udělat ...
dopis sdružení Občané za svá práva nejvyšší státní zástupkyni; 5. 12. 2007


28. ledna 2008
... Domníváme se, že daleko horší je, když jsou nepřetržitě klamáni a manipulováni nejen lidé, ale přímo Česká republika. Proto si dovolujeme se na Vás obrátit se závažným upozorněním na nebezpečné skutečnosti, které podle našeho názoru dospívají až k přímému ohrožení nezávislosti a národní bezpečnosti České republiky. Nebezpečí z dalšího vývoje v České republice spatřujeme v tom, že Vaše názory na některé NGO´s se ukázaly nejen pravdivé, ale nynější stav a hlavně další výhled jsou bohužel ještě horší, než jsme si mohli i v nejhorším snu vůbec představit. ...
Otevřený dopis sdružení Občané za svá práva prezidentu republiky; 22. 1. 2008


25. ledna 2008
... Skutečným účelem činnosti české pobočky zahraniční společnosti Transparency International je však co nejvíce poškodit hospodářství České republiky, jak uvidíme dále, a to i porušováním českých zákonů, včetně podvodného utajování finančních částek od svých sponzorů. ...
Podrobná analýza netransparentní Transparency International; 22. 1. 2008


28. prosince 2007
... Vzhledem k tomu, že Vás označil časopis TÝDEN jako "Přední bojovnici proti korupci", je podle našeho názoru v souladu nejen s etickým kodexem mezinárodní organizace Transparency International, ale i se ctí české pobočky této organizace, aby jste částku 1,5 milionu Kč vrátila zpět České republice a tím dodržela zákon o rozpočtových pravidlech státu. Uvědomte si, že jenom Vaším osobním příkladem vstanou noví bojovníci proti korupci!!! ...
Výzva Adrianě Krnáčové k vrácení 1,5 milionu Kč České republice


5. prosince 2007
... V obou výše uvedených případech porušila ČT zákon č. 483/1991 Sb, § 2, odst. 2, podle kterého hlavním úkolem veřejné služby je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Dále zcela bezprecedentně pošlapala KODEX České televize, schválený Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Již v PREAMBULI tohoto Kodexu se uvádí, že účelem existence veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací a kritické reflexe, které jsou chráněny před lobbistickými tlaky.V bodě 1.2 se uvádí, že základní smysl České televize spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu. ...
Stížnost k Radě české televize


8. listopadu 2007
... dovolujeme si Vám s plnou vážností sdělit, že od 20. září 2007 směřuje Česká republika ke krachu státních financí a k legálnímu vytunelování veřejných rozpočtů. Tohoto dne totiž vešlo v platnost „VYROZUMĚNÍ“ od Policie České republiky /Příloha 1/, kterým bylo odloženo naše trestní oznámení na Transparency International – Česká republika /Příloha 2/ ...
Výzva Strany občanské sebeobrany poslancům Parlamentu ČR


23. října 2007
... "Policejní orgán může věc odložit usnesením, což se nestalo. Usnesení musí obsahovat odůvodnění a poučení o opravném prostředku, což se také nestalo," říká Vejtasa. ...
SOS si stěžuje kvůli Transparency International


23. června 2007
... Bývá povinností předkladatele, že již na první stranu Zprávy o rozpočtu uvede i finanční závazky města. K překvapení auditorů, až budou tuto zprávu kontrolovat, se na první straně dovídáme, že hospodaření města za rok 2006 skončilo přebytkem cca 1,4 miliardy Kč. To je jistě pěkný úspěch. Nicméně, jistě pouze z vrozené skromnosti, je zmínka o zadlužení hlavního města schována až na stránku číslo 45 Důvodové zprávy. ...
Vyjádření Ing. Karla Berky a ing. Aleše Moravce k závěrečnému účtu hlavního města Prahy za rok 2006, přednesené dne 21. června 2007 na 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy


22. června 2007
Dopis ze dne 11. června 2007 Radě Českého rozhlasu ... Svoboda může být jen tam, kde se lidé rozhodují na základě argumentů, kde probíhá diskuze se snahou dopídit se pravdy. A to mezi občany, kteří mají příležitost se ptát, a politiky, kterým nezbývá než odpovídat. Tedy nikoli oddělení světa politiky, do nějž mají přístup jen ti, kteří vybráni stranickými sekretariáty přišli k mandátům, a světa lidí bez mandátů, které nesmí napadnout mluvit do veřejných věcí /volně citováno z Literárních novin č. 23-2007/. ...


13. června 2007
Reflex č. 23 2007: Mediální potížisté ... Nyní Berka usiluje například o to, aby český tisk musel v tiráži uvádět kromě vydavatele také složení jeho akcionářů, tedy konečné majitele. Tak to funguje v Rakousku. Bývalý člen telekomunikační komise ČSSD se tak odvolává na stejný rakouský tiskový zákon jako předseda sociální demokracie Paroubek po prohraných volbách. Ale to je prý náhoda. Kromě toho Berkovi Občané chtějí prosadit přímou volbu členů Rady ČT koncesionáři nebo veřejná zasedání Rady ČTK. ...


13. června 2007
Dopis ze dne 4. června 2007 ministrovi kultury ... Přestože jsme se ve svém podání řádně podepsali včetně adresy, je odpověď ministerstva kultury podepsána nečitelným podpisem, bez uvedení jména. Dále proto uvádíme jméno odpovídajícího za ministerstvo kultury jako ANONYM. Úvodem musíme bohužel konstatovat, že ministerstvo kultury nepochopilo, že nežijeme v absolutismu císaře pána v 18. století, kdy návrhy na změnu tehdejšího tiskového zákona od poddaných byly trestány výpraskem, ale že náš návrh na podporu naší nově se rozvíjející demokracie myslíme zcela vážně. ...


26. dubna 2007
Dopis ze dne 21. května 2007 předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ... Vážený pane předsedo, při veřejných zasedáních Rady Českého rozhlasu a Rady České televize jsou vždy přítomni generální ředitelé těchto institucí. Proč nejsou obdobně při zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny přítomni předsedové Rady ČT, ČRo a ČTK aby odpověděli na případné otázky poslankyň a poslanců? Můžeme Vás požádat o nápravu? ...


26. dubna 2007
Dopis ministrovi spravedlnosti a prezidentovi Soudcovské Unie ... Pokud by však příslušné orgány dospěly k rozhodnutí, že byl spáchán trestný čin a někdo z Transparency International bude obviněn, mohlo by dojít k nepříjemné situaci. Ve správní radě TIC, která je statutárním orgánem Trasparency International, zasedají i dva soudci. Jde o předsedu obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Libora Vávru a předsedu Obvodního soudu pro Prahu 10 a zakladatele Soudcovské unie JUDr. Jana Viklického. ...

Protest proti neveřejnému zasedání Rady České tiskové kanceláře dne 26. dubna 2007 ... Podle zákona o ČTK Rada je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Přesto si do jednacího řádu Rada ČTK do článku X, odst. 4 schválila, že zasedání Rady jsou neveřejná, pokud Rada nerozhodne jinak. V případě naší stížnosti nás Rada, přes naší výslovnou žádost, vůbec nepozvala a rozhodne nejen bez účasti veřejnosti, ale dokonce „o nás bez nás“. Dostáváme se tak do situace více jak dvě století zpět. Již za osvíceného císaře Josefa II bylo v Rakouském mocnářství uloženo šlechtě, aby poddané, než jim uloží trest, povinně vyslechla. Rada České tiskové kanceláře se rozhodla v tomto případě chovat jako novodobá šlechta. ...


18. dubna 2007
Příspěvek pro Českokrumlovskou mediální konferenci 19. – 20. dubna 2007 ... Jaká je zásadní změna při zavedení digitálních TV? Velice se mýlí ti diskutující v pořadu OVM, kteří s vážnou tváří tvrdili, že rozhodující je další nárůst počtu programů. Tak to vůbec není. Rozhodující je možnost interaktivní diskuze přímo mezi TV studiem a diváky v reálném čase. Tato záležitost zcela mění politický pohled z hlediska volebních výsledků. Kdyby již dnes mávnutím kouzelného proutku bylo v provozu všech 15 interaktivních televizních stanic /které žádají o licenci/, situace v příštích volbách by se zcela změnila. ...


12. dubna 2007
Tisková zpráva ... Šibalové na ministerstvu financí pak ve spolupráci s Ing. Bohatou předsedkyní TCI – jinak tehdejší předsedkyní Českého statistického úřadu, provedli podvodem změnu na dotaci !! TCI pak tímto podvodem získané peníze nikdy nevrátila. Opravdu čistá to protikorupční organizace. Peníze pak použity taky hlavně na pořádání večírků – jak jinak - občané to zaplatí !! ...

Týdeník EURO:
Ve vlastní šťávě , 2. dubna 2007
Deníček ředitelky Krnáčové , 10. dubna 2007
Třináctá komnata , 10. dubna 2007


10. dubna 2007
Transparency International ... Z vyúčtování dotace MFČR /Příloha č. 8/ plyne, že několik milionů Kč bylo z dotace čerpáno na "občerstvení, společenské večery za účasti celkem 4.300 hostů" atd. Takovouto protikorupční konferenci za státní peníze by si snad nevymyslel ani geniální Jaroslav Hašek. ...


10. dubna 2007
Jiří Janeček, generální ředitel ČT
... ČTV odvysílá buď přímý přenos, nebo záznam, ale celý a necenzurovaný. Jedná se o pilotní projekt, na kterém si může veřejnoprávní televize zkusit prolomit současnou cenzuru, kdy od roku 1990 vystupuje na obrazovce několik desítek těch samých politiků, komentátorů a analytiků a 99% občanů nemá do médií vůbec přístup. ...


10. března 2007
Jiří Paroubek, předseda ČSSD
... Vážený předsedo, v neděli dne 11. března 2007 se zúčastníte diskusního pořadu Otázky Václava Moravce ve veřejnoprávní televizi. Vaším partnerem v debatě bude předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády pan Jiří Čunek. Diskutovat by se mělo m.j. o vyšetřování případů korupce v politice a dalších tématech. Podle předpokladu jste se v rámci mediální kampaně zúčastnil zjišťování „původu peněz“ a s tím spojené zveřejňování soukromých úspor a výše kont pana předsedy Čunka. ...


4. března 2007
Volby přes internet v České republice - Tisková zpráva
... Bohužel z tohoto hlediska musíme konstatovat, že otázka "Jestli má někdo takovýto projekt, rád se s ním seznámím" je špatně položena. Správná odpověď má znít: "Vláda schválila na návrh příslušného ministra při hlasování ve volbách využít i možnosti hlasování prostřednictvím internetu. První pilotní projekt se bude realizovat již v příštím roce /2008/ v krajských volbách." Takovýto pozitivní přístup občané jistě ocení. ...


3. března 2007
Příspěvek pro seminář: Digitalizace – budoucnost televizního vysílání
... Od roku 1990 se nacházíme v situaci, kdy svoboda projevu je sice ústavou zaručena. Ale v dnešní době mediokracie s překvapením konstatujeme, že od té doby možnosti veřejně publikovat v rozhodujících médiích má pouze několik desítek těch samých politiků, komentátorů a analytiků. Dostali jsme se do situace, kdy se občané z hlediska možnosti zveřejnění svých názorů v rozhodujících médiích dělí na dvě kategorie ...


11. února 2007
Dopis Jiřímu Paroubkovi, předsedovi ČSSD
... Vážený pane předsedo, stále kategoricky odmítáte zveřejnit svá bankovní konta. Důvodem podezření z možného úplatku ve Vašem případě je, že za dobu Vašeho působení na pražské radnici ve funkci náměstka primátora pro ekonomiku byla prodána pražská voda zahraniční firmě za polovinu její skutečné hodnoty – podle ekonomických rozborů jde o ztrátu pro hlavní město Prahu ve výši miliard Kč. To je zřejmě ten pravý důvod, proč nemůžete zveřejnit výši svých kont doma i v zahraničí. Vystupte laskavě před televizní kamery a řekněte, jak to bylo s prodejem pražské vody. ...


6. února 2007
Celková škoda vzniklá nezákonnou činností p. Mlynáře a společnosti Testcom servis s.r.o. - Kausa Testcom
... Obviněným v této kause nejvíce přitížilo to, že uvedli v omyl vládu ČR. Usnesením vlády č.503 z 12.11.2003 převedla vláda ČR vydávání Obchodního věstníku na Min. Informatiky s tím, že jej bude vydávat prostřednictvím příspěvkové organizace Testcom. Ale místo toho přešla tato výnosná fakturace na TS s.r.o. právě dle Smlouvy o vydávání Obchodního věstníku. TS s.r.o. si smluvil odměnu ve výši 20 milionů ročně, které bude fakturovat Ekonomii - Hospodářským novinám v měsíčních splátkách po 1,6 mil Kč. Ve smlouvě je dále uvedeno, že bude neprodleně zahájeno jednání o prodloužení smlouvy. Proto také Hospodářské noviny tak hlasitě obhajují p. Mlynáře a spol. ...


23. ledna 2007
Ústavní stížnost Strany Občanské Sebeobrany proti cenzuře a porušování zásad rovné a svobodné demokratické soutěže politických stran ve volbách
... OHROŽENÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V ČESKÉ REPUBLICE z důvodu napojení rozhodujících politických stran v hlavním městě Praze drtivým způsobem přímo na státní rozpočet a s tím spojené bezprecedentní porušení Listiny základních práv a svobod Listina základní práv a svobod /LZPS/, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky, nevznikla náhodou. Po staletí se totiž lidé vzájemně vybíjeli v boji o moc. Až moderní doba přinesla demokracii, jejíž základní součástí jsou volby. Výměna vládnoucí "garnitury" se již neřeší válkami či dokonce na popravišti. Aby však volby plnily svou základní funkci, musí být důsledně dodrženy principy, zakotvené v LZPS. V článku 20, odst. 4 je stanoveno, že "Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení, jsou odděleny od státu". Není náhodou, že v kolébce evropského parlamentarismu, ve Velké Británii, neexistuje přímé státní financování politických stran. Stát politické strany podporuje pouze nepřímo financováním parlamentní činnosti. Na tuto podporu mají ale nárok pouze opoziční poslanci (podle počtu dosažených mandátů a obdržených hlasů). Vládní strana si výdaje, spojené s parlamentní prací, hradí prostřednictvím příslušných ministerstev. ...


3. ledna 2007
Náměstkyně primátora Markéta Reedová
... nejprve dovolte, abychom Vám popřáli u příležitosti zvolení za náměstkyni primátora hl. m. Prahy mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci. V MfDnes vyšel dne 23. 11. 2006 s Vámi rozhovor, který nás velice zaujal. Uvádíte v něm, že chcete zajistit, aby radniční periodika byla otevřenější jak pro názory opozice, tak i normálním lidem ...

Listy hl. m. Prahy
... Rovněž požádáme o podporu paní mgr. Petru Kolínskou, předsedkyni Klubu zastupitelů strany Zelených, která jako jediná ze zastupitelů naše vystoupení podpořila. Předsedající totiž velice nešťastně předtím uvedl, že „ Dámy a pánové, posledním přihlášeným do rozpravy je kol. Hulínský. Tím si dovolím rozpravu uzavřít“ /viz str. 37 stenozáznamu/. Již tímto prohlášením vlastně porušil výše citované zákony a až na základě upozornění paní Kolínské musel dodržet zákon a dát slovo i občanům. ...

Literární noviny, ministr kultury
... Vzhledem ke svobodě tisku a Vašemu citu pro spravedlnost Vás žádáme o vytisknutí pravdivých informací o nezákonnostech na Ministerstvu Informatiky / M.I./ které provádělo jeho vedení. Zároveň tím budou napraveny nepřesnosti a nepravdy a polopravdy,které se vyskytují v článcích p. Zdenka Jemelíka o celém procesu s p. ministrem Mlynářem a spol. Také z důvodů,že občané kteří ze svých daní přispívají na Váš tisk,mají právo se dozvědět pravdu o tomto procesu. ...

Vystoupení ing. Karla Berky na zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 30. listopadu 2006
... pan primátor Bém slíbil dát 200 milionů Kč na výstavbu nového stánku pro slony v Praze. Ale v téže Praze žije 250 000 důchodců, kteří se nemají kde scházet. Navrhuji proto, aby se nejprve dalo 200 milionů Kč na výstavbu nového Domu seniorů v Praze a teprve potom se daly peníze na stánek pro slony. ...

Vystoupení ing. Aleše Moravce na zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 30. listopadu 2006
... Otázka na pana primátora: Jaké je celkové zadlužení Prahy a v jakém roce budou tyto dluhy zaplaceny? A čím garantuje pan primátor, že se nebudou dluhy města splácet ve skutečnosti také 55 či více let? ...


25. října 2006
Snídaně s Novou, 25. října 2006
... Podle sdělení ministerstva financí si v roce 2001 Transparency International ČR nejprve vyjednalo u české vlády půjčku 30 milionů Kč. Když vláda půjčku schválila, tak se jako zjistilo, že vláda půjčky dávat nemůže. Následně potom, za zády vlády a bez souhlasu vlády, si TIC na ministerstvu financí změnilo půjčku na dotaci. Z dotace 30 milionů Kč vrátila státu pouze 15 milionů Kč. Dalších 15 milionů Kč státních peněz utratila. Jen na „pohoštění“ včetně různých nápojů vydala skoro 2 miliony Kč. ...

Dopis ze dne 24. října 2006 primátorovi hl. m. Prahy
... Vždy jsme tvrdili a tato skutečnost se nyní potvrdila, že skupina Kaslovců pod vedením Ing. Reedové a dr. Witzanyho si na oposici jen hrají. Takže si za to opravdu,opravdu zaslouží být – za tuto neoposici a hru na ní, v Radě města. K tomuto partnerovi Vám srdečně blahopřejeme. ...

Dopis ze dne 24. října 2006 předsedovi vlády a ministru vnitra
... Stručný přehled jejich her na boj s korupcí hraný pro občany ČR. 1. Za celou dobu existence TCI – nedali jediné trestní oznámení na jimi jako zjištěné nezákonnosti 2. Za celou dobu jejich existence nepodali jediný návrh na změnu protikorupčních zákonů např. – zákona o Veřejné zakázce a třeba Obchodního zákoníku – oba jsou téměř bez sankcí. 3. Hlavním jejich cílem je tlachání o boji s korupcí a pořádání konferencí o tom. ...


2. října 2006
Manifestace za práva seniorů a proti snižování reálné hodnoty důchodů, vystěhování z bytu a neúnosnému zdražování energií a vodyse koná v pondělí 2. října 2006 v 15 hodin na Palackého náměstí v Praze 2


26. července 2006
Boj proti korupci Ekonomicko právní studie
... Půdní nástavby - Navatyp. Co známo - jen za projekty měl Navatyp dostat od Phy 1 cca 18. Tisíc za m2. To stojí úpně nový byt na sídlišti !! Tohle bylo jen za projekt. !!! Jediná pořádná kausa ED. Trestní oznámení podá dr.Votoček - další podepíší. Pak radnice nabídne Rozhodčí jednání - nejhorší to variantu řešení - viz HUMAN.. Nevím kdo na to přistoupil a kdo to dojednal Co známo jednoho z rozhodčích dodal Dr Homola - svého přítele. Výsledek.jen ti rozhodčí si namazali kapsu každý tak 5 milionů. Kausa klekla a potrestán nebyl nikdo !!! Navatyp si namastí kapsu z 230 mil na 190 . Takto udělala ED - KONEC své jediné pořádné protikorupční AKCI.Občané žádné slavné vítězství občané nad KORUPCÍ neviděli a neslyšeli. ...


25. července 2006
Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze: Zdá se, že velkoryse přidělované peníze bez mandátu voličů přeci jenom začnou být vyšetřovány ... - kausa Občan versus metropole


16. června 2006
Žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu na neplatnost voleb - kausa Občan versus metropole

Dopis ze dne 1. června 2006 předsedovi vlády
... Dlouholetý předseda Místní organisace - Barrandov a tedy taky Tvůj předseda, slepý přítel Jan Jelínek leží v nemocnici, kde mu uřízli nohu. Manželku má také slepou a dceru nezletilou. Zatímco lumpové a křiváci co zavinili nynější propadáky soc. dem. p. Gross, s. Tvrdík a s. Přibyl pobírají tučné prebendy. ...


30. května 2006
Tisková konference sdružení Občané za svá práva v Praze , Magistrát hl. m. Prahy, 29. 5. 2006 - kausa Občan versus metropole


29. května 2006
Dopis ze dne 25. května 2006 primátorovi hl. m. Prahy
... dovolujeme si Vás požádat, abyste ještě před volbami do poslanecké sněmovny dne 2.a 3. června 2006 vydal jednoznačné veřejné prohlášení, že tyto volby nemohou být v žádném případě zpochybněny. ...


25. května 2006
Mimořádná tisková konference sdružení Občané za svá práva v Praze


15. května 2006
Dopis ze dne 3. května 2006 nejvyšší státní zástupkyni
... Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, obracíme se na Vás s důvěrou, že prověříte výše uvedené skutečnosti a přijmete taková opatření, aby v žádném případě nebylo možno např. pro porušení Ústavy čl. 5 či z jiných důvodů napadnout výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 2. a 3. června 2006. Současně si dovolujeme Vás požádat o Vaše písemné stanovisko. ...


6. března 2006
Dopis ze dne 25. února 2006 ministrovi financí
... Kolik finančních prostředků promrhal FNM poskytováním financí na různé nadace a organizace v roce 2004 a 2005? /Proto, jak se zdá, byl FNM pořád rok co rok na mizině, i když tam tekly desetimiliardy./ ...

Dopis ze dne 25. února 2006 ministryni informatiky
... Nedávno rozdělovalo Ministerstvo informatiky 200 milionů na granty z veřejných peněz. Tato informace se v tisku objevila, bohužel, asi pro nedostatek místa, tam nebyla zveřejněna jména komisařů či porotců, co tyto peníze rozdělovali. ...

Dopis ze dne 25. února 2006 předsedovi vlády
... Nejméně 10 x jsi mi řekl svoje oblíbené rčení - "Společně chyceni - Společně pověšeni". Zdá se, že od tohoto svého hesla jsi notně ustoupil ...


22. února 2006
Stížnost Radě České televize
... Důvodem je naprosté selhání a úmyslná dehonestace presidenta Polské republiky, který přijel na první přátelskou návštěvu České republiky. Je to v krátké době již podruhé, co Česká televize úmyslně selhala. ...


17. února 2006
Otevřený dopis Lechu Kaczynskemu, prezidentu Polské republiky


6. února 2006
Občan versus metropole: Základem demokracie jsou volby; Praha má však krajské zastupitele jmenovány ...